پــایــگــــــاه اطــــلاع رســـــانـــی هــــلال مـــــاه

www.Helalemah.ir

امروز : شنبه مورخ 1 آبان 1400 هجری شمسی ، مطابق با 16 ربیع الاول 1443 هجری قمری ، مطابق با 23 اکتبر 2021 میلادی

گزارش شامگاهی
تاریخ رصد : 1432 / 1 / 14

وضعيت رصدی هلال شامگاهی محرم 1432و نکاتی از معيارها و رصدشيرکوه

 

 

رؤيت هلال شامگاهی محرم امسال به دليل ارتفاع و جدايي کمتر نسبت به سال قبل، سخت تر می باشد. موعد اين رصد، غروب روز دوشنبه 15 آذر 1389(برابر با 6 دسامبر 2010 و 29 ذيحجه 1431)، می باشد. زمان مقارنه هلال محرم ساعت 21:06 روز يکشنبه 14 آذر (به وقت ايران) می باشد. در هنگام غروب خورشيد در مرکز ايران (طول 53:41 و عرض 32:26)، هلال 19:44 سن، و 9:36 جدايي زاويه ای و 35 دقيقه مکث دارد. نقشه زير خطوط رويت پذيری هلال را بر اساس مدل مثلثی ايران نشان می دهد (محاسبات در سيستم مکان مرکزی و پارامترها بدون اثر شکست جوّی محاسبه شده اند):

 

 

 

با توجه به اين نقشه، آخرين حد پيش بينی رؤيت با تلسکوپ های 8 اينچی، تا ناحيه منتهی به خط واصل قاين، فردوس- تهران- مهاباد می باشد. همانطور که در شکل نيز مشخص شده است، برای رؤيت اين هلال در نواحی جنوبی ايران نياز به يک دوربين دوچشمی در حد 80 ميليمتر می باشد. لذا پيش بينی می شود با توجه به شرايط جوی نامناسب اين روزها از نظر غبار، رؤيت اين هلال کار بسيار سختی باشد. در ادامه پارامترهای اين هلال در چند نقطه از ايران را در لحظه غروب خورشيد می بينيد:

 

 

پارامترها

 

بندر عباس

 

مرکز ايران

 

تهران

 

غروب خورشيد (ساعت ودقيقه)

 

16:51

 

16:50

 

16:51

 

مدت مکث (دقيقه زمانی)

 

37

 

35

 

34

 

ارتفاع(درجه)

 

6.1

 

5.4

 

5.0

 

جدايي زاويه ای (درجه)

 

9.5

 

9.6

 

9.7

 

اختلاف سمت (درجه)

 

6.6

 

7.4

 

7.8

 

ضخامت (دقيقه قوسی)

 

0.22

 

0.22

 

0.22

 

فاز (درصد)

 

% 0.80

 

% 0.80

 

% 0.80

 

سن (ساعت ودقيقه)

 

19:45

 

19:44

 

19:45

 

فاصله تا زمين (کيلومتر)

 

382394

 

382390

 

382393

 

 

 

چند نکته از مباحث اخير

همکاران و دوستان من در يک بحث داغ به مشکلات معيارهای رؤيت پذيری هلال پرداخته اند. بنده نيز ضمن تشکر از دوستان بسيار خوبم که باعث پيشرفت و گسترش رؤيت هلال می شوند، در تکميل اين بحث نظرات خود را با احترام به نظرات دوستانم در چند مورد بيان می کنم:

1- در مورد رصد شيرکوه: عامل اساسی را در موفقيت اين رصد، اثر ارتفاع و تميز بودن هوا می دانم. آنقدر آسمان نسبت به افق، آبی و صاف بود که همان ساعت 15 که هلال را در جوينده 50*9 می ديدم، این احتمال را دادم که بتوان آن را در همان لحظه با چشم غير مسلح هم ديد. خيلی هم سعی کردم در روز، هلال را با چشم ببينم. اما نشد که نشد. بعضی اعضاء گروه می خواستند زودتر برگردند و می گفتند حالا که هلال رو ديديم و فردا عيده، پس بياييد تا شب نشده و جاده برگشت خيلی خطرناک است و هنوز هوا خيلی سرد نشده، برگرديم. اما آنها را متقاعد کردم که تا غروب صبر کنند. زيرا ديدن اين هلال در غروب ارزش بيشتری داشت. آنها از ساعت 18 از سرما به ماشين پناه بردند. چون لباس گرم به همراه نداشتند! اما همينکه هلال با چشم غير مسلح رؤيت شد و از شوق رؤيت، داد و فرياد ما را شنيدند، از ماشين بيرون پريدند و لحظاتی هلال کم فروغ را رؤيت کردند. لحظات ديدن اين هلال با چشم غير مسلح را هيچ وقت فراموش نمی کنم. يعنی سفيدی هلال در زمينه زرد آسمان که بسيار زيبا بود. بعد از اين رصد در راه برگشت هم خاطره انگيز بود. جاده 14 کيلومتری که از نوک قله تا اولين روستای پای قله که به دليل سنگلاخ بودن و پيچ و شيب زياد، حدود 2.5 ساعت طول کشيد. دربين راه سوار کردن گروهی از دانشجويان که با پای پياده به يک کيلومتری قله رسيده بودند و موفق نشدند قله را فتح کرده و به رصد هلال برسند. و بلاخره تماس های تلفنی مکرری که داشتم و از دست دادن خط آنتن و در نهايت باتری و ... به خاطر سيستم پيشرفته مخابراتی کشورمان بود. جالبه بدانيد برای هماهنگی يک دستگاه هلی کوپتر (چرخ گرد) که استان يزد ندارد و بايد سپاه يزد از سپاه اصفهان آنرا اجاره کند، برای اين چند ساعت حدود يک ميليون تومان آب می خورد. لذا برای صرفه جويي، مأموريت اين رصد به صورت زمينی برنامه ريزی شد!

