پــایــگــــــاه اطــــلاع رســـــانـــی هــــلال مـــــاه

www.Helalemah.ir

امروز : شنبه مورخ 9 بهمن 1400 هجری شمسی ، مطابق با 25 جمادی الثانی 1443 هجری قمری ، مطابق با 29 ژانویه 2022 میلادی

همايش رويت هلال در دولت آباد برخوار

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

زواياي مهم بين ماه و خورشيد

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تاثير زواياي مهم بين ماه و خورشيد بر رويت پذيري هلال

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

چگونه مي‌توان پارامتر q را محاسبه كرد؟

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

براي بررسي رويت پذيري هلالهاي صبحگاهي ، مختصات هلال بايد براي لحظه ي طلوع ماه محاسبه شود يا لحظه ي طلوع خورشيد؟

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

طول کمان چيست ؟

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

هلال راست نگاه و چپ نگاه چيست ؟

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

حداقل زمان لازم براي تشکيل دو هلال کاملا" مشابه از لحاظ پارامترهاي نجومي و نه رويت پذيري براي يک منطقه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

علت سخت بودن رصد هلالهاي خجالتي

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

براي بررسي رويت پذيري هلالهاي صبحگاهي ، مختصات هلال بايد براي لحظه ي طلوع ماه محاسبه شود يا لحظه ي طلوع خورشيد؟

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گردهمايي ستاد استهلال استان اصفهان

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

روش نجومي براي پيش بيني رويت هلال ماه در ايران

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

نکات لازم براي رصد گران هلال ماههاي قمري

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

اطلاعـــــيه * مسابقه عکاسي ماهيانه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

در انتظار هلال هاي رمضان و شوال

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تقسيم بندي هلالها

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

بررسي رويت پذيري هلال صبحگاهي شعبان 1427

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

به پيشواز هلالهاي رمضان و شوال 1427

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

بداية شهر رمضان المبارک، يوم السّبت، الأحد ام الإثنين؟

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رؤيت پذيري هلال رمضان 1427

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

فردا صبح هلال صبحگاهي شعبان و جايزه به بهترين عکس از هلال

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

بررسي رؤيت پذيري هلال ماه رمضان 1427

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال ماه رمضان 1427

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

آخرين تصاوير دريافتي ماهواره ازغبار، رطوبت و پوشش ابري،ميزان رطوبت وغبار موجود در منطقه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

بررسي علمي رويت هلال رمضان 1427 در پهنه‌ي ايران

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

The first day of ramadanSaturday?Sunday?or Monday???

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

احتمال تغيير در تقويم رسمي كشور با توجه به اطلاعيه شوراي مرکز تقويم دانشگاه تهران

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

اطلاعيه ي عجيب مرکز اعلاي عربستان ، مشاهده ي هلال قبل از مقارنه !!!!

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي مربوط به رصد هلال صبحگاهي شعبان 1427

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

مربوط به مسابقه عکاسي

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش روئيت هلال صبحگاهي شعبان

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

شمارش معکوس

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

شروع ماه مبارک رمضان از دوشنبه سوم مهرماه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

برنامه ي ويژه ي آسمان شب در خصوص رويت هلال رمضان 1427

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش های رصد هلال شامگاهی رمضان 1427

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

اطلاعـــــــــيه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تصاوير گرفته شده ايستگاه بين المللي از نقاط مختلف ايران

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

عدم رويت ماه اول رمضان

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

نسخه ي جديد گوگل ارت ، براي پيدا کردن مختصات دقيق محل رصد و همچنين بررسي عوارض مناطق مختلف کره زمين

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش و تحليل رويت هلال رمضان 1427

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

جلسه ي ويژه ي ستاد استهلال استان اصفهان

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال صبحگاهي رمضان 1427

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

دو هلال زيبا * مسابقه ي عکاسي * جايزه ي ويژه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

جدول رکوردهاي پذيرفته شده جوانترين هلال هاي شامگاهي در جهان توسط مجله ي sky&telescope

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

باشگاه نجوم اصفهان و بررسي رويت پذيري هلال شوال 1427

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال صبحگاهي رمضان

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رؤيت پذيري هلال شامگاهي شوال 1427

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

نقد و درد دل آقاي محمد سلطان الکتابي مسئول انجمن نجوم اختروش به اظهارات آقاي علي ابراهيمي سراجي

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

همايش تخصصي رويت هلال ماه با محوريت بررسي رويت هلال ماه شوال 1427

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

قابل توجه کلـــيه رصــــدگران هــــلال (مهم)

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

سومين همايش باشگاه نجوم يزد با همکاري انجمن علوم ژئوماتيک تفت و بررسي رويت هلال شوال1427

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

سئوال : اينکه در رصد هلال شوال 1427 ، ماه در اوج فاصله خود از زمين قرار دارد ، آيا در رويت آن اثر خواهد گذاشت ؟

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

شرايط رويت‌پذيري هلال شوال 1427 در پهنه‌ي ايران

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

پخش برنامه تلويزيوني ماه نو ويژه ي هلال شوال 1427

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصد هلال صبحگاهي رمضان 1427

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

آخرين تصاوير دريافتي از ماهواره در خصوص پوشش ابري ، غبار و ميزان رطوبت موجود در منطقه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

ديدار ستاد استهلال استان اصفهان با استــــــاندار اصفهان

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

اطلا عيه ستاد استهلال استانهاي خراسان

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

امكان رويت هلال ماه شوال در شامگاه دوشنبه 1 آبان در جنوب و مركزايران قابل توجه است.

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش جلسه ستاد استهلال استان مرکزي

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

آخرين تصاوير دريافتي از ماهواره ...

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

باز هم آخرين تصوير دريافتي از ماهواره

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

عکس زيباي هلال شوال 1427

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصد هلال شامگاهي شوال 1427

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وبلاگ راز هلال رمضان

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

aks helale shaval 1427

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

پرواز هوايي در لابلاي ابرها به جستجوي هلال شوال 1427

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش رصدي ستاد استهلال يزد

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

shaval1427

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

اطلاعيه ي مرکز نجوم و ژئوفيزيک شهرضا

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

(( استــــهلال )) در پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش هلال شامگاهي ماه شوال

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش هلال شامگاهي ماه شوال

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تلاش اعضاي محترم ستادهاي استهلال استانهاي خراسان را ببينيد و مطالعه کنيد ،( دستشان درد نکند )

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وبلاگ اختصاصي رؤيت هلال ماه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

عکس هلال

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

نخستين همايش نجوم امارات و بررسي موضوع رويت هلال و ...

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رؤيت پذيري هلال بحراني صبحگاهي شوال 1427

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش رصد هلال صبحگاهي شوال 1427

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

اطلاعيه ي مركز نجوم و ژئوفيزيك و جمعيت هلال احمر شهرضا

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

طريقه ارسال گزارش . خبر و...

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

كتاب بازخواني مسئله ي رويت هلال ، نقل ها و نظر ها

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

عکسهاي زيباي ارسالي از آقاي محمد سلطان الکتابي از انجمن اختروش با موضوع هلال ماه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

نرم افزار گوگل ارت (قابل استفاده ي رصدگران هلال) از دسترسي كاربران ايراني خارج شد !!!!؟؟

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تيزبين ها خود را آماده کنند!

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

معرفي رصدگاه آقداش در منطقه ي فريدن اصفهان

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

معرفي انجمن اختروش از گروههاي فعال در زمينه ي رويت هلال ماه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

فراخوان رصدگران علاقمند جهت شرکت در پروژه رصدي هلال ربيع الاول1428

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

اظهار نظر آقاي عباس احمديان در خصوص حد آندره دانژن و تاثير استفاده از ابزار در رويت هلال

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

جلوه زيباي سيارات در كمك به آخرين هلال ذيقعده 1427 گرفتار شده در دام عقرب آسمان

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصدهلال صبحگاهي ذيقعده ي 1427

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

طول شب يلدا در كشورهاي مختلف

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

بررسي رؤيت پذيري هلال ماه ذي الحجه 1427 هجري قمري

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

خبر فوري 1 : تعدادي از رصدگران موفق به رويت هلال ذيحجه شدند

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

خبر فوري 2 : گروه رويت هلال شفق نجف آباد موفق به رويت هلال ذيحجه 1427 با ابزار و چشم غير مسلح شدند

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصد هلال ذيحجه ي 1427

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

نمونه فرم تهيه ي گزارشهاي رصد هلالهاي صبحگاهي و شامگاهي

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش رويت هلال صبحگاهي ذيقعده1427 در روز

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

معرفي كتاب در خصوص رويت هلال ماه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

نقاط قوت و ضعف در جامعه ي رصدي هلال ماه ايران

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

چشم به عنوان يک آشکار ساز

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

قطب نما و نقش آن در پيدا كردن رصدگاه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

زندگينامه ي رويت هلالي آقاي علي ابراهيمي سراجي رصدگر پر تلاش هلال و عضو گروه غير حرفه اي رويت هلال

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

همه چيز در خصوص معيار يالوپ

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

بررسي عوامل مؤثر در كميت مدت زمان مكث ماه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تحليل و تصحيح معيارهاي رويت هلال نو

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

اشتفان زايپ و عكاسي از ماه و هلال زيباي آن الگويي براي رصدگران ايراني

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش هاي رصد هلال صبحگاهي ذيحجه الحرام 1427

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش رصد هلال صبحگاهي ذيحجه 1427 در روز چهارشنبه27/10/85

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصد هلال محرم الحرام 1428

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش ويژه از شكار آخرين هلال صبحگاهي ذيحجه الحرام 1427 در روز پنجشنبه 28 آذرماه 85

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

رصدگران ايراني بر بلنداي قله ي تلاش و افتخار

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

هلال هاي جذاب سال 1386 ، سال رصدهاي حرفه اي هلال با تلسكوپ

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

يک رکورد- يک افتخار- يک تولد - يک مقاله

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش رصد هلالهاي صبحگاهي ذيحجه 1427 و شامگاهي محرم 1428 در قالب يك فرم تعريف شده

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

رصد گران آماده باشند ، يكشنبه 29 بهمن ماه ، هلال در روز و تمريني براي هلالهاي بحراني

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وداعي متفاوت با هلال محرم 1428

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

هلالي كه مظلوم ماند

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال صبحگاهي محرم 1428

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رويت هلال صبحگاهي محرم 1428

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

خبر ويژه : تعدادي از رصدگران كشور با استفاده از تلسكوپ 8 اينچ توانستند هلال صفر 1428 را در ساعت 11:52 در شهر نياسر كاشان رويت نمايند

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصد هلال صفر 1428

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش رويت در روز هلال صفر 1428 در رصدخانه ي نياسر كاشان

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

دانلود نسخه جديد گوگل ارت google earth

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

موضوع : روئيت اجرام سماوي

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

سومين همايش رؤيت هلال و تقويم در دانشگاه تهران

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

لشگر رصدگران و محققان هلال ماه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

استاد و پيشكسوت تقويم و رويت هلال ماه ايران باز نشسته شد.

