پــایــگــــــاه اطــــلاع رســـــانـــی هــــلال مـــــاه

www.Helalemah.ir

امروز : سه شنبه مورخ 5 بهمن 1400 هجری شمسی ، مطابق با 21 جمادی الثانی 1443 هجری قمری ، مطابق با 25 ژانویه 2022 میلادی

گزارشات هلال شامگاهی رمضان 1423

منبع : سایت کمان آسمانی                                                                         هلال ماه رمضان 1423   

 نقشه وضعيت سن و رويت پذيری هلال در کشورهای مختلف

در غروب روز سه شنبه 14 آبان 1381 ، 5 نوامبر 2002 ، 29 شعبان1423


 

گزارشات رصد هلال در ايران:

  گزارش شماره 14

گزارش دهنده  آقای عليرضا بوژمهرانی – گروه مهتاب ، مرکز آموزش نجوم اديب

قبل از برگزاری گردهمائی تخصصی رويت هلال ، مذاکرات مفصلی را با اساتيد محترم صياد و قاضی مير سعيد در مورد ترسيم خط رويت پذيری هلال در ايران انجام دادم که در نتيجه آن ، جناب آقای صياد 3 خط را بر روی نقشه ايران ترسيم کردند. خط اول نشان دهنده نظريه کارشناسی آقای صياد بود و از آبادان و بيگدگ ( سيستان و بلوچستان ) عبور ميکرد. خط دوم نشان دهنده نظريه دکتر يالوپ بود که محاسبات آن را بنده انجام داده بودم. اين خط از طلائيه قديم ( خوزستان ) و پرکن ( سيستان و بلوچستان ) عبور ميکرد. اين خط نسبت به خط آقای صياد حدود 81 کيلومتر بسمت شمال انتقال يافته بود. خط سوم نشان دهنده نظريه کارشناسی آقای قاضی مير سعيد بود و ازلوليه ( خوزستان )  و سفيدک ( شرق زاهدان ) عبور ميکرد. اين خط نسبت به خط معيار يالوپ حدود   66 کيلومتر بسمت شمال انتقال يافته بود.

برای کم کردن ريسک رويت نشدن هلال ، تصميم گرفته بودم در خارج از اصفهان و بهمراه آقای قاضی مير سعيد به رصد بپردازم. پس از پايان گردهمائی گفتگوهای من و ايشان در مورد انتخاب مکان رصد آغاز شد. دو استان کرمان و فارس توجه ما را بيشتر از ساير نقاط بخود جلب نموده بود. ايشان از طريق دوستانشان در استان کرمان و من از طريق جناب آقای موسی زمانی ( شرکت اخترنمای شيراز ) اطلاعات مورد نياز در مورد وضعيت جوی و سايتهای رصدی را دريافت ميکرديم. دريافت تصاوير ماهواره ای هواشناسی از اينترنت کمک شايانی در اين زمينه به ما ميکرد. آقای قاضی مير سعيد در نهايت تصميم گرفتند به استان کرمان بروند. من نيز برای همراهی ايشان از شهرداری يک دستگاه خودرو سواری دريافت کردم تا در بامداد روز  سه شنبه به ايشان ملحق شوم. اما در غروب روز دوشنبه با اين تفکر که اگر هوا در استان کرمان ابری شود ، هر دوی ما شانس رويت هلال را از دست داده ايم ، در تصميم قبلی خود تجديد نظر کرده و به ايشان اطلاع دادم که به شيراز خواهم رفت. آقای موسی زمانی زحمت زيادی کشيده و 2 سايت رصدی را در نزديکی شهر سپيدان ( کيلومتر 55 جاده شيراز به ياسوج ) شناسائی کرده بودند. با ايشان اطلاع دادم که در صورتی که مزاحم نباشم ، مايلم رصد را بهمراه گروه ايشان انجام دهم.

عليرغم خستگی فراوان ناشی از تراکم برنامه هايم در روز دوشنبه ، در ساعت 12 شب بسمت شيراز براه افتادم. در طول مسير ، تنهائی ، تاريکی شب ، خلوت بودن جاده ، درخشش سحر انگيز ستاره ها در آسمانی کاملا" صاف و پخش موسيقی حيرانی با صدای شهرام ناظری ، شرايط کم نظيری را برايم فراهم آوره بود که بکلی خواب و خستگی را فراموش کرده بودم. در بخشهايی از جاده که تا کیلومترها هيچ ماشينی از کنارم عبور نميکرد و با سرعت زيادی در حال رانندگی بودم ، نوار اقيانوسی اثر ونجليس را گوش ميکردم. طنين خاص اين موسيقی برای لحظاتی اين احساس را در من بوجود آورد که سوار بر يک سفينه فضائی شده و در فضای بين ستاره ها در حال حرکت هستم.

