پــایــگــــــاه اطــــلاع رســـــانـــی هــــلال مـــــاه

www.Helalemah.ir

امروز : شنبه مورخ 1 آبان 1400 هجری شمسی ، مطابق با 16 ربیع الاول 1443 هجری قمری ، مطابق با 23 اکتبر 2021 میلادی

گزارش شامگاهی
تاریخ رصد : 1423 / 9 / 14

گزارشات هلال شامگاهی رمضان 1423

منبع : سایت کمان آسمانی                                                                         هلال ماه رمضان 1423   

 نقشه وضعيت سن و رويت پذيری هلال در کشورهای مختلف

در غروب روز سه شنبه 14 آبان 1381 ، 5 نوامبر 2002 ، 29 شعبان1423


 

گزارشات رصد هلال در ايران:

  گزارش شماره 14

گزارش دهنده  آقای عليرضا بوژمهرانی – گروه مهتاب ، مرکز آموزش نجوم اديب

قبل از برگزاری گردهمائی تخصصی رويت هلال ، مذاکرات مفصلی را با اساتيد محترم صياد و قاضی مير سعيد در مورد ترسيم خط رويت پذيری هلال در ايران انجام دادم که در نتيجه آن ، جناب آقای صياد 3 خط را بر روی نقشه ايران ترسيم کردند. خط اول نشان دهنده نظريه کارشناسی آقای صياد بود و از آبادان و بيگدگ ( سيستان و بلوچستان ) عبور ميکرد. خط دوم نشان دهنده نظريه دکتر يالوپ بود که محاسبات آن را بنده انجام داده بودم. اين خط از طلائيه قديم ( خوزستان ) و پرکن ( سيستان و بلوچستان ) عبور ميکرد. اين خط نسبت به خط آقای صياد حدود 81 کيلومتر بسمت شمال انتقال يافته بود. خط سوم نشان دهنده نظريه کارشناسی آقای قاضی مير سعيد بود و ازلوليه ( خوزستان )  و سفيدک ( شرق زاهدان ) عبور ميکرد. اين خط نسبت به خط معيار يالوپ حدود   66 کيلومتر بسمت شمال انتقال يافته بود.

برای کم کردن ريسک رويت نشدن هلال ، تصميم گرفته بودم در خارج از اصفهان و بهمراه آقای قاضی مير سعيد به رصد بپردازم. پس از پايان گردهمائی گفتگوهای من و ايشان در مورد انتخاب مکان رصد آغاز شد. دو استان کرمان و فارس توجه ما را بيشتر از ساير نقاط بخود جلب نموده بود. ايشان از طريق دوستانشان در استان کرمان و من از طريق جناب آقای موسی زمانی ( شرکت اخترنمای شيراز ) اطلاعات مورد نياز در مورد وضعيت جوی و سايتهای رصدی را دريافت ميکرديم. دريافت تصاوير ماهواره ای هواشناسی از اينترنت کمک شايانی در اين زمينه به ما ميکرد. آقای قاضی مير سعيد در نهايت تصميم گرفتند به استان کرمان بروند. من نيز برای همراهی ايشان از شهرداری يک دستگاه خودرو سواری دريافت کردم تا در بامداد روز  سه شنبه به ايشان ملحق شوم. اما در غروب روز دوشنبه با اين تفکر که اگر هوا در استان کرمان ابری شود ، هر دوی ما شانس رويت هلال را از دست داده ايم ، در تصميم قبلی خود تجديد نظر کرده و به ايشان اطلاع دادم که به شيراز خواهم رفت. آقای موسی زمانی زحمت زيادی کشيده و 2 سايت رصدی را در نزديکی شهر سپيدان ( کيلومتر 55 جاده شيراز به ياسوج ) شناسائی کرده بودند. با ايشان اطلاع دادم که در صورتی که مزاحم نباشم ، مايلم رصد را بهمراه گروه ايشان انجام دهم.

