پــایــگــــــاه اطــــلاع رســـــانـــی هــــلال مـــــاه

www.Helalemah.ir

امروز : شنبه مورخ 1 آبان 1400 هجری شمسی ، مطابق با 16 ربیع الاول 1443 هجری قمری ، مطابق با 23 اکتبر 2021 میلادی

گزارش شامگاهی
تاریخ رصد : 1430 / 1 / 14

وضعيت رويت پذيري هلال محرم الحرام 1430

هر ساله شروع سال جديد قمری با حلول ماه محرم همراه است. شايد رؤيت هلال ماه محرم در سال های قبل که کمتر بحرانی بوده و از امسال با بحران های آن روبرو خواهيم شد، در کنار غروبی که ابرها را به رنگ سرخ در آورده، برای هر يک از شما خاطره ای را به دنبال داشته است. مثل عکس زير از آقای علی ابراهيمی که سال قبل تهيه شده است:

 

 

1- بررسی علمی رؤيت پذيری هلال شامگاهی محرمموعد رصد، روز يکشنبه 8 دیماه 1387(برابر با 28 دسامبر 2008 و 29 ذيحجه 1429) می باشد. زمان مقارنه هلال محرم ساعت 15:53 روز شنبه 7 دی (به وقت ايران) بوده و در غروب روز بعد، هلال حدود 25 ساعت سن و 11 درجه جدايي زاويه ای از خورشيد دارد. شايد اهميت اين هلال به خاطر در اوج بودن آن باشد (405 هزار کيلومتر). از نظر علمی نقشه زير خطوط رويت پذيری هلال را بر مبنای "بهترين زمان" و بر اساس مدل مثلثی ايران نشان می دهد (محاسبات را در سيستم مکان مرکزی و پارامترها بدون اثر شکست جوّی محاسبه کرده ام):

 

با توجه به اين نقشه، آخرين حد پيش بينی رؤيت با چشم مسلح از جنوب اين تا خط منتهی به ناحيه H1 که خط واصل شهر گناباد در استان خراسان و دماوند در استان تهران و اروميه در استان آذربايجان غربی می باشد. در اين ناحيه تنها در صورت وجود آسمان صاف و شفاف و تيز بودن چشمان رصدگر و تجربه کافی وی ، امکان رؤيت با چشم غير مسلح وجود دارد.

اما ناحيه H2 منتهی به خط واصل شهر زابل در استان سيستان و نظنز در استان اصفهان و پاوه در استان کردستان می باشد. در اين ناحيه امکان رؤيت با چشم غير مسلح در شمال ناحيه با کمی دقت و در جنوب آن به راحتی امکان پذير است. برای رؤيت اين هلال در نواحی شمالی ايران نياز به يک دوربين دوچشمی ضعيف در حد 50 يا 60 ميليمتر می باشد.

نکته1: در ناحيه H1 محاسبه برای پارامترهای لحظه "بهترين زمان" و در ناحيه H2 محاسبه برای پارامترهای لحظه غروب خورشيد انجام شده است.

نکته2: بررسی های دقيق، بر اساس رصدهای هلال در روز نشان می دهد که رؤيت اين هلال با ابزارهای متعارف نجومی نظير تلسکوپهای تا حد 10 اينچ، در ميان روز و قبل از غروب خورشيد امکان پذير نمی باشد.

2- پارامترهای هلال شامگاهی محرم

در جدول زير پارامترهای اين رصد در لحظه غروب خورشيد برای سه مکان آمده است (توپوسنتريک بدون اثر شکست). برای ديگر شهرها می توانيد به نرم افزارهای نجومی مراجعه نماييد:

 

پارامترها

بندرعباس

مرکز ايران

تهران

غروب خورشيد (ساعت ودقيقه)

16:59

16:58

16:59

مدت مکث (دقيقه زمانی)

45

44

44

ارتفاع(درجه)

7.56

6.88

6.31

جدايي زاويه ای (درجه)

10.76

10.80

10.85

اختلاف سمت (درجه)

6.74-

7.57-

8.18-

ضخامت (دقيقه قوسی)

