پــایــگــــــاه اطــــلاع رســـــانـــی هــــلال مـــــاه

www.Helalemah.ir

امروز : چهارشنبه مورخ 29 دی 1400 هجری شمسی ، مطابق با 15 جمادی الثانی 1443 هجری قمری ، مطابق با 19 ژانویه 2022 میلادی

فراخوان مقاله براي چهارمین همایش رؤیت هلال و تقویم در 29 تیر 1390

 

                                                                          باسمه تعالی

                                فراخوان مقاله براي چهارمین همایش رؤیت هلال و تقویم (29 تیر 1390)


مرکز تقویم مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران با همکاري سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح با ابراز خوشوقتی به اطلاع می رساند که چهارمین همایش رؤیت هلال و تقویم در 29 تیر 1390 در سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح برگزار خواهد شد.
در این همایش شرکت کنندگان ضمن ارائه مقالات پژوهشی خود به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات مورد علاقه در رؤیت هلال و تقویم خواهند پرداخت.

محورهاي همایش


الف- بررسی نجومی رؤیت هلال
-1 ضوابط رؤیت هلال از نظر دانشمندان دورة اسلامی و منجمان معاصر
-2 بررسی مشخص ههاي نجومی ماه و تأثیر آن در رؤیت پذیري هلال
-3 معرفی یا بررسی جدیدترین داده ها و فعالیت ها در مورد رؤیت هلال
-4 بررسی کارآیی و دقت نرم افزارهاي رؤیت هلال
-5 معرفی راهکارهاي عملی براي پژوهش هاي وسیع تر و دقیق تر در مورد رؤیت هلال
-6 تحلیل تبعات نجومی ضوابط فقهی رؤیت هلال
ب- مباحث تقویم
-1 معرفی جدیدترین آرایه ها یا معادلات طراحی شده در بارة تقویم هاي هجري شمسی ، هجري قمر ي
قراردادي و میلادي
-2 معرفی جدیدترین شیوه هاي استخراج تقویم
-3 معرفی مهمترین منابع، اسناد یا مطالعات انجام شده دربارة تقویم، قبل و پس از ظهور اسلام
-4 عوامل ایجاد ناهماهنگی در تقویم هاي ملل اسلامی
-5 بررسی امکان طراحی تقویم واحد (قمري یا شمسی) براي مسلمین با لحاظ ضوابط فقهی و نجومی
-6 مطالعۀ تقویم هاي رایج در ایران
-7 بررسی تقویم هاي سنتی نجومی
-8 بررسی تقویم هاي محلی ایرانیان
-9 بررسی تقویم در زیج هاي دوره اسلامی


ج- ابعاد نجومی اوقات شرعی
-1 اذان صبح در فصل تابستان براي مناطق شمالی اروپا و آمریکاي شمالی
-2 اوقات نماز در مناطق قطبی
-3 بررسی ملاك هاي گوناگون در تعیین ارتفاع منفی خورشید به هنگام فجر و مغرب
-4 بررسی کارآیی و دقت نرم افزارهاي موجود در تعیین اوقات شرعی


د- ابعاد اجتماعی و فرهنگی تقویم، رؤیت هلال و اوقات شرعی
-1 راهکارهاي ترویج فرهنگ تقویم شناسی بین مردم
-2 بررسی نقش رسانه ها در ارتقاء دانش عمومی در زمینه هاي مذکور
-3 تبیین جایگاه آموزش و پرورش در گسترش این مباحث
-4 پیامدهاي فرهنگی، سیاسی اختلاف در زمینه هاي فوق
-5 پیامدهاي اقتصادي، اجتماعی اختلاف در تقویم


ه- سایر مطالب نجومی مربوط به رؤیت هلال و تقویم


خلاصه مقالات
شامل عنوان، نام نویسنده (نویسندگان A -1 خلاصه مقاله به صورت یک ستونی در 4 تا حداکثر 6 صفحه 4و آدرس کامل آنها )، چکیده، مقدمه، روش شناسی، نتیجه گیري، منابع، شکل ها، نمودارها و جدو ل هاباشد.
 عنوان با قلم نازنین شماره 14 ، متن با قلم نازنین Word -2 خلاصه مقاله ماشین شده ترجیحاً با نرم افزارشماره 12 ، زیرنویس شکل ها و نمودارها و بالانویس جدول ها با قلم نازنین شماره 10 از طریق پستارسال گردد. در صورت عدم امکان ارسال از طریق پست الکترونیکی
calendar@ut.ac.ir الکترونیکی خلاصه مقاله ماشین شده بر روي لوح فشرده یا دیسکت به دبیرخانه همایش ارسال شود.
مقالات کامل
-1 مقالات کامل در 8 تا 12 صفحه شامل مواردي که در بند 1 خلاصه مقالات اظهار شد.
-2 مقالات کامل باید مطابق آنچه که در بند 2 خلاصه مقالات اظهار شد نوشته و ارسال شود.

مهلت ارسال خلاصه و اصل مقالات
-1 آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات 29 فروردین 1390 و آگاهی از پذیرش خلاصه مقاله تا 29 اردیبهشت می باشد.
-2 آخرین مهلت ارسال اصل مقالات 29 خرداد است.
نشانی دبیرخانه همایش
تهران- انتهاي کارگر شمالی، بالاتر از بزرگراه شهید آی تالله حکیم، ساختمان شماره 2 مؤسسه ژئوفیزيک- مرکز تقویم14155 ، تلفن: 61118396 - صندوق پستی 6466

http://calendar.ut.ac.ir/Fa

;

استفاده از مطالب فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به تیم برنامه نویسی آویسا می‌باشد .