 

2- درمورد معيارها: متأسفانه هنوز تصور تصحيحی از معيارها در بين رصدگران ايران و جهان وجود ندارد. برای همين بعضی فکر می کنند که تغيير خطوط رؤيت پذيری معيار دست پديد آورنده آن است و او می تواند اين خطوط را به سليقه خود جلو و عقب برده و يا آنرا برای ارتفاع صفر در نظر گرفته و يا آنرا برای عموم و يا برای خواص محاسبه کند.

در واقع بهتر است رصدگران محترم به اين نکته توجه فرمايند که معيار يک ابزاری است که بر مبنای رصدهای انجام شده قبلی، می تواند حالتهايي که در رصد اتفاق نيفتاده را از طريق درون يابی و يا برون يابی، پيش بينی نمايد. لذا معياری دقيق تر است که تعداد رصد های حدی و رکوردی آن به ازای تمام پارامترهای هلال بيشتر باشد و بتواند با يک مدل رياضی مناسب آنها را به يکديگر پيوند زده و دارای کمترين خطای مدل باشد.

به عنوان مثال معيار يالوپ مدل رياضی مناسب دارد اما تعداد رصد های حدی و رکوردی آن کم و ناقص است. معيار عوده دارای رصدهای حدی و رکوردی کافی است اما مدل رياضی نامناسبی دارد. اگر به رابطه رياضی معيار عوده خوب نگاه کنيد، می بينيد ضرايب

W و ARCL با ضرايب مدل يالوپ يکی است! بلکه منحنی ها بوسيله عدد ثابت مدل، فقط شيفت پيدا کرده است!

 

لذا معيارها پيش بينی را بر اساس آخرين رکورد ها بيان می کنند. لذا رصدگران بايد بدانند که هر هلالی را نمی توانند رؤيت کنند. مثلاً کسی که تجربه ديدن صدها نوع هلال را دارد و برای خود چندين رکورد دارد، نمی تواند با يک رصدگر مبتدی مقايسه شود. به نظر من هلالی که بوسيله معيار يالوپ در منطقه

D قرار می گيرد، فقط از عهده رصدگران با تجربه قابل رؤيت خواهد بود. و او کسی است که برای تمام مراحل رصد از مکان و زمان و ابزار و ... برنامه ريزی دارد. بنده در بسياری از رصدها همراهانی داشته ام که مبتدی بودند و با اينکه بنده محل هلال را در آسمان به آنها نشان می دادم، باز هم هلال هلال را به سختی تشخيص می دادند و يا با کلی مدت زمان از اولين زمان که خودم می ديدم، آنها هم می ديدند.

 

آخرين نکته در مورد معيار ها اين است که امروزه وقتی صحبت از هلالهای رکوردی می شود، می گويند اگر شرايط جوی اجازه دهد و يا آسمان بدون غبار و تميز باشد و ... هلال ديده می شود. اين شرط بدان معنی است که آخرين رکورد، در اين شرايط اتفاق است. به نظر بنده اگر در هلال شوال غبار محلی در ايران کمتر بود، حتی اين هلال را می توانستيم از ارتفاع متعارف 1000 و 2000 متری نيز رؤيت کنيم (به عنوان مثال به گزارش رصد آقای خضری نسب از سيرجان مراجعه نماييد). برای اينکه بتوان مقدار شرايط جوی را در پيش بينی رؤيت هلال دخالت داد، کارهای کوچکی انجام شده است. از جمله کار آقای کريميان از مشهد که در مجله فيزيک زمين و فضا در حال چاپ است، کار آقايان حسن زاده، موحد نژاد، گياهی و ... که در اين زمينه هنوز خيلی جای کار باقی مانده است.

 

3- درمورد اثر ارتفاع: کسی که در ارتفاع صفر قرار دارد (هم ارتفاع با سطح متوسط آبهای آزاد) و اطراف اين نقطه هيچ عارضه بلند تر از خود وجود ندارد (مثل بيابان و دريا)، میتواند برای فاصله متوسط 125 کيلومتری، افقی معادل منفی 0.56 درجه (34 دقيقه) داشته باشد (ارتفاعی معادل اثر انکسار برای طلوع و غروب خورشيد). در صورتيکه در فاصله 125 کيلومتری، کوهی به ارتفاع 1225 متر باشد، آنگاه افق صفر تأمين خواهد شد. حال اگر ناظر در ارتفاع مثلاً 4000 متری قرار داشته باشد، برای تأمين افق صفر، کوهی به ارتفاع 3225 متر در فاصله 125 کيلومتری خود نياز دارد. در غير اين صورت افق منفی او حدود 2.4 درجه خواهد بود. در اينصورت نسبت به ناظری به ارتفاع صفر، خورشيد 10 دقيقه ديرتر غروب خواهد کرد. جدول و شکل زير مؤيد اين مطلب است.

