امروز سه شنبه 29 مهر 1399   مصادف با 2 ربیع الاول 1442   مطابق با (20/10/2020)
ورود اعضاء
  نام مدیـــر:
  کلمه عبور:
گزارش شماره 1 مربوط به رصد هلال صبحگاهی ذی القعده سال 1426
گزارش دهنده:

منبع : سایت کمان آسمانی

آخرين هلال صبحگاهي ذيقعده 1426
 
جمعه 9 دي 1384 ، 27 ذيقعده 1426 ، 30 دسامبر 2005
 
گزارشهاي رصد هلال :
 
 

 
گزارش شماره  11 و12
گزارش دهنده  آقاي سيد قاسم رستمي ، ستاد استهلال استان يزد (پست الكترونيكي براي كمان آسماني)
گزارش گروه رصدي ستاد استهلال استان يزد (هلال صبحگاهي ذيقعده1426)
تاريخ رصد : در صبحگاه روز جمعه  27 ذيقعده 1426 -  9 دي 1384 -  30 دسامبر 2005             
اعضاي گروه : امين جمشيدي و سيد قاسم رستمي
محل رصد (رصدگاه): ابتداي جاده اردكان به چوپانان (حاشيه شمال شرق شهر اردكان)                                
مختصات رصدگاه : عرض 32:19:49 شمالي و طول 54:01:32 شرقي با 1000 متر ارتفاع
رتفاع موانع افق شرقي : حدود نيم تا 2 درجه رشته كوه سراسري
نوع ابزار اپتيكي مورد استفاده : دوربين دوچشمي 60*30 
وضعيت جوي آسمان در افق شرقي : كاملا ابري ، رطوبت 58 درصد ، دما صفر درجه ، فشار 1032 ميلي بار
نتيجه رصد : هلال رويت نگرديد
توضيح : روز قبل محل طلوع خورشيد با يك كروكي دقيق تعيين گرديد.
 
 ساعت 6 و 30 دقيقه صبح جمعه : آسمان ابري افق شرقي         ساعت 7 و 2 دقيقه صبح پنجشنبه: طلوع خورشيد و محل آن
 
گزارش رصد هلال در روز ذيقعده 1426 توسط دانشجويان نقشه برداري دانشگاه تفت
تاريخ رصد : روز پنجشنبه 8 ديماه 1384، 29 دسامبر 2005
مسئول گروه : سيد قاسم رستمي
محل رصد (رصدگاه): دانشگاه آزاد اسلامي واحد تفت (غرب شهر تفت- يزد)
مختصات رصدگاه : عرض 31:44:41 شمالي و طول 54:09:46 شرقي با 1627 متر ارتفاع
نوع ابزار اپتيكي مورد استفاده: سه دستگاه تئودوليت اپتيكي ثانيه اي با ميدان ديد 5/1 درجه، بزرگنمايي30 و قدرت تفكيك 4 ثانيه با سه پايه
وضعيت جوي آسمان در افق شرقي: كاملا صاف ، دما 1- درجه ، فشار 1030 ميلي بار
توضيح: از ساعت 9 صبح تعداد 10 نفر از دانشجويان نقشه برداري اين دانشگاه براي رؤيت هلال در روز ذيقعده 1426 با چشم غير مسلح، مستقر شدند. به خاطر موانع ارتفاعات منطقه كه در بعضي قسمتها تا 10 درجه نيز مي رسيد، در همان ابتداي رصد، زهره در ارتفاع حدود 10 درجه از افق و با فاصله كمي از افق با چشم غير مسلح توسط سيد قاسم رستمي رؤيت گرديده و بوسيله هر سه دستگاه تئودوليت هلال نازك آن مشاهده شد. فوكوس را روي زهزه تنظيم كرده و زواياي محاسباتي ماه را به دوربين معرفي كرده و با تلسكوپ تئودوليت به دنبال هلال ماه بوديم. محاسبات قبلي نشان مي داد در بهترين حالت در ساعت 10 و 4 دقيقه در اين محل، ارتفاع ماه و خورشيد با هم برابر مي شدند. در ساعت 10 و 10 دقيقه آقاي اشكان محرابي اعلام رؤيت هلال با چشم غير مسلح نموده و شكل هلال را به شكل زير رسم كرد:


پس از ايشان به ترتيب آقايان سيد قاسم رستمي، علي خان احمدي، وهاب ساريخاني، ايمان ناصري، عليرضا اسلامي، كاوه سالاريان، مصطفي رضايي، مرتضي عابدي و علي فلاح به تدريج و با كمك مگسك تئودوليت، هلال ماه را با چشم غير مسلح رؤيت كردند. از اين پس توسط آقايان خان احمدي و ساريخاني، هلال بوسيله تئودوليت تعقيب شد.

آخرين رؤيتها با چشم غير مسلح و پارامترهاي اندازه گيري شده و شكل هلال در جدول زير آمده است:

      
 
نام و نام خانوادگي
 
سن
 
زمان رؤيت
 
نوع ابزار اپتيكي
 
جدايي
 
فاز
 
1
 
سيد قاسم رستمي
 
28 سال
 
13 و 40 دقيقه
 
با چشم غير مسلح
 
24.165  درجه
 
4.15 درصد
 
2
 
اشكان محرابي
 
20 سال
 
13 و 45 دقيقه
 
با چشم غير مسلح
 
24.132  درجه
 
4.14 درصد
 
از آنجايي كه تنظيم روي مركز ماه، كار سختي بود، ارتفاع ماه تقريباً 13 درجه و آزيموت (سمت) 225 درجه را نشان مي داد. شكل ماه در اين لحظه بصورت زير بود:
 
  بعد از آن بدليل شدت نور زياد خورشيد و خسته شدن چشم ناظران، ديگر هيچكس نتوانست هلال را با چشم غير مسلح رؤيت كند. غروب ماه نيز حدود ساعت 2 و 15 دقيقه در پشت كوه هايي به ارتفاع 7 درجه بود در جنوب غربي محل انجام شد. در پايان چند نمونه اندازه گيري اين رصد بوسيله تئودوليت در زير آمده است:
 
 
رديف
 
نام
 
زمان
 
ارتفاع
 
سمت
 
1
 
زهره
 
11 و 5 دقيقه و 25 ثانيه
 
28 درجه و 42 دقيقه و 48 ثانيه
 
139 درجه و 18 دقيقه و 24 ثانيه
 
2
 
ماه
 
11 و 10 دقيقه و 44 ثانيه
 
28 درجه و 38 دقيقه و 11 ثانيه
 
195 درجه و 22 دقيقه و 18 ثانيه
 

 
 
 
 

 

گزارش شماره  10
گزارش دهنده  آقای سعید آقائی –  کانون حکیم عمر خیام نیشابوری (پست الكترونيكي براي كمان آسماني)
به نام خدا ؛ گزارش رويت آخرين هلال ذیقعده 1426
تاریخ رصد: بامداد 9 دی 1384, 27 ذیقعده 1426, 30 دسامبر 2005
محل و مختصات رصدگاه :
نيشابور- جاده ي منتهي به اردوگاه باغرود- رصدگاه صبحگاهی
عرض جغرافیایی 36 درجه و 955/12 دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 58 درجه و 084/49 دقیقه شرقی ، 1220 متر ارتفاع از سطح دریا
وضعيت جوي : دما 5/7- درجه ، فشار جو 883 ميلي بار ، رطوبت 75%
وضعیت موانع دید افق: 5/0 درجه
ميزان پوشش غبار و ابر در افق : 5/1 درجه غبار غليظ – 5/2 درجه رقيق ، آسمان صاف
نتیجه رصد: هلال رویت نگردید
 
ردیف
عنوان
توضیحات
ردیف
عنوان
توضیحات
1
طلوع خورشید (محاسباتی)
در ساعت 06:43
2
طلوع خورشید (رصد شده)
طلوع از پشت کوه
3
زمان اولین رویت با ابزار
 