0.26

0.26

0.26

فاز (درصد)

% 1

% 1

% 1

سن (ساعت ودقيقه)

25:07

25:06

25:07

فاصله تا زمين (کيلومتر)

405459

405550

405550

 

3- نکات رصدی هلال شامگاهی محرم

از نظر رصدگران با تجربه ای نظير آقایان قاضی ميرسعيد، بوژمهرانی و ... برنامه ريزی رصدی و توجه به نکات مربوط به هر رصد، مهمترين قسمت کار رؤيت هلال به شمار می آيد. چه بسا موفقيت يک رصد هم توجه به اين نکات و اتخاذ تصميمات مناسب باشد:

استفاده از سيارات مشتری و زهره در آسمان شامگاهی برای بررسی ميزان فکوس ابزار مورد استفاده، می تواند مفيد باشد. عطارد هم در فاصله حدود 6 درجه ای شمال شمال غرب هلال، می تواند نشانه خوبی باشد.

استفاده از شاخصهای مختلف روی افق با کمک خورشيد (قبل از غروب خورشيد) و يا ستارگان (در شب قبل) می تواند در پيدا کردن محل هلال مفيد باشد. برای اين منظور سمت هلال را در لحظه غروب و لحظات بعد، با سمت خورشيد يا ستاره خاص برابر گرفته و زمان عبور را از نرم افزار بدست آوريد.

برای اين رصد بهتر است به دنبال رصدگاهی باشيد که افق صفر داشته باشد. وجود کوه در افق باعث می شود هلال در زمان روشنی آسمان، غروب کند و هلال از دست برود.

4- تکرار يک رصد مشابه

اکنون که به پارامترهای اين رصد نگاه می کردم، ديدم که تا حدی اين هلال به يک هلال رکورد شکن در گذشته دور شبيه است. دهه 1370 تا 1380 سالهايي است که مجله نجوم برای توسعه شاخه نجوم آماتوری در کشور دست به برنامه ها مختلفی زد و شايد اين تلاش اکنون بعد از 17 سال به بار نشسته است. خصوصاً در زمينه رؤيت هلال که همکاری آقاي صياد و گياهی با اين نشريه خيلی نزديک بود. در شماره 67-68 خبر شکسته شدن رکورد رؤيت هلال با چشم غير مسلح توسط استم در امريکا چاپ شد. پس از آن خبر شکسته شدن رکورد رؤيت هلال با چشم غير مسلح توسط آقای زاهد آرام در شماه 70 (تير 1376) منتشر شد. با اين خبر شوق و ذوق رصدگران برای رکورد شکنی بيشتر شد.

اما بازبينی اين رصد ( 17 ارديبهشت 1376 در شهر بيرجند) با استفاده از نرم افزاهای نجومی، نکات زيادی را به ما نشان می دهد. اينکه رؤيت کنندگان اين هلال (آقايان زاهد آرام و فيضی) هلال را در نزديکی افق و دقايقی قبل از غروب هلال رؤيت کرده اند. وجود پارمترهای اين رصد در زير حد رؤيت پذيری، امروزه کارشناسان را بر آن داشته تا رصدهای مشابه انجام شود تا در آينده بتوان برای پيش بينی رؤيت چنين هلالهايي، با اطمينان بيشتری صحبت کرد.

به نظر بنده برای رصد هلال محرم، نقاط شمالی ايران نظير شهرهای مشهد، سرخس و بجنورد، می تواند مقايسه خوبی برای اين دو هلال باشد. در زير پارامترهای مقايسه را در لحظه غروب خورشيد می بينيد:

 

پارامترها

بيرجند

17-2-1376

هلال 8 دی 1387

 

مشهد

سرخس

غروب خورشيد (ساعت ودقيقه)

19:19

16:24

16:18

مدت مکث (دقيقه زمانی)

35

42

42

ارتفاع(درجه)

6.01

5.99

5.88

جدايي زاويه ای (درجه)

9.99

10.61

10.57

اختلاف سمت (درجه)

7.35-

8.14-

8.17-

ضخامت (دقيقه قوسی)

0.24

0.25

0.25

فاز (درصد)

% 0.87

0.96

0.95

سن (ساعت ودقيقه)

18:03

24:32

24:26

فاصله تا زمين (کيلومتر)

376074

405577

405582

 

بی شک ديدن هلال محرم با چشم غير مسلح برای نقاط فوق، يک رکورد از نظر پارامتر رؤيت در کمترين اختلاف ارتفاع محسوب خواهد شد.