عليرغم خستگی فراوان ناشی از تراکم برنامه هايم در روز دوشنبه ، در ساعت 12 شب بسمت شيراز براه افتادم. در طول مسير ، تنهائی ، تاريکی شب ، خلوت بودن جاده ، درخشش سحر انگيز ستاره ها در آسمانی کاملا" صاف و پخش موسيقی حيرانی با صدای شهرام ناظری ، شرايط کم نظيری را برايم فراهم آوره بود که بکلی خواب و خستگی را فراموش کرده بودم. در بخشهايی از جاده که تا کیلومترها هيچ ماشينی از کنارم عبور نميکرد و با سرعت زيادی در حال رانندگی بودم ، نوار اقيانوسی اثر ونجليس را گوش ميکردم. طنين خاص اين موسيقی برای لحظاتی اين احساس را در من بوجود آورد که سوار بر يک سفينه فضائی شده و در فضای بين ستاره ها در حال حرکت هستم.

فاصله اصفهان تا شيراز را در 4 ساعت 50 دقيقه طی کردم. پس از اقامت در هتل هما ، از شدت خستگی بخواب عميقی فرو رفتم که تقريبا" 4 ساعت بطول انجاميد. وعده من با آقای زمانی برای ساعت 14:30 بود و من در فرصت باقيمانده اطلاعات هواشناسی را از اينترنت دريافت کرده و برای آمادگی بيشتر برای رصد و بازگشت به اصفهان ، باز هم به استراحت پرداختم.

راس ساعت مقرر در فلکه دانشجو حاضر شدم. دقايقی بعد ، مينی بوسی که حامل رصدگران شيرازی بود به محل رسيد. من به اتفاق آقای زمانی و خواهر ايشان ، برای مشاهده سايتها و انتخاب يکی از آنها از گروه جدا شديم. سايت اول در فاصله حدود 10 کيلومتری سپيدان قرار داشت. اين منطقه در سمت غرب خود دشت وسيعی را دارا بود که کوههايی در افق ، نيم درجه از آن را پوشانده بودند. سايت دوم در شمال شهر سپيدان و در کنار پيست اسکی قله دنا قرار داشت. شکاف بزرگی در بين دو کوه محلی بود که مناسب برای رويت هلال تشخيص داده شده بود. در اين منطقه ديد افقی ناظر منفی بود ، اما وجود آلودگی ناشی از غبار و نيز ترس از ابری شدن هوا بدليل ارتفاع 2700 متری منطقه باعث شد که ما همان سايت اول را بعنوان سايت رصد انتخاب کنيم. مختصات جغرافيائی اين منطقه عبارت است از : عرض 30 درجه و 5 دقيقه شمالی و طول 52 درجه و 6 دقيقه شرقی با 2200 متر ارتفاع از سطح درياهای آزاد.

با در اختيار داشتن دو دستگاه جی پی اس ، ما دقت بالائی برای تعيين محتصات داشتيم. يک وسيله بسيار ساده که شامل يک خط کش و نخ بوده و توسط آقای زمانی درست شده بود،  بما کمک کرد تا ارتفاع موانع در افق و نيز مکان تقريبی هلال در را مشخص نمائيم. افق با لايه های رنگارنگی از ابرهای ضخيم ، رقيق و آسمان آبی ، تزئين شده بود. به وضوح 2 لايه آسمان صاف در افق ديده ميشد. يک لايه در ارتفاع حدود 6 درجه بود که هلال در زمان غروب خورشيد در آن محل استقرار يافته بود و لايه بعدی در ارتفاع 3-2 درجه قرار داشت. خورشيد در ساعت 15:09 در پشت کوهها غروب کرد. نرم افزار ما زمان غروب خورشيد را 17:11 نشان ميداد و اين تفاوت 2 دقيقه ای ناشی از ارتفاع نيم درجه ای کوهها بود. پس از ثبت زمان غروب خورشيد ، من از افق عکس گرفته و سپس رصد هلال را شروع کردم. مينی بوس حامل دوستان شيرازی ، لحظاتی بعد به ما ملحق شدند. اکثر اين دوستان برای رويت هلال نيامده بودند و ظاهرا" تصميم داشتند با تاريک شدن هوا به رصد آسمان بپردازند. در نتيجه رويت هلال را فقط با 3 همراه انجام ميدادم. در زمان غروب خورشيد با اينکه هلال در بخش صاف آسمان قرار داشت ، اما بخاطر روشنی هوا مطمئن بودم که هلال مشاهده نخواهد شد. در زير اين بخش صاف لايه هايی از ابرهای رقيق قرار داشت. به دوستان گفتم اگر اين هلال بخواهد خودی نشان دهد بايد در لايه صاف پائينی منتظر شکار آن باشيم. با گذشت زمان التهاب بيشتری بر من حاکم ميشد ، چون راه زيادی برای رصد اين هلال آمده بودم و اگر شرايط جوی باعث عدم رويت هلال ميشد ، خستگی راه برايم دوچندان مينمود.

