پــایــگــــــاه اطــــلاع رســـــانـــی هــــلال مـــــاه

www.Helalemah.ir

امروز : چهارشنبه مورخ 29 دی 1400 هجری شمسی ، مطابق با 15 جمادی الثانی 1443 هجری قمری ، مطابق با 19 ژانویه 2022 میلادی

ارزشمندترين گزارش رؤيت هلال شوال 1428 (از نظر علمي و از نظر شرعي)

 

به دليل اهيمت بالای قبول يا رد گزارشات رصدی گروه های متخصص و مردم عادی از رؤيت هلال ماه برای اثبات روز اول ماه قمری (خصوصاً در ماه های رمضان، شوال، ذيقعده و ذيحجه)، ستاد استهلال دفتر رهبری از يک کميته علمی متشکل از کارشناسان با تجربه بهرمند می شود. هر چند زمان کوتاه و سرنوشت ساز در شبهای آخر ماه قمری (که گزارشات رؤيت به ستاد استهلال می رسند) برای بررسی دقيق رؤيت هلالهای بحرانی کاری سخت و طاقت فرساست، اما در همين زمان کوتاه رؤيت بعضی از گزارشات قطعی تلقی شده و تعدادی از آنها برای بررسی بيشتر به آينده موکول می شوند. در اينجا ذکر دو نکته ضروری است:

1- تمام گزارشات رصدی به مجموعه گزارشات اعلام شده از سوی سايتهای نجومی منتهی نمی شوند. زيرا به دلايل مختلف بعضی گزارشات فقط در ستاد بررسی شده و متأسفانه به همان دلايل نمی توان نتيجه ارزشمند اين گزارشات را در سايتهای نجومی مشاهده کرد.

2- اثبات اول ماه يک مسأله فقهی است و نظرات علما در خصوص اثبات اول ماه (در زمينه رؤيت با چشم مسلح و غير مسلح، اشتراک در شب و رؤيت در روز) ممکن است يکسان نباشد. لذا اثبات اول ماه، لزوماً به معنی قبول قطعی تمام گزارشات رصدی توسط کارشناسان مستقر در ستاد نمی باشد.

قبول مسئوليت کارشناسی اين رصدها توسط اساتيد محترم (حاج آقا موحد نژاد و آقايان مهندس قاضی ميرسعيد و بوژمهرانی) در سالهای اخير بسيار مفيد بوده و موجب شده است تا احتمال وجود خطا و اشتباه به حداقل برسد. برای رصد هلال شوال امسال در روزهای پنجشنبه و جمعه (19و 20 مهرماه) بنده و حاج آقا موحد نژاد در ستاد استهلال مشغول بررسی گزارشات شديم که در زير ارزشمندترين گزارش رؤيت را به دليل عدم ارائه آن در سايتهای نجومی از سوی رصدگرانش، به استحضار علاقه مندان رؤيت هلال می رسانيم:

مشروح گزارش با توجه به اظهارات تلفنی رصدگران:

زمان رؤيت: روز جمعه 20 مهرماه 1386 ساعت 17:25

محل رصد: منطقه شمال غربی لامرد

(کوه خالده در جاده مخصوص شرکت نفت برای ميدانهای گازی منطقه)

مختصات جغرافيايي:

طول جغرافيايي 53:10:26 و عرض جغرافيايي: 27:20:08 و ارتفاع 426 متر از سطح دریا

اعضاء گروه:

احمد انصاری (23 ساله ليسانس فيزيک از دانشگاه شيراز و دارای 5/3 سال سابقه نجومی و رؤيت هلال)

محسن غافری (28 ساله، فوق ديپلم کامپيوتر که دومين تجربه رصد رؤيت هلال را داشته است)

آقای خضری (راننده) و حاج آقا شهيدی (امام جمعه لامرد)

وضعيت هوا: کاملاً صاف و تا 2 درجه گرد و غبار غليظ

موانع غربی: کوهی در حدود 2.5 تا 3 درجه ارتفاع از افق و 2 درجه غبار بالای کوه.

غروب خورشيد: ساعت 17:20 (که 12 دقيقه قبل از غروب خورشيد لامرد صورت گرفت.)

شرح رؤيت:

5 دقيقه بعد از غروب خورشيد (17:25)، در حاليکه آقای غافری با يک دوربين دوچشمی ضعيف با ميدان ديد 4 درجه مستقر بر روی سه پايه موفق به رؤيت هلال در يک لحظه شد، همزمان هلال توسط آقای انصاری با چشم غير مسلح، يک درجه بالاتر از غبار رؤيت شد. رؤيت هلال با چشم غير مسلح توسط آقای غافری نيز سه بار تا زمان غروب مورد تأييد قرار گرفت. طول کمان از ساعت 2 تا 6 و بر روی ساعات 3 تا 5 پرنورتر بود. هلال در حدود 5 تا 7 دقيقه توسط اين دو نفر قابل رؤيت بود و راننده (آقای خضری) هم احتمال ضعيفی از رؤيت هلال را داده است. هر دو رصد گر (انصاری و غافری) پائين آمدن هلال تا غروب آنرا بطور محسوس مشاهده کرده اند.