با آرزوي داشتن آسماني بدون ابر و غبار و موفقيت براي تمام رصدگران هلال

سيد قاسم رستمي – عضو گروه غير حرفه ای رؤيت هلال

تفت- 4-10-87

 

women love to cheat unfaithful spouse I cheated on my girlfriend
i cheated on my boyfriend with his best friend site i had a dream i cheated on my boyfriend
what makes a husband cheat faithwalker.org women who cheat on husbands
what makes a husband cheat faithwalker.org women who cheat on husbands
celeb beast sex stories girl first time sex stories and pictures mothers sex stories
discount prescriptions coupons mikemaloney.net viagra free sample coupons
tadalafil 80mg clomid 25mg deltasone 5mg
tadalafil 80mg policereference.co.uk deltasone 5mg
new prescription coupon floridafriendlyplants.com free coupon for viagra
viagra free sample coupons go copay cards for prescription drugs
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis prescription prices lipseysguns.com discount cialis us
discount card for cialis cialis prescription discount card coupon cialis
ibuprofen fieber go ibuprofen nebenwirkungen
cordarone loading celticcodingsolutions.com cordarone hjertemedicin
cialis discount blog.ruleof3.ae cialis walgreen coupon
coupon prescription read coupons for cialis 2016
abortion clinics ecsamplifiers.co.uk home abortion remedies
how early can you get an abortion click abortion pills online
concorde tymejczyk.com concord wanderer
vermox mikor hat totspub.com vermox prospect
coupons cialis prescription discount coupon cialis sample coupon
cialis coupon free coupon for cialis cialis coupons free
vermox prospect bvandam.com vermox
cymbalta 60 crownlimos.ca cymbalta
nolvadex gegen gyno nolvadex-d nolvadex preis
lilly cialis coupon thestickybeak.co.uk cialis coupon lilly
prescriptions coupons coupon cialis coupons for prescriptions
prescriptions coupons cialis coupons free coupons for prescriptions
vermox suspenzija vermox bez recepta vermox doziranje
pro abortion after abortion pill abortion pill information
amoxicillin nedir amoxicilline amoxicillin dermani haqqinda
voltaren ampul zygonie.com voltaren ampul
coupons for cialis 2016 cialis free sample coupons cialis coupon
abortion pill clinics in md abortion pill centers abortion pill pros and cons
aspiration abortion buy abortion pill natural abortion pill
transfer prescription coupon cialis coupons 2015 cialis manufacturer coupon 2016
duphaston iskustva duphaston 10 mg duphaston tablete za odgodu menstruacije
vermox sirup vermox sirup vermox prodej
abortion pill pictures how to have an abortion pill non surgical abortion pill
how does abortion pill work articles on abortion pill post abortion pill
cialis coupons from lilly cialis manufacturer coupon cialis coupons online
abortion pill average cost of abortion after abortion pill
abortion pill alternatives amazonschools.com abortion pill price
viagra viagra recenze viagra koupit
top grocery coupon sites website for free coupons discount codes
second trimester abortion abortion pill costs cheap abortion pill clinics
lamisil pastillas mcmurray.biz lamisil pastillas
coupon prescription coupon for prescriptions coupons prescriptions
prescription coupon card bangzontheweb.com coupons prescriptions
strattera discount coupon strattera voucher strattera manufacturer coupon
clomid proviron clomid clomid
free cialis coupon sharepoint2010.ru cialis coupon
define naltrexone narcan challenge vivitrol side effects
naltrexone 4.5 mg open ldn 4.5 mg
does naltrexone help with withdrawal blog.bjorback.com trexone medication
vivitrol alcohol treatment read what is vivitrol used for
low dose naltrexone depression anxiety low dose naloxone the promise of low dose naltrexone therapy
naltrexone is open drug naltrexone
buy naltrexone naltrexene low dose naltrexone fertility