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

هديه ي نوروزي ، پخش مستقيم رويت هلال ربيع الاول 1428

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش رصد هلال در روز- آخر صفر 1428

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصد هلال صبحگاهي صفر 1428

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

پخش مستقيم تصاويررويت هلال ربيع الاول1428

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي مربوط به رصد هلال ربيع الاول 1428

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش رصد هلال در روز- ربيع الاول 1428

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال صبحگاهي ربيع الاول 1428

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

درگذشت والده ي محترمه ي استاد صياد

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال ربيع الثاني 1428

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصد هلال صبحگاهي ربيع الاول 1428

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصد هلال ربيع الثاني 1428

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش جيمز استم از رصد هلال ربيع الثاني 1428

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

افتتاح ( دريچه) طي چند روز آينده

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال صبحگاهي ربيع الثاني 1428

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

مختصات هلال صبجگاهي ربيع الثاني 1428در مراكز استانها و تعداد ديگري از شهرهاي ايران

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي مربوط به رصد هلال در روز ( 27ربيع الثاني 1428)

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال جمادي الاول 1428

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

آخرين فرصت ارسال مقاله به سومين همايش رويت هلال و تقويم

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصد هلال جمادي الاول 1428

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش ويژه از رصد هلال صبحگاهي ربيع الثاني 1428 در روز

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

شمارش معكوس

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

اندر حکايت هلالي دلربا

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال صبحگاهي جمادي الاول 1428

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تاثير ليبراسيون در تشكيل هلال ماه جمادي الثاني 1428

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

مختصري در مورد هلال ماه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

در انتظار ثبت رکوردهاي جديد هلال ماه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصد هلال صبحگاهي جمادي الاول1428

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصد هلال جمادي الثاني 1428

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

اظهارات آقاي عباس احمديان در خصوص پاره اي از مسائل درج شده در مقاله (( در انتظار ثبت ركوردهاي جديد هلال ماه ))

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

پاسخ آقاي سيد قاسم رستمي به اظهارات و سوالات آقاي احمديان

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش ويژه از رصد هلال جمادي الثاني 1428

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تفاوت آشكار نظر معيارها در رويت هلال صبحگاهي جمادي‌الثاني 1428

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

پاسخ آقاي احمديان به جوابيه ي آقاي سيد قاسم رستمي

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش سفر تيم ويژه‌ي گروه غيرحرفه‌اي رويت هلال به استان كرمان

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

پاسخ آقاي سيد قاسم رستمي به اظهارات آقاي عباس احمديان

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

نامه ي آقاي عليرضا بوژ مهراني به پايگاه اطلاع رساني هلال ماه و اطلاعيه ي اين پايگاه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

حد دانژن مربوط به رؤيت پذيري نخستين هلال ماه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال صبحگاهي جمادي الثاني 1428

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصد هلال صبحگاهي جمادي الثاني 1428

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

يك پرسش علمي

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تصاوير مربوط به تلاش رصدگران جهت رصد هلال رجب 1428 از ساعت 10 صبح تا ساعت 18 يكشنبه 24/4/84

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

برگزاري گردهمايي يک روزه ي ستاد استهلال

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش تصويري گردهمايي گروه هاي رصدي استان اصفهان

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

دهمين دوره ي سراسري آموزش رويت هلال

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تبريك صميمانه به گروه نجوم شهرستان فسا

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

دومين گردهمايي تخصصي رويت هلال ماه در اراک

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

همايش رويت هلال ماه در شهرضا

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصد هلال صبحگاهي رجب 1428

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصد هلال شامگاهي شعبان 1428

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

باشگاه نجوم اصفهان ، حضور و سخنراني استاد صياد

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش برگزاري دهمين دوره‌ي سراسري آموزش رويت هلال

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

سومين همايش رويت هلال و تقويم

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گردهمائي تخصصي رؤيت هلال ماه در اراک

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

معرفي مركز نجوم و ژئوفيزيك شهرضا ( اولين تشكل رسمي نجومي ژئوفيزيكي شهرضا)

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

نخستين نشست تخصصي رويت هلال ماه با تلسكوپ

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال صبحگاهي شعبان 1428

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

برنامه سومين همايش رويت هلال و تقويم

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش تصويري نشست تخصصي رويت هلال ماه با تلسکوپ

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال رمضان 1428

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش تصويري سومين همايش رويت هلال و تقويم

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تصاوير گرفته شده از هلال صبحگاهي شعبان 1428 در روز يكشنبه 18/6/86

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

پيشنهاداتي جهت پيدا کردن هلال ماه در روز با استفاده از پارامترهاي سمتي و ارتفاعي

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

دو پيام تسليت

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

معرفي سايت ماه نو

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

بررسي نکات رصدي هلال ماه رمضان 1428

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش هاي رصد هلال رمضان 1428

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

اطلاعيه ي دفتر مقام معظم رهبري در خصوص حلول ماه مبارك رمضان

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

( بسيار مهم )تصوير هلال رمضان 1428

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

پردازش تصوير به منظور پيدا كردن هلال رمضان 1428

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

پنج گزارش ويژه از رويت هلال رمضان 1428

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

( گفتمان 1) آيا وقوع تربيع اول ، در زماني بجز شب هفتم ماه ، دليلي بر آغاز اشتباه ماه قمري است؟

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

مشروح گزارش گروه فسا و انجمن آماتوري آسمان توس مشهد از رويت هلال رمضان1428

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

( گفتمان 2) آيا امکان رويت هلال رمضان 1428 در روشنائي روز وجود داشته است يا خير؟

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

( گفتمان 3) نظر آقاي عليرضا بوژمهراني در خصوص وضعيت رويت پذيري هلال رمضان 1428

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

( گفتمان 4 ) پاسخ آقاي سيد قاسم رستمي به سئوالات آقاي بوژمهراني

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

(گفتمان 5) ناگفته ها از هلال رمضان 1428

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

( گفتمان 6 ) نظر آقاي امير حسن زاده در خصوص هلال رمضان 1428

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

( گفتمان 7 ) نظر آقاي عباس احمديان در خصوص هلال در روز

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

چه روزي عيد فطر مصادف با روز عاشوراست؟!

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

( گفتمان 8 ) اظهار نظر آقاي بوژمهراني در خصوص نظرات آقاي احمديان

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

( گفتمان 9 ) هلال در روز و مسائل مربوط به آن

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

بررسي رويت پذيري هلال ماه شوال و هلال صبحگاهي رمضان سال 1428 ه.ق در پهنه ي ايران

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

( گفتمان 10 ) نظراتي در خصوص پيش بيني رويت هلال رمضان 1428 در روز

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

طريقه ي استخراج زاويه ي ساعتي ظاهري و واقعي مرکز و کمان هلال ماه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

استهلال و استقبال از چند هلال بحراني

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

پخش مجموعه ي مستند در خصوص هلال ماه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش رصد هلال رمضان 1428 پس از پردازش تصوير

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصد هلال صبحگاهي رمضان 1428

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

آخرين تصاوير دريافتي از ماهواره در خصوص وضعيت آب و هوا

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

اخبار اوليه از رصد هلال شوال 1428

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصد هلال شوال 1428

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

ارزشمندترين گزارش رؤيت هلال شوال 1428 (از نظر علمي و از نظر شرعي)

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصد هلال صبحگاهي شوال 1428

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصد هلال شامگاهي ذيقعده 1428

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

سكوت يك ماهه شكست ....

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصد هلال ذي الحجه 1428

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

كارنامه اي مثبت از عملكرد خانه نجوم و ژئوفيزيك شهرضا

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال محرم الحرام 1429

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصد هلال محرم 1429

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تصاوير هلال شب دوم محرم الحرام 1429 و سياره عطارد

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

سابت دانلود نرم افزار

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

آيا مي توان هلال ماه را در زمان مقارنه مشاهده كرد؟

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

هلال ماه و مقارنه هائي زيبا

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصدي هلال صبحگاهي محرم 1429

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

پاسخ آقاي قاضي مير سعيد به مقاله ي آقاي حسن زاده

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي مربوط به رصد هلال صفر 1429

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

با برنامه ريزي ، همه مي توانند ديدگان خود را سيراب کنند (ترجمه مقاله ي مجله ي اسکاي اند تلسکوپ)

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش تصويري پنجمين كارگاه كار با تلسكوپ ستادهاي استهلال استانهاي خراسان

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال صبحگاهي صفر المظفر 1429

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

آجيل نوروز 87 با چند هلال زيبا !!! (وضعيت رويت پذيري هلال ربيع الاول 1429)

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصد هلال صبحگاهي صفر المظفر 1429

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصد هلال ربيع الاول 1429

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

پيام تسليت به جناب آقاي عليرضا بوژ مهراني به مناسبت در گذشت پدر گراميشان

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال صبحگاهي ربيع الاول 1429

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال ربيع الثاني 1429

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصد هلال صبحگاهي ربيع الاول 1429

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

بررسي وضعيت رصدي هلال بحراني ربيع الثاني 1429

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصد هلال ربيع الثاني 1429

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

CRESCENT MOON ALERT

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال صبحگاهي ربيع الثاني 1429

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصد هلال صبحگاهي ربيع الثاني 1429

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصد هلال جمادي الاول 1429

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

اينبار رکوردي براي رصد هلال در روز

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تغييرات اساسي در مباني رويت هلال ماه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

جايگاه رصدگران در عصر جديد رؤيت هلال

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

اقدامات لازم جهت تعالي در رويت هلال در ايران

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

پاسخ آقاي سيد محسن قاضي مير سعيد به اظهارات آقاي بوژ مهراني

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

پاسخ آقاي بوژمهراني به اظهارات آقاي ميرسعيد

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

حد دانـــــــــــــــژون

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

پاسخ مجدد آقاي مير سعيد به آقاي بوژمهـــراني

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

حد متعارف ابزار در رويت هلال ( و يا آشكار سازي آن )‌كجاست؟

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

پاسخ آقاي بوژمهـــراني به اظهارات آقاي مير سعــــيد

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

بررسي سن هلال بر مبناي مختصات زمين مركزي و مكان مركزي – حد تجربي دانژون و ابزار متعارف

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

پاسخ آقاي بوژمهراني به اظهارات آقاي مير سعيد

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصد هلال صبحگاهي جمادي الاول 1429

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصد هلال جمادي الثاني 1429

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

بررسي سن هلال شامگاهي و تفاوت هاي آن با سن هلال در روز

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

پاسخ آقاي بوژمهراني به اظهارات آقاي مير سعيد با موضوع ( بررسي سن هلال شامگاهي و تفاوت هاي ان با سن هلال در روز )

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

بررسي مجدد مقارنه هاي زمين مركزي و مكان مركزي

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

نظرات آقاي عليرضا بوژمهراني در خصوص مقاله ي جناب آقاي قاضي مير سعيد با موضوع (بررسي مجدد مقارنه هاي زمين مركزي و مكان مركزي)

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

جايگاه سن – جدايي زاويه اي وبررسي هلال شامگاهي با هلال در روز

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

بيان چند موضوع در خصوص (جايگاه سن – جدايي زاويه اي وبررسي هلال شامگاهي با هلال در روز )

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

نهمين پاسخ به پرسش هاي جناب اقاي بوژمهراني

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

فـــــــــــــــــــراخوان رصد هلال بحراني و ارزشمند رجب 1429 هجري قمري

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

بحران رؤيت در هلال شامگاهي رجب 1429 (وضعيت رويت پذيري هلال رجب 1429)

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصد هلال رجب المرجب 1429

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش ويژه رصد هلال رجب 1429

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

1 (؟؟؟؟؟!!!!!)