 

 

ارتفاع

ناظر

 

زاويه افق منفی ناظر بدون

داشتن مانع تا 125 کيلومتر

 

ارتفاع لازم برای داشتن افق صفر

در فاصله 125 کيلومتری

 

0

 

34 دقيقه

 

1225 متر

 

1000

 

61 دقيقه

 

2225 متر

 

2000

 

1.47 دجه

 

3225 متر

 

3000

 

1.93 درجه

 

4225 متر

 

4000

 

2.39 درجه

 

5225 متر

 

5000

 

2.85 درجه

 

6225 متر

 

 

 

آقای قاضی ميرسعيد اعتقاد دارند که افق منفی و ارتفاع هلال (در هنگامی که خورشيد در افق صفر قرار دارد)، با هم جمع شده و مبنای پيش بينی رؤيت هلال قرار می گيرد. یعنی کسی مثلا برای رصد شير کوه در ارتفاع صفر قرار دارد و ارتفاع هلال در لحظه غروب خورشيد وی برابر با 3.7 درجه است، برای ارتفاع 4000 متری شيرکوه، ارتفاع هلال برابر با 6.16=2.39 3.77 درجه خواهد شد. زيرا در ارتفاع 4000 متری، به اندازه 2.9 درجه افق منفی وجود دارد. حال اينکه از نظر رؤيت هلال ارتفاعات خوبند يا بد، خود جای بحث دارد. به نظر من تنها نکته مثبت ارتفاعات، تميز بودن هواست. وگرنه داشتن افق منفی، خود دارای غباری است که مانع رؤيت می شود.

 

 

 

با آرزوي داشتن آسماني بدون ابر و غبار و موفقيت براي تمام رصدگران هلال

 

سيد قاسم رستميعضو گروه غير حرفه ای رؤيت هلال

تفت- 12/9/1389

 

 پی نوشت استاد قاضی میر سعید در خصوص رصد شیر کوه

دوست بسيار گرامي جناب اقاي رستمي اميد وارم كه حالتان خوب باشد شرح مجدد رصد شير كوه شما را خواندم و از مباحث علمي ان استفاده كرده و متشكرم ، در مورد معيار در هفته اخير و يا اينده در مورد معيار خودم صحبت خواهم كرد چون 20 سال ان تمام شد واينكه چرا مي بايستي ارتفاع از سطح دريا لحاظ شود ،  در تفسير رصد شير كوه توضيح دادم كه ارتفاعات فقط ادمي را از گزند غبار مي رهاند وبس  و  ارتفاع ماه و خورشيد اضافه و يا كم نمي شود فقط تاخير در غروب دارند ، عوامل درخشندگي در ارتفاع 4000 متر و غبار زير خط افق صفر و سرما و ... همه را توضيح دادم و معتقدم انگار در ارتفاع 4000 متري رصد شير كوه در ان روز خاص با ان مشخصات جوي رصدي مانند رصد هلالي است  در حوالي جنوب خليج هميشه فارس در ارتفاع صفر و الا بنده نيز همين مطلب شما را عرض كردم ارتفاع رها شدن از غبار و سرما عامل بهتري است براي رويت.


با احترام سيد محسن قاضي ميرسعيد

 

my spouse cheated on me now what link when your wife cheats
my girl friend cheated on me read percent of women that cheat
when your husband cheats boomasontennis.com husband cheat
discount card for prescription drugs site photo coupon codes
best free pharmacy discount card parentpower.com coupons rite aid
naltrexone pill celecoxib pill sumatriptan 100mg
viagra coupons online go free prescription cards discount
viagra manufacturer coupon viagra online coupon free viagra coupon
viagra free sample coupons blog.brunothalmann.com copay cards for prescription drugs
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis prix en pharmacie cialis prix en pharmacie cialis prix en pharmacie
discount card for cialis cialis prescription discount card coupon cialis
coupons for prescriptions codesamples.in coupons for prescriptions
prescriptions coupons blog.suntekusa.com coupons for prescription drugs
viagra ersatz read viagra wirkung
zyrtec prix deploymentshare.com zyrtec somnolence
cialis 2015 coupon open discount coupons for prescriptions
cialis sample coupon ismp.org prescription drug coupons
extracelular estrace crema estrace mexico
nitrofurantoin nitrofurantoin sirup nitrofurantoin dosage
coupons cialis discount prescriptions coupons cialis sample coupon
cialis online coupon discount coupons for cialis coupon for cialis
discount card for prescription drugs rhoads pharmacy coupons discount prescription cards
buscopan ampullen community.vitechcorp.com buscopan hund
nolvadex gegen gyno centaurico.com nolvadex preis
medical abortion cost information about abortion pill how to get an abortion pill
non surgical abortion pill selba.ca buy abortion pill
clomid tapasztalatok clomid proviron pct clomid
kamagra wikipedia ilkpirlantam.com kamagra forum
cialis coupon cialis coupon cialis walgreen coupon
kamagra wikipedia kamagra prix kamagra forum
abortion pill video rubinetteriemariani.it alternatives to abortion pill
prescriptions coupons coupon cialis coupons for prescriptions
where to get an abortion pill funtimeleisure.co.uk abortion options
cialis coupons free coupons cialis cialis free coupon
lamisil pastillas harshpande.net lamisil
abortion pill clinics in md natural abortion pill methods abortion