4
نام رصدگر و نوع ابزار
 
5
زمان اولین رویت با چشم
 
6
نام رصدگر
 
7
زمان آخرین رویت با چشم
 
8
نام رصدگر
 
9
زمان آخرین ابزار با ابزار
 
10
نام رصدگر و نوع ابزار
 
11
رویت هلال با ابزار توسط
 
12
رویت هلال با چشم توسط
 
13
زمان طلوع ماه (محاسباتی)
06:07
14
زمان طلوع ماه (رصد شده)
 
 

 
حاضران در برنامه: نازلی توکلی, سعید آقائي, محمد رضا آزاده و علی اسعدی
ابزارها: دوربین تک چشمی 20*50, دوچشمی 15*70, دوچشمی 10*50 و ق
توضيحات: ساعت05:10 به اتفاق علی اسعدی در رصدگاه حاضر شدیم. دوربین 15*70 و 20*50 را بر روی پایه مستقر کرده و با استفاده از ستاره فلب العقرب افق خاستگاه ماه را درجه بندی کردیم. در ساعت 05:45 دوستان دیگرمان هم به ما پیوستند. با توجه به غبار غلیظ صبحگاهی موفق به رویت آخرین هلال ذیقعده و البته آخرین هلال سال 2005 نشدیم.
آسمانتان صاف, چشمانتان پر توان باد
کانون حکيم عمر خيام نيشابوري
 

 

 گزارش شماره9

گزارش دهنده  آقای سعيد جانقربان ، گروه رويت هلال مهتاب وابسته به مركز آموزش نجوم اديب ، اصفهان (پست الكترونيكي براي كمان آسماني)
با سلام
گزارش هلال صبحگاهی آخر ذی القعده
 
 عكس هاي ارسالي آقاي جانقربان
 
 
 
گزارش شماره8
گزارش دهنده  آقاي كاظم كوكرم ، عضو گروه غير حرفه اي رويت هلال ، تهران (پست الكترونيكي براي كمان آسماني)
گزارش رویت هلال صبحگاهی ذی القعده 1426
تاريخ : جمعه 9 دی/10/1384
محل رصد: بام منزل در تهران
به علت وجود تکه های ابر و غبار در افق هلال رویت نشد.
 
 
 
 
 
گزارش شماره7
گزارش دهنده آقاي عليرضا ولي ياري ، باشگاه نجوم زاوش ، تهران (پست الكترونيكي براي كمان آسماني)
بسمه تعالی
گزارش رویت هلال صبحگاهی ذیقعده 1426
تاريخ : جمعه 9 دی/10/1384 برابر با 30 دسامبر/12/2005 و مصادف با 27 ذیقعده 1426 ( طبقتقويم رسمي ايران)
محل رصد : تهران – فرهنگسرای بهمن – برج رصدیفرهنگسرا
ابزار رصد : دوربين دوچشمي 50*15، سه پايه و دوربین عکاسی
وضعيت جويافق شرقی : : آسمان دارای تکه های ابر بود وافق دارای 2 درجه مانع کوه (رشته کوههایالبرز) بود، همچنین 5 درجه غبار رقیق در افق وجود داشت ، با روشن شدن هوا تکه هایابر نیز مشاهده شدند که از نور خورشید می درخشیدند.
زمان طلوع ماه در رصدگاه (طبق محاسبه ) : در ساعت 06:37:52
 
زمان طلوع خورشيد در رصدگاه  : در ساعت  07:13:33
زمان طلوع خورشيد ( رويت شده ) : در ساعت 07:21
نتیجه رصد : هلالرویت نگردید.
با آرزوی سلامتی برای تمامی رصدگران عزیز
 
 عكس هاي ارسالي آقاي ولي ياري
 
 
 
 
 
گزارش شماره6
گزارش دهنده آقاي امير اله ماني ، تهران (پست الكترونيكي براي كمان آسماني)
با عرض سلام و خسته نباشيد
هلال صبحگاهي ذيقعده در پشت بام منزل بدليل ابري و غبار آلود بودن افق رويت نشد.
 