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تقويم نجومي اينترنتي

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصد هلال صبحگاهي رجب 1429

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال رمضان 1429

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال صبحگاه شعبان 1429

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

برنامه ريزي هلالهاي اول رمضان 1429

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

معرفي كتاب (ماه نو ، مباني علمي رؤيت هلال ماه)

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تقويم نجومي اينترنتي ويژه ي ماه مبارك رمضان

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش رصد هلال رمضان 1429 از مدينه ي منوره

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصد هلال رمضان 1429

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال شوال 1429

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش هاي رصد هلال شوال 1429

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصد هلال شوال 1429 در شب دوم و سوم

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش ويژه ي آقاي محمد سلطان الکتابي از رصد هلال شوال 1429

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش ويژه اي که مظلوم ماند ((هلال رمضان1429 در رصدخانه نياسر با تلسکوپ 16 اينچ رويت شد ))

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تقويم نجومي

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تجربه هاي جديد از رؤيتهاي هلال رمضان و شوال

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تفاوت بين هلال شامگاهي – هلال صبحگاهي و هلال در روز

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصد هلال صبحگاهي شوال 1429

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تقويم نجومي ذيقعده 1429

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

)فراخوان جمع آوري نظرات کميته بررسي رؤيت هلال)

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

كوير نوردي و رويت هلال ماه ذيقعده 1428

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصد هلال ذيقعده 1429

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

چرا هلال ذيحجه در شب 30 ام ذيقعده قابل رؤيت نيست؟

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال ذيحجه 1429

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تقويم نجومي ذيحجه الحرام 1429

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

(فراخوان جمع آوري نظرات کميته بررسي رؤيت هلال) اطلاعيه شماره 3

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصد هلال ذيحجه الحرام 1429

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال محرم الحرام 1430

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تقويم نجومي ديماه 1387 و تقويم نجومي سال 1388

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصد هلال صبحگاهي ذيحجه 1429

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصد هلال محرم الحرام 1430

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

راههاي نارفته.....

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

مصاحبه با آقاي سيد محسن قاضي مير سعيد ، ركورددار رويت هلال ماه جهان

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

"بررسي نجومي رويت پذيري هلال ماه صفر 1430 در ايران و جهان"

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

پيش بيني رؤيت پذيري هلال صبحگاهي محرم 1430

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال صفر1430

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصد هلال ماه صفر المظفّر 1430 هجري قمري

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تقويم نجومي صفر 1430

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

رصد سخت هلال صبحگاهي صفر 1430

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصد هلال ربيع الاول 1430

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تقويم نجومي ربيع الاول 1430

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

اولين همايش نجوم آماتوري سيستان با حضور اساتيد رويت هلال کشور

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصد هلال صبحگاهي صفر 1430

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال صبحگاهي ربيع الاول 1430

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

آماده باش براي رؤيت هلال شوال 1430(وضعيت رويت پذيري هلال صبحگاهي ربيع الاول و شامگاهي ربيع الثاني1430)

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصد هلال صبحگاهي ربيع الاول 1430

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصد هلال ربيع الثاني 1430

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تقويم نجومي ربيع الثاني 1430

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

(هلالي جوان، در انتظار رصدگران )وضعيت رويت پذيري هلال جمادي الاول1430

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

ُSoale mohemm

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

صفحه اصلی

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

آن حضرت - عليه السلام - به مردي كه از بيماري شفا يافته بود ، فرمود : خدا يادت كرد پس يادش كن ، و از تو گذشت پس شكرش كن .

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

كسي كه عقل ندارد ادب ندارد ، و كسي كه همت ندارد مروت ندارد ، و كسي كه دين ندارد حيا ندارد . و خردمندي موجب معاشرت نيكو با مردم است ، و به وسيله عقل سعادت هر دو عالم به دست ميآيد .

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تعجب ميكنم از كسانيكه در غذاي جسم خود فكر ميكنند ولي در امور معنوي و غذاي جان خويش تفكر نميكنند. شكم را از طعام مضر حفظ ميكنند ولي در روح و روان خويش افكارپليد و پستي را وارد ميكنند .

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

حضرت مجتبي - عليه الاسلام - بهترين جامه هاي خود را در موقع نماز ميپوشيد ، كساني از آن حضرت سبب اين كار را سؤال كردند ، در جواب فرمود : خداوند جميل است و جمال و زيبايي را دوست دارد به اين جهت خود را در پيشگاه الهي زينت ميكنم ،خداوند امر فرمو

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تنها چيزي كه در اين دنياي فاني ، باقي ميماند قرآن است ، پس قرآن را پيشوا و امام خود قرار دهيد ، تا به راه راست و مستقيم هدايت شويد . همانا محق ترين مردم به قرآن كساني هستند كه بدان عمل كنند اگر چه آن را حفظ نكرده باشند ، و دورترين افراد از

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

اي مردم هر كس براي خدا اخلاص ورزد و سخن او را راهنماي خود قرار دهد به راهي كه درست تر و استوارتر است هدايت ميشود و خداوند او را براي آگاهي و هوشياري توفيق داده و به عاقبت خوش كمك كرده است .

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

ماه و خورشید در این لحظه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تصویر هفته

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تصویر ماهواره ای

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

آب و هوا

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تصوير ماهواره ای آب و هوا

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

آب و هوای شهر های مختلف کشور

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

معرفی چند سایت مرتبط

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

آرشیو تصاویر

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

سایتهای مرتبط

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

آرشیو گزارشات رصدی آیکوپ

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

نرم افزار و آموزش

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال رمضان المبارک 1430

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تبریک و تسلیت

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

عيد فطر يکشنبه است يا دوشنبه؟

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال ماه شوال 1430هجری قمری

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال صبحگاهی رمضان 1430

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

عيد فطر (آنچه در ستاد استهلال گذشت)

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصد هلال بحراني شوال 1430

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

يك ابهام و پاسخ به آن

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

نقد و نظرات در خصوص درج يك مطلب و پاسخ به آنها

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش ویژه گروه نجوم شهرستان فسا از رصد هلال بحرانی شوال 1430

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

*** اطــلاعــــــيه ***

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

نظر استاد گرامی جناب آقای سید محسن قاضی میرسعید پیرامون رصدهای هلال بحرانی شوال1430

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

نامه ي آقاي عليرضا بوژمهراني به آقاي سيد محسن قاضي ميرسعيد در ادامه مباحث مربوط به رويت هلال بحراني شوال 1430

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال صبحگاهي شوال 1430 و هلال شامگاهي ذيقعده 1430

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصد هلال ذيقعده 1430

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش آقاي مير سعيد از رصد هلال ذيقعده1430

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال صبحگاهی ذیقعده 1430 و شامگاهی ذیحجه 1430

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال ذیحجه 1430

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

هلال شامگاهی محرم 1431و تکرار مجدد آن!

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال محرم 1431

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال محرم 1431

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رصدی هلال صبحگاهی محرم 1431

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

سخنی با بعضی از کارشناسان رویت هلال ماه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال صبحگاهی صفر و شامگاهی ربیع الاول 1431

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال ربیع الاول 1431

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال صبحگاهی ربیع الاول و هلال شامگاهی ربیع الثانی 1431

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال ربیع الثانی 1431

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

معرفی رصدگاه و غار خاصه تراش (آب بید)

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش های رصد هلال جمادی الاول 1431

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

مجموعه مقالات بررسی وضعیت رويت پذيري هلال جمادي الثاني 1431

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال صبحگاهی رجب 1431

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال شعبان1431

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

سایت کمان آسمانی

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال صبحگاهی شعبان 1431

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال رمضان 1431

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

ماه رمضان کی شروع می شود؟ چهارشنبه یا پنجشنبه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال رمضان 1431

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال صبحگاهی رمضان و شامگاهی شوال 1431

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

پيش بينی رؤيت پذيری هلال شوال 1431بر اساس مدل مثلثی

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

هدفی سخت برای شکارچیان هلال

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال شوال 1431

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال صبحگاهی رمضان 1431

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال شوال 1431

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

عيد بر فراز آسمان

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

ماه نو

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

(در انتظار ماه) فایل صوتی مصاحبه با آقایان میر سعید و بوژ مهرانی

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

اگر ابرها بگذارند تا رکوردی ثبت شود (وضعیت رویت پذیری هلال صبحگاهی شوال و ذیقعده 1431)

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال ذی الحجه 1431

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رصدی هلال شامگاهی محرم 1432و نکاتی از معيارها و رصدشيرکوه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش هاي رصد هلال محرم1432

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

اظهار نظراساتيد و رصدگران در خصوص رصد هلال شوال 1431 در ارتفاعات شيركوه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

اظهار نظر آقاي سيد محسن قاضي مير سعيد در مورد رصد هلال شوال در رصدگاه شيركوه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

مکاتبات آقایان میرسعید و مهرانی در خصوص رصد شیرکوه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

مکاتبات آقایان ابراهیمی و مهرانی در خصوص رصد شیرکوه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