گزارش شامگاهی
تاریخ رصد : 1432 / 1 / 14

گزارش هاي رصد هلال محرم1432

گزارش شماره 10

گزارش دهنده :آقاي حسين جانقرباني ازخانه نجوم وژئوفیزیک شهرضا و انجمن نجوم وجغرافیای بانوان استان اصفهان و انجمن کوهنوردان ایران (شعبه شهرضا)

گزارش روئیت هلال بحرانی ماه محرم الحرام 1432 ه ق در تاریخ دوشنبه 06/12/2010 میلادی ( 15/09/89 مطابق با تقویم رسمی ایران)
خانه نجوم وژئوفیزیک شهرضا و انجمن نجوم وجغرافیای بانوان استان اصفهان و انجمن کوهنوردان ایران (شعبه شهرضا)
اعضای خانه نجوم و ژئوفیزیک جمعیت هلال احمر شهرضا و انجمن نجوم و جغرافیای بانوان استان اصفهان و انجمن کوهنوردان ایران (شعبه شهرضا) در تاریخ دو شنبه 06/12/2010 میلادی ( 15/09/89 مطابق با تقویم رسمی ایران) عازم 40 کیلومتری جاده شهرضا به سمیرم (گردنه خروس گلو- عرض جغرافیاییN 31  38 -  E 51 42 –ارتفاع از سطح دریا 2581 متر- اختلاف ساعت با گرینویچ 3.5 ) شدند که به شرح ذیل می باشد :
تجهیزات همراه : دو دستگاه دوربین دوچشمی 90*20 ، دو دستگاه دوربین 70*15 و یک دستگاه قطب نما
وضعیت جوی : وجود غبار نسبتاً غلیظ در افق غربی
موانع در افق :  1  درجه
غروب کاذب خورشید : ساعت 16:53
نتیجه : هلال ماه به دلیل نسبتاً غلیظ در افق غربی روئیت نگردید .

 
 

اسامی شرکت کنندگان خانمها و آقایان :
1. مریم شاهچراغی  2. ارغوان محمودی  3. ژیلا تقوی   4. آرزو مرادزاده   5. سمانه حیدرپور                6. شیدا اسماعیلی    7. فرناز کافی   8. پروانه حقیقی  9. زهرا فلاحی
 10. محمدجواد نیک اقبال 11. آقای افشاری (راننده محترم هلال احمر) 12. قاسم زمانی                        13. مسعود غلام پور 14. رضا جانقربانی 15. علی جانقربانی   16. حسین جانقربانی

گزارش شماره 9

گزارش دهنده :آقاي مصطفي شمسي از تيم رويت هلال انجمن ستاره شناسي اراك 

گزارش رؤیت هلال محرم 1432 توسط تیم رؤیت هلال انجمن ستاره شناسی اراک:

رصدگران:
مصطفی شمسی
ایمان بخشی
وحید عبدی
تجهیزات رصدی:
دوربین دوچشمی Semi-Apo 120*50-30
یک دستگاه Sky Scout
یک دستگاه GPS
 
رصدگاه:
در نزدیکی روستای قانیاروق در حوالی شهر اراک
 
غروب محاسباتی خورشید: 17:00
 
 
هلال در ساعت 17:10 به مدت 3 دقیقه با دوربین 120*50-30 توسط اینجانب رؤیت شد. لازم بذکر است غبار غلیظی به ارتفاع 4 درجه در افق وجود داشت که مانع از رویت هلال توسط کلیه افراد گروه شد.

با احترام
مصطفی شمسی

گزارش شماره 8

گزارش دهنده :آقاي محمدرضا معصومي از گروه شفق و ستاد استهلال شهرستان نجف آباد  

با سلام
گزارشگر :محمد رضا معصومي
گزارش رصد گروه شفق (ستاد استهلال شهرستان نجف آباد)
بعد از ظهر روز دوشنبه به همراه آقاي منتظري به پشت بام رفته و با توجه به تنظيم بودن دوربين دو چشمي ايشان كه از شب گذشته بر روي ستاره اپسيلون كوره تنظيم كرده بود به جستجوي هلال پرداختيم كه به دليل فاز كم هلال و نامناسب بودن وسيله رصدي با اين هلال نتوانستيم هلال را پيدا كنيم .
با تشكر

گزارش شماره 7

گزارش دهنده :خانم ساغر بهادراني

  گزارش رصد هلال محرم 1432در شامگاه 2شنبه 15آذرماه1389

رصدگاه: باغبهادران ، پشت بام کانون فرهنگی تربیتی مطهره

ابزار:دوربينهاي 50*7 و یک دستگاه دوربین دوچشمی70*15
رصدگران : عصمت شکرچی،بنفشه احمدیان،معصومه پولادی،سحر کاویانی،زهرا ایزدی،بهاره امینی.

