پــایــگــــــاه اطــــلاع رســـــانـــی هــــلال مـــــاه

www.Helalemah.ir

امروز : یکشنبه مورخ 3 مهر 1401 هجری شمسی ، مطابق با 28 صفر 1444 هجری قمری ، مطابق با 25 سپتامبر 2022 میلادی

متن پاسخ جناب آقای سيد مصطفی امام به تحليل اوليه گزارش رصد هلال صبحگاهی چهارشنبه 5 شهريور 1382


منبع : سایت کمان آسمانی

با عرض سلام خدمت مسدولين محترم پايگاه کمان آسمانیپ
در مورد تحليلی که بر گزارش رويت هلال صبحگاهی جمادی الثانی ارائه شده بود يادآوری چند نکته ضروری به نظر می رسد،
بر طبق گزارش ، اولين رويت که توسط آقای مصلحی انجام شده بود توسط سايرين تاييد نمی گردد. ليکن ساير افراد پس از دومين اعلام – 06:15 – رويت هلال را تاييد می کنند.
اولا" در گزارش قيد شده است که اينجانب در زمان رويت هلال از دوربين 60*20 استفاده می کردم که پس از احساس اين رويت ، همان محل را با دوربين 120*20 جستجو کردم و پيش از اين ساير دوستان با دوربين 120*20 در حال جستجو بودند. ثانيا" تاخيری که بين طلوع ماه و رويت آن به چشم می خورد چندان مساله ی عجيبی نيست. حتی رصد اجرام پر نور در کم غبارترين افق ها ، در ارتفاع کمتر از 3 درجه کار بسيار مشکلی است. چرا که تنها عامل ضخامت جو و جذب نور ناشی از آن می تواند کار رصد اجرام پر نور را با مشکل مواجه می کند. چه رسد به پيرترين هلال صبحگاهی !
موضوع بعدی اختلاف د ر ارتفاع هلال بود که به گفته ی منتقد محترم ارتفاع هلال در 06:15 ، 5/3 درجه و در 06:20 ، 5/4 درجه بوده است.
تنها ابزاری که می تواند با چنين دقتی ارتفاع را تعيين کند ، تئودوليت است که متاسفانه در اختيار نداشتيم و تنها ابزار ما برای " تخمين " ارتفاع يک خط کش و نخی به طول 57 سانتی متر بود ! ضمن اينکه اين ادعا که ارتفاع ماه در مدت پنج دقيقه (06:15 الی 06:20) به اندازه ی يک درجه افزايش يافته ، کمی عجيب به نظر می رسد ، چرا که در اين مدت حرکت ماه هم در راستای سمت بوده و هم ارتفاع !
در جای ديگری هم ذکر شده است که بوسيله محاسبات نرم افزاری طول کمان در محل رويت 83 درجه بدست آمده است که در گزارش اينجانب 60 درجه ذکر شده است و موقعيت هلال هم بجای ساعت 3-5 می بايست 4-7 باشد.
قابل ذکر است که اعداد مطروحه در گزارش حاصل " تخمين " های حين مشاهده بوده است که با اعداد " محاسبه " شده توسط شما تطابق خوبی دارد. بديهی است که رويت کمانی 60 درجه ای از يک هلال باريک 80 درجه ای دور از واقعيت نيست.
همچنين فکر می کنم برای تکميل گزارش دسترسی به اطلاعات نرم افزاری دقيق و بدون خطا کار چندان دشواری نباشد ، ليکن در اين گزارش سعی شده است از اصالت آن چه ( احتمالا" کلمه ی "که" مد نظر نگارنده بوده است) در حين رصد بدست آمده چيزی کاسته نشود.
در مورد زمان رصد بايد عرض کنم که هر کدام از راصدان پس از چند ثانیه تمرکز در تصوير موفق شدند به مدت 10-20 ثانيه هلال را رويت کنند و سپس نوبت را به ديگری دادند و در خلال مدت 06:15 الی 06:20 چندين بار اين رويت تکرار شد و درست در آخرين رويت (06:20) آقايان سيد امير حسينی ، سيد مصطفی امام و سيد هادی مصلحی هر سه موفق به آخرين ديدار شدند و پس از آن (06:21) ، ديگر رويت هلال را اعلام نکردند.
در پايان از توجه خاص مسئولين پايگاه کمان آسمانی کمال امتنان را دارم.