گزارش شامگاهی
تاریخ رصد : 1430 / 1 / 14

گزارشهاي رصد هلال محرم الحرام 1430

 
گزارش  شماره 5
گزارش دهنده : آقاي  بهزاد بهرامي از ستاد استهلال استان يزد

بنام پدیدآورنده ستارگان

با عرض سلام و تسلیت بمناسبت فرارسیدن ماه محرم الحرام

و عرض تبریک بمناسبت سال نو میلادی و آغاز سال جهانی نجوم

گزارش رصدی ستاد استهلال یزد

زمان:بعد از ظهر روز یکشنبه 8آذر1387

گزارش دهنده:بهزاد بهرامی

 

رصدگران:حجت الاسلام والمسلمین بوستانی؛جناب آقایان دشتی پور, صحت بخش و بهرامی

مکان رصد :پیست اسکی سخوید واقع در رشته کوههای شیرکوه در حدود 50کیلومتری غرب یزد

وضعیت جوی:هوای صاف با وجود ابرهایی پراکنده در افق غربی

موانع دید:موانع درافق (صفر درجه )

ابزاررصدی:دوربین دوچشمی 25*100و7*35

نتیجه رصد:هلال با چشم مسلح رویت گردید

زمانهای ثبت شده:(باچشم غیر مسلح)

اولین رویت زهره:16:40

غروب ظاهری خورشید:17:02

اولین رویت مشتری:17:10

اولین رویت عطارد:17:17

اولین رویت هلال:17:26(بوسیله دوربین 25*100)17:31(دوربین7*35)

هلال با چشم غیر مسلح رویت نگردید

ارتفاع ابر7 درجه
 
 
 
 
 
گزارش  شماره 4
گزارش دهنده : آقاي رضا طيب طاهر از دزفول

با سلام و عرض تسليت ايام سوگواری سالار شهيدان گزارش زير تقديم می شود:

هلال محرم 1430 ( لحظه مقارنه: 15:53 شنبه 27 دسامبر 2008)

تاريخ رصد : یکشنبه 8 دی 1387 ، 29 ذی الحجه 1429 ، 28 دسامبر2008

رصدگاه: شمال غربی شهرستان دزفول

مختصات رصدگاه : 32:28 شمالی و 48:21 شرقی

رصدگران : آقایان : رضا طيب طاهر امیر قاری

تجهيزات : دوربین دوچشمی 80*20 نایت اسکای جی پی اس و...

غروب خورشيد : ساعت 17:19

غروب ماه : ساعت 18:04

 
 

سن ماه (درلحظه غروب خورشيد): 25 ساعت و26 دقيقه

جدايی زاويه ای: 10 درجه و 57 دقيقه قوسی

مكث ماه : 45 دقيقه

ضخامت هلال: 27/0 دقيقه قوسی

فازماه: 03/1 درصد

ارتفاع ماه(درلحظه غروب خورشيد) : 7 درجه و04 دقيقه قوسی

اختلاف سمت ماه و خورشيد(درلحظه غروب خورشيد) : (7-) درجه و 43 دقیقه قوسی

فاصله ماه تا زمين: 405533 كيلومتر

نتيجه رصد: هلال ماه رؤيت شد.