 وضعیت افق:افق غبارآلود

وضعیت جوی:آسمان صاف همراه با غبار اندک 

  غروب ظاهری خورشید: 16:45

غروب واقعی:17:12

به دلیل اوضاع نابسامان افق رصدگاه ونامناسب بودن ابزار رصدی هلال رویت نشد.

گزارش شماره 6

گزارش دهنده : آقای سيد علي ميرسالاري از ستاد استهلال استان قم 

بسمه تعالی
گزارش استهلال ماه محرّم الحرام 1432 هجری قمری
با عرض سلام و تحيّت
احتراماً ضمن عرض تسليت به مناسبت فرا رسيدن أيّام سوگواري سيّد و سالار شهيدان حضرت أباعبدالله الحسين و ياران با وفايش( سلام الله عليهم أجمعين)، به استحضار می‌رساند:

جمعي از رصدگران ستاد استهلال استان قم بعد از ظهر روز دوشنبه 15/9/1389 مطابق با 29/12/1431 همراه با تجهيزات کامل رصدي به مناطق مختلف شهر مقدّس قم و حومة آن از جمله شهرک پرديسان( واقع در کيلومتر7 جادّة قم ـ نيزار ) عزيمت نموده و از دقايقي قبل از غروب خورشيد در محلّ مستقر شدند. در بعد از ظهر اين روز اگرچه قم از آسماني صاف بهره مي�برد، ولي متأسّفانه افق غبار آلود جنوب غربي آن، مانعي بزرگ بر سر راه رصد هلالِ ضعيف و کم نورِ ماه بود و همين امر تلاش رصدگران را با شکست مواجه ساخت و آنان موفّق به رؤيت هلال نشدند. شايان ذکر است در افق رصدگاه شهرک پرديسان 4 درجه غبار غليظ و2 درجه متوسط و همچنين 5/1 درجه موانع طبيعي وجود داشت.
در برنامه استهلال روز دوشنبه در رصدگاه شهرک پرديسان، آقايان: حجت الاسلام و المسلمين سهرابي، حجت الاسلام و المسلمين سيّد خسرو موسوي، سيّد محسن منصوري، اسماعيل رازي شيراز، سعيد صادقي و سيّد علي ميرسالاري شرکت داشتند.
همچنين آقايان: حجت الاسلام و المسلمين اصفهاني در قم و سيّد محمّدعلي موسوي صدر هم در تفرش، به انجام استهلال همّت گماشتند، امّا آنان نيز به توفيقي در رصد هلال دست نيافتند.
* برخی از مشخّصه‌های هلالِ محرّم 1432 در افق شهر مقدّس قم عبارتند از :
- سنّ هلال در لحظة غروب خورشيد : 19 ساعت و 54 دقيقه           
- لحظة غروب خورشيد ( براساس محاسبات ) : ساعت 16 و 59 دقيقه           
- لحظة غروب خورشيد ( براساس رصد ) : ساعت 16 و 51 دقيقه        
- سمت خورشيد در لحظة غروب : 243 درجه و 26 دقيقة قوسی
- سمت ماه در لحظة غروب خورشيد : 235 درجه و 45 دقيقة قوسی
- اختلاف سمت ماه و خورشيد در لحظة غروب خورشيد : 07- درجه و 41 دقيقة قوسی 
- زاوية جدايی ماه و خورشيد در لحظة غروب خورشيد : 09 درجه و 42 دقيقة قوسی
- ارتفاع هلال در لحظة غروب خورشيد : 04 درجه و 34 دقيقة قوسی
- درصد سطح روشن ماه : 81/0%
- فاصله ماه در لحظه غروب خورشيد:  7/382419 کيلومتر        
- مکث ماه بعد از غروب خورشيد : 35 دقيقه            
- لحظة غروب ماه : ساعت 17 و 36 دقيقه
                                                                                         والسلام
                                                                    قم _ سيّد علي ميرسالاري- 15/9/1389

 

گزارش شماره 5

گزارش دهنده : آقای حسن قضاوي خانه نجوم نجف آباد 

 و اما هلال بحرانی محرم 1432

با بررسی مختصات هلال، برنامه ریزی لازم انجام شد تا برنامه رویت هلال ماه محرم در بیرون از خانه نجوم همراه با رصد اعضاء برگزار گردد.

زمان حرکت از خانه نجوم :30/3 عصر روز دوشنبه مورخ :15/9/89

 مکان رصد :روستای حاجی آباد از توابع نجف آباد

ساعت 4:15 دقیقه در رصدگاه مستقر شدیم وپس از نصب ابزارها رویت را شروع کردیم، متاسفانه با غبار بسیار زیاد در افق روبرو بودیم ولی باز تلاش خود را برای رصد هلال بحرانی محرم انجام دادیم .

