پــایــگــــــاه اطــــلاع رســـــانـــی هــــلال مـــــاه

www.Helalemah.ir

امروز : سه شنبه مورخ 5 بهمن 1400 هجری شمسی ، مطابق با 21 جمادی الثانی 1443 هجری قمری ، مطابق با 25 ژانویه 2022 میلادی

در انتظار ثبت رکوردهاي جديد هلال ماه

1- مقدمه

بيشتر کسانیکه با رؤيت هلال ماه آشنا می شوند و در اين راه باقی می مانند، علاقه خاصی به ثبت رکوردهای جديد در رؤيت هلال ماه دارند. شايد همين اميد و هدف باعث شده تا افراد زيادی را با سابقه های طولانی در ايران و جهان بشناسيم. رکوردهای هلال ماه به يکی و دو پارامتر محدود نمی شود و با توجه به بيش از 16 نوع رصد هلال ماه (از نظر زمان رصد) و بيش از 8 پارامتر مختلف رؤيت پذيری هلال، بيش از 128 رکورد برای رؤيت پذيری هلال ماه وجود دارد! و سن هلال تنها يکی از اين رکوردها برای انواع هلال است.

هلال صفر 1427 (9 اسفند 1384) با رصد 4 گروه رصدی در کشور، از هلالهايي است که با رؤيت آن چند رکورد جديد به ثبت رسيد و خاطره آن برای بسياری از گروه ها هنوز به يادگار مانده است. 25 خرداد 1386 نيز ايران صحنه رقابتی سالم برای کسب رکوردها و افتخارات جديد خواهد بود. به علت اهميت اين رصد در ابعاد مختلف، از جمله سن، جدايي، ضخامت و فاز پايين، در اين نوشتار به بررسی همه جانبه آن پرداخته میشود.

2- مشخصات کلی هلال

زمان رصد اين هلال، غروب روز جمعه 25 خرداد 1386 برابر با 15 ژوئن 2007 ميلادی است . خلاصه پارامترهای اين هلال برای مرکز ايران به مختصات تقريبی طول 54 درجه و عرض32 درجه در زير نشان داده شده است:

زمان مقارنه

ساعت 6 و 44 دقيقه روز جمعه 25 خرداد 1386

محاسبات در لحظه غروب خورشيد در مرکز ايران

1

فاصله ماه تا زمين

369680 کيلومتر

2

غروب خورشيد

19 و1 دقيقه

3

غروب ماه

19 و 43 دقيقه

4

مکث ماه

42 دقيقه

5

آزيموت ماه

298 درجه و 36 دقيقه

6

آزيموت خورشيد

298 درجه و 24 دقيقه

7

اختلاف آزيموت

0 درجه و 12 دقيقه

8

ارتفاع ماه

6 درجه و 30 دقيقه

9

اختلاف ارتفاع ماه و خورشيد

7 درجه و 20 دقيقه

10

جدايي زاويه ای

7 درجه و 20 دقيقه

11

سن هلال

12 ساعت و 17 دقيقه

در ادامه نقشه منحنی های ميزان رنگی پارامترهای، ارتفاع، جدايي زاويه ای، مکث و سن هلال را در مناطق مختلف ايران در تصاوير زير می بينيد:

 

همانطور که در اين نقشه های ديده میشود، پارامترهای سن، جدايي، ارتفاع و مکث هلال از جنوب شرق به شمال غرب، افزايش می يابد و وضعيت رؤيت پذيری را بهتر می کند.

3- رؤيت پذيری از نظر معيارهای مختلف

از نظر معيار برنارد يالوپ: با توجه به تصوير زير، رؤيت با ابزار برای اين هلال از مرکز ايران در حدود خط واصل شهرهای بندر کنگان، فسا، شهر بابک، طبس، سبزوار و بجنورد و قسمتی از کشورهای ترکمنستان و قزاقستان شروع شده و تا غرب ادامه دارد.

از نظر معيار افريقای جنوبی: با توجه به تصوير زير، رؤيت محتمل اين هلال از حدود خط واصل شهرهای بندر کنگان، جهرم، زرند، قائن، سرخس و قسمتی از کشورهای ترکمنستان و قزاقستان شروع شده و تا غرب ادامه دارد.

از نظر معيار محمد شوکت عوده: اين هلال از سواحل شرقی آسيا، کشورهای چين، هند، افقانستان، پاکستان، ايران، کشورهای حوزه دريای خزر تا غرب آسيا قابل رؤيت خواهد بود! با توجه به اينکه جدايي زاويه ای 5.5 درجه حد تشکيل هلال برای اين معيار است و اين معيار نمی تواند بين هلالهای جوان و پير تشخيص دهد، از همين جا ضعف اين معيار برای پيش بينی هلالهای جوان مشخص می شود و نمی توان بر اساس اين معيار برنامه ريزی کرد.

