تاریخ رصد: چارشنبه 10 اردیبهشت 1393، 30 آوریل 2014 میلادی
رصدگاه:اصفهان، پل فلزی
رصدگران : میثم سمیعی، محمد غلامی، محمد سلطان الکتابی و فاطمه زارعی
وضعیت افق: پوشیده از ابرهای رقیق و غلیظ در افق غربی
ابزار: دوربین 70*15 و دوربین عکاسی 
نتیجه : به دلیل ابرناکی افق، هلال رجب رویت نگردید