 

...اما نتیجه رویت :هلال رویت نشد

ابزار رصدی: دوربین دو چشمی 70*15 و80*20

پس از اقامه نماز رصد آسمان پر ستاره پاییز را شروع کردیم ، با وجود غباراوایل شب ، آسمان به قدری زیبا بود که تمام رصدگران را مشغول کرده بود که گذر زمان را متوجه نمی شدند .

ابزارهای رصد : تلسکوپ TAL، دوربین دوچشمی 70*15 و 80*20

واما سری به مسئول خانه نجوم بزنیم که اولین رصد خود را در شرایط جدید زندگی شروع کرد، تلسکوپ 8اینچ meade را نصب کرده وامشب تصمیم به عکاسی نجومی دارد،اینقدر آرام مشغول به رصد است که کسی متوجه نشده . همه رصدگران مشغول رصد بودند که اعلام شد علاقه مندان سیاره مشتری ازمیدان دید تلسکوپ meade می توانند پشت تلسکوپ بیایند ولی مثل اینکه همه علاقه مندند، همه پشت تلسکوپ جمع شدند ،مشتری از چشمی meade متفاوت با چیزی بود که ازدید TAL  می دیدیم .

 ساعت٣٠ :٧  اعلام استراحت شد برای صرف شام، وپس از 1 ساعت استراحت ادامه رصد مجدداٌ شروع شد.هوا کم کم رو به سردی می ر فت سردی که سعی میکرد رصدگران را کنار آتش نگه دارد ولی زیبایی آسمان بر سردی غلبه میکرد.

یکبار دیگر سری به آقای قضاوی میزنیم ولی ایندفعه برگشتی نداریم چرا که کاری کرد که رصد از حالت آرامش خود خارج شد!!!!

بله پس از 2،3 ساعت گذشتن از رصد و چند تایی عکس گرفتن ،با بالا آمدن صورت فلکی مورد علاقه بیشتر اعضاء ، شکارچی آسمان زمستان ، تصمیم گرفتند از سحابی جبار عکس بگیرند و اما ...........بهتر است ادامه ماجرا را از زبان تصویر ببینید وخودتان قضاوت کنید؟

 

واما کسانی که پیگیر گزارشات رصد بودند الان منتظرند که جواب سوال خود که وعده آن در گزارش قبلی داده شده بود ، را در یابند فقط کافی است یکبار با دقت گزارش را بخوانید به جواب میرسید،" این اولین رصد است".......

از طرف تمامی اعضاء آرزوی خوشبختی را برای ایشان می کنیم.

وبالاخره پایان رصد ، ساعت 10 رصدگاه راترک کردیم سردی هوا اجازه ادامه رصد را نداد.

امید است برای تمامی دوستانی که از این فرصت استفاده کرده ودربرنامه حضور پیدا کردند  رصد مفیدی بوده باشد.

آسمانتان صاف و بدون غبار .

گزارش شماره4

گزارش دهنده : آقای حسین جانقربانی از  خانه نجوم و ژئوفیزیک شهرضا 

ايشان به همراه اعضاي گروه موفق به رويت هلال محرم 1431 نشده اند . 


 

گزارش شماره 3

گزارش دهنده : آقای محمد سلطان الكتابي 

گزارش رصد هلال محرم الحرام 1432
رصدگران: محمد سلطانی و محمد سلطان الکتابی
رصدگاه: حوالی روستای هونجان واقع در جنوب استان اصفهان(31:40 شمالی و 51:56 شرقی)
ابزار: دوربین دوچشمی 90*20 متعلق به ستاد استهلال استان اصفهان
شرایط آب و هوایی: بدون ابر و غبار، کاملا ایده آل
شرایط افق: انسداد افق غربی با کوه های دوردست در محل غروب ماه تا حدود 4.5 درجه
نخستین رویت: 17:04 توسط محمد سلطانی
مشروح گزارش:
با توجه به آلودگی شدید هوای اصفهان و حومه در این روز ها ، تصمیم گرفتم برای رویت هلال بحرانی محرم ، با دوست گرامی جناب آقای محمد سلطانی به منطقه هونجان رهسپار شوم. همان طور که انتظار می رفت شرایط جوی کاملا ایده آل بود و شاید تنها مشکل موجود سرمای هوا و مهمتر از آن انسداد افق به میزان حدود 4.5 درجه در محل غروب ماه بود. وجود کوه های دور دست سبب می شد تا دقایق اندکی بتوانیم هلال را جستجو کنیم.
ابتدا با توجه به محل محو شدن خورشد در پشت کوه به دقت مسیر حرکت هلال را نسبت به کوه ها شناسایی کردیم و یقین حاصل شد که با توجه به موانع افق ،فرصت بسیار اندکی( در حدود 5 دقیقه) برای دیدن هلال خواهیم داشت.
آقای سلطانی دوربین را با چشم خودش فوکوس نمود. من نیز امتحان کردم؛ به نظر می رسید برای من هم فوکوس است. سپس آقای سلطانی با جدیت به جستجوی هلال پرداخت تا اینکه در ساعت 17:04 اعلام رویت نمود. دقت محاسبات بسیار بالا بود و دقیقا در همان زمانی که احتمال میدادیم،  هلال در همان جایی که محاسبه نمودیم رویت گردید. متاسفانه حقیر موفق به رویت این هلال نشدم که شاید علت آن خستگی چشم ( به گونه ای که هنگام تلاش برای رویت، آب از چشمانم جاری بود)، یا تفاوت اندک فوکوس چشم من و آقای سلطانی بود.