 

خط قرمز رنگ، آخرين حد رؤيت پذيری معيار يالوپ            خط آبی آخرين حد رؤيت پذيری معيار افريقای جنوبی

از نظر مدل رصدهای قبلی : بر اساس رصدهای قبلی انجام شده خصوصاً رصد صفر 1427وضعيت رؤيت پذيری هلال به شرح زير خواهد بود: رؤيت پذيری اين هلال با تلسکوپهای 14 و 16 اينچ از افغانستان و جنوب غربی پاکستان شروع می شود و در ايران اولين نقاط در جنوب شرق با تلسکوپهای بزرگتر از 8 اينچ گشودگی احتمال رؤيت دارند. در بقيه نقاط ايران ابزار مناسب با توجه به شکل و جدول زير صورت می گيرد:

جدول خطوط رؤيت پذيری هلال جمادی الثانی 1428

 ناحيه

گشودگی ابزار

نقاط داخل اين ناحيه

A

بيش از 200 ميليمتر

بيرجند، کرمان، زاهدان، زابل، سراوان، چابهار، بندرعباس

B

150 ميليمتر

مشهد، سبزوار، طبس، سيرجان، يزد، بوشهر و شيراز

C

120 ميليمتر

بجنورد، ساری، سمنان، تهران، قم، اصفهان، اهواز و دزفول

D

100 ميليمتر

قزوين، رشت، زنجان، خرم آباد، همدان، کرمانشاه، سنندج، ساوه و ايلام

E

80 ميليمتر

تبريز،اروميه، اردبيل، پارس آباد، ميانه و مهاباد

F

70 ميليمتر

ماکو

@@@@@@@@@@@@@@@

خطوط رؤيت پذيری هلال جمادی الثانی 1428 بر اساس رصدهای قبلی

 

در نقشه فوق، نقاطی که در شرق مرز بين دو ناحيه رؤيت پذيری قرار مي گيرند (مثل اصفهان)، بهتر است از ابزار های قوی تر استفاده نمايند تا بتوانند راحت ترهلال را رؤيت نمايند. با توجه به مدت زمان مکث زياد اين هلال (37 دقيقه در جنوب شرق تا 50 دقيقه در شمال غرب)، احتمال رؤيت اين هلال تا 10 دقيقه بعد از غروب خورشيد، بعيد به نظر می رسد. زيرا اين مدت مکث زياد، فرصت زيادی را برای کم شدن روشنايي شفق و تاريک شدن هوا از ما می گيرد.

4- مقايسه دو هلال صفر 1427 و جمادی الثانی 1428

محاسبات در لحظه غروب خورشيد در بافت کرمان

پارامترها

هلال جمادی الثانی 1428

هلال صفر 1427

1

فاصله ماه تا زمين

369634 کيلومتر

357448 کيلومتر

2

مکث ماه

40 دقيقه

33دقيقه

3

ضخامت هلال

8.05 ثانيه قوسی

8.42 ثانيه قوسی

4

پهنای منطقه روشن ماه

14.1 کيلومتر

14.3 کيلومتر

5

اختلاف آزيموت

0 درجه و 44 دقيقه

منفی 2 درجه و 31 دقيقه

6

ارتفاع ماه

6 درجه و 27 دقيقه

6 درجه و 6 دقيقه

7

طول کمان هلال

42 درجه

48 درجه

8

جدايي زاويه ای

7 درجه و 13 دقيقه

7 درجه و 17 دقيقه

9

سن هلال

12 ساعت و 0 دقيقه

13 ساعت و 40 دقيقه

همانطورکه در جدول فوق ديده می شود، بعضی پارامترهای هلال جمادی الثانی، بهتر از هلال صفر می باشد (مثل ارتفاع، مکث و سن هلال ) اما بعضی ديگر از پارامترها بدتر شده است (مثل فاصله تازمين، ضخامت و پهنای هلال، طول کمان و جدايي زاويه ای ). همانطور که جناب آقای حسن زاده (کارشناس ارشد مرکز تقويم) نيز در بررسی خود روی اثر ليبراسيون اين دو هلال اعلام فرمودند، وجود کوه های به ارتفاع 1500 تا 3500 متری موجود در لبه ماه، میتواند در پهنای 14 کيلومتری هلال، ايجاد سايه کرده و رؤيت هلال را با مشکل مواجه کند.

5- پارامترهای هلال در نقطه حساس کشور

نقطه مورد نظر

طول

جغرافی

عرض

جغرافی

غروب خورشيد

غروب ماه

مدت

مکث

بهترین زمان

محاسبات ماه در بهترين زمان

ارتفاع

آزيموت

سن

جدايي

ضخامت

کوهک (جنوب شرق سراوان)

63:15

27:10

18:13

18:50

37

18:29

3:12

299:42

11:45

7:06

7.75”

دوست محمد خان (شرق زابل)

61:50

31:10

18:28

19:08

40

18:46

3:12

300:40

12:02

7:13

7.98”

کرمان (جاده بافت)

56:35

29:14

18;44

19:24

40

19:02

3:15

301:07

12:18

7:21

8.31”

کرمان (رفسنجان)

56:00

30:24

18:49

19:30

41

19:07

3:23

300:47

12:23

7:23

8.35”

رباط سفيد (جاده تربت حيدريه)

59:23

35:47

18:50

19:34

44

19:09

3:24

301:58

12:25

7:24

8.38”

شيراز (جهرم)

53:34

28:30

18:50

19:34

40

19:12

3:21

299:53

12:26

7:25

8.42”

يزد (شمش- جاده انار)

55:02

31:12

18:55

19:36

41

19:13

;

استفاده از مطالب فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به تیم برنامه نویسی آویسا می‌باشد .