با احترام – سيد مصطفی امام
عکس ارسالی توسط جناب آقای امام
دوست گرامی جناب آقای امام
با سلام
ضمن تشکر از نامه ی مجدد حضرتعالی ، بايد به عرض برسانم:
1- در صادقانه بودن مفاد نامه های شما ترديدی وجود ندارد و آنچه که عرض شده و می شود تنها تحليل گزارش است.
2- همانگونه که استحضار داريد امکان تصوير برداری (فيلم و يا عکس) از هلالهای بحرانی وجود ندارد. پس هيچ يک از کسانی که ادعای رويت هلال می کنند ، نمی توانند مستندی برای ادعای خود بيابند. حال اين سوال مطرح می شود که در سطح جهانی چگونه گزارشات رويت هلال را بررسی می کنند و چطور می شود که ادعای يک نفر در خصوص رويت هلال را می پذيرند و ادعای فرد ديگری را رد میکنند ؟
در پاسخ بايد عرض شود که کارشناسان رويت هلال با استفاده از مستندات و قرائن ذيل در اين مورد اظهار نظر می نمايند:
- محاسبات نظری در مورد مختصات هلال
-  بررسی تجربيات و سوابق رصدی گزارش دهنده
- بررسی محتوای گزارش رصد
- بررسی مستندات ارائه شده در خصوص شرايط جوی ، پارامترهای هواشناسی ،  وضعيت موانع افق و .... (شامل فيلم ، عکس و ....)
- بررسی نوع ابزار بکار گرفته شده برای رصد و تعيين مختصات
- مقايسه ی گزارش رصد با گزارشات رصدی پذيرفته شده قبلی
3- هلالی را که شما در باره ی آن گزارش داده ايد يک هلال معمولی نيست ، يک هلال رکورد شکن است که از جنبه های مختلف ، رصد آن دارای ارزش علمی است. آيا اگر شما يک کارشناس بين المللی در زمينه رويت هلال بوديد ، با اين گزارش چگونه رفتار می کرديد. شکل هلال و ارتفاع آن از روی "تخمين" گزارش شده و با محاسبات تفاوت آشکار دارد. می خواهم روی کلمه ی آشکار تاکيد کنم. در يکی از مسابقات وزنه برداری ، وزنه بردار کشور ما فقط بخاطر چند گرم تفاوت وزن نسبت به حريف خود ، در يک رتبه پايين تر ايستاد. وقتی ما در مورد يک هلال بحرانی حرف میزنيم ، بايد فنی تر و مستدل تر گفتگو کنيم.
مدت زمان رويت هر يک از افراد کوتاه بوده و تداوم نداشته است و هنوز هم مشخص نکرده ايد که بلاخره چه کسی برای آخرين بار با دوربين 120*20 هلال را رويت کرد ؟ شما نام سه نفر را ذکر کرده ايد و ما فقط می توانيم حدس بزنيم که بر اساس ترتيب اسامی ، احتمالا" آقای مصلحی آخرين نفر بوده اند. بنده قصد کوچکترين جسارتی به گروه همراه شما ندارم و صرفا" به عنوان يک سوال عرض ميکنم که وقتی جناب آقای مصلحی ، اعلام می دارد هلالی را که هنوز در پشت موانع قرار دارد ديده است ، چگونه می توان به اين باور رسيد که ايشان در ساعت 06:20 توانسته هلال را ببيند؟
تجربه اعضای گروه شما در زمينه رويت هلال را نمی دانم ولی توجه جنابعالی را به گزارش رصد هلال شامگاهی رجب 1424 توسط آقای نيری جلب می نمايم. ايشان در مورد هلالی که 2/1 درصد فاز آن بوده و شرايط جوی مناسبی نيز داشته اند اعلام می دارد که 15 بار دچار توهم رصدی شده و حس می کرده هلال را می بيند ولی بعد متوجه شده اند که اشتباه می کردند. لزوم تداوم طول رويت هلال از همين منظر اهميت  فراوان دارد که رصدگر و بررسی کننده ی گزارش را مطمئن سازد که هلال به درستی ديده شده است. بنا بر گزارش شما تمام افراد در رويت های خود حداکثر 20 ثانيه هلال را ديده اند ( قطعا" لازم به توضيح نيست که مدت زمان رويتهای هر فرد را نبايد با هم جمع کرد و مثلا" گفت جمعا" 1 يا 2 دقيقه).