اظهار نظر آقاي سيد قاسم رستمي و آقاي مير سعيد

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

اظهار نظر آقای سید محمد حسین نیری

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال صبحگاهي رمضان 1432و هلال شامگاهي صفر 1432

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصد هلال صفر1432

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

فراخوان مقاله براي چهارمین همایش رؤیت هلال و تقویم در 29 تیر 1390

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

اولین همایش استانی علمی-آموزشی “رصد هلال ماه” استان فارس

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

كل من عليها فان

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال صبحگاهی صفر 1432 و شامگاهی ر بیع الاول1432

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

دو هلال مشابه برای بهبود رکورد از وداع تا ديدار

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصد هلال ربيع الثاني1432

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

چرا رؤيت هلال ماه رجب آسان تر از رؤيت هلال ماه رمضان است؟(بررسی اشتباهات تقويم سال 90 توسط شورای مرکز تقويم)

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال صبحگاهی جمادی الثانی وهلال رجب1432

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال رجب 1432

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

آیا ماه‌گرفتگی شب 13 رجب نشانه اشتباه تقویم بود؟

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال صبحگاهي رجب1432 ، اختفاي هلال و سياره زهره ، فرصتي براي ثبت ركورد هلال در روز

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال شعبان المعظم1432

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

ثبت نام الكترونيكي شركت در چهارمين همايش رويت هلال و تقويم

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصد هلال شعبان 1432

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

برنامه ي چهارمين گردهمايي رويت هلال و تقويم

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

برگزاري چند دوره ي آموزشي رويت هلال

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش تصويري چهارمين همايش رويت هلال و تقويم

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

كارگاه آموزشي رويت هلال ماه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رؤيت پذيری هلال شامگاهی رمضان و شوال 1432

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

بررسي وضعيت رويت پذيري هلال رمضان 1432 از ديدگاه معيارهاي مختلف علمي

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال ماه مبارك رمضان 1432هجري قمري

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

بررسي وضعيت رويت پذيري هلال ماه رمضان 1432

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصد هلال رمضان 1432

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تصویر هلال رمضان 1432

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشی از رویدادهای ستاد استهلال در شامگاه یکشنبه 9 امرداد مصادف با 29 شعبان

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

نکاتی در خصوص عکس پردازش شده هلال رمضان 1432

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

مكاتبه ي آقاي بو‍ژمهراني با آقاي مهندس محمد شوکت عوده در خصوص رصد هلال رمضان 1432 در ايران

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

مكاتبه ي آقاي سيد قاسم رستمي با آقاي مهندس محمد شوکت عوده در خصوص رصد هلال رمضان1432 در ايران

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

سئوال دکتر محب الله دورانی از آقاي رستمي و پاسخ ايشان در خصوص رصد هلال رمضان 1432

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

نسخه ی جدید نرم افزار Accurate Times و طریقه ی کار با آن

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال صبحگاهی رمضان 1432

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال شوال 1432

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال شوال 1432 از نگاه اساتيد رويت هلال

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال صبحگاهی رمضان 1432

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

ارتباط با ما

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

دوستان عزیز مقاله ها، گزارشها، نظرها و پیشنهادهای خود را به آدرس پست الکترونیکی mahdyrahimy@yahoo.com ارسال فرمائید.

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال شوال 1432

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال ذيقعده 1432

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

مكاتبه ي آقاي ميرسعيد با مدير مسئول مجله ي دانشمند در خصوص سوء استفاده از مقالات ايشان

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

مقالات آقاي ميرسعيد

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

پيدايش فصل هلالهای جوان (وضعيت رويت پذيري هلال صبحگاهی ذيقعده 1432)

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

چهاردهمین هم اندیشی رویت هلال

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال صبحگاهي ذيقعده 1432

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

كركس

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال ذی الحجه 1432

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت هلال رکوردی روزگاهی ذيحجه 1432

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصد هلال ذي الحجه 1432

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

آرشیو گزارشهای رصدی

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

پانزدهمين هم انديشي رويت هلال ويژه ي هلال محرم 1432

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وداع با هلالهای سال1432 (وضعیت رویت پذیری هلال صبحگاهی ذی الحجه 1432)

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

افتتاح سايت رويت هلال ماه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال محرم 1433

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

زندگينامه ي استاد صياد

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصد هلال محرم1433

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

شانزدهیمن هم اندیشی رویت هلال

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال صبحگاهي محرم1433

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

رکوردهايي برای هلال های نزدیک به مقارنه صفر1433

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصد هلال صفر 1433

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

آرزوي سلامتي و بهبودي براي يكي از رصدگران هلال ماه و منجم آماتور كشور

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

اولین کارگاه آموزشی آشنایی با استخراج تقویم

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال صبحگاهي صفر1433

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

هفدهمین هم اندیشی رویت هلال

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال ربيع الاول1433

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش هاي رصد هلال صبحگاهی صفر1433

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصد هلال ربيع الاول 1433

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

Study of Danjon limit in moon crescent sighting

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال صبحگاهي ربيع الاول 1433

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال ربيع الثاني1433

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

هجدهمین هم اندیشی رویت هلال

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

دل نوشته ای از فعالیت در حوزه رویت هلال ماه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

آخرين رصد هلال ماه در سال 1390(وضعيت رويت پذيري هلال صبحگاهي ربيع الاول و شامگاهي ربيع الثاني1433)

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش هاي رصد هلال صبحگاهي ربيع الاول 1433

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال ماه ربيع الثاني 1433 هجري قمري

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال ربیع الثانی1433

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تصویر هلال شب اول و هلال شب دوم ربیع الثانی1433

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

مقالات

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

جلسه ی هم اندیشی رویت هلال جمادی الاول14433 در استانهای فارس و تهران

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

اهميت هلال روزگاهی و شامگاهی جمادی الاول 1433(وضعیت رویت پذیری هلال صبحگاهی ربیع الثانی و شامگاهی جمادی الاول 1433)

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال جمادی الاول1433

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال صبحگاهی ربیع الثانی1433

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال شامگاهی جمادی الاول 1433

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

عید دیدنی زیبای هلال ماه و سیارات زهره و مشتری

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

(گزارش مهم)رویت هلال جمادی الاول1433 با جدایی زاویه ای 6 درجه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

درد دلی با رصدگران هلال ماه ... چه باید کرد؟!

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

نامه ی محمد اوده در مورد رصد جیمز استم

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تحلیل رصد جنجالی جیمز استم

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

دانلود نسخه ی جدید نرم افزار Accurate Times

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال صبحگاهی جمادی الاول 1433

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

بیستمین هم اندیشی رویت هلال با حضور سید محسن قاضی میرسعید

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش های رصد هلال صبحگاهی جمادی الاول 1433

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال جمادی الثانی 1433 و مقارنه ی ماه و سیاره مشتری

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال جمادی الثانی1433

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

نقدی بر رصد جیمز استم و جریانات انحرافی در رویت هلال(1)

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

نقد رصد جیمز استم (2)

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

104 هلال سال1391

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

101 هلال ماه در سال 1393

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

پاسخی به نقد و سوء تفاهمات احتمالی

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

بیایید برای جامعه رویت هلال ایران کاری کنیم (!!)

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

ادامه ی پیشنهادات و مباحث رصدگران و علاقمندان رویت هلال ماه(در18 اردیبهشت 91بروز شد)

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

دومین کارگاه آموزشی آشنایی با استخراج تقویم و مبحث رﺅﻳﺖ هلال ماه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال صبحگاهی جمادی الثانی 1433

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

بررسی موضوعی پس از دو سال

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت هلال ماه رجب 1433 هجري قمري

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

نقدی بر رصد استم و فراخوان رصدی مشابه به آن

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

همایش تقویم و رویت هلال ماه و احکام نجومی

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال صبحگاهی جمادی الثانی1433

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تصویر هلال شب اول ماه رجب 1433

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش های رویت هلال رجب 1433

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال صبحگاهی رجب1433

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال شعبان1433

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رويت پذيری هلال شامگاهی شعبان 1433

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رؤيت پذيري هلال شامگاهی ماه شعبان 1433 هجري قمري

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

بررسی رویت پذیری هلال شعبان ۱۴۳۳

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

اطلاعیه ستاد استهلال استان فارس (شماره 1)

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال شعبان1433

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

رصد ویژه هلال روزگاهی شعبان1433

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

کارگاه آموزشی رویت هلال ماه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال صبحگاهی شعبان1433

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال رمضان1433

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش سومين كارگاه آموزشي رويت هلال ماه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

بررسی نجومی رویت هلال های رمضان و شوال1433

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال رمضان1433

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

اشتباه مجدد عربستان سعودی در آغاز ماه رمضان با استناد به شهادت شهود غیر متخصص

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال رمضان 1433

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال شوال1433

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

کارگاه رویت هلال

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال شوال1433

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش برگزاری کارگاه آموزشی رویت هلال ماه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

بررسی رویت پذیری هلال شوال 1433 - نگاهی دوباره به رصد هلال ذیقعده 1426

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

عرض تسلیت به مدیر رصدخانه کاشان

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

هنرنمایی ماه در روزهای پایانی ماه رمضان1433

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت هلال ماه شوال 1433 در ايران و جهان

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای هلال صبحگاهی رمضان1433 و رصد مقارنه ی هلال ماه با سیارات زهره و عطارد در روزهای پایانی ماه رمضان1433

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

آیا یک شنبه عید فطر است ؟

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال شوال 1433

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تصویر هلال شب دوم شوال1433 و گزارشهای رصد هلال روزگاهی بعد از مقارنه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

آشكارسازي هلال های بحراني با استفاده از روش‌هاي پردازش تصوير و رونمایی از نرم افزار CMD برای اولین بار

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

حاشیه ای بر حاشیه های رصد هلال شوال1433

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

چرا اعلام اثبات حلول ماه شوال و عید فطر ، دیر وقت انجام شد؟

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش ویژه رصد هلال صبحگاهی و روزگاهی رمضان 1433 و نکاتی در خصوص هلال شوال1433

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

چهاردهمین جلسه هم اندیشی ستاد استهلال استان فارس با موضوع بررسی هلال ذیقعده 1433

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال صبحگاهی شوال1433

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال ذیقعده ی 1433

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال صبحگاهی شوال1433

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال ذیقعده 1433

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال صبحگاهی و روزگاهی ذیقعده 1433

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال ذی الحجه 1433

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال صبحگاهی ذیقعده و شامگاهی ذی الحجه 1433