در حاليکه مشغول اسکن لايه صاف پائينی بودم ، ناگهان هلال را در دام دوربين 70*12 خود ديدم. ضخامت هلال برايم عجيب مينمود. اين هلال را نميتوان يک هلال باريک ناميد. من صبح روز قبل نيز آخرين هلال صبحگاهی شعبان را ديده بودم. فاز هلال رمضان فقط اندکی از هلال صبحگاهی ديروز کمتر بود و رصد آن با دوربينم بسادگی در حال انجام بود. چندين بار گفتم " هلال را ديدم ، هلال را دارم ميبينم ". اما ديدم کسی موقعيت آن را از من سوال نميکند. چشم از دوربين برداشته و ساعت را ياددشت کردم. ساعت دقيقا" 17:31 بود و از غروب خورشيد 22 دقيقه سپری شده بود. در زمانی که من به هلال مشغول بودم دوستان قدری از من فاصله گرفته بودند. من به ايشان اطلاع دادم و برای تعيين محل استقرار ماه مجددا" با دوربين به آن چشم دوختم. بار ديگر هلال را براحتی يافتم. محل آن را با کمک عوارض زمين به دوستان نشان دادم. اما تلاش آنها که مجهز به دوربينهای 50*7 و 30*8 بودند برای رويت هلال ثمری در بر نداشت. آقای موسی زمانی از من خواست تا دوربينم را در اختيار ايشان قرار دهم تا شايد هلال را مشاهده نمايد. هلال در حال گذر به پشت ابرها بود. من دوربين را به آقای زمانی داده و از ايشان خواستم که هر چه زودتر اينکار را انجام دهند جون هلال بزودی به پشت لايه ابر خواهد رفت. متاسفانه آقای زمانی نتوانستند با دوربين من هلال را ببينند ، شايد به اين دليل که دوربين برای چشم من تنظيم شده بود و ايشان فوکوس دوربين را تغيير نداده بودند. تلاشهای بعدی من و ساير همراهان برای رويت مجدد هلال بی نتيجه بود.

پس از گرفتن چند عکس يادگاری ( که نور فلاشهای آن پدر چشمانم را درآورد ) با دوستانم خداحافظی کرده و بسرعت بسمت اصفهان براه افتادم و پس از 4 ساعت و 45 دقيقه رانندگی در جاده ای که اينبار شلوغ بود به اصفهان رسيدم.

لازم است از آقايان صياد و مير سعيد بجهت حمايت علمی از اين رصد و ارائه راهنمائیهای فنی برای رويت هلال ، آقای موسی زمانی بجهت همکاری صميمانه ايشان برای انتخاب سايت رصد ، آقای سيد رضا منجمی بجهت در اختيار گذاردن ابزار رصدی و همکارانم در شهرداری اصفهان بخصوص آقای امامی بجهت در اختيار گذاردن وسيله نقليه ، سپاسگزاری نمايم. بدون شک در صورت فقدان اين همکاری جمعی ، تلاش انفرادی بنده بجائی نميرسيد.