خلاصه گزارش : افق دارای غبار رقیق تا ارتفاع 4 درجه و غبار غلیظ وتیره تا ارتفاع 1 درجه بود. به خاطر تصویر نامناسب سیارات زهره، مشتری و عطارد در دوچشمی، کمی هم بخار آب در لایه های جو مشهود بود.به علت در اوج قرار داشتن ماه وطبق تجربه برای رصد چنین هلال هایی، با توجه به ضخامت و فاز آن، رؤیت هلال قبل از غروب خورشید بسیار مشکل می نمود ولی با این وجود ما تلاشی را برای رؤیت هلال قبل از غروب خورشید انجام دادیم ولی نتیجه ای در بر نداشت. در حدود ساعت 17:50 بعد از گذشت 30 دقیقه از غروب خورشید در حالی که هلال در ارتفاع 2 درجه ای از افق قرار داشت بسیار نازک و به رنگ نارنجی در دوربین دوچشمی توسط بنده رؤیت شد سپس آقای قاری نیز هلال را رؤیت کرده و تصاویر زیبایی از آن از پشت دوچشمی تهیه کردند. تا ساعت 17:56 هلال دیده شد وسپس در غبار غلیظ فرو رفت و دیده نشد. تلا ش برای رؤیت هلال با چشم غیر مسلح نتیجه ای در برنداشت. با آرزوی موفقت برای سایر دوستان رصدگر.

 

با تشكر: رضا طيب طاهر - ستاد استهلال شهرستان دزفول- مؤسسه آسمان دز(انجمن نجوم دزفول)

 

 

گزارش  شماره 3
گزارش دهنده : آقاي رضا امینی نژاد کارشناس ستاد استهلال استان مرکزی و مسئول گروه رؤیت هلال انجمن ستاره شناسی اراک

تاریخ رصد: 8/10/87
محل رصد: پست اسکی شهرستان آستانه اراک به مختصات  33�:48'N و   49�:18'E
تجهیزات: دوربین دوچشمی 120*50-30 ، دوربین عکاسی Canon 30D
رصدگران: رضا امینی نژاد، مصطفی شمسی، محمد حسین رضواندوست، صابر درخش
نتیجه رصد: هلال رؤیت شد
ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت أباعبدالله الحسين و ياران با وفايش (سلام الله عليهم أجمعين)، به استحضار می رساند که تیم رؤیت هلال انجمن ستاره شناسی اراک جهت رؤیت شامگاهی هلال محرم در روز یکشنبه 8 دی ماه به منطقۀ پیست اسکی شهرستان آستانه عزیمت نمود. منطقه دارای حدود 2درجه غبار و زمان غروب محاسباتی خورشید 17:12 بود. سرانجام هلال در ساعت 17:28 دقیقه توسط آقای امینی نژاد با دوربین دوچشمی رویت گردید و سپس آقای رضواندوست و دیگر دوستان نیز به ترتیب هلال را رؤیت کردند، اما هلال با چشم غیر مسلح رؤیت نگردید. در پایان تصاویری از هلال و منطقه رصدی به پیوست تقدیم می گردد.

  با احترام
 رضا امینی نژاد
کارشناس ستاد استهلال استان مرکزی
و
مسئول گروه رؤیت هلال انجمن ستاره شناسی اراک
 
 
 
گزارش  شماره 2
گزارش دهنده : آقاي آرش نيري از پارك نجوم شهرك صدرا و ستاد استهلال استان فارس
در تاریخ یکشنبه 8/10/87 تعدادی از اعضا ستاد استهلال استان فارس به اتفاق جمعی از اعضاء گروه نجوم رصدخانه شهر صدرا جهت رویت هلال ماه محرم 1430 اقدام نمودند.

 

کلیه اعضاء رأس ساعت 13:30 از مسجد شهید خلیل دستغیب شیراز به وسیله مینی بوس و به مقصد شهرستان خفر اعزام شدند. ساعت 16:30 به محل مورد نظر رسیدیم که در 120 کیلومتری جنوب شرق شیراز قرار داشت. از آنجا که محاسبات پیش رصدی نشان می دهد، غروب واقعی خورشید ساعت 17:9 خواهد بود، بلافاصله کلیه تجهیزات مستقر شد. تجهیزات شامل سه عدد دوربین دوچشمی غول پیکر 110 در 20 و دو عدد دوربین دو چشمی 70 در 50 و یک دستگاه لپ تاپ و یک عدد دوربین عکاسی بود. افق غربی در مسیر حرکت هلال لکه های بزرگ ابر دیده میشد و افق نیز تا ارتفاع 3 درجه ای مملو از غبار بود. اعضا قبل از غروب خورشید اقدام به یافتن سیاره زهره نمودند. چرا که با توجه به شرایط خاص رصدی این هلال و وجود سه سیاره زهره، مشتری و عطارد در مسیر حرکت هلال، این سیارات می توانست راهنمای خوبی جهت یافتن ماه باشد تا این که تلاشها نتیجه داد و در ساعت 16:50 سیاه زهره توسط آقای حامد زارع رصد شد. پس از آن به سراغ سیاره مشتری رفتیم که به دلیل وجود ابر، نتیجه بخش نبود. پس از غروب خورشید ظاهری خورشید در ساعت 17:03 در پشت کوهها و غبار، محل غروب نشانه گذاری و از طریق محاسبات پیش رصدی و همچنین محل، موقعیت هلال لحظه به لحظه محاسبه می شود و دوربین ها به سمت منطقه مورد نظر نشانه می رفت.