کوتاه بودن اين زمان و نيز اينکه هيچ  توضيحی در مورد خصوصيات ظاهری هلالی که گفته می شود در داخل ميدان ديد، ديده شده ، بيان نشده است باعث می شود که نتوان با اطمينان کامل در مورد رويت شدن اين هلال اظهار نظر نمود.
به عقيده بنده و با کمال عذر خواهی ، همين نکته که دوستان شما با دوربين 120*20 ، نتوانسته اند قبل از شما هلال را رويت نمايند ، نشان دهنده تجربه کم آنان در اين زمينه است. در مورد گزارشات رويت هلال ، کارشناسان ، همانند رسيدگی به امتحان رياضی عمل می کنند. يعنی فقط به جواب رسيدن کافی نيست ، راه رسيدن به جواب اهميت بيشتری دارد. از اين طريق است که می فهميم امتحان دهنده ، مساله را درک کرده است يا خير. به نظر بنده بر اساس گزارش صادقانه ی جنابعالی هيچ يک از گزارشات رويت اعضای اين گروه قابل استناد نيست. دلايل قابل استناد نبودن اين گزارش در مورد افراد مختلف حاضر در گروه شما ، متفاوت است و در مورد شخص جنابعالی اين امر صرفا" به دليل کوتاه بودن مدت رويت است. لازم به ذکر است که اين ، ابدا" به معنای دروغ بودن گزارش و يا ...... نيست. بلکه منظور اين است که نمی توان از اين گزارش در مراجع علمی دفاع نمود.
4- حتما" استحضار داريد که در منطقه رصد شما ، تمامی اجرامی که دارای زاويه ميل 35:05 شمالی باشند از سر سو عبور خواهند کرد. اين اجرام در زمان طلوع ، در هر 5 دقيقه 25/1 درجه بر ارتفاعشان افزوده می گردد. بنابراين افزوده شدن حدود 1 درجه ای ارتفاع ماه  از ساعت 06:15 تا ساعت 06:20 ، با در نظر گرفتن اينکه زاويه ميل ماه در آن زمان حدود 17:21 شمالی بوده است ، نه يک ادعا ، بلکه واقعيت بسيار ساده و گويا است. اين جابجايی صرفا" ناشی از حرکت زمين حول محور قطبی آن است و ميزان حرکت ماه در مدارش بدور زمين در طول اين 5 دقيقه بسيار اندک ( در حدود 2 دقيقه و 21 ثانيه قوسی) بوده است.  
5- فرض می کنيم ما بتوانيم بپذيريم که شما از يک کمان 82 درجه ای ، توانسته ايد 60 درجه ی آن را ببينيد. قطعا" در اين نکته با ما هم عقيده هستيد که الزاما" اين کمان 60 درجه ای بايد بخش ميانی آن کمان 82 درجه ای باشد ، چرا که اين بخش ضخيمترين بخش اين کمان و قابل رويت ترين قسمت آن است. اختلاف اصلی ما ، در زاويه ساعتی هلال است که شما آن را بين 3-5 اعلام نموده ايد و ما هم عرض کرديم که بايد شکل آن بين 5/4 -5/6 باشد. تذکر شما مبنی بر اينکه اين ترسيم از روی "تخمين" بوده است ، نمی تواند چندان دقيق باشد زيرا شما اعلام نموده ايد که بمدت 5 دقيقه و توسط چندين نفر ، هلال رويت شده است. فکر می کنم اين مدت برای ترسيم يک شکل دقيق از هلال کافی بوده است.
با احترام مجدد
عليرضا بوژمهرانی
توجه : ساير اساتيد ، همکاران و دوستان گرامی در کمان آسمانی می توانند در اين بحث علمی شرکت نموده  و نظرات خود را بيان نمايند. بر اين نکته تاکيد می شود که اين يک گفتگوی علمی بوده و کمترين تاثير منفی بر روابط دوستانه ی همکاران کمان آسمانی و رصدگران محترم نخواهد داشت.

;

استفاده از مطالب فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به تیم برنامه نویسی آویسا می‌باشد .