مختصات هلال در زمان غروب خورشيد:

زمان غروب خورشيد: 17:11 ( طبق محاسبات نرم افزار )

ارتفاع هلال: 961/5 درجه

سمت هلال: 659/245 درجه

اختلاف سمت با خورشيد: 588/6 - درجه

جدائی زاويه ای ماه و خورشيد: 361/9 درجه

فاز: 78/0 %

ضخامت هلال: 22/0 دقيقه قوسی

فاصله زمين تا ماه: 25/360380 کيلومتر 

سن هلال: 17 ساعت و 6 دقيقه 

مختصات هلال در زمان رويت:

زمان رويت : 17:31

ارتفاع هلال: 349/2 درجه

سمت هلال: 069/248 درجه

اختلاف سمت با خورشيد: 537/6 - درجه

جدائی زاويه ای ماه و خورشيد: 523/9 درجه

فاز: 81/0 %

ضخامت هلال: 23/0 دقيقه قوسی

 

فاصله زمين تا ماه: 58/360418 کيلومتر

 

 

سن هلال: 17 ساعت و 27 دقيقه

 

گزارش شامگاهی
تاریخ رصد : 1423 / 9 / 14

بررسی علمی رويت هلال ماه رمضان 1423 در ايران ، محمدرضا صياد

منبع سایت کمان آسمانی

 

بررسی علمی رويت هلال ماه رمضان 1423 در ايران *

محمدرضا صياد **

در روزهای پايانی ماه شعبان هر سال قمری ، تب رويت هلال ماه رمضان همان سال ، لحظه به لحظه شيفتگان ، مشتاقان و شکارچيان هلال ماههای قمری را فرا ميگيرد. اقزون بر اين ، رويت هلال ماه رمضان ، به خاطر اهميت فوق العاده از لحاظ دينی و اعلام اول ماه نزول برکات ، برای همه مسلمانان جهان ، هميشه شوق انگيز بوده است.

مراحل و نتايج بررسی وضعيت رويت هلال ماه جوان و جذاب رمضان 1423 در شامگاه سه شنبه 14 آبان 1381 مطابق 29 شعبان 1423 و 5 نوامبر 2002 به شرح زير است:

1- مقادير مشخصه های خورشيد و ماه برای سرتاسر نقاط مرزی ايران ، به کمک نرم افزارهای پيشرفته ، دقيق و مطمئن ، توسط نگارنده و دو نفر از کارشناسان به نامهای آقای سيد محسن قاضی مير سعيد ، پژوهشگر رويت هلال و عضو هيات موسس گروه غير حرفه ای رويت هلال ماههای قمری جوان در ايران و آقای عليرضا بوژمهرانی ، پژوهشگر رويت هلال و موسس منزلگاه تخصصی رويت هلال ماه " کمان آسمانی " محاسبه شدند.

2- همه مقادير مشخصه های خورشيد و ماه محاسبه شده در قسمت 1 ، با همه مقادير مشخصه متناظر بر اساس رکوردهای جهانی به دست آمده بر اساس ارصاد نجومی رويت هلال ماه از سال 1859 ميلادی تا زمان حاضر ، مقايسه شدند.

3- بر اساس نتايج حاصل از قسمت 2 ، مواضع جغرافيائی نقاط  شاخص و وضعيت رويت هلال ماه رمضان 1423 بر روی نقشه ايران در شامگاه 14 آبان 1381 ، به شرح نقشه 1 است.

 

4- بر اساس نقشه 1 ، نگارنده و دو کارشناس ياد شده ، اعتقاد راسخ بر اين دارند که هلال ماه رمضان 1423 در شامگاه 14 آبان 1381 در همه نقاط پهنه ايران با چشم غير مسلح رويت ناپذير است.