بررسی رؤيت: محاسبات نشان می دهد غروب محاسباتی خورشيد ساعت : 17:32 و غروب محاسباتی ماهساعت: 17:58 و مکث 26 دقيقه در محل رصد بوده است. اما به دليل وجود موانع افق غربی و غبار، خورشيد بر طبق اظهارات رصدگران، 12 دقيقه قبل از غروب محاسباتی در لامرد انجام شده است. يعنی خورشيد در ارتفاع 2.1 درجه غروب کرده است. محاسبات نشان می دهد 5 دقيقه بعد از غروب، هلال در اولين رؤيت 6.1 درجه از افق ارتفاع داشته است و با توجه به ارتفاع 3 درجه کوه و ارتفاع 2 درجه غبار و ارتفاع يک درجه گزارش شده هلال از غبار، رؤيت هلال مورد تأييد می باشد.

برای بررسی بيشتر پس از بررسی منطقه با استفاده از نرم افزار گوگل ارث، ارتفاع محل رصد426 متر و ارتفاع کوه ها در افق در امتداد محل حضور ماه در آسمان جنوب غربی، کوهی در فاصله حدود 15 کيلومتر به ارتفاع 1200 متر از سطح قرار دارد که زاويه 2.95 درجه موانع را مورد تأييد قرار می دهد. تصاوير زير از نرم افزار فوق نشان دهنده اين مطلب است:

 

محل رصد نسبت به ساحل خليج فارس (لامرد-60 کيلومتری شرق بندر عسلويه)

 

محل رصد و توپوگرافی منطقه تا ساحل خليج فارس

محل رصد و آسمان در افق جنوب غربی و محل حضور ماه

نظر حاج آقا موحد نژاد اين بود که هر دو رصدگر در طول 5 تا 7 دقيقه، پائين آمدن هلال را تا غروب آن در غبار، مشاهده کرده و لذا قطعاً هلال رؤيت شده است نه چيز ديگر غير از هلال. محاسبات نشان می دهد که برای کاهش يک درجه ارتفاع هلال در آن منطقه تا ورود به محل غبار، نيازبه 5 دقيقه زمان بوده که در گزارش هم به اين زمان اشاره شده است. از طرفی با اينکه منطقه نزديک به دريا می باشد، اما به لحاظ واقع شدن لامرد در بين دو کوه و با توجه به گفته رصدگران فوق، اين منطقه خشک و بدون رطوبت محسوب می گردد.

شرح روش بررسی: در بررسی اين گزارش که از ساعت حدود 21 تا 22 (روز جمعه 20 مهرماه) صورت گرفت، بطور همزمان دو تماس تلفنی از ستاد با مبايل آقایان انصاری و غافری گرفته شد و ابتدا بنده با آقای غافری و حاج آقا موحد نژاد با آقای انصاری جزئيات رصد و نکات ريز بررسی علمی رؤيت هلال را سؤال کرديم و پس از حدود 15 دقِيقه صحبت با آن دو نفر، گوشی های تلفن را با همديگر عوض کرده و سپس بنده با آقای انصاری و حاج آقا موحد نژاد با آقای غافری صحبت کرديم. در طول صحبت با آن دو، علاوه بر ثبت صحبتهای آنها، استفاده از نقشه ايران و نرم افزارهای نجومی برای بررسی بيشتر و پرسيدن سؤالات جديد صورت می گرفت تا اينکه در دقايق نزديک به ساعت 22 رصد اين گروه مورد تأييدمان قرار گرفت. پس از آن از سوی دفتر ستاد استهلال، تنها گزارش قطعی رؤيت با چشم غير مسلح به اطلاع مراجع در قم گذاشته شد که نتيجه آن اثبات اول شوال برای اکثر مراجع بود.

اهميت اين رؤيت از نظر علمی: اين هلال رکورد رؤيت هلال با چشم غيرمسلح در کمترين اختلاف ارتفاع با خورشيد يعنی مقدار 5.24 درجه را شکسته است (مقدار پارامتر کيو: 0.219- مقدار پارامترايران: 13.31 ). رکورد قبلی مربوط به آقای اشميت با اختلاف ارتفاع 5.9 درجه (27-10-1859) و بعد از آن آقای ساليي با اختلاف ارتفاع 6.8 درجه (18-1-1999) و سپس آقای محمد زاهد آرام با اختلاف ارتفاع 6.83 درجه (7-5-1977) می باشد.

در پايان ضمن تشکر و خسته نباشيد به اين گروه بسيار خوب که موفق به انجام يک رصد با ارزش از نظر علمی و از نظر شرعی شده اند و عرض تشکر و خسته نباشيد به همه 130 گروه رصدی سراسر کشور، اميدوارم در آينده شاهد رصدها مشابه باشيم.

;

استفاده از مطالب فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به تیم برنامه نویسی آویسا می‌باشد .