فاصله اصفهان تا شيراز را در 4 ساعت 50 دقيقه طی کردم. پس از اقامت در هتل هما ، از شدت خستگی بخواب عميقی فرو رفتم که تقريبا" 4 ساعت بطول انجاميد. وعده من با آقای زمانی برای ساعت 14:30 بود و من در فرصت باقيمانده اطلاعات هواشناسی را از اينترنت دريافت کرده و برای آمادگی بيشتر برای رصد و بازگشت به اصفهان ، باز هم به استراحت پرداختم.

راس ساعت مقرر در فلکه دانشجو حاضر شدم. دقايقی بعد ، مينی بوسی که حامل رصدگران شيرازی بود به محل رسيد. من به اتفاق آقای زمانی و خواهر ايشان ، برای مشاهده سايتها و انتخاب يکی از آنها از گروه جدا شديم. سايت اول در فاصله حدود 10 کيلومتری سپيدان قرار داشت. اين منطقه در سمت غرب خود دشت وسيعی را دارا بود که کوههايی در افق ، نيم درجه از آن را پوشانده بودند. سايت دوم در شمال شهر سپيدان و در کنار پيست اسکی قله دنا قرار داشت. شکاف بزرگی در بين دو کوه محلی بود که مناسب برای رويت هلال تشخيص داده شده بود. در اين منطقه ديد افقی ناظر منفی بود ، اما وجود آلودگی ناشی از غبار و نيز ترس از ابری شدن هوا بدليل ارتفاع 2700 متری منطقه باعث شد که ما همان سايت اول را بعنوان سايت رصد انتخاب کنيم. مختصات جغرافيائی اين منطقه عبارت است از : عرض 30 درجه و 5 دقيقه شمالی و طول 52 درجه و 6 دقيقه شرقی با 2200 متر ارتفاع از سطح درياهای آزاد.

با در اختيار داشتن دو دستگاه جی پی اس ، ما دقت بالائی برای تعيين محتصات داشتيم. يک وسيله بسيار ساده که شامل يک خط کش و نخ بوده و توسط آقای زمانی درست شده بود،  بما کمک کرد تا ارتفاع موانع در افق و نيز مکان تقريبی هلال در را مشخص نمائيم. افق با لايه های رنگارنگی از ابرهای ضخيم ، رقيق و آسمان آبی ، تزئين شده بود. به وضوح 2 لايه آسمان صاف در افق ديده ميشد. يک لايه در ارتفاع حدود 6 درجه بود که هلال در زمان غروب خورشيد در آن محل استقرار يافته بود و لايه بعدی در ارتفاع 3-2 درجه قرار داشت. خورشيد در ساعت 15:09 در پشت کوهها غروب کرد. نرم افزار ما زمان غروب خورشيد را 17:11 نشان ميداد و اين تفاوت 2 دقيقه ای ناشی از ارتفاع نيم درجه ای کوهها بود. پس از ثبت زمان غروب خورشيد ، من از افق عکس گرفته و سپس رصد هلال را شروع کردم. مينی بوس حامل دوستان شيرازی ، لحظاتی بعد به ما ملحق شدند. اکثر اين دوستان برای رويت هلال نيامده بودند و ظاهرا" تصميم داشتند با تاريک شدن هوا به رصد آسمان بپردازند. در نتيجه رويت هلال را فقط با 3 همراه انجام ميدادم. در زمان غروب خورشيد با اينکه هلال در بخش صاف آسمان قرار داشت ، اما بخاطر روشنی هوا مطمئن بودم که هلال مشاهده نخواهد شد. در زير اين بخش صاف لايه هايی از ابرهای رقيق قرار داشت. به دوستان گفتم اگر اين هلال بخواهد خودی نشان دهد بايد در لايه صاف پائينی منتظر شکار آن باشيم. با گذشت زمان التهاب بيشتری بر من حاکم ميشد ، چون راه زيادی برای رصد اين هلال آمده بودم و اگر شرايط جوی باعث عدم رويت هلال ميشد ، خستگی راه برايم دوچندان مينمود.