5- نقشه 1 ، نشان ميدهد که در شامگاه 14 آبان 1381 ، خط رويت پذيری هلال ماه با چشم مسلح بر طبق نظر نگارنده از شهر آبادان در استان خوزستان و روستای بيگدگ ، واقع در 140 کيلومتری جنوب غربی شهر سراوان در استان سيستان و بلوچستان عبور ميکند. يعنی برای همه نقاط واقع در پائين خط رويت هلال ياد شده ، هلال ماه با چشم مسلح ( با بکار بردن دوربينهای دو چشمی قوی ، به عنوان مثال دوربينهای دو چشمی 100*10 يا 80*12 و يا 70*15 و غيره ) رويت پذير است. اما در بقيه نقاط واقع در بالای خط رويت هلال ماه ياد شده ، هلال ماه با چشم مسلح رويت ناپذيراست.

6- نقشه 1 ، نشان ميدهد که در شامگاه 14 آبان 1381 ، خط رويت هلال ماه با چشم مسلح بر طبق نظر آقای عليرضا بوژمهرانی (***) از روستای طلائيه قديم ، واقع در 77 کيلومتری جنوب غربی شهر اهواز در استان خوزستان و روستای پر کن ، واقع در 96 کيلومتری جنوب شرقی شهر سراوان در استان سيستان و بلوچستان عبور ميکند. یعنی برای همه نقاط واقع در پائين خط رويت هلال ماه ياد شده ، هلال ماه با چشم مسلح ( با بکار بردن دوربينهای دو چشمی قوی تر از دوربينهای دو چشمی اشاره شده در قسمت 5 ، بعنوان مثال ، دوزبين 120*20 صاايران و غيره ) رويت پذير است. اما در بقيه نقاط واقع در بالای خط رويت هلال ماه ياد شده ، هلال ماه با چشم مسلح رويت ناپذير است.

7- نقشه 1، نشان ميدهد که در شامگاه 14 آبان 1381 ، خط رويت هلال ماه با چشم مسلح ( مير سعيد – 1 ) بر طبق نظر آقای سيد محسن قاضی مير سعيد از روستای لوليه واقع در 13 کيلومتری جنوب غربی بخش بستان در استان خوزستان و روستای سفيدک ، واقع در 33 کيلومتری جنوب شرقی شهر زاهدان در استان سيستان و بلوچستان عبور ميکند. يعنی برای همه نقاط واقع در پائين خط رويت هلال ماه ياد شده ، هلال ماه با چشم مسلح ( با بکار بردن ابزار نجومی قوی تر از دوربينهای اشاره شده در قسمت 5 ، به عنوان مثال ، تلسکوپهای 8 تا 12 اينچی يا دوربينهای دو چشمی تخصصی 150*40 صاايران و غيره ) رويت پذير است. اما در بقيه نقاط واقع در بالای خط رويت هلال ماه ياد شده ، هلال ماه با چشم مسلح رويت ناپذير است.

با توجه به اهميت رويت اين هلال ماه ، نگارنده مقاله ، همه رصدگران رويت هلال ماههای جوان را به رقابتی مسالمت آميز و پر کشش در شامگاه 14 آبان 1381 و مخابره گزارش رصدی بطور فوری به مراکز دينی و علمی ايران ، دعوت ميکند.

* اين مقاله ، گزيده مختصری از مقاله ارائه شده توسط نگارنده ، در گردهمائی تخصصی فقهی ، نجومی رويت هلال ، در مرکز تحقيقات استراتژيک ، مجمع تشخيص مصلحت نظام ، تهران ، 8 و 9 آبان 1381 است.