 
 
 
 
گزارش شماره5
گزارش دهنده  آقاي سيد محسن قاضي مير سعيد ، تهران (پست الكترونيكي براي كمان آسماني)
 
 عكس ارسالي جناب قاضي مير سعيد
 
 
 
 
گزارش شماره4
گزارش دهنده  آقای حسين جانقرباني ، مركز نجوم و ژئوفيزيك شهرضا (پست الكترونيكي براي كمان آسماني)
هلال صبحگاهي بدليل ابري بودن هوا از بامداد تا آخر روز جمعه رويت نشد.
 
 
 
گزارش شماره3
گزارش دهنده  آقای محمد سلطان الكتابي ، گروه ويژه رويت هلال انجمن اختروش ايران –  ستاد استهلال استان اصفهان (پست الكترونيكي براي كمان آسماني)
گزارش رصد هلال صبحگاهي ذيقعده 1426 در بامداد جمعه 9دي 1384، 28ذيقعده1426 و 30 دسامبر 2005
رصدگران : کورش رکنی ، محمد سلطان الکتابی ، غلامحسين کريمی و شهاب تيموري منش
همراهان : جناب آقاي باقر كريمي (پدر محترم آقاي غلامحسين كريمي) و آقاي شايان تيموري منش ( برادر گرامي آقاي شهاب تيموري منش)
مکان رصد : جنوب خمينی شهر حد فاصل خميني شهر و آدريان
ارتفاع تقريبي محل از سطح دريا : 1600 متر
عرض جغرافيايی محل : 32 درجه و 41 دقيقه شمالی
طول جغرافيايی محل : 51 درجه و 26 دقیقه شرقی
تجهيزات رصدی : تلسکوپ 8 اینچ ويکسن، دوربين دو چشمي 50*7 و دوربين عكاسي ديجيتال و قطب نما
وضعيت جوي افق شرقي : حد اقل 5 درجه  پوشيده از ابر
نتيجه: عدم رويت هلال
مشروح گزارش: گروه ويژه رويت هلال انجمن اختروش ايران جهت رويت هلال صبحگاهي ذيقعده1426 عازم بام سبز شد تا علاوه بر محك زدن رويت اين هلال با چشم غير مسلح ، به رديابي اين هلال در روز بپردازد. بلافاصله پس از استقرار در رصدگاه آقايان ركني و كريمي به قطبي نمودن تلسكوپ اقدام نمودند. بنده هم در گوشه اي مستقر شدم و پس از نصب دوربين 50*7 به انتظار هلال نشستم. متأسفانه علاوه بر ابر يكپارچه اي كه تا حدود 5 درجه افق را پوشانده بود، بخار آب توليد شده در نيروگاه شهيد عباسپور نيز حائلي ميان هلال و چشمان ما بود. به تدريج بر تراكم ابرها افزوده شد؛ تا جائي كه حدود 8 درجه ابر، در مسير حركت ماه  قرار گرفت و كم كم آسمان تمام ابري شد. هر چند براي وداع با هلال ذيقعده توفيق نداشتيم، ولي هيچ وقت ديدار شور انگيز با اين هلال را كه در تاريخ رويت هلال جاودانه گرديد ، از ياد نخواهيم برد.
 
  عكس هاي ارسالي آقاي سلطان الكتابي
 
 
 
 
 
 
گزارش شماره2
گزارش دهنده آقای علی ابراهیمی سراجی ، عضو گروه غیر حرفه ای رویت هلال ماه ، تهران (پست الكترونيكي براي كمان آسماني)
 

