با تشکر
محسن شریفی
مسئول گروه استهلال رصدخانه حرم حضرت سید علاءالدین حسین شیراز (ع)