** پژوهشگر رويت هلال و عضو هيات موسس گروه غير حرفه ای رويت هلال ماههای قمری جوان در ايران

*** آقای عليرضا بوژمهرانی برای اظهار نظر ، از معيار دکتر يالوپ  استفاده کرده اند.

wifes cheat robertsuk.com married men cheat
why married men have affairs boomasontennis.com my fiance cheated on me
when your husband cheats boomasontennis.com husband cheat
women who love to cheat click most women cheat
best pharmacy discount card go rx coupon card
abortion methods http://abortionpill-online.com abortions in nyc
viagra free coupon site coupons free printable
viagra coupons online go free prescription cards discount
cialis prescription prices cialis pricing discount cialis us
prescriptions coupons free cialis samples coupon lilly cialis coupon
cordarone loading celticcodingsolutions.com cordarone hjertemedicin
viagra ersatz go viagra wirkung
presenter mha.dk present progressive
zyrtec prix link zyrtec somnolence
abortion clinics in brooklyn iferronline.com are abortions free
when is it too late for an abortion open late term abortion clinics
cialis discounts coupons ouralfreton.co.uk cialis discount coupon
discount card for prescription drugs amazonschools.com discount prescription cards
buscopan ampullen community.vitechcorp.com buscopan hund
cymbalta 60 cymbalta 60 cymbalta
nolvadex gegen gyno centaurico.com nolvadex preis
medical abortion cost information about abortion pill how to get an abortion pill
articles on abortion pill natural abortion pill effects of abortion pill
lilly cialis coupon printable cialis coupon cialis coupon lilly
coupons for prescription drugs cialis savings and coupons prescription discount coupon
coupons for prescription drugs adlerhohenems.com prescription discount coupon
lilly coupons for cialis cialis prescription coupon cialis prescription coupon
cialis.com coupons prescription discount coupons coupons for cialis 2016
viagra viagra online viagra prodej
amoxicillin nedir amoxicillin nedir amoxicillin 1000 mg
amoxicillin amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin al 1000
prescription coupon card discount coupon for cialis free coupon for cialis
lilly cialis coupons achrom.be cialis coupons 2015
vermox sirup vermox prodej vermox prodej
the abortion pill for abortion pill different types of abortion pill
acetazolamide spc mcmurray.biz acetazolamide migraine
nootropil piracetam nootropil nootropil danmark
cialis coupons from lilly coupon for prescription cialis coupons online
pro abortion what is abortion pill abortion pill
addyi addyi menopause addyi menopause
clomid proviron pct blog.lakerestoration.com clomid proviron pct
abortion pill online cost of abortions teenage abortion pill
abortion pill online in clinic abortion pill teenage abortion pill
cialis coupons free cialis manufacturer coupon 2016 cialis discounts coupons
pregnancy medication want an abortion pregnant pregnant pregnant
vermox pret vermox prospect vermox
strattera discount coupon strattera voucher strattera manufacturer coupon
cialis discount coupons online cialis.com coupon prescription drug discount cards
cialis.com coupon cialis coupon code cialis coupons online
drug coupon card sharepoint2010.ru cialis free coupon
free cialis coupon sharepoint2010.ru cialis coupon
naltrexone 4.5 mg open ldn 4.5 mg
naltrexone for alcohol dependence side effects naltrexone low dose naltrexone pregnancy
naltrexone shot lasertech.com low dose naltrexone depression anxiety

گزارش شامگاهی
تاریخ رصد : 1423 / 9 / 14

تصويری از وضعيت افق در منطقه همايجان ( کيلومتر 55 جاده شيراز – ياسوج ) در شامگاه سه شنبه 14 آبان 1381 برابر با 29 شعبان 1423

منبع سایت کمان آسمانی

اين عکس در لحظات اوليه غروب خورشيد روز سه شنبه 14 آبان 1381 برابر با 29 شعبان 1423 و در منطقه همايجان واقع در 55 کيلومتری شمال شيراز ( جاده شيراز – ياسوج ) گرفته شده است. 22 دقيقه پس از غروب خورشيد هلال ماه رمضان را با استفاده از دوربين 70*12 رويت کردم. لطف خدا شامل حال من بود که در اين افق ابری ، آسمان در 2 لايه کاملا" صاف بود و هلال ماه در لايه پائين مشاهده گرديد. در تصوير زير بخشی از تصوير بالا را با بزرگنمائی بيشتر ملاحظه ميکنيد. بخش بالائی تصوير که در اين عکس تقريبا" سفيد شده است همان لايه آسمان صاف است که با قدری حرکت بسمت چپ ، موجب شده موفق به رويت هلال در داخل آن بشوم.