با سلام خدمت رصدگران محترم
برای رویت هلال جذاب صبحگاهی ذیقعده 1426 بعد از آن که مشخص شد که احتمال رویت هلال فوق با چشم غیر مسلح در مناطق زیادی از ایران وجود دارد، برنامه ی مفصلی را برای رویت آن در شهر میمه تدارک دیدم. تقریباً از یک هفته قبل هوای این شهر و مناطق مرکزی ایران را دائم از سایت های مختلف هواشناسی مورد بررسی قرار می دادم و این در حالی بود که تمام پشی بینی ها حاکی از ابرناکی آسمان در روز جمعه در اکثر مناطق ایران می داد. با این حال برای رویت فوق صبح جمعه به رصدگاه همیشگی خود در شرق شهر میمه عازم شدم. بعد از ورود به رصدگاه و مشاهده ی ابرهای افق دیگر حتی رویت هلال را منتفی می دانستم. با این حال ابزار خود را نصب کردم و ابتدا عطارد را یافتم و سپس با عنایت به این که جدایی عطارد از ماه حدود 6 درجه در سمت ساعت 5 عطارد بود محل تقریبی طلوع ماه را علامت زدم. سپس منتظر ورود ماه به بخش رقیق ابر ماندم تا شاید به خاطر فاز بلندش رویت شود. در حدود ساعت 6:50 تصمیم گرفتم تا با استفاده از اختلاف سمت ماه و عطارد هلال را بیابم که همین اتفاق هم افتاد و هلال را در بین دو شکاف ابر در حالی یافتم که انتهای کمان در حدود ساعت 5/9 تا 11 دیده نمی شد و هلال در حال ورود به پشت لایه ی بالایی ابر بود. با این حال هلال حدود 20 تا 30 ثانیه به طور ممتد رویت شد و سپس تمام کمان به پشت ابر رفت. متأسفانه نتوانستم از هلال عکس تهیه کنم ولی محل رویت آن را در عکس زیر می بینید.

 
 
 
گزارش رويت هلال صبحگاهي ذیقعده 1426
 
مشخصات شناسنامه‌اي هلال
 
شماره ماه‌گرد نجومي
 
17111
 
شماره ماه‌گرد اسلامي
 
1026
 
زمان ژوليني
 
5/2453734
 
روز قمري
 
505297
 
تاريخ رويت، مشخصات رصدگاه و پارامترهاي جوي
 
محاسبات رصدگاه (بر اساس مختصات زمین مرکزی و لحاظ شکست نور) و نتيجه‌ي استهلال
 
تاریخ دقيق رصد
 
جمعه 09 دی 1384، مطابق با 27 ذیقعده 1426 و 30 دسامبر 2005
 
لحظه‌ي طلوع ماه
 
6:31:03
 
محل رصد
 
شرق شهر ميمه واقع در استان اصفهان
 
سمت ماه در لحظه‌ي طلوع ماه
 
597/124 درجه
 
طول و عرض جغرافیایی
 
33 درجه و 27 دقيقه‌ي شمالي و 51 درجه و10 دقيقه‌ي شرقي
 
مكث ماه
 
منفي 37 دقيقه و 52 ثانيه
 
زمان استقرار در رصدگاه
 
6:30
 
لحظه‌ي طلوع خورشيد خورشید(محاسبات)
 
07:08:55
 
زمان ترك رصدگاه
 
7:15
 
لحظه‌ي طلوع خورشید(رصد)
 
خورشید بعد از طلوع در پشت ابر های نازک افق قرار داشت.
 