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال صبحگاهی ذی القعده 1433

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال ذی الحجه 1433

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

رویت هلال ماه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

1433وضعیت رویت پذیری هلال صبحگاهی ذی الحجه 1433

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال بحرانی محرم 1433

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رصدی هلال روزگاهی و صبحگاهی ذيحجه 1433 و هلال شامگاهی محرم 1434

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال محرم 1434

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

شاهکار عکاسی از هلال ماه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

کارگاه آموزشی استخراج اوقات شرعی و جهت قبله

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

عرض تسلیت

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال صبحگاهی محرم 1434

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال صفرالمظفر1434

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال صفرالمظفر 1434

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

هـــــــلال نمــــــا

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

فراخوان مقاله براي پنجمين همايش رؤيت هلال و تقويم

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال صبحگاهی صفر1434 و هلال رکوردی روزگاهی قبل از مقارنه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال صبحگاهی صفر و شامگاهی ربیع الاول 1434 (رکودهايي برای رصد هلال ربيع الاول )

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

مطالبی مهم در ارتباط با رویت هلال صبحگاهی صفر و شامگاهی ربیع الاول 1434

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال صبحگاهی صفر1434

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال ربیع الاول 1434

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تبریک بخاطر ثبت رکورد وداع تا دیدار

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

نکاتی در مورد رکورد و رکورد گيری رؤيت هلال ماه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

مقالاتي در ارتباط با رويت و ركورد هلالهاي شامگاهي – صبحگاهي و روزگاهي

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش رصد هلال محرم 1420

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال ربیع الثانی 1434

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش رصد هلال صبحگاهی ربیع الاول 1434

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت قرار گیری هلال ماه جمادی الاول 1434 در کنار دنباله دار پان استارز و مشخصات هلال جمادی الاول برای تعدادی از شهرهای کشور(احمدرضا فتاحی)

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

سایتهای خبری

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

سایتهای رویت هلال به زبان انگلیسی

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تصاویر آسمان شب و پدیده های جوی و... به زبان انگلیسی

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

سایتهای نجومی به زبان انگلیسی

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

مجلات نجومی و ستاره شناسی

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

سایتها و وبلاگهای مراکر نجومی و علاقمندان به آسمان شب

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

انجمن ها و باشگاههای نجومی

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

دو هلال جذاب اسفند 91(محمد سلطان الکتابی)

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رؤيت پذيري هلال صبحگاهی ماه ربيع الثانی قمري و شامگاهي جمادي الاول1434 هجري(سیدمحسن قاضی میرسعید)

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

پيش بينی رصدی آخرين هلال های سال 1391(سیدقاسم رستمی)

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال صبحگاهی ربیع الثانی 1434

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

روایت تصویری از رصدی بیادماندنی (هلال جمادی الاول1434 در کنار دنباله دار پان استارز)

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

هلال شب دوم جمادی الاول 1434 در مصاف با دنباله دار پن استارز و سیاره ی اورانوس

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال صبحگاهی ذی القعده1423

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال جمادی الاول 1434

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

رصدگران ايرانی در کمين هلال ماه رجب 1423

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

استفاده از تلسکوپ برای رويت هلال جمادی الثانی 1423

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

حمايت صنعت اپتيک اصفهان از برنامه رصد هلال ماه رجب

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

برنامه گروه مهتاب وابسته به مرکز آموزش نجوم اديب برای رصد هلال ماه رجب

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

مقاله " بررسی علمی رويت هلال ماه رجب 1423 در ايران " بقلم محمد رضا صياد

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

اخبارسومين جلسه کارشناسان رويت هلال ماه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

رصدگاههای گروه غير حرفه ای رويت هلالهای قمری جوان در ايران

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش اوليه گروه اعزامی مرکز آموزش نجوم اديب از رصدگاه کوه پنجه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

اخبار اوليه در مورد رصد هلال ماه رجب 1423 در ايران

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

با رويت هلال ماه رجب توسط جناب آقای قاضی مير سعيد ، رکورد جهانی مشاهده جوانترين هلال ماه شکسته شد.

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

پيامهای تبريک بمناسبت رويت هلال ماه رجب و شکستن رکورد جهان بوسيله آقای قاضی مير سعيد

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تصاويری از تجهيزات و رصدگاههای گروه مهتاب برای رويت هلال ماه رجب 1423

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات رصد هلال ماه رجب 1423 در ايران

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تلاش ارزنده متخصصان صاايران و صنعت اپتيک اصفهان راهگشای شکارچيان هلال در ايران برای شکستن رکوردهای جهانی شده است

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات رصد هلال شامگاهی شعبان 1423

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش رصد هلال ماه شعبان توسط آقای Jim Stamm

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

يک هلال عجيب !!

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

برگزاری دوره آموزشی برای رصدگران هلال توسط ستاد استهلال مستقر در دفتر مقام معظم رهبری

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

مقاله " بررسی رويت پذيری هلال در بيست و نهمين روز ماههای قمری سالهای 1400 لغايت 1423 هجری قمری ايران " ارائه شده در گردهمائی تخصصی رويت هلال ماه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش رصد آخرين هلال صبحگاهی شعبان 1423 در تاريخ دوشنبه 13 آبان 1381

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

عکسهايی از گردهمائی تخصصی رويت هلال ، 8 و 9 آبان 1381 تهران

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات هلال شامگاهی رمضان 1423

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

عکس هلال ماه رجب ارسالی توسط گروه نجوم شباهنگ

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

بررسی علمی رويت هلال ماه رمضان 1423 در ايران ، محمدرضا صياد

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

بررسی اجمالی وضعيت رويت پذيری هلال ماههای قمری در سال 1382 و تقويم سال 1424 هجری قمری ايران

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تصويری از وضعيت افق در منطقه همايجان ( کيلومتر 55 جاده شيراز – ياسوج ) در شامگاه سه شنبه 14 آبان 1381 برابر با 29 شعبان 1423

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش اجمالی بررسی رويت پذيری هلال ماه شوال

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشی در مورد نقاط هم افق برای طلوع خورشيد در ايران

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

بررسی علمی رويت هلال ماه شوال 1423 در ايران

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

برگزاری دوره آموزش تخصصی رويت هلال ماه در مرکز آموزش نجوم اديب اصفهان، 12- 14 آذر ماه 1381

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات رصد هلال شوال 1423

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

قابل توجه علاقمندان به رويت ماه : تصوير رکورد دار فعلی رويت هلال جوان ماه در جهان ، آقای جيمز استم

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

برگزاری جلسه هيات علمی گردهمائی رويت هلال ماه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيری هلال ذيقعده 1423 در ايران

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تصاويری از برگزاری سومين دوره آموزش تخصصی رويت هلال ماه در شهر ری

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

آخرين هلال ماه رجب 1423 ، در بامداد روز شنبه 13 مهر ماه قابل مشاهده است.

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

با من صنما ، دل يک دل کن ! ( پاسخی به نامه الکترونيکی آقای محمد حسين الماسی از تهران )

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

متن پيامهای رد وبدل شده بين آقايان عليرضا بوژمهرانی ، محمد اوده و جيمز استم در مورد رصد هلال رمضان در منطقه همايجان ( کيلومتر 55 جاده شيراز – ياسوج )

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

پاسخ پروفسور برنارد يالوپ به گزارش ارسالی آقای عليرضا بوژمهرانی در خصوص رصد هلال رمضان

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

متن مکاتبه رد و بدل شده بين آقای عليرضا بوژمهرانی و آقای جيمز استم در مورد رکورد وداع تا ديدار آقای استم

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

مکاتبه رد و بدل شده بين آقای عليرضا بوژمهرانی و جيمز استم در مورد رويت پذيری آخرين هلال صبحگاهی شوال و هلال شامگاهی ذيقعده

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات هلال شامگاهی ذیقعده 1423

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

مختصات هلال ذیقعده 1423در تعدادی از شهرهای ايران

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تصاويری از مقارنه ماه با سيارات زهره و مريخ در بامداد دوشنبه 9 دی ماه 1381

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تصاويری از هلال صبحگاهی شوال در آسمان اصفهان

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات رصد آخرين هلال صبحگاهی شوال 1423

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

مختصات هلال ذیحجه 1423در تعدادی از شهرهای ايران

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات هلال شامگاهی ذیحجه 1423

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

عکسهايی از هلال ماه در آسمان صبحگاهی اصفهان ، پنجشنبه 10 بهمن 1381

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تصاويری از هلال شب دوم ذيحجه در آسمان اصفهان

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

مکاتبه ای با محققان و رصدگران خارجی در مورد برنامه های مهم رصد هلال در سال 1382 و نظرات اعلام شده توسط آنان

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

اظهار نظر متخصصان رويت هلال در مورد گزارش رصد هلال رکوردشکن سپتامبر 2002 در ايران

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تصوير هلال صبحگاهی 26 ذيحجه 1423

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات رصد آخرين هلال صبحگاهی ذيحجه 1423

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات هلال شامگاهی محرم 1424

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

بررسی وضعيت رويت پذيری هلال ماه صفر 1424

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات رصد آخرين هلال صبحگاهی محرم 1424

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات هلال شامگاهی صفر 1424

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

مختصات هلال صفر در شامگاه چهارشنبه 13 فروردين ماه در تعدادی از شهرهای ايران

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات هلال شامگاهی ربیع الاول 1424

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

مختصات هلال ربيع الاول 1424 در شامگاه جمعه 12 ارديبهشت 1382 برابر با 2 می 2003 و 29 محرم 1424

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

نظر کارشناسی آقای قاضی مير سعيد در مورد گزارش رويت هلال صفر آقای غياثی

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيری آخرين هلال صبحگاهی صفر 1424

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات هلال صبحگاهی صفر 1424

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تصوير هلال شب سوم ربيع الاول در آسمان اصفهان

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيری آخرين هلال صبحگاهی ربیع الاول 1424

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات هلال صبحگاهی ربیع الاول 1424

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيری آخرين هلال صبحگاهی ربیع الاول 1424

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

بررسی وضعيت رويت پذيری هلال ماه ربیع الثانی 1424

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات هلال شامگاهی ربیع االثانی 1424

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

مختصات آخرين هلال صبحگاهی ربيع الثانی 1424

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

نظر جناب آقای سيد محسن قاضی مير سعيد در خصوص آخرين هلال صبحگاهی ربيع الثانی 1424

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

مختصات هلال جمادی الاول 1424 در لحظه ی غروب خورشيد روز دوشنبه 9 تير 1382 برابر با 29 ربيع الثانی 1424 و 30 ژوئن 2003

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات هلال صبحگاهی ربیع الثانی 1424