 

home std testing link test for chlamydia
sms monitoring app turbofish.com top android spy apps
why do i cheat on my boyfriend go i just cheated on my boyfriend
why people cheat thesailersweb.com women who cheat on men
wifes cheat thesailersweb.com i cheated on husband
wifes cheat site married men cheat
discount card for prescription drugs site photo coupon codes
naltrexone pill celecoxib pill sumatriptan 100mg
viagra coupons online floridafriendlyplants.com free prescription cards discount
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
discount card for cialis lipseysguns.com coupon cialis
discount card for cialis lipseysguns.com coupon cialis
nimodipine medscape nimodipine subarachnoid hemorrhage nimodipine tabletta
etambutol dosis etambutol side effects ethambutol hydrochloride
escitalopram 5 mg adboesten.nl escitalopram
viagra ersatz go viagra wirkung
metformin 850 open metformin 1000
abortion clinics in brooklyn iferronline.com are abortions free
abortion clinics ecsamplifiers.co.uk home abortion remedies
how early can you get an abortion click abortion pills online
thyrax kopen thyrax duitsland thyrax duotab prijs
thyrax kopen thyrax duitsland thyrax duotab prijs
cialis online coupon discount coupons for cialis coupon for cialis
prescription discount card viagra coupon card discount pharmacies
abortion pills different types of abortion pill cost of abortions
buscopan ampullen buscopan dosierung buscopan hund
cymbalta 60 crownlimos.ca cymbalta
voltarene 75 mg voltarene 50 voltarenactigo
clomid tapasztalatok clomid proviron pct clomid
lilly cialis coupon thestickybeak.co.uk cialis coupon lilly
viagra generika rezeptfrei viagra kaufen apotheke osterreich online apotheke potenzmittel rezeptfrei
kamagra wikipedia ilkpirlantam.com kamagra forum
cialis manufacturer coupon 2016 coupons for cialis 2016 prescriptions coupons
vermox cena vermox prodej vermox sirup
acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms acetazolamide pka
home abortion pill methods alternatives to abortion pill home abortion pill
voltaren patch choice-cottages.co.uk voltaren jel
abortion pill clinics in md abortion pill centers abortion pill pros and cons
addyi fda addyi review addyi menopause
transfer prescription coupon cialis discount coupon cialis manufacturer coupon 2016
methods of abortion pill alpinmontservis.cz abortions facts
duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta duphaston i ovulacija
neurontin gabapentin eblogin.com neurontin
abortion pill clinics in houston abortion options abortion options
acetazolamide spc mcmurray.biz acetazolamide migraine
acetazolamide spc mcmurray.biz acetazolamide migraine
cialis coupons from lilly funtimeleisure.co.uk cialis coupons 2015
pro abortion what is an abortion pill abortion pill
in clinic abortion pill price of abortion pill aspiration abortion
abortion pill alternatives amazonschools.com abortion pill price
online couponing sites discount printable coupons free coupon sites printable
abortion pill questions how does an abortion pill work 2nd trimester abortion pill
cost of abortions achi-kochi.com abortion pill definition
against abortion pill non surgical abortion pill teen abortion pill
prescription coupon card bangzontheweb.com coupons prescriptions
vermox pret blog.pragmos.it vermox
vermox pret vermox prospect vermox
cialis.com coupon cialis discount coupons online cialis coupons online
naltrexone for pain naltrexone challenge naltrexone side effects a comprehensive view
naltrexone for pain naltrexone challenge naltrexone side effects a comprehensive view
low dose naltrexone breast cancer ldn and fibromyalgia low dose naltrexone side effects multiple sclerosis
does naltrexone help with withdrawal vivitral trexone medication
does naltrexone help with withdrawal blog.bjorback.com trexone medication
where to get naltrexone naltrexone 4.5 mg once a month shot for opiate addiction
revia zygonie.com can you get high on naltrexone
revia zygonie.com can you get high on naltrexone
naltrexone 4.5 mg side effects sigridw.com naltrexone online

;

استفاده از مطالب فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به تیم برنامه نویسی آویسا می‌باشد .