ارتفاع رصدگاه از سطح دریا
 
حدود 2000 متر
 
سمت خورشید در لحظه طلوع خورشيد
 
511/117 درجه
 
وضعیت جوی رصدگاه
 
افق در مسیر حرکت ماه دارای ابرهای نازک ولایه ای بود
 
اختلاف سمت ماه و خورشید
 
359/12 درجه
 
درحه‌ي حرارت
 
منفی 13 درجه سانتیگراد
 
سن ماه
 
منفي 23 ساعت و 33 دقيقه
 
رطوبت
 
----
 
ارتفاع ماه
 
324/5 درجه
 
فشار سطح زمين
 
----
 
جدایی زاویه ای ماه و خورشید
 
730/13 درجه
 
سرعت و جهت وزش باد
 
وزش باد ملایم از غرب به شرق
 
فاز ماه
 
53/1 درصد
 
افق شرقياز لحاظ وجود غبار و سایر موانع رصد
 
افق 2/0 درجه با ساختمان پوشیده بود
 
نتیجه استهلال
 
هلال با چشم مسلح رویت شد
 
رصدگران و نوع ابزار مورد استفاده
 
توضيحات تكميلي
   
 
در صورت رويت هلال با چشم مسلح اطلاعات زير تكميل شود
 
در صورت رويت هلال با چشم غيرمسلح اطلاعات زير تكميل شود
 
اولين رويت
 
6:53
 
آخرين رويت
 
6:53
 
اولين رويت
 
----
 
آخرين رويت
 
----
 
نام رصدگر
 
علی ابراهیمی
 
نام رصدگر
 
علی ابراهیمی
 
نام رصدگر
 
----
 
نام رصدگر
 
----
 
ابزار مورد استفاده
 
دوچشمی 100×25
 
ابزار مورد استفاده
 
دوچشمی 100×25
 
رنگ هلال
 
----
 
رنگ هلال
 
----
 
زاويه ساعتي كمان ماه
 
6 تا 5/9
 
زاويه ساعتي كمان ماه
 
6 تا 5/9
 
زاويه ساعتي كمان ماه
 
----
 
زاويه ساعتي كمان ماه
 
----
 
سن ماه
 
منفی 23 ساعت و 49 دقیقه
 
سن ماه
 
منفی 23 ساعت و 49 دقیقه
 
سن ماه
 
----
 
سن ماه
 
----
 
ارتفاع ماه
 
928/2 درجه
 
ارتفاع ماه
 
928/2 درجه
 
ارتفاع ماه
 
----
 
ارتفاع ماه
 
----
 
سمت ماه
 
591/127  درجه
 
سمت ماه
 
591/127  درجه
 
سمت ماه
 
----
 
سمت ماه
 
----
 
جدايي زاويه‌اي
 
213/12  درجه
 
جدايي زاويه‌اي
 
213/12  درجه
 
جدايي زاويه‌اي
 
----
 
جدايي زاويه‌اي
 
----
 
فاز ماه
 
56/1 درصد
 
فاز ماه
 
56/1 درصد
 
فاز ماه
 
----
 
فاز ماه
 
----
 
توضيحات
 
مقداری از کمان ماه در شکاف میان دو لایه ابر رویت شد
 
کمان هلال به سرعت بعد از 30 ثانیه به زیر ابر رفت
 
----
 
----
 
متصدي گزارش
 
علي ابراهيمي سراجي
 
تاريخ تنظيم گزارش
 
9 دی 1384
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                       عكس هاي ارسالي آقاي ابراهيمي
 
 
 