اما از آنجا که هلال محرم امسال، به دلیل ارتفاع کم (7 درجه در لحظه غروب خورشید) وضعیت رصدی نسبتاً دشواری داشت و از طرفی وجود ابر و غبار در افق غربی نیز مشکل ساز بود، کلیه اعضاء گروه برای شکار این هلال زیبا تقریبا ناامید شده بود که ناگهان در ساعت 17:16 آقای سعید حجت پناه دبیر کانون نجوم دانشگاه شیراز، اثر محوی مشکوک به هلال را دید. اما در نهایت به قطعیت نرسید. بالاخره در ساعت 17:24 آقای حمید زارع موفق به رصد هلال شدند. بلافاصله با استفاده از شاخص زمینی، آقایان ماهان خضرایی و سیدمحمدحسین نیری نیز موفق به رؤیت هلال از طریق دوربینهای 120*20 شد. پس تمام اعضاء یکی پس از دیگری در پشت دوربین ها قرار گرفته و موفق به رویت هلال زیبای محرم شدند.
از آنجایی رویت این هلال با چشم غیرمسلخ دارای اهمیت علمی بود، اعضاء گروه تلاش به رویت هلال با چشم غیر مسلح کردند که در نهایت آقایان ماهان خضرایی و سیدمحمدحسین نیری، خانم حقیقت موفق به رصد این هلال با چشم غیرمسلح شدند.

در ساعت 17:40 هلال باریک ماه برای همیشه پشت غبارهای افق غربی محو شد. لازم به ذکراست که گزارش بلافاصله و طبقروالمعمول به ستاد استهلال استان فارس و ستاد استهلال ایران ارسال شد. پس از حرکت، ساعت 21:00 گروه به شیراز بازگشت.

در تصویر مسیر حرکت هلال از اولین لحظه رویت تا آخرین زملن رویت مشخص شده است.
اعضاء گروه:
آقایان: سبوحی، حجت پناه، خضرایی، حامد و حمید زارع، نیری

خانمها: پورمختار، حقیقت، زارع، زارع مهذبیه، کریمی، فروزانی، اخگر و وصالی


                                                                 پارک نجوم شهر صدرا و ستاد استهلال استان فارس

 

 

گزارش  شماره 1
گزارش دهنده : آقاي ميثم اخوان از انجمن نجوم ونوس دانشگاه پيام نور نجف آباد
بنام نام خالق آسمانها
گزارش رصد رويت هلال ماه محرم
تيم رويت هلال ماه انجمن نجوم ونوس دانشگاه پيام نور نجف آباد جهت رويت هلال ماه محرم  دربعد ظهر روز يك شنبه08/10/1387  بر روي پشت بام مركز دانشگاه استقرار يافت . تجهيزات گروه شامل دو دستگاه دوربين دوچشمي 50*7 و يك دستگاه دوربين دوچشمي 100*25 مي باشد.
موقعيت جغرافيايي:
N 32:38
E 51:22
Time Zone: 3:30
 
 
 moharram1430.1.jpg
 moharram1430.2.jpg

 moharram1430.3.jpg
stock spy android turbofish.com free sms spy app for android
cheat boyfriend i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
my spouse cheated on me now what developersalley.com when your wife cheats
my girl friend cheated on me read percent of women that cheat
how women cheat femchoice.org my boyfriend cheated on me quotes
unfaithful husband developersalley.com why women cheat on men they love
why married men have affairs boomasontennis.com my fiance cheated on me
dating sites for married people open why people cheat in relationships
married affairs sites blog.perecruit.com wife who cheated
women who love to cheat faithwalker.org most women cheat
coupon for free click walgreens promo code photo
finasteride 5mg blog.robard.com diflucan 200mg
new prescription coupon floridafriendlyplants.com free coupon for viagra
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
lisinopril and rash lisinopriland.net lisinopril and rash
cialis prix en pharmacie cialis prix en pharmacie cialis prix en pharmacie
discount card for cialis cialis prescription discount card coupon cialis
discount card for cialis lipseysguns.com coupon cialis
coupons for prescriptions codesamples.in coupons for prescriptions
drug discount coupons discount prescription drug cards online cialis coupons
nimodipine medscape nimodipine subarachnoid hemorrhage nimodipine tabletta
nimodipine medscape blog.pragmos.it nimodipine tabletta
metformin 850 realtycollective.com metformin 1000
abortion clinics in brooklyn site are abortions free
coupon prescription read coupons for cialis 2016
abortion history read abortion clinics in md
coupons for cialis printable alexebeauty.com transfer prescription coupon
nitrofurantoin nitrofurantoin sirup nitrofurantoin dosage
nitrofurantoin nitrofurantoin doziranje nitrofurantoin dosage
concorde tymejczyk.com concord wanderer
new prescription coupon abraham.thesharpsystem.com coupon for prescription
cialis coupon free coupon for cialis cialis coupons free
pros and cons of abortion spiritocagliese.it abortion pill facts
amoxicillin 500 mg accuton.com amoxicillin dermani haqqinda
articles on abortion pill for abortion pill effects of abortion pill
kamagra wikipedia kamagra prix kamagra forum
the cost of abortion aictmkulahospital.org different types of abortion pill
voltaren ampul voltaren gel voltaren ampul
where to get an abortion pill funtimeleisure.co.uk abortion options
lilly cialis coupons achrom.be cialis coupons 2015
prescription discount coupons cialis coupon cialis coupons and discounts
abortion pill alpinmontservis.cz definition of abortion pill
duphaston i ovulacija duphaston iskustva duphaston i ovulacija
neurontin gabapentin eblogin.com neurontin
duphaston iskustva duphaston 10 mg duphaston tablete za odgodu menstruacije
acetazolamide blood brain barrier guitar-frets.com acetazolamide
pro choice abortion pill alessiariflesso.com cheap abortion pill
cost of abortions myhealthreport.ca 2nd trimester abortion pill
acetazolamide spc mcmurray.biz acetazolamide migraine
amoxicillin-rnp blog.dotnetnerd.dk amoxicilline
abortion clinics in liverpool pills to terminate early pregnancy dilatation and curettage video
vermox sirup cijena movidafm.net vermox doziranje
abortion pill price arborawning.com early abortion pill options
abortion pill is wrong cost of medical abortion cytotec abortion
abortion pill online abloomaccessories.com teenage abortion pill
voltaren blog.griblivet.dk voltaren krem fiyat
against abortion pill non surgical abortion pill teen abortion pill
strattera discount coupon amres.nl strattera manufacturer coupon
free cialis coupon sharepoint2010.ru cialis coupon
naltrexone compound partickcurlingclub.co.uk when to take ldn
naltrexone 4.5 mg click ldn 4.5 mg
what is revia used for ldn 4.5 mg neltrexon
where to get naltrexone naltrexone in pregnancy once a month shot for opiate addiction
naltrexone high click naltrexone mechanism of action
naltrexone buy uk open can you buy naltrexone over the counter
50 mg naltrexone read naltrazone
how long is naltrexone in your system site ldn for fibromyalgia

;

استفاده از مطالب فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به تیم برنامه نویسی آویسا می‌باشد .