پــایــگــــــاه اطــــلاع رســـــانـــی هــــلال مـــــاه

www.Helalemah.ir

امروز : چهارشنبه مورخ 6 بهمن 1400 هجری شمسی ، مطابق با 22 جمادی الثانی 1443 هجری قمری ، مطابق با 26 ژانویه 2022 میلادی

وضعیت رویت پذیری هلال شامگاهی محرم الحرام 1426

منبع :سایت کمان آسمانی     

مقارنه ماه و خورشيد براي هلال محرم 1426 در ساعت 22:28 روز سه شنبه 9 فوريه 2005 به وقت بين المللي ( ساعت 01:58 بامداد روز چهارشنبه 21 بهمن 1383 مصادف با 29 ذيحجه 1425 به وقت رسمي ايران ) روي خواهد داد. در غروب روز چهارشنبه ، هلال محرم الحرام در بيشتر مناطق كشور با چشم مسلح قابل رويت خواهد بود. در مناطقي از جنوب ايران ، حتي احتمال رويت اين هلال با چشم غير مسلح نيز وجود دارد. رصد اين هلال در غروب روز چهارشنبه علاوه بر ارزش مذهبي آن ، داراي سه ويژگي مهم است:

1-     در تقويم سال 1383 كه بر مبناي رويت هلال با چشم غير مسلح تنظيم شده ، ماه ذيحجه 30 روزه است اما با توجه به قابل رويت بودن هلال محرم 1426 در تهران ( با استفاده از ابزار ) در غروب روز 29 ذيحجه و با در نظر گرفتن فتواي جديد مقام معظم رهبري و تعداد ديگري از مراجع عظام درخصوص حجيت رويت هلال با چشم مسلح ، رويت هلال محرم در غروب روز چهارشنبه مي تواند زمينه تغيير تقويم قمري ايران و شروع شدن ماه محرم از 22 بهمن ماه را فراهم آورد.

2-     در اين روز يكبار ديگر شرايط براي آزمايش معيارهاي رويت پذيري هلال در زمينه حدّ رويت پذيري هلال با چشم مسلح فراهم مي آيد. در سال 1383 رصدگران هلال 4 موقعيت مناسب براي انجام اين آزمايش داشتند. هلال جمادي الاولي بدليل وجود شرايط نامناسب جوي در كل ايران ، رويت نشد. همين وضعيت ، كار رصدگران را براي هلال شعبان دچار مشكل كرد. در رصد هلال شوال ، تمامي گروههايي كه بر روي زمين موفق به رويت هلال شدند در نواحي پايين تر از خطوط رويت پذيري هلال مستقر شده بودند. نتايج بدست آمده از رصد هلال شوال در مناطق شمالي ( با استفاده از هواپيما ) نيز هنوز مورد اتفاق نظر همه كارشناسان رويت هلال در ايران نيست. رصد هلال محرم 1426 ، چهارمين و آخرين فرصت براي انجام كارهاي پژوهشي بر روي هلال ماه در سال 1383 است.

3-     هلال محرم 1426 ، جوانترين هلالي است كه پس از هلالهاي ركورد شكن جمادي الثاني 1422 و رجب 1423 در ايران قابل رويت است. سن اين هلال در لحظه غروب خورشيد مناطق شرقي ايران ، كمي بيش از 15 ساعت است. رصدگران هلال مي توانند با رصد اين هلال ، ركوردهاي شخصي خود در زمينه سن هلال را بهبود بخشند.

 

اميدواريم كه اينبار ، اوضاع جوي همياري بيشتري با رصدگران هلال نمايد. با ذكر اين مقدمه به تحليل وضعيت رويت پذيري هلال بر اساس معيارهاي يالوپ و رصدخانه آفريقاي جنوبي و مرور مختصات هلال در شهرهاي مختلف مي پردازيم.

 

وضعيت رويت پذيري هلال محرم 1426 بر اساس معيار پروفسور برنارد يالوپ

بررسي و تحليل : كار مشتركي از خانم فاطمه هاشمي ( تهران ) و آقاي عليرضا بوژمهراني ( اصفهان)

در معيار يالوپ پارامتري بنام q با استفاده از ضخامت هلال و اختلاف ارتفاع ماه و خورشيد در زماني كه چهار نهم مدت مكث ماه سپري شده باشد محاسبه شده و بر اساس مقدار محاسبه شده q در مورد رويت پذيري هلال اعلام نظر مي شود. در اين معيار ، مقدار 231/0 - ، حد پارامتر q براي رويت هلال با چشم مسلح معرفي شده است. خط رويت پذيري هلال با چشم مسلح و بر اساس q = - 0.231 در شرق ايران از نقطه اي با مختصات جغرافيايي 29:48 شمالي و 62:00 شرقي و در غرب ايران از نقطه اي با مختصات جغرافيايي 36:09 شمالي و 45:00 شرقي عبور مي نمايد. طبق معيار يالوپ در تمامي نقاطي كه در جنوب اين خط واقع شده باشند ، هلال با چشم مسلح قابل رويت بوده و در شمال خط مذكور هلال قابل رويت نيست. در نقشه شماره یک اين خط به رنگ سبز نشان داده شده است. بر اساس اين معيار در بخشهايي از استانهاي هرمزگان و بوشهر و تمامي جزاير ايراني واقع در خليج فارس ، احتمال رويت هلال با چشم غير مسلح نيز وجود دارد.

 

                                                                                                          نقشه شماره یک

از سوي ديگر ، نتايج بدست آمده از هفت رصد مهم ( كه شش مورد آن در ايران انجام شده است ) نشان ميدهد كه حد q براي رويت پذيري هلال با چشم مسلح را ميتوان تا حدود 280/0 – كاهش داد. طبق اين نظر اصلاحي ( كه هنوز نياز به آزمايش بيشتري دارد ) ، خط رويت پذيري هلال با چشم مسلح و بر اساس q = - 0.280 در شرق ايران از نقطه اي با مختصات جغرافيايي 33:35 شمالي و 62:00 شرقي و در غرب ايران از نقطه اي با مختصات جغرافيايي 39:24 شمالي و45:00 شرقي عبور مي نمايد. در نقشه شماره دو اين خط به رنگ قرمز نشان داده شده است.

                                                                                                        نقشه شماره دو

وضعيت رويت پذيري هلال محرم 1426 بر اساس معيار رصدخانه آفريقاي جنوبي

بررسي از : آقاي عليرضا بوژمهراني

خط رويت پذيري هلال محرم 1426 بر اساس معيار رصدخانه آفريقاي جنوبي در شرق ايران از نقطه اي با مختصات جغرافيايي 33:04 شمالي و 62:00 شرقي و در غرب ايران از نقطه اي با مختصات جغرافيايي 38:45 شمالي و 45:00 شرقي عبور مي نمايد. در نقشه شماره سه  اين خط به رنگ آبي نشان داده شده است. بر اساس اين معيار در مناطق جنوب شرقي ، جنوب و جنوب غربي ايران احتمال رويت هلال با چشم غير مسلح نيز وجود دارد.

 

                                                                                                          نقشه شماره سه

خط معيار رصدخانه آفريقاي جنوبي براي هلال محرم 1426 ، در 300 كيلومتري شمال خط اصلي معيار يالوپ قرار گرفته است. اما ، فاصله آن با خط اصلاحي معيار يالوپ فقط  50 كيلومتر است. شايد هيجان انگيزترين نقاط براي رصد هلال محرم ، نقاطي هستند كه در بين خط معيار رصدخانه آفريقاي جنوبي و خط اصلاحي يالوپ واقع شده اند. هيجان اين موضوع زماني آشكار ميشود كه بدانيم در اين نقاط ، ممكن است حتي در صورت برخورداري از شرايط مناسب جوي ، موفق به رويت هلال نشويم. بايد دقت داشته باشيم كه ما در حال انجام يك آزمايش هستيم و در آزمايشها ، شايد نتوانيم نتايج حاصله را 100% درست پيش بيني كنيم. بنابراين از شيفتگان رويت هلال كه سابقه ناراحتي قلبي دارند و اگر هلال را نبينند تا مرز سكته پيش ميروند تقاضا داريم كه در اين مناطق براي رويت هلال اقدام نكنند ، زيرا چه هلال را ببينند و چه نبينند ، احتمال بروز سكته قلبي اساسي براي آنان وجود دارد !!!!!!!

به هر حال ، وجود همين هيجان ها است كه علاقمندان به هلال را در تب و تاب رويت آن مي اندازد.

 

حال به يك مقايسه جالب مي پردازيم. يكي از فايده هاي جمع آوري اطلاعات رصدهاي انجام شده اين است كه ما را قادر ميسازد با مقايسه مختصات هلالهاي رويت شده و يا رويت نشده گذشته با مختصات هلال هايي كه در پيش روي داريم ، در مورد چگونگي رويت شدن هلالهاي آتي اظهار نظر نماييم. براي اينكه زيبائي اين كار و نقش مهم آن را بهتر درك نماييد ، به مثال زير توجه كنيد :

هلال رمضان 1423 در شامگاه روز سه شنبه 14 آبان 1381 برابر با 5 نوامبر 2002 و 29 شعبان 1423 در منطقه همايجان ( كيلومتر 50 جاده شيراز – ياسوج ) توسط آقاي عليرضا بوژمهراني و با دوربين دوچشمي نه چندان قدرتمند 70*12 رويت شده است. حال ميخواهيم مختصات هلال رمضان 1423 در همايجان را با هلال محرم 1426 در كاشان با هم مقايسه نماييم. اين مختصات براي لحظه غروب خورشيد اين دو محل محاسبه شده است.

 

 

رمضان 1423 ( همايجان )

محرم 1426 ( كاشان )

سن هلال

17h 07m

15h 45m

ارتفاع هلال

5.963

5.922

اختلاف سمت ماه و خورشيد

- 6.588

- 6.590

جدايي زاويه اي ماه و خورشيد

9.361

9.333

فاز ماه

0.78%

0.77%

ضخامت هلال

0.22 rm

0.22 rm

فاصله زمين تا ماه

360380.25 km

361154.93

مدت مكث ماه

34m 16s

36m 00s

مقدار پارامتر q

- 0.233

;

استفاده از مطالب فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به تیم برنامه نویسی آویسا می‌باشد .