گزارش شماره1
گزارش دهنده آقای علیرضا بوؤمهرانی

تاريخ رصد : جمعه 9 دي 1384 ، 27 ذيقعده 1426 ، 30 دسامبر 2005
محل و مختصات رصدگاه : استان اصفهان – فريدن – روستاي بتليجه ( عرض 16/33:15 شمالي و طول 13/50:05 شرقي با 2264 متر ارتفاع از سطح دريا )
وضعيت جوي : هوا بسيار سرد ، افق شرقي و جنوب شرقي پوشيده با ابرهاي پراكنده كه بتدريج اين ابرها تمام آسمان را در بر گرفتند.
وضعيت موانع ديد افق: ؟
نتيجه رصد : بدليل شرايط نامناسب جوي هلال رويت نشد.
همراهان : -
ابزار : تلسكوپ 8 اينچ نيوتني مدل ويكسن ، دوربينهاي  دوچشمي 80*15 ، 50*7 ( قطب نما دار ) و 50*30-10 ، GPS ، قطب نما ، دوربين عكاسي و ضبط صوت  ديجيتالي
توضيحات : در غروب روز پنج شنبه 8 دي به منطقه فريدن عزيمت نمودم . از آخرين باري كه براي رويت هلال از تلسكوپ استفاده ميكردم بيش از سه سال سپري شده است. پس از رسيدن به مقصد ، تلسكوپ را بر روي پشت بام يك خانه روستايي مستقر كردم. از حدود ساعت 18 تا 19:30 وقتم را صرف قطبي كردن تلسكوپ كردم. سرماي شديد مانع از آن ميشد كه كارم را بسرعت انجام دهم. براي آگاهي از ميدان ديد تلسكوپ ، ستاره اي را در لبه ميدان ديد قرار دادم. حدود 7 دقيقه طول كشيد كه اين ستاره به لبه ديگر ميدان ديد برسد. بنابراين با در نظر گرفتن درصدي خطا در محاسبه زمان ( نداشتن ثانيه ها ) وسعت ميدان ديد را 5/1 درجه بدست آوردم كه براي رصد هلال بسيار مناسب بود. وقتي براي استراحت به درون خانه رفتم ، طريقه صحيح قطبي كردن اين تلسكوپ خاص را بياد آوردم. لذا مجددا" در ساعت 21 به روي بام رفته و 30 دقيقه ديگر را به تنظيم تلسكوپ اختصاص دادم. در پايان كار ، تلسكوپ را به سمت سياره زحل نشانه روي كرده و اين سياره را در وسط ميدان ديد قرار دادم. ساعت 21:30 بود و مجددا" براي استراحت به درون خانه آمده و به زير كرسي خزيدم. ساعت 23 براي آزمايش دقت قطبي كردن تلسكوپ مجددا" به پشت بام رفتم. تلسكوپ فاقد موتور بود. آسمان در طي اين 5/1 ساعت حدود 5/22 درجه چرخش ظاهري داشته بود. پس از قرار گرفتن در پشت تلسكوپ ، آن را فقط در محور بعد به حركت درآوردم. زحل بار ديگر در ميدان ديد قرار گرفت ، البته مقداري از وسط ميدان ديد فاصله گرفته بود. اين مقدار از دقت قطبي كردن تلسكوپ براي عكاسي از اجرام سماوي مناسب نيست اما براي كار بنده ، قابل قبول بود. تلسكوپ را با پارچه اي پوشانده و به استراحت پرداختم.
ساعت 06:00 بامداد جمعه مجددا" شال و كلاه كرده و روي بام حاضر شدم. شدت سرما به اندازه اي بود كه ضد يخ ماشينم يخ زده بود !!! با ديدن افق شرق و جنوب شرقي كه با لايه هاي ابر پوشيده شده بود از رصد اوليه هلال ( قبل از طلوع خورشيد ) نااميد شدم. تصميم گرفتم منتظر طلوع خورشيد شوم تا با استفاده از مختصات خورشيد ، تلسكوپ را به سمت هلال نشانه روي كنم. اما رشد ابرها به اندازه اي بود كه ديگر حتي اميدي براي ديدن خورشيد هم نداشتم. در نتيجه وسايل را جمع كردم. برخي روستائيان كه شاهد كارهاي من بودند تاسف ميخوردند كه چرا با آن همه زحمتي كه در هواي بسيار سرد كشيده بودم ، ابرناكي هوا كارهايم را بهم ريخته است. اما به آنان توضيح دادم كه همه ي لذت رويت هلال به همين است كه هيچ وقت نمي توانيم مطمئن باشيم كه موفق خواهيم شد. اگر غير از اين بود ؛ نرگس غمزه زنش اين همه بيمار نداشت      يوسفي بود ، ولي هيچ خريدار نداشت.............
 
 
                                                                                                 عكس هاي ارسالي آقاي بوژمهراني

 

 

help i cheated on my boyfriend i want to cheat on my boyfriend i think my boyfriend cheated on me
my girl friend cheated on me read percent of women that cheat
i cheated on my boyfriend with his best friend site i had a dream i cheated on my boyfriend
why people cheat what makes women cheat women who cheat on men
best pharmacy discount card noclueaboutmarketing.com rx coupon card
best free pharmacy discount card click coupons rite aid
rite aid picture coupon inspiringmoreminds.com free coupons printable
viagra free sample coupons blog.brunothalmann.com copay cards for prescription drugs
abortion pill abortion pill abortion pill
online buy viagra viagra for sale uk effect viagra
discount card for cialis lipseysguns.com coupon cialis
prescriptions coupons free cialis samples coupon lilly cialis coupon
risperdal effets secondaires link risperdal avis
risperdal effets secondaires link risperdal avis
etambutol dosis open ethambutol hