پــایــگــــــاه اطــــلاع رســـــانـــی هــــلال مـــــاه

www.Helalemah.ir

امروز : شنبه مورخ 9 بهمن 1400 هجری شمسی ، مطابق با 25 جمادی الثانی 1443 هجری قمری ، مطابق با 29 ژانویه 2022 میلادی

فراخوان مقاله براي پنجمين همايش رؤيت هلال و تقويم(مرکز تقویم موسسه ی ژئوفیزیک دانشگاه تهران)


باسمه تعالي
فراخوان مقاله براي پنجمين همايش رؤيت هلال و تقويم


5" تير 1392
"

مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك با ابراز خوشوقتي به اطلاع ميرساند كه پنجمين همايش رؤيت هلال و تقويم در    5  تير 1392 برگزار خواهد شد. در اين همايش افزون بر سخنرانی های تخصصی، شركتكنندگان به بحث و تبادل نظر درباره موضوعات مورد علاقه در رؤيت هلال و تقويم خواهند پرداخت.

  محورهاي همايش
الف- بررسي نجومي رؤيت هلال
1-    ضوابط رؤيت هلال از نظر دانشمندان دورة اسلامي و منجمان معاصر
2-    بررسي مشخصههاي نجومي ماه و تأثير آن در رؤيتپذيري هلال
3-    معرفي يا بررسي جديدترين دادهها و فعاليتها در مورد رؤيت هلال
4-    بررسي كارآيي و دقت نرمافزارهاي رؤيت هلال
5-    معرفي راهكارهاي عملي براي پژوهشهاي وسيعتر و دقيقتر در مورد رؤيت هلال
6-    تحليل تبعات نجومي ضوابط فقهي رؤيت هلال

ب- مباحث تقويم
1-  معرفي جديدترين آرايهها يا معادلات طراحي شده دربارة تقويمهاي هجري شمسي، هجري قمري قراردادي و ميلادي
2-    معرفي جديدترين شيوههاي استخراج تقويم
3-    معرفي مهمترين منابع، اسناد يا پژوهش های انجام شده دربارة تقويم، قبل و پس از ظهور اسلام
4-    عوامل ايجاد ناهماهنگي در تقويمهاي ملل اسلامي
5-    بررسي امكان طراحي تقويم واحداسلامی (قمري يا شمسي) با لحاظ ضوابط فقهي و نجومي
6-    مطالعة تقويمهاي رايج در ايران
7-    بررسي تقويمهاي سنتي نجومي
8-    بررسي تقويمهاي محلي ايرانيان
9-    بررسي تقويم هادر زيجهاي دوره اسلامي

ج- ابعاد نجومي اوقات شرعي
1-    اذان صبح در فصل تابستان براي مناطق شمالي اروپا و آمريكاي شمالي
2-    اوقات نماز در مناطق قطبي
3-    بررسي ملاكهاي گوناگون در تعيين ارتفاع منفي خورشيد به هنگام فجر و مغرب
4-    بررسي كارآيي و دقت نرمافزارهاي موجود در تعيين اوقات شرعي

د- ابعاد اجتماعي و فرهنگي تقويم، رؤيت هلال و اوقات شرعي
1-    راهكارهاي ترويج فرهنگ و آگاهی های عمومی در باب تقويم
2-    بررسي نقش رسانهها در ارتقاء دانش عمومي در زمينههاي مذكور
3-    تبيين جايگاه آموزش و پرورش در گسترش اين مباحث
4-    پيامدهاي فرهنگي، سياسي اختلاف در زمينههاي فوق
5-    پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي اختلاف در تقويم

ﻫ- ساير مطالب نجومي مربوط به رؤيت هلال و تقويم
خلاصه مقالات
1-    خلاصه مقاله به صورت يك ستوني در 1200 تا 1600 کلمه  شامل عنوان، نام نويسنده (نويسندگان و آدرس كامل آنها)، چكيده، مقدمه، روششناسي، نتيجهگيري، منابع، شكلها، نمودارها و جدولها باشد.
1-    خلاصه مقاله تایپ  شده ترجيحاً با نرمافزار Word و عنوان با قلم نازنين شماره 14، متن با قلم نازنين شماره 12، زيرنويس شكلها و نمودارها و بالانويس جدولها با قلم نازنين شماره 10  از طريق پست الكترونيكي به نشانی calendar@ut.ac.ir  ارسال گردد.
مقالات كامل
1-    مقالات كامل در 3000 تا 5000 کلمه و شامل مواردي كه در بند 1 خلاصه مقالات اظهار شد.
2-    مقالات كامل بايد مطابق آنچه كه در بند 2 خلاصه مقالات اظهار شد نوشته و ارسال شود.
مهلت ارسال خلاصه مقالات
آخرين مهلت ارسال خلاصه مقالات 13 اردیبهشت 1392 ميباشد.

نشاني دبيرخانه همايش
تهران- انتهاي كارگر شمالي، بالاتر از بزرگراه شهيد آيتالله حكيم، ساختمان شماره 2 مؤسسه ژئوفيزيك-  مركز تقويم صندوق پستي 6466-14155، تلفن:  61118396
نشاني رايانهاي(پست الكترونيكي): calendar@ut.ac.ir 
آخرين اخبار همايش را ميتوان در پايگاه اطلاعرساني رايانهاي مركز تقويم http://calendar.ut.ac.ir مشاهده نمود.


;

استفاده از مطالب فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به تیم برنامه نویسی آویسا می‌باشد .