پــایــگــــــاه اطــــلاع رســـــانـــی هــــلال مـــــاه

www.Helalemah.ir

امروز : شنبه مورخ 1 آبان 1400 هجری شمسی ، مطابق با 16 ربیع الاول 1443 هجری قمری ، مطابق با 23 اکتبر 2021 میلادی

گزارش شامگاهی
تاریخ رصد : 1424 / 3 / 14

گزارشات هلال شامگاهی ربیع الاول 1424                                                                         هلال ماه ربيع الاول 1424


                                                 نقشه وضعيت سن و رويت پذيری هلال در کشورهای مختلف

                                           در غروب روز جمعه 12 ارديبهشت 1382 ، 2 می 2003 ، 29 صفر 1424گزارشات رصد هلال در ايران:


گزارش شماره14
گزارش دهنده  جناب آقای نيری ( زاهدان )

آقای نيری گزارش داده اند به همراه اعضای انجمن خيام زاهدان اقدام به رويت هلال ربيع الاول نموده اند که به دليل مواجه شدن با غبار شديد ، رصدشان ناتمام مانده است.


گزارش شماره 13
گزارش دهنده  آقای داود همتی ، گروه نجوم ستاره شمال ، رشت

اينجانب مطابق برنامه رصد هلال ماه قمری ، برای رويت هلال ربيع الاول در شهر رشت اقدام نمودم. زمان آغاز جستجو ، شامگاه جمعه 17 ارديبهشت ، ساعت 19:55 بود. با ابزار مورد استفاده ( دوربين دوچشمی 50*15 ) موفق به رويت هلال با چشم مسلح در ارتفاع 6 درجه از افق غربی شدم. عليرغم مناسب بودن شرايط جوی و عاری بودن آسمان از ابر ، به علت وجود غبار تا ارتفاع 4-3 ( درجه ) از افق ، موفق به رصد با چشم غير مسلح نشدم.

با تشکر

داود همتی


گزارش شماره 12
گزارش دهنده آقای رضا امير زاده ، کرمان

ايشان به همراه جناب آقای دکتر سيد جليل الدين فاطمی ، آقای سعيد دوست محمدی و آقای عليرضا زينلی در جاده ی هفت باغ ماهان و با استفاده از يک دستگاه دوربين دو چشمی 50*30-10 صاايران و يک دستگاه دوربين دو چشمی 50*7 به رصد هلال پرداخته اند. آقای امير زاده در ساعت 19:30 با دوربين 50*30-10 هلال را رويت نموده اند. 4 دقيقه بعد آقای دوست محمدی هلال ربيع الاول را با چشم غير مسلح رويت می نمايند. ساير اعضای گروه بتدريج موفق به رويت هلال با چشم غير مسلح شده اند.


گزارش شماره11
گزارش دهنده آقای علی ابراهيمی سراجی

ايشان به همراه آقای محمد حسين الماسی به رصد هلال پرداخته اند. با توجه به درج گزارش آقای الماسی ، از تکرار آن خودداری می نماييم. گزارش جناب آقای ابراهيمی از طريق آقای محمدرضا صياد برای کمان آسمانی ارسال شده است.


گزارش شماره 10

گزارش دهنده آقای محمد حسين الماسی

رصدگاه : مرکز تهران ، تپه های پارک سيد خندان

زمان شروع رصد : ساعت 19:50

وضعيت افق : مثل هميشه ی آسمان تهران ، غبارآلود. تا 1 درجه ، مانع کوه ، تا 2 درجه افق پوشيده از ابر رقيق ، 8-3 درجه ابرهای رقيق که در طول زمان رصد در حال جابجا شدن بودند.

ابزار : دو عدد دوربين دوچشمی 30*8 نه چندان مناسب

ابتدا بابت دير شدن گزارش از دوستان عذر می خواهم. اينجانب به همراه آقای علی ابراهيمی و برادر ايشان به علت برخی مشکلات ، در لحظه ی غروب خورشيد ، در تپه های پارک سيد خندان مستقر شديم. تا 10 دقيقه بعد از غروب خورشيد ، هلال در بالای ابرها قرار داشت ، ولی به علت روشنايی آسمان و نداشتن دوربين مناسب ، هلال ديده نشد! بعد از آن تا حدود ساعت 20:20 با توجه به حرکت ابرها ، هلال در پشت ابرها پنهان شد. از ساعت 20:20 تا لحظه ی غروب ماه ، سعی کرديم با توجه به رقيق بودن ابرها در ارتفاع 1 تا 3 درجه ، هلال را رويت کنيم که اين امر با توجه به مه آلود و رقيق بودن ابرهای افق و اينکه اين ابرها از پشت دوربين بيشتر خودنمايی می کرد ، ممکن نشد! در ظاهر ، با چشم غير مسلح ، افق نسبتا" صاف و با ابرهای رقيق کمی پوشيده شده بود، ولی از پشت دوربين ، مه آلود بودن و فشردگی ابرها بخوبی مشخص بود. به همين علت هلال ديده نشد. البته بايد توجه کرد که قدرت و بزرگ نمايی دوربين ( ما ) خيلی کم بود ، شايد با دوربين قوی در آن شرايط افق ، هلال ديده می شد.

يکی از تجربياتی که شخصا" از اين هلال گرفتم اين بود که تحت هيچ شرايطی از ابزار ضعيف استفاده نکنم!

پايان

جناب آقای الماسی

با سلام

بنده در تمام رصدهايم از دوربين 80*15 استفاده می کنم ، حتی اگر هلال بحرانی نباشد. اين کار باعث خواهد شد که چشمانم به ميدان ديد دوربين عادت داشته باشد و نيز تجربه ام در بکار بردن اين دوربين بيشتر شود.

با احترام

عليرضا بوژمهرانی


گزارش شماره 9
گزارش دهنده 
آقای امير حسن زاده ، رشت

سلام. گزارش رويت هلال ربيع الاول 1424:

رصدگر : امير حسن زاده

رصدگاه : تبريز

زمان شروع رصد : 20:05

زمان غروب خورشيد در پشت کوههای افق غربی : 20:12

وضعيت جوی افق غربی : صاف همراه با کمی غبار

اولين رويت با چشم غير مسلح : ساعت 20:34

غروب ماه و آخرين مشاهده : ساعت 21:03

موفق باشيد.گزارش شماره 8
گزارش دهنده آقای رضا طيب طاهر ، دبير راهنمايی ، دزفول

رصدگاه : جنوب غربی دزفول

تجهيزات : دوربين دوچشمی 60*20

در غروب روز جمعه به علت ابری شدن آسمان ، هلال ماه رصد نشد. در حدود ساعت 21:05 سياره مشتری و ساعت 21:15 ستاره ی شعرای يمانی ، گاه گاهی ديده شدند.

به اميد آسمانی صافگزارش شماره 7
گزارش دهنده آقای غلامحسين رستگار نسب ، شهر ری – تهران


برادر بزرگوار جناب آقای مهرانی

با سلام . بدينوسيله گزارش رصد هلال ربيع الاول 1424 در شامگاه جمعه 12 ارديبهشت 1382 برابر با 2 می 2003 و 29 صفر 1424 جهت اطلاع جنابعالی ارسال می گردد. مختصات هلال در تهران ، از جدول مختصات هلال ربيع الاول 1424 سايت کمان آسمانی دريافت شده است. قابل توجه:

در جدول مختصات هلال سايت کمان آسمانی ، عرض جغرافيايی تهران 35:40 شمالی درج شده است ، در حاليکه مختصاتی که توسط جناب آقای صياد از ژئوفيزيک برای شهر ری استخراج شده ، 35:34 می باشد. لذا خواهشمند است مشخص نماييد که آيا اين اختلاف مربوط به جنوبی بودن شهر ری است؟ ( با توجه به اينکه شهر ری و تهران ، جدا از هم نيستند ) و يا مربوط است به منبع مورد استفاده توسط جنابعالی؟ همچنين زمان غروب خورشيد در جدول 19:51 نوشته شده ، ولی در شهر ری ( چنانچه درست اندازه گيری کرده باشم ) خورشيد در 19:49 غروب کرد که من احتمال می دهم اين 2 دقيقه مربوط به پنهان شدن خورشيد است و غروب حقيقی ، همان عدد جدول است.

از ظهر به بعد ، آسمان نيمه ابری شد و لکه های ابر تمام آسمان تهران را فرا گرفت . هر چه به غروب نزديکتر می شديم ، قسمتهای مرکزی و شرقی آسمان صافتر می شد ، ولی در غرب همچنان لکه های ابر باقی بود. ارتفاع ابرهای بالای افق در لحظه غروب خورشيد تقريبا" به 14 درجه می رسيد و تا زمان غروب ماه ، ارتفاع ابرها به 10 درجه رسيد ، ولی کمتر نشد. گاهی شکافی بين ابرها باز می شد ولی چون ابر رقيق در اين شکاف قرار می گرفت ، باز هم رصد را مشکل می ساخت . من از لحظه ای که خورشيد در حال غروب بود تا 20:25 چندين عکس از محل هلال گرفتم و در هيج کدام از عکسها جای صافی برای ديدن هلال نيست. من رصد را تا غروب ماه ادامه دادم. لذا نتيجه ی رصد اين است:

با توجه به شرايط نامساعد جوی ، هلال ماه ربيع الاول مشاهده نشد.

همکاران در رصد : ايمان رستگار نسب ، منصوره بنازاده

ابزار رصدی : تلسکوپ شکستی 102 ميليمتری ، دوربين دوچشمی 60*20 ، زاويه سنج ، قطب نمای مهندسی و دو عدد دوربين عکاسی


                                                  عکس شماره 1 در ساعت 19:49 گرفته شده است


                                                          عکس شماره 2 در ساعت 20:25 گرفته شده است

 
پاسخ به سوالات آقای رستگار نسب

جناب آقای رستگار نسب

با سلام

در مورد مختصات تهران  بايد عرض شود ، تهران شهر بسيار بزرگ و وسيعی است و مختصات جغرافيايی در مناطق شمالی ، جنوبی ، شرقی و غربی آن يکسان نيست. بنده با استفاده از نقشه گيتا شناسی ( مقياس 1:1000000 ) بطور تقريب مختصات مرکز تهران را پيدا کرده و در نرم افزار قرار داده ام. برای دقت بيشتر در اين زمينه ، لازم است از جی پی اس استفاده شود. در مورد هلالهای غير بحرانی ، اين اختلاف چندان قابل اهميت نيست ، ولی در صورتيکه قصد رصد هلال بحرانی را داريم ، بايد مختصات مکان رصد را با دقت هر چه بيشتر اندازه گيری نماييم.

اما در خصوص زمان غروب خورشيد. زمان درج شده برای غروب خورشيد در بيشتر نرم افزارها ، با گرد کردن ثانيه ها نوشته می شود. بنابراين شايد 1 دقيقه از اختلاف مورد اشاره حضرتعالی مربوط به اين امر باشد. از سوی ديگر اين زمانها بر اساس زمان دقيق محلی ( و يا بين المللی ) داده می شود و خطای دوم می تواند ناشی از تنظيم نبودن دقيق ساعت مورد استفاده رصدگر باشد. همچنين اين زمان برای افق صفر در نظر گرفته شده و وجود اندک موانعی در افق غربی ، می تواند سومين عامل اين خطا باشد. و در آخر اينکه ، اشتباه در محاسبه ی مختصات جغرافيايی رصدگاه ، میتواند چهارمين عامل برای بروز اين اختلاف باشد.

از بابت عکسهای زيبايی که ارسال نموده ايد کمال امتنان و سپاسگزاری را دارم ، اما برای بنده يک سوال پيش آمده است. در اولين عکس حضرتعالی که در ساعت 19:49 گرفته شده است ، محل غروب خورشيد را می توانيم ببينم. دومين عکس در ساعت 20:25 ( 36 دقيقه پس از عکس اول ) گرفته شده است و اين زمانی است که محل قرار گرفتن هلال در آسمان ، تقريبا" در بالای محل غروب خورشيد است. در عکس ارسالی ، اين ناحيه از آسمان دارای ابرهای رقيقی است که بنظر نمی رسد مانعی برای رويت هلالی با فاز حدود 2/1 % باشد. برای بنده جای سوال است که شما چرا با استفاده از دوربين60*20 موفق به رويت اين هلال در ساعت 20:25 نشده ايد؟ اگر توضيحات بيشتری در خصوص روش کار خود در رصد هلال بيان فرماييد ، می توانيم در اين خصوص به نتايج بهتری برسيم. لازم به ذکر است شش نفر از همکاران کمان آسمانی در شهر ری موفق به رويت هلال با دوربين دو چشمی 60*20 شده اند.

توفيق روز افزون حضرتعالی را آرزومندم.

با احترام

عليرضا بوژمهرانیگزارش شماره 6
گزارش دهنده  آقای اسدالله خدام محمدی ، شيراز

زمان : دوشنبه 2 می 2003 ( 12 ارديبهشت 1382 )

مکان : شهرستان لار ، استان فارس

زمان غروب خورشيد : 19:17

زمان اولين مشاهده هلال : ساعت 19:48 بوسيله دوربين 50*7 و چشم غير مسلح

عکس زير بوسيله دوربين ديجيتالی کانن و با استفاده از دوربين 50*20 و در ساعت 20:00 گرفته شده است. 


 


گزارش شماره 5
گزارش دهنده  آقای عليرضا خماريان ، گروه نجوم خيام ، نيشابور

هلال ماه ربيع الاول در ساعت 19:41 در ارتفاع حدود 7 درجه با دوربين 50*10 ديده شد. افق تا 5 درجه غبارآلود بود ، اما به دليل روشنی ماه ، در غبار هم در ساعت 19:45 بدون دوربين ديده شد.

رصدگران : عليرضا و ايمان خماريانگزارش شماره 4
گزارش دهنده  آقای علی اصغر لطفی ، شهر ری – تهران

رصدگاه : عبدالرحمن صوفی رازی ، شهر ری – تهران

رصدگران : علی اصغر لطفی ، محمد غياثی صلوات ، سيد حسن سلطانی ، سيد ابوالفضل سلطانی ، سميه پيری و اسراء بلال

تجهيزات : پنج دستگاه دوربين دوچشمی 60*20

وضعيت جوی افق غربی : ابرهای رقيق در بالای افق وجود داشته است

آقای محمد غياثی صلوات در ساعت 20:01 موفق به رويت هلال با دوربين 60*20 شده اند. پس از ايشان آقای علی اصغر لطفی در ساعت 20:10 با دوربين 60*20 و دقايقی بعد ساير همراهان موفق به رويت هلال با چشم مسلح می شوند. دقايقی پس از رويت آقای لطفی ، آقای محمد غياثی هلال را با چشم غير مسلح رويت می نمايند اما بدليل پنهان شدن هلال در پشت ابرها ، ساير همراهان موفق به رويت هلال با چشم غير مسلح نمی گردند.گزارش شماره 3
گزارش دهنده آقای عليرضا بوژمهرانی ، گروه مهتاب – مرکز آموزش نجوم اديب ، اصفهان

رصدگاه : مرکز آموزش نجوم ايب ، عرض جغرافيايی 32:37 شمالی و طول جغرافيايی 51:41 شرقی

رصدگران : سعيد جانقربان ، سيد رضا منجمی ، محمد رحيمی ، سهيلا مير شمشيرگران ، ليلا مير شمشيرگران ، حسين خرّمی ، امينی ، عليرضا بوژمهرانی

تجهيزات: دوربينهای دو چشمی 50*7 ، 50*10 ، 50*15 ، 60*20 ، 70*12 و 80*15

زمان غروب خورشيد : 20:40 در پشت کوه

ارتفاع موانع در افق غربی : 5/0 درجه

وضعيت جوی افق غربی : تا 3 درجه از افق صاف و بالای آن ابر غليظ و متراکم

اولين رويت هلال با چشم مسلح و غير مسلح : ساعت 20:21 ( پس از خروج هلال از پشت ابر )

آخرين رويت هلال با چشم غير مسلح : ساعت 20:29

زاويه ساعتی دو سر هلال : از ساعت 5/2 تا ساعت 5/7 - 8

آخرين رويت هلال با چشم مسلح : 20:31

 


                                   هلال ربيع الاول 1424 در آسمان شامگاهی اصفهان ( عکس از عليرضا بوژمهرانی )


گزارش شماره 2

گزارش دهنده آقای مجيد مرزانی ، تهران

ايشان به همراه آقای جواد قلی زاده در باغستان کرج به رصد هلال پرداخته اند. آقای مرزانی موفق شده است در ساعت 20:25 هلال را با دوربين دو چشمی 50*30-10 صاايران و در ساعت 20:30 با چشم غير مسلح رويت نمايد. همراه ايشان نيز موفق به رويت هلال گرديده است.

گزارش شماره 1

گزارش دهنده  آقای حسين جانقربانی ، شهرضا

رصدگاه : صحرای دامزاد واقع در شرق شهرستان شهرضا

رصدگران : مصطفی فرزانه ، مهدی اسکندری ، احمدرضا سپهريان ، شريفانی ، سيد مصطفی مجرّد ، حسين جانقربانی ، فاطمه اشراقی ، سميه براتی

تجهيزات : يک دستگاه دوربين دو چشمی 40*21-7  ، پنج دستگاه دوربين دو چشمی 35*7 صاايران و يک دستگاه دوربين دو چشمی 42*7 صاايران

زمان غروب خورشيد : 19:37 در پشت کوه

وضعيت جوی افق غربی : از بعد از ظهر تقريبا" نيمه ابری بوده و از هنگام غروب ابرها پراکنده شده است

اولين رويت هلال با چشم مسلح : ساعت 20:01 توسط آقای حسين جانقربانی با دوربين 40*21-7 ( ساير همراهان 1 دقيقه بعد موفق به رويت هلال با چشم مسلح شده اند)

اولين رويت هلال با چشم غير مسلح : ساعت 20:03 توسط آقای حسين جانقربانی

how many women cheat on husbands black women white men married affairs sites
home std testing phuckedporn.com test for chlamydia
my girlfriend cheated on me with my best friend sunpeaksresort.com my ex girlfriend cheated on me
my spouse cheated on me now what developersalley.com when your wife cheats
unfaithful husband site why women cheat on men they love
why people cheat thesailersweb.com women who cheat on men
women who love to cheat how often do women cheat on their husbands most women cheat
prescription drug coupons printable coupon codes for walgreens photos drug rx coupons
prescription drug coupons printable nlspeedskating.com drug rx coupons
discount card for prescription drugs site photo coupon codes
walgreen photo promo code ironsharpdev.com walgreens coupon deals
viagra manufacturer coupon viagra online coupon free viagra coupon
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
lisinopril and rash lisinopriland.net lisinopril and rash
cialis prix en pharmacie cialis prix en pharmacie cialis prix en pharmacie
lilly coupons for cialis sporturfintl.com cialis coupon
drug discount coupons discount prescription drug cards online cialis coupons
lilly cialis coupons read free cialis coupon
risperdal effets secondaires link risperdal avis
ibuprofen fieber go ibuprofen nebenwirkungen
cordarone loading site cordarone hjertemedicin
escitalopram 5 mg adboesten.nl escitalopram
euthyrox 125 cartoninjas.net euthyrox 125
coupon prescription read coupons for cialis 2016
amoxicillin nedir airascatering.com amoxicillin
online cialis coupons cialis coupon free discount coupon for cialis
abortion clinics houston tx pros of abortion abortion pics
cialis prescription coupon ouralfreton.co.uk cialis manufacturer coupon 2016
nitrofurantoin nitrofurantoin sirup nitrofurantoin dosage
coupons cialis discount prescriptions coupons cialis sample coupon
printable coupons for cialis cialis coupons free cialis free sample coupons
cialis online coupon cialis prescription coupon coupon for cialis
natural abortion pill methods spiritocagliese.it misoprostol abortion
amoxicillin 500 mg amoxicillin-rnp amoxicillin dermani haqqinda
losartankalium teva 50 mg ibrahimbayir.com.tr losartankalium krka
buscopan ampullen buscopan dosierung buscopan hund
trialect america trialect trialectica del espacio
non surgical abortion pill third trimester abortion pill buy abortion pill
viagra generika rezeptfrei viagra kaufen apotheke osterreich online apotheke potenzmittel rezeptfrei
cialis coupon cialis coupon cialis walgreen coupon
buy abortion pill rubinetteriemariani.it abortion pill video
lilly coupons for cialis cialis trial coupon cialis prescription coupon
vermox cena vermox vermox alkohol
vermox tablete doziranje vermox tablete doziranje vermox
lilly cialis coupons achrom.be cialis coupons 2015
abortion price post abortion pill abortion pill clinics in houston
abortion pill definition history of abortion pill how late can you get an abortion pill
transfer prescription coupon cialis discount coupon cialis manufacturer coupon 2016
abortion pill pictures how much is an abortion pill abortion pill clinics in houston
acetazolamide spc mcmurray.biz acetazolamide migraine
viagra femchoice.org viagra wiki
coupons for prescriptions coupon prescription cialis coupons 2015
amoxicillin antibiyot