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

مختصات آخرين هلال صبحگاهی ربيع الثانی 1424

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات هلال شامگاهی جمادی الاول 1424

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

مختصات هلال جمادی الاول 1424

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

بررسی وضعيت رويت پذيری هلال جمادی الثانی 1424

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات هلال شامگاهی جمادی الثانی 1424

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات هلال صبحگا هی جمادی الاول 1424

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال جمادی الثانی 1424

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

ارزش علمی رويت هلال رمضان 1423 در ايران

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

هلال کم نظير صبحگاهی ( بسيار مهم )

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

رصد هلال ماه با اختلاف سمت صفر در بامداد روز سه شنبه 4 شهريور

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات هلال صبحگاهی جمادی الثانی 1424

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

دعای حضرت سجاد عليه الاسلام در هنگام نگاه به هلال و ماه نو – صحيفه سجاديه : ای آفريده شده فرمانبردار ، ای هميشه در رفتار شتاب کننده ، ای آمد و شد کننده در منزلها و جاهايی که قرار داده شده ، ای تصرف کننده در فلک و چرخی که جای تدبير و نظم است * ايمان آورد

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات هلال شامگاهی رجب 1424

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

متن گزارش ارسالی جناب آقای سيد محسن قاضی مير سعيد در خصوص رويت آخرين هلال صبحگاهی جمادی الثانی 1424

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

متن پاسخ جناب آقای سيد مصطفی امام به تحليل اوليه گزارش رصد هلال صبحگاهی چهارشنبه 5 شهريور 1382

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

متن نامه ارسالی جناب آقای امير حسن زاده در مورد تحليل گزارش رصد آقای مصطفی امام

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيری آخرين هلال صبحگاهی رجب 1424

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات هلال صبحگا هی رجب 1423

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

بررسی رويت پذيری هلال شعبان المعظم 1424

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات هلال شامگاهی شعبان المعظم 1424

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

بررسی رويت پذيری هلال رمضان 1424

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

بررسی رويت پذيری هلال شامگاهی رمضان 1424

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

مختصات آخرين هلال صبحگاهی رمضان 1424

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات هلال صبحگا هی شعبان 1424

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات هلال شامگاهی رمضان 1424

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

مختصات هلال رمضان1424 در لحظه ی غروب خورشيد

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

بررسي رويت پذيري هلال شوال 1424 ، به قلم عليرضا بوژمهراني

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

بررسي رويت هلال ماه شوال 1424 هجري قمري ، به قلم سيد محسن قاضي مير سعيد

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

مختصات آخرين هلال صبحگاهی رمضان 1424

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات هلال صبحگا هی رمضان 1424

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

آخرين اخبار مربوط به رويت هلال شوال 1424

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات هلال شامگاهی شوال 1424

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

علت اختلاف در زمان عيد فطر ايران و عرستان سعودي ( طرح پرسش از سركار خانم عبدالصمدي )

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

نگاهي گذرا به تقويم رسمي كشور در سال 1383 ، به قلم عليرضا بوژمهراني

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

يك گزارش جالب و خواندني در خصوص رويت هلال ماه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشي از همايش بزرگداشت تقويم خوان بزرگ معاصر ، جناب آقاي محمدرضا صياد

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري آخرين هلال صبحگاهي شوال 1424

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال ذیقعده 1424

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات رصد آخرين هلال صبحگاهي شوال 1424

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات رصد هلال ذيقعده 1424

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

متن پاسخ جناب آقاي پروفسور سينات به ارسال گزارش رصد هلال ركورد شكن رجب 1422 توسط آقاي سيد محسن قاضي مير سعيد

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال ذيحجه 1424 و جداول مختصات هلال در شهرهاي مختلف

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

اطلاع رساني بين المللي در مورد ركورد جديد جهاني رويت هلال و نظرات اعلام شده در اين رابطه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

نظر كارشناسي جناب آقاي قاضي مير سعيد در مورد هلال شامگاهي ذيحجه 1424

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري آخرين هلال صبحگاهي ذيقعده 1424

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات رصد هلال ذيحجه 1424

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

آيا ميتوان ركورد آقاي قاضي مير سعيد را در ايران شكست ؟ پاسخ : بله

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

نقشه رويت‌ پذيري هلال صبحگاهي ذيحجه 1424

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات هلال صبحگا هی ذیحجه 1424

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

يك رصد ، يك تجربه !!!

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

يك پرسش ، يك پاسخ ، يك تجربه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

نظر جناب آقاي قاضي مير سعيد در خصوص تقويم سال 1425 قمري

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال محرم 1425

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات رصد هلال محرم 1425

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيری آخرين هلال صبحگاهی محرم 1425

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهاي رصد آخرين هلال صبحگاهي محرم 1425

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات رصد هلال صفر المظفر 1425

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

فـروغ دلـربـاى هلال صبحگاهى

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

چاپ عكس آقاي عليرضا بوژمهراني در مجله Sky & Telescope

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تقويم نجومي 1383

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری و جدول مختصات هلال ربيع الاول 1425

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري آخرين هلال صبحگاهي صفر 1425

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات هلال صبحگا هی صفر 1425

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش هاي رصد هلال ربيع الاول 1425

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

مقارنه ماه و ناهید

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشي از رويت هلال در سال 1382

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري آخرين هلال صبحگاهي ربيع الاول 1425

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش و عكسهاي مركز نجوم شباهنگ از ماه گرفتگي 16 ارديبهشت

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گفتگو در مورد فعاليتهاي رصد هلال ماه در ايران

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

بررسي وضعيت رويت پذيري هلال صبحگاهي ربيع الاول 1425 ، به قلم علي ابراهيمي سراجي

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

نقد مقاله جناب آقاي ابراهيمي در خصوص رويت پذيري هلال صبحگاهي ربيع الاول 1425

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش هاي رصد آخرين هلال صبحگاهي ربيع الاول 1425

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال ربیع الثانی 1425

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

طرح دو سوال توسط جناب آقای محمد حسین نیری

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات هلال شامگاهی ربیع الثانی 1425

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

طرح دو سوال جدید توسط آقای سید محمد حسین نیری

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

عكسهايي از ماه گرفتگي و مقارنه زهره و ماه ، ارسالي از سراوان

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

مختصات آخرين هلال صبحگاهی ربيع الثاني 1425

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

آخرين هلال صبحگاهي ربيع الثاني 1425

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

نكاتي در مورد رصد هلال صبحگاهي و شامگاهي خرداد ماه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات رصد هلال شامگاهی جمادی الاولی 1425

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

جدول مختصات هلال جمادي الاول 1425

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال جمادی الاول 1425در ايران

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

آنچه كه در 29 خرداد 1383 گذشت

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گاهي گذرا به تقويم رسمي كشور در سال 1383

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات رصد هلال صبحگاهی جمادی الاولی 1425

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات هلال شامگاهی جمادی الثانی 1425

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری جمادی الثانی 1425

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال صبحگاهی جمادی الثانی 1425

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال رجب 1425در ايران

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات هلال شامگاهی رجب 1425

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

فراخوان مقاله براي پنجمين همايش رؤيت هلال و تقويم(مرکز تقویم موسسه ی ژئوفیزیک دانشگاه تهران)

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

پوستر پنجمین همایش رویت هلال و تقویم (مرکز تقویم موسسه ی ژئوفیزیک دانشگاه تهران)

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال صبحگاهی جمادی الاول 1434

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال جمادی الثانی 1434

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات رصد هلال شامگاهی محرم1426

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات هلال شامگاهی ذیقعده 1432

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش هلال ربیع الثانی 1433

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال صبحگاهی جمادی الاول 1434

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات رصد هلال شامگاهی ربیع الثانی 1434

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

جدول مختصات هلال محرم الحرام 1426

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات هلال شامگاهی صفر 1426

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات شامگاهی هلال ربیع الاول 1426

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

جدول مختصات هلال ربيع الاول 1426

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات رصد هلال شامگاهی جمادی الاول 1426

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

جدول مختصات هلال شامگاهی جمادی الاول 426

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال جمادی الثانی1434

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

96 هلال ماه در سال 1392(سیدمحسن قاضی میرسعید و سیدقاسم رستمی)

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات آخرین هلال صبحگاهی رجب 1425

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش های رصد هلال شامگاهی شعبان 1425

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

جدول مختصات هلال شعبان 1425

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات آخرين هلال صبحگاهي شعبان 1425

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات هلال شامگاهی رمضان 1425

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

جدول مختصات هلال رمضان 1425

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

جدول مختصات هلال رمضان 1425 در زمان غروب خورشيد روز جمعه 24 مهر 1383 1425

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

آخرين هلال صبحگاهي رمضان 1425

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

" افق پیش رو در رویت هلال ماه ایران" ( گردهمایی رصدگرانِ گروهها و انجمنهای نجومی استان اصفهان ) + پوستر

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال صبحگاهی جمادی الثانی 1434(سید محسن قاضی میرسعید)

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رویت پذیری هلال ماه رجب 1434 هجري قمري

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

سامانه ی ارسال گزارش

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

ثبت نام شركت در پنجمين همايش رويت هلال و تقويم

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال صبحگاهی جمادی الثانی 1434

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال رجب 1434

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

فراخوان نمایشگاه عکس و اسناد با موضوع "هلال ماه"

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

عکاسی آسمان شب به زبان فارسی

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال صبحگاهی رجب المرجب 1434

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

سایتهای متفرقه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال صبحگاهی رجب 1434

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال شعبان 1434

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

مشخصات هلال ماه شعبان 1434 به همراه وضعیت و شکل ظاهری ماه در غروب روز یکشنبه 19 خرداد ماه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال صبحگاهی رجب 1434

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

روشی ساده اما دقیق برای رصد هلال شعبان 1434

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال شعبان 1434

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تصویر هلال شعبان 1434 <img border='0' src='Styles/Icons/4.gif'>

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

مقالات پنجمین همایش رویت هلال ماه و تقویم

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

اطلاعیه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

همــایش مــاه نـو

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

برنامه ی پنجمین همایش رویت هلال ماه و تقویم

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

مطالبي چند به بهانه رويت هلال ماه شعبان 1434(به همراه گزارش رویت هلال شعبان 1434 توسط گروه غیر حرفه ای رویت هلال ماه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش رصد هلال شامگاهی شوال 1425

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش ویژه رصد هلال ماه شعبان1434

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال شوال 1425

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

جدول مختصات هلال شوال 1425

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري آخرين هلال صبحگاهي شوال 1425