 

آقای محمد سلطانی در توصیف آن دقایق اینچنین می گوید:
" از ساعت 4  و 45 دقیقه پیمایش را بطور جدی آغاز نموده و محل احتمالی هلال را جاروب نمودیم. حدود ساعت 5 و 3 دقیقه پشت دوربین دوچشمی قرار گرفتم و در ساعت 5 و 4 دقیقه برای نخستین بار موفق به رویت هلال شدم. از آنجا که هلال بسیار نازک بود فقط قسمتی از آن را دیدم و بلافاصله اعلام کردم. برای جلوگیری از هرگونه شبهه ای اندکی دوربین را تکان داده و دوباره در صدد یافتن هلال بر آمدم و بازهم آن را در میدان دید خود دیدم. این بار کل کمان هلال رویت شد و نامنظم و دندانه دندانه بودن  لبه ها کاملا محسوس بود.به توصیه آقای سلطان الکتابی هلال را در مرکز میدان دید دوربین قرار دادم تا ایشان نیز صحت آن را تایید کنند که متاسفانه موفق نشدند. یک مرتبه دیگر بنده پشت دوربین قرار گرفتم و در همان محل قبلی به دنبال هلال گشتم و بازهم آن را اندکی پایینتر از دفعه پیش پیدا کردم. لبه پایینی هلال تقریبا بر روی کوه های موجود در افق مماس شده بود. بازهم آن را در مرکز قرار داده و آقای سلطان الکتابی را فرا خواندم اما بازهم ایشان رویت نکردند. این عدم رویت به اعتقاد بنده به علت تفاوت فوکوس برای چشمان من و چشمان مبارک ایشان بوده است وگرنه هلال هر دو مرتبه با کمی سماجت به وضوح در مرکز تصویر دیده می شد. ".   
در پایان فرا رسیدن ماه محرم را به تمام سروران گرامی تسلیت گفته و از شما التماس دعا دارم.

 


گزارش شماره 2

گزارش دهنده : آقای عليرضا بو‍مهراني

امروز رصد سختی در پیش داشتم. موقع نماز ظهر متوسل به سید الشهداء علیه السلام شدم چون رویت هلال محرم برام فراتر از یک کار رصدی است.

با اینکه به دلیل عشق و علاقه ام به رویت هلال ، برای رصد تمامی هلالهای صبحگاهی و شامگاهی اقدام میکنم اما سه هلال رمضان ، شوال و محرم برام مفهومی بسیار فراتر از انجام یه کار رصدی و یا علمی داره. برای این سه هلال با یه حال خاص و عجیبی چشم انتظار می مونم ، با شور و هیجان ویژه ای به رصدگاه میرم ، با قلبی مشتاق و چشمی حریص به جستجو میپردازم و با چشمانی نمناک از رصدگاه برمیگردم....

 بخاطر آلودگی هوای اصفهان تصمیم گرفتم رصد رو از فراز کوه صفه انجام بدم. تجربه ی این چند روز نشون داده بود که تا ارتفاع 500 متر از سطح شهر ، آلودگی شدید و متراکمی وجود داره اما وقتی میری بالاتر ، آسمون آبی و تمیز دیده میشه و افق هم شرایط مناسبی داره. بلافاصله بعد از برگشتن از اداره ، کوله ی سنگینم رو برداشتم و عازم کوه شدم. بخشی از مسیر رو همراه گروه و مابقی رو همراه با جناب رفیعی طی کردیم تا از مسیر کابل و مرعشی به قله رسیدیم.

 روی افق تا چند درجه دود ، گرد و غبار و آلودگی بود. ساعت 15:55 روی قله بودیم و زمان زیادی تا غروب خورشید مونده بود. امیدوام بودم با نزدیک شدن به غروب ، شرایط افق بهتر بشه و خوشبختانه همینطور هم شد. با کم شدن ارتفاع خورشید و سرد شدن تدریجی هوا ، لایه ی غبار و دود و آلودگی ، متراکم و از ارتفاعش کاسته شد. اندک نسیمی هم وزیدن گرفت و آلودگیهای افق غربی رو لحظه به لحظه کمتر و کمتر کرد.

 

 افق غربی در ساعت 16:53

 روز قبل زمان غروب خورشید و محلش رو ثبت کرده بودم. تقریبا" مانعی در افق وجود نداشت. غروب محاسباتی و غروب رویت شده همزمان بودند. جدول مختصات هلال رو در بازه های زمانی 2 دقیقه ای آماده کرده بودم. تصمیم داشتم رصد رو در بهترین زمان آغاز کنم ؛ حدود 18 دقیقه بعد از غروب خورشید و زمانی که ماه به ارتفاع حدود 2.5 درجه ای میرسید. در این زمان اختلاف سمت ماه با محلی که خورشید در افق ناپدید شده بود ، تقریبا" 5 درجه بود.