گزارش شامگاهی
تاریخ رصد : 1424 / 3 / 14

مختصات هلال ربيع الاول 1424 در شامگاه جمعه 12 ارديبهشت 1382 برابر با 2 می 2003 و 29 محرم 1424


منبع : سایت کمان آسمانی

در ثبت زمانها ، ساعت تابستانی ايران منظور گرديده و اختلاف زمان رسمی با زمان بين المللی 04:30 است

  

بابل

اهواز

اميديه (آغاجاری)

اصفهان

آمل

 

36:33N 52:41E

31:20N 48:40E

30:43N 49:50E

32:38N 51:41E

36:28N 52:22E

 

19:48

19:55

19:49

19:45

19:49

زمان غروب خورشيد

289.934°

288.626°

288.491°

288.920°

289.910°

سمت خورشيد

27h 03m

27h 10m

27h 05m

27h 00m

27h 03m

سن ماه در زمان غروب خورشيد

9.604°

10.064°

10.063°

9.900°

9.620°

ارتفاع ماه

285.141°

284.937°

284.943°

284.964°

285.133°

سمت ماه

-4.792°

-3.689°

-3.548°

-3.956°

-4.777°

اختلاف سمت ماه و خورشيد

11.396°

11.419°

11.374°

11.352°

11.404°

جدائی زاويه ای ماه و خورشيد

1.13%

1.14%

1.14%

1.13%

1.14%

فاز ماه

57m

55m

55m

55m

57m

مکث ماه

0.29 rm

0.29 rm

0.29 rm

گزارش شامگاهی
تاریخ رصد : 1424 / 3 / 14

تصوير هلال شب سوم ربيع الاول در آسمان اصفهان

 منبع : سایت کمان آسمانی

home std testing site test for chlamydia
my girlfriend cheated on me with my best friend girlfriend cheated on me my ex girlfriend cheated on me
my spouse cheated on me now what developersalley.com when your wife cheats
how women cheat link my boyfriend cheated on me quotes
reasons why women cheat on their husbands robertsuk.com how do i know if my wife cheated
coupon for free click walgreens promo code photo
walgreens photo coupon prints promo codes walgreens pharmacy prescription discount card
walgreen photo promo code ironsharpdev.com walgreens coupon deals
viagra free coupon go coupons free printable
naltrexone pill acyclovir 400mg sumatriptan 100mg
online buy viagra viagra for sale uk effect viagra
drug discount coupons prostudiousa.com online cialis coupons
lilly cialis coupons read free cialis coupon
cordarone loading site cordarone hjertemedicin
escitalopram 5 mg adboesten.nl escitalopram
cialis 2015 coupon link discount coupons for prescriptions
new prescription coupon abraham.thesharpsystem.com coupon for prescription
coupons cialis prescription discount coupon cialis sample coupon
discount coupons for prescriptions prescriptions coupons printable coupons for cialis
vermox prospect bvandam.com vermox
clomid tapasztalatok clomid proviron pct clomid
prescription drug coupons thestickybeak.co.uk coupons prescriptions
viagra kaufen apotheke viagra kaufen apotheke osterreich pflanzliche potenzmittel
abortion pill video rubinetteriemariani.it alternatives to abortion pill
vermox tablete doziranje tracyawheeler.com vermox
amoxicillin amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin al 1000
priligy thailand philhustead.com priligy resepti
pill abortion types of abortion pill free abortions
abortion pill definition history of abortion pill how late can you get an abortion pill
methods of abortion pill late term abortion pill abortions facts
abortion pill alpinmontservis.cz definition of abortion pill
coupon for prescription funtimeleisure.co.uk prescription drugs coupons
voltaren krem fiyat voltaren krem fiyat voltaren
free discount coupons alsarayabahrain.bh free online coupon codes
lamisil pastillas lamisil spray lamisil pastillas
clomid proviron bvandam.com clomid
vermox doziranje vermox tablete doziranje vermox tablete doziranje
vermox doziranje news.hostnetindia.com vermox tablete doziranje
does naltrexone help with withdrawal blog.bjorback.com trexone medication
naloxone for alcoholism what is a vivitrol shot naltrexone for pain
buy naltrexone naltrexene low dose naltrexone fertility
vivitrex naltrexone alcohol dependence naltrexone dosing for alcohol dependence
opiate blocker implant open use of naltrexone

;

استفاده از مطالب فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به تیم برنامه نویسی آویسا می‌باشد .