در حاليکه مشغول اسکن لايه صاف پائينی بودم ، ناگهان هلال را در دام دوربين 70*12 خود ديدم. ضخامت هلال برايم عجيب مينمود. اين هلال را نميتوان يک هلال باريک ناميد. من صبح روز قبل نيز آخرين هلال صبحگاهی شعبان را ديده بودم. فاز هلال رمضان فقط اندکی از هلال صبحگاهی ديروز کمتر بود و رصد آن با دوربينم بسادگی در حال انجام بود. چندين بار گفتم " هلال را ديدم ، هلال را دارم ميبينم ". اما ديدم کسی موقعيت آن را از من سوال نميکند. چشم از دوربين برداشته و ساعت را ياددشت کردم. ساعت دقيقا" 17:31 بود و از غروب خورشيد 22 دقيقه سپری شده بود. در زمانی که من به هلال مشغول بودم دوستان قدری از من فاصله گرفته بودند. من به ايشان اطلاع دادم و برای تعيين محل استقرار ماه مجددا" با دوربين به آن چشم دوختم. بار ديگر هلال را براحتی يافتم. محل آن را با کمک عوارض زمين به دوستان نشان دادم. اما تلاش آنها که مجهز به دوربينهای 50*7 و 30*8 بودند برای رويت هلال ثمری در بر نداشت. آقای موسی زمانی از من خواست تا دوربينم را در اختيار ايشان قرار دهم تا شايد هلال را مشاهده نمايد. هلال در حال گذر به پشت ابرها بود. من دوربين را به آقای زمانی داده و از ايشان خواستم که هر چه زودتر اينکار را انجام دهند جون هلال بزودی به پشت لايه ابر خواهد رفت. متاسفانه آقای زمانی نتوانستند با دوربين من هلال را ببينند ، شايد به اين دليل که دوربين برای چشم من تنظيم شده بود و ايشان فوکوس دوربين را تغيير نداده بودند. تلاشهای بعدی من و ساير همراهان برای رويت مجدد هلال بی نتيجه بود.

پس از گرفتن چند عکس يادگاری ( که نور فلاشهای آن پدر چشمانم را درآورد ) با دوستانم خداحافظی کرده و بسرعت بسمت اصفهان براه افتادم و پس از 4 ساعت و 45 دقيقه رانندگی در جاده ای که اينبار شلوغ بود به اصفهان رسيدم.

لازم است از آقايان صياد و مير سعيد بجهت حمايت علمی از اين رصد و ارائه راهنمائیهای فنی برای رويت هلال ، آقای موسی زمانی بجهت همکاری صميمانه ايشان برای انتخاب سايت رصد ، آقای سيد رضا منجمی بجهت در اختيار گذاردن ابزار رصدی و همکارانم در شهرداری اصفهان بخصوص آقای امامی بجهت در اختيار گذاردن وسيله نقليه ، سپاسگزاری نمايم. بدون شک در صورت فقدان اين همکاری جمعی ، تلاش انفرادی بنده بجائی نميرسيد.

مختصات هلال در زمان غروب خورشيد:

زمان غروب خورشيد: 17:11 ( طبق محاسبات نرم افزار )

ارتفاع هلال: 961/5 درجه

سمت هلال: 659/245 درجه

اختلاف سمت با خورشيد: 588/6 - درجه

جدائی زاويه ای ماه و خورشيد: 361/9 درجه

فاز: 78/0 %

ضخامت هلال: 22/0 دقيقه قوسی

فاصله زمين تا ماه: 25/360380 کيلومتر 

سن هلال: 17 ساعت و 6 دقيقه 

مختصات هلال در زمان رويت:

زمان رويت : 17:31

ارتفاع هلال: 349/2 درجه

سمت هلال: 069/248 درجه

اختلاف سمت با خورشيد: 537/6 - درجه

جدائی زاويه ای ماه و خورشيد: 523/9 درجه

فاز: 81/0 %

ضخامت هلال: 23/0 دقيقه قوسی

 

فاصله زمين تا ماه: 58/360418 کيلومتر

 

 

سن هلال: 17 ساعت و 27 دقيقه

 

;

استفاده از مطالب فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به تیم برنامه نویسی آویسا می‌باشد .