با غروب خورشید ، دوربین قطب نما دار رو به سمت محل غروب نشانه رفته و سپس دوربین رو 5 درجه به سمت چپ حرکت دادم. شاخصی بر روی افق تعیین کردم. دوربین 15 در 80 را روی سه پایه نصب و فوکوس کردم و اون رو به سمت شاخص نشانه رفتم. با توجه به میدان دید دوربینم ، لبه ی افق رو در پایین میدان دید قرار دادم و از پشت دوربین برخاستم. دیگر ، کاری بجز انتظار نداشتم.

 حدود ساعت 05:13 پشت دوربین رفتم. ارتفاع اندک غبار و آلودگی باقیمانده رو اندازه گرفتم. دوربین رو مجددا" قفل کردم و به میدان دید خیره شدم. دوستان همنوردم برای اینکه در زمان رصد آرامش بیشتری داشته باشم قدری از من فاصله گرفته بودند. اینکار اونها موجب شرمندگیم شد. همه چیز برای رویت مهیا بود اما میدونستم که کار ساده ای نیست. دوربین چندان قدرتمندی برای رصد این هلال خاص به همراه نداشتم. توسلی دیگر کردم و باز خیره در میدان دید دوربین....

ساعت 17:16 کمان هلال رو تشخیص دادم. در اندک زمانی این کمان پرنورتر شد ( بدلیل کاهش و تغییر مرتب میزان آلودگی افق ). کمی بالاتر از میانه ی هلال ، نقطه ای بزرگ و نورانی دیده میشد که نشان از عبور نور خورشید از گودال و یا دره ای بزرگ در سطح ماه بود. وجود این نقطه ی بزرگ ، کمک شایانی میکرد تا بتوان هلال رو بسادگی دید و رد یابی کرد. به آرامی الله اکبر و یا حسین گفتم..... دوستانم متوجه شدند هلال رو دیدم. تلاشی یکی از همنوردان برای رویت هلال از پشت دوربین نتیجه ای نداشت.

گروه خداحافظی کردند و جدا شدند. من موندم و هلال..... موقع رصد هلال محرم ، دوست دارم گوش دل به نوای مداحان بسپارم. با رفتن دوستانم ، مداحی حاج سیلم موذن زاده اردبیلی در مدح حضرت علی اصغر علیه السلام رو گوش دادم و چشم به هلال دوختم. تلاش کردم که دوربین عکاسی رو پشت دوربین دوچشمی قرار بدم و از هلال عکس بگیرم اما در عکسها هلال مشخص نیست. آخرین عکس رو در ساعت ١٧:٢۴ گرفتم... ساعت 17:25 هلال در پشت لایه ای نسبتا" ضخیم از غبار و دود پنهان شد....

 

افق غربی در ساعت 15:27

 

 

 

 

 

گزارش شماره1

گزارش دهنده: سيد قاسم رستمي  (هلال شامگاهی محرم 1432)

تاریخ رصد: 15/9/1389 و 6/12/2010 و 29 ذيحجه 1431

نام رصدگران : آقايان اميرعباس خادمی، زارع (راننده استانداری يزد) و سيد قاسم رستمی

محل و مختصات رصدگاه: پيست اسکی سخويد، 31 درجه و 33 دقيقه و 5 ثانیه شمالي، 54 درجه و 2 دقيقه و16 ثانیه شرقي، ارتفاع 2900 متر

وضعیت جوی و افق:

آسمان کاملاً صاف و شفاف (آبی)، افق منفی تا 0.5 درجه، مقداری غبار زرد رنگ تا ارتفاع حدود 1 درجه

ابزار رصد: تلسکوپ 10 اينچ دابسونی و دوربين توتال استيشن South، دوچشمی 80*20 و تراز نبشی

نتیجه رصد : هلال رؤيت نشد.

توضيحات ضروري:

 با توجه به هماهنگی های قبلی به عمل آمده از سوی شورای سياست گذاری ائمه جمعه يزد، ساعت 16 به محل پيست رسيديم. در همان ابتدا، پس از تنظيم دوربين و تلسکوپ، سياره مشتری با چشم غير مسلح ديده شد. خورشيد ساعت 16:53 دقيقه در افق منفی 0.6 غروب کرد. بلافاصله رصد هلال را شروع کرده و با بستن زوايا از طريق دوربين توتال استيشن، محل هلال را دنبال کرديم. در ساعت 17:10 سياره عطارد در ارتفاع 10 درجه به راحتی با تلسکوپ رؤيت شد. در همين لحظه به دنبال سياره مريخ در ارتفاع 6 رفتيم اما رؤيت نشد. تا ساعت 17:27 دقيقه (زمان غروب هلال) با تلسکوپ و دوربين 80*20 برای رؤيت هلال بسيار تلاش کرديم که بی فايده بود.

 

نکاتی از رصد: <

;

استفاده از مطالب فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به تیم برنامه نویسی آویسا می‌باشد .