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال ذيقعده 1425

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات آخرين هلال صبحگاهي شوال 1425

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش های رصد هلال شامگاهی ذیقعده 1425

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري آخرين هلال صبحگاهي ذيقعده 1425

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال ذيحجه 1425

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

خبر ويژه : تثبيت دوباره ي ركورد جهاني آقاي قاضي مير سعيد

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

بررسي هلال ركورشكن ذيحجه 1425 در آمريكاي جنوبي

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات آخرين هلال صبحگاهي ذيقعده 1425

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات هلال شامگاهی ذیحجه 1425

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال شامگاهی محرم الحرام 1426

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

مقاله اي از آقاي امير حسن زاده در مورد رويت پذيري هلال محرم 1426

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش رصدهاي آخرين هلال صبحگاهي ذيحجه 1425

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

پاسخ به پرسش مطرح شده توسط جناب آقاي قاضي‌ميرسعيد

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

نقد مقاله آقاي علي ابراهيمي در مورد هلال ذيحجه 1425

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

نقد گزارش آقاي عباس احمديان در مورد رويت هلال محرم 1426

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

پاسخ آقاي عباس احمديان به نقد رصد هلال محرم 1426

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري آخرين هلال صبحگاهي محرم 1426

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال شامگاهی صفر1426

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات هلال صبحگاهی محرم الحرام 1426

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري آخرين هلال صبحگاهي صفر 1426

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

'گزارش هایj آخرين هلال صبحگاهي صفر 1426

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري آخرين هلال صبحگاهي ربيع الاول 1426

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال ربيع الثاني 1426

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش هاي رصد آخرين هلال صبحگاهي ربيع الاول 1426

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

دو هلال جذاب خرداد ماه 1384

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات آخرين هلال صبحگاهي ربيع الثاني1426

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري آخرين هلال صبحگاهي جمادي الاولي 1426

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال جمادي الثاني 1426

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات آخرين هلال صبحگاهي جمادي الاولي 1426

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات هلال شامگاهی جمادی الثانی 1426

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش تصویری پنجمین گردهمایی تقویم و رویت هلال ماه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت هلال شامگاهي رمضان المبارك 1434 هجري قمري در ايران و جهان.

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

برخورد متفاوت معيارها درباره هلال شامگاهی رمضان 1434

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

جوانترين گروه رصد هلال ماه در ايران

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري آخرين هلال صبحگاهي جمادي الثانيه 1426

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال رجب 1426

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش هاي رصد آخرين هلال صبحگاهي جمادي الثاني 1426

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال صبحگاهی شعبان 1434

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال صبحگاهی شعبان 1434

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش های رصد هلال شامگاهی رجب 1426

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

دو هلال جذاب شهريور ماه 1384

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

بررسي وضعيت رويت پذيري هلال صبحگاهي رجب 1426 – علي ابراهيمي سراجي

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش هاي رصد آخرين هلال صبحگاهي رجب 1426

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

جدول مختصات هلال شعبان 1426

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش های رصد هلال شامگاهی شعبان 1426

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

روشی با هدف نشانه روی ابزار رویت هلال در زمان بیشترین احتمال رویت(Best time)

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال رمضان 1426 ، به قلم رضا طيب طاهر ( دزفول )

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

نظر جناب آقای امیر حسن زاده در باره رویت پذیری هلال رمضان 1426

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش رصد هلال در روشنائی روز

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال رمضان 1426 ، سيد محسن قاضي مير سعيد

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش های رصد هلال صبحگاهی شعبان1426

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش های رصد هلال شامگاهی رمضان1426

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

چرا سه‌شنبه اول رمضان نیست؟

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تصویر هلال رمضان در لحظه ی مقارنه در فرانسه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال رمضان 1434

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

رؤيت هلال 29 رمضان وابسته به ديدن هلال 28 رمضان!(وضعیت رویت پذیری هلال صبحگاهی رمضان و شامگاهی شوال1434

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

بیست و پنجمین جلسه هم اندیشی با موضوع بررسی علمی هلال شواال1434

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

سمینار آموزشی رویت هلال ماه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

بیانیه" آیکوپ" در خصوص هلال شوال و تحلیل آن

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال ماه شوال المكرم 1434 هجري قمري در ايران و جهان

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش سمینارآموزش رویت هلال درماه مرکز نجوم دولت اباد

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال صبحگاهی رمضان 1434

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تنها تصویر تهیه شده از هلال صبحگاهی رمضان 1434 در ایران

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

در جستجوی هلال ماه (بررسی وضعیت رویت پذیری هلال ماه شوال 1434 هجری قمری)

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

چرا با وجود چند گزارش رویت هلال ، ماه رمضان 30 روز است؟

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

فرق رویت هلال ماه در ایران و عربستان

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال شوال 1434

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش ویژه هلال ماه شوال 1434 در ارتفاعات دربندسر

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تصویر بی نظیر ازغروب هلال ماه شوال 1434در تایوان

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

سـه روز مبــــارزه برای شکار هــــلال مــاه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال ذی القعده 1434 در یک نگاه(لزوم برنامه ریزی دقیق و علمی برای رصد هلال ذی القعده)

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال صبحگاهی شوال 1434

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال ماه ذيقعده 1434

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

چهلمین روز درگذشت رکورد دار رویت هلال

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

انتخاب رصدگر و پژوهشگر رویت هلال ماه به عنوان منجم آماتور نمونه ی کشور توسط انجمن نجوم آماتوری ایران

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال صبحگاهی شوال 1434

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال ذی القعده 1434

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تصاویر هلال شب دوم ماه ذی القعده 1434

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تقديراز رصدگر و پزوهشگر رويت هلال ماه توسط انجمن نجوم آماتوري

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

پیشنهاد جهت ایجاد رکورد در پارامترهای جدید

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

جدول مختصات هلال رمضان 1426 در لحظه غروب خورشيد

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش هاي رصد هلال شب دوم ماه مبارك رمضان 1426

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشات آخرين هلال صبحگاهي رمضان 1426

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش های رصد هلال شامگاهی شوال 1426

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

پاسخ آقای علیرضا بوژمهرانی به ابراز لطف آقای میرسعید

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

يك گزارش جنجالي ديگر از آقاي جيمز استم

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

جدول مختصات هلال ذيقعده 1426 در لحظه غروب خورشيد

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد آخرین هلال صبحگاهی شوال1426

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

منحني خطوط پارامتر q در ايران براي هلال ذيقعده 1426

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش های رصد هلال شامگاهی ذیقعده 1426

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش تيم اعزامي گروه غير حرفه‌اي رويت هلال از طرف ستاد استهلال دفتر رهبري

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري آخرين هلال صبحگاهي ذيقعده 1426

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال ذيحجه 1426

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای آخرين هلال صبحگاهي ذيقعده 1426

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هللال شامگاهی ذیحجه1426

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد آخرین هلال صبحگاهی ذیحجه 1426

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رويت پذيري هلال محرم 1427

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش های رصد هلال شامگاهی محرم 1427

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

10 توصیه به رصدگران هلال صفر 1427

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

جدول مختصات هلال صفردر لحظه غروب خورشيد 1427

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

نظر آقاي استم در مورد نحوه محاسبه سن ماه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

بررسي رويت ‌پذيري هلال صبحگاهي محرم و شامگاهي صفر 1427

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

بررسي اثر ليبراسيون در تشكيل هلال ماه صفر 1427

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش رصد هلال صبحگاهی محرم1427

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش های رصد هلال شامگاهی صفر 1427

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال صبحگاهی ذی القعده 1434

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال ذی الحجه 1434

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش های رصد هلال صبحگاهی ذیقعده1434

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

(برای اولین بار در ایران ) نرم افزار شبیــه سـازی رویت هـلال مـــاه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش های رصد هلال شامگاهی ذیحجه 1434

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

اولین گزارش رویت هلال در روز در ایران

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال صبحگاهی ذی الحجه 1434

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

جدول 20 ساله هلال های رکوردی تا سال 2024

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

مـاجرایی عـبرت انگـیز برای رصدگران

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال محرم 1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

عدم رویت هلال صبحگاهی 1435در هیچ نقطه از کشور

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال محرم 1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال صبحگاهی محرم 1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

همایش رویت هلال ماه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

رکورد دوباره برای هلال صفر1435(بررسی وضعیت رویت پذیری هلال صفر1435)

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت هلال صفر 1435 هجری قمری

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال روزگاهی و صبحگاهی محرم 1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رویت هلال صفر 1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

عرض تبریک

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

سه تصویر ویژه از هلال صفر 1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش ویژه ی رویت هلال صبحگاهی محرم و شامگاهی صفر 1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گروه استهلال رصدخانه حرم مطهر سید علاءالدین حسین (ع) شیراز

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

ستاد استهلال شهرستان نجف آباد

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش آقای علیرضا بوژمهرانی

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهـــایی از جـنس عـشـق

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تبریک به موفقیتی بی نظیر

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تبريك مجدد به مناسبت رصد هلال صفر 1435 و صحبتي با رصدگران محترم هلال ماه‎

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

عوارض لبه هلال صفر1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

اولین باشگاه رویت هلال ماه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

دو هلال در یک روز (وضعیت رویت پذیری هلال صبحگاهی صفر1435)

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش نخستین باشگاه رویت هلال ماه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

طنازی زیبای دو هلال (وضعیت رویت پذیری هلال ربیع الاول 1435)

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال صبحگاهی صفر1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعيت رؤيت پذيري هلال ماه ربيع الأوّل 1435 هجري قمري

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال ربیع الاول 1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تکمیل بانک گزارشهای رصدی هلال ماه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

یک سئوال نجومی در حوزه ی هلال ماه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

بررسی تاریخ رویت هلال ماه ایران از سال 1345 هجری شمسی تا کنون در باشگاه نجوم تهران

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

دومین نشست علمی باشگاه رویت هلال ماه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشی از دومین باشگاه مرکز علوم و ستاره شناسی تهران

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت آب و هوا در روزهای منتهی به رصد هلال های جذاب صبحگاهی ربیع الاول و شامگاهی ربیع الثانی 1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

هلال ربيع الثانی1435، دومين رصد رکوردی سال

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال صبحگاهی ربیع الاول 1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال ربیع الثانی 1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

ادامه ی گزارشهای رصد هلال ربیع الثانی 1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

عرض تسلیت

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

سومین و چهارمین نشست رویت هلال ماه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

ده هلال مهم 20 سال آینده

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

رکورد سوم تا ششم به ايران می رسد (آنالیز اوليه رصدهای هلال ربيع الثانی 1435)

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

پاسخ رصدگرا ن به سئوال آقای میرسعید و پاسخ ایشان

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال صبحگاهی ربیع الثانی 1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

پاسخ رصدگران به سوال آقای ميرسعيد‎ و پاسخ ایشان(2)

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال جمادی الاول 1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش های رصد هلال صبحگاهی ربیع الثانی 1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش های رصد هلال جمادی الاول 1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

سوال دوم آقاي قاضي ميرسعيد از پژوهشگران و رصدگران هلال

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش سی و یکمین جلسه هم اندیشی

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تبریک به رصدگر رویت هلال ماه به سبب موفقیت در ماراتن ملی مسیه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

جدول مشخصات هلال صبحگاهی جمادی الاول1435 برای تعدادی از شهرهای کشور

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

جدول مشخصا هلال شامگاهی جمادی الثانی 1435 برای تعدادی از شهرها

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال صبحگاهی جمادی الاول 1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال جذاب جمادی الثانی 1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال صبحگاهی جمادی الاول1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال جمادی الثانی 1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تنهـا تصویر هلال صبحـگاهی جمـادی الاول 1435 در کشور

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

قبله یابی بوسیله ی مـــاه در سال 1393

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

پنجمین نشست علمی باشگاه رویت هلال ماه تهران

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال صبحگاهی جمادی الثانی 1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

کارگاه آموزشی استهلال

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش پنجمین باشگاه رویت هلال ماه مرکز علوم و ستاره شناسی تهران

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال رجب 1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

اولین کارگاه رویت هلال ماه تبریز

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال صبحگاهی جمادی الثـانی 1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

101 هلال ماه در سال 1393

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال ماه رجب 1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

پاسخ رصدگران به سری دوم سوالات استاد میرسعید

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

توضیحات استــــاد قاضی میرسعید در خصوص سئوالات سری دوم

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

لیست انتظــار گزارشهـای رصدی

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

ششمین نشست علمی باشگاه رویت هلال تهران

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

دانـــــلود نرم افزار آشكــارسازي هـــــلال های بحراني

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

اطلاعیه ی استاد میرسعید در خصوص درج مطلبی در سایت هلال ماه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش ششمین باشگاه رویت هلال ماه مرکز علوم و ستاره شناسی تهران

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

مطـالبی در باب لیست انتظــــــار

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال صبحگاهی رجب و شامگاهی شعبان1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

بررسی عوارض لبه ماه در حد دانژون

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

دستورالعمل اجرایی گروههای رصدی استان اصفهان در سال 1393

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

سومین سری سئوالات استاد میرسعید از رصدگران

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال صبحگاهی رجب 1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گردهمایی مسئولین گروههای رصدی استان اصفهان

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال صبحگاهی رجب المرجب 1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

رصدی برای آزمون معیارها

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصدی مربوط به هلال ماه شعبان 1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش اولین کارگاه رؤیت هلال تبریز

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تصاویر هلال شب دوم شعبان 1435 در کشور

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

پاسخ آقای میرسعید به نظر آقای بوژمهرانی در خصوص لیست انتظار گزارشهای رصدی

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش گردهمایی مسئولین گروههای رصدی استان اصفهان

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

اولین دوره آموزشی نظری و عملی رویت هلال ماه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

افتتاح و راه اندازی سایت ستاد استهلال شهرستان مبارکه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

اطلاعیه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

جزییات اولین دوره آموزشی نظری و عملی رویت هلال ماه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

دیدار اعضای ستاد استهلال کشور با مقام معظم رهبـــری

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

کارگاه آموزشی رویت هلال

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

داس مه نو در باشگـــاه نجوم اصفهان

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال صبحگاهی شعبان 1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هــلال ماه رمضـــان1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

چهارمین دوره منطقه ای روئیت هلال ماه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

بیانیه آیکوپ در آستانه ماه مبارک رمضان 1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

کتاب "رؤیت هلال" به عنوان اثر برگزیده کتاب فصل در بخش هیئت و نجوم

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال صبحگاهی شعبــــان 1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال رمضان 1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش رصد هلال روزگاهی رمضان المبارک 1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصدی هلال رمضان 1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش بسیار مهم جیمز استم از رصد هلال رمضان 1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تصویر اولین هلال از ماه رمضان 1435 در آلمان<img border='0' src='Styles/Icons/4.gif'>

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تحلیلی بر اعلام رؤیت هلال رمضان 1435 ه.ق با چشم غیر مسلّح در خرمشهر

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تبریک

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

افتتاحیه دفتر ستاد استهلال شهرستان مبارکه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال صبحگاهی رمضان 1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال روزگاهی و شامگاهی شوال 1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

شتابی برای دیدن هلال شوال؟!

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

راه اندازی سامانه ی ارسال گزارش

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

چرا دوشنبه عید فطر نیست؟

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصدی مربوط به هلال صبحگاهی رمضان 1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

یک ماه و چند روایت!

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش رصد هلال روزگاهی 29 رمضان 1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصدی مربوط به هلال شوال 1435<img border='0' src='Styles/Icons/4.gif'>

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

چرا رویت هلال شوال در شامگاه 30 رمضان امسال اهمیت داشت؟

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصدی مربوط به هلال شوال 1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

هفتمین نشست علمی باشگاه رویت هلال ماه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال صبحگاهی شوال 1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال ذی القعده 1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال ذی القعده 1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال صبحگـــاهی شوال 1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصدی مربوط به هلال ذی القعده 1435 در روز سه شنبه 4 شهریور 93 برابر با 29 شوال 1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال ذی القعده 1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

هشتمین نشست علمی باشگاه رویت هلال ماه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

پاسخ رصدگران به سری سوم سئوالات استاد میرسعید

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال صبحگاهی ذی القعده 1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال جذاب ذی الحجه 1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

پاسخ استاد قاضی میرسعید به اظهار نظرهای رصدگران در مورد سوالات مطرح شده

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال صبحگاهی ذی القعده 1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال ذی الحجه 1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

نهمین نشست علمی باشگاه رویت هلال ماه تهران

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

سی و هفتمین جلسه هم اندیشی ستاد استهلال استان فارس

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تقویم نجوم اسلامی 1394 هجری شمسی

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال جــذاب صبحگاهی ذی الحجه 1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال محرم 1436

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری آخرین هلال سال 1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال جذاب صبحگاهی ذی الحجه 1435

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال محرم 1436

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

فراخوان مقاله برای ششمین همایش رؤیت هلال و تقویم<img border='0' src='Styles/Icons/4.gif'>

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

چهارمین سری از سلسله سوالات رويت هلال ماه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تصویر مقارنه ی هلال محرم 1436 و سیاره ی زحل

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

سمینار رویت هلال ماه در اندونزی و شرکت یکی از رصدگران کشور به عنوان سخنران در این همایش

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

دهمین نشست علمی باشگاه رویت هلال ماه تهران

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

نشست تخصصی رویت هلال ماه با موضوع هلال رکورد شکن ربیع الاول 1436 با حضور استــاد محمدرضا صیاد

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پدیری هلال صبحگاهی محرم 1436

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش برگزاری دهمین باشگاه رویت هلال ماه تهران

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال صفر 1436

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال صبحگاهی محرم 1436

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال صفـــر 1436

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

زمین مرکزی یا مکان مرکزی ؟

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش اولین نشست تخصصی رویت هلال ماه استان اصفهان

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

قدیمی ترین گزارش مستند رویت هلال ماه با ابزار نوری

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال صبحگاهی صفر 1436

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

بررسی رويت پذيری هلال جذاب و رکوردی ربیع الاول 1436

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

یازدهمین نشست علمی باشگاه رویت هلال ماه

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تقویم رویت هلال سال 1436 هجری قمری

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تقويم استهلال سال 1436 هجري قمري

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال صبحگاهی صفر1436

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای اولیه از رصد هلال ربیع الاول 1436 + تصویر هلال

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال ربیع الاول 1436

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

آشنایی با سیستم های مختصات سماوی (قسمت اول)

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تصاویر پردازش شده از هلال ربیع الاول 1436

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

دو تصویر پردازش شده از هلال ربیع الاول 1436

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال رکوردی صبحگاهی ربیع الاول 1436

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال ربیع الثانی 1436

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال صبحگاهی ربیع الاول 1436

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

افتخار آفرینی رصد گران کشوردر رصد هلال رکوردی صبحگاهی ربیع الاول 1436

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال ربیع الثانی 1436

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

آشنایی با سیستم های مختصات سماوی (قسمت دوم)

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

محک زدن توان رصدگران با رصد هلال شامگاهی جمادی الاول 1436

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال صبحگاهی ربیع الثانی 1436

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال صبحگاهی ربیع الثانی 1436

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش اولیه از رصد هلال جمادی الاول 1436

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تصویری زیبا از هلال بحرانی جمادی الالول 1436

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارشهای رصد هلال جذاب و بحرانی جمادی الاول 1436

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

اطلاعیه کمیته راهبردی ستاد استهلال استان اصفهان در مورد نتایج بررسی و تحلیل تصاویر دریافتی از هلال ربیع الاول 1436 گروههای رصدی استان

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

معرفی استاد محمدرضاصیاد و استادسید محسن قاضی میرسعید به عناوین "پدر رویت هلال ایران" و "پژوهشگر و رصدگر برتر رویت هلال کشور و گروه غیر حرفه ای رویت هلال به عنوان گروه آماتور نمونه در سال 1393

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

قدر استاد نکو دانستن...

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

وضعیت رویت پذیری هلال صبحگاهی جمادی الاول 1436

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

طلیعه ی سال 1394 با رصد هلال جمادی الثانی 1436

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

عدم رویت هلال صبحگاهی جمادی الاول 1436 در کشور <img border='0' src='Styles/Icons/4.gif'>

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تنها تصویر منتشر شده از هلال صبحگاهی جمادی الثانی 1436در جهان !<img border='0' src='Styles/Icons/4.gif'>

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

تصویر زیبای هلال جمادی الثانی 1436<img border='0' src='Styles/Icons/4.gif'>

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

گزارش های رصد هلال جمادی الثانی1436<img border='0' src='Styles/Icons/4.gif'>

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

راهنمای رصد 98 هلال ماه در سال 1394

تاریخ درج : 04:30 , 1398/04/23

;

استفاده از مطالب فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به تیم برنامه نویسی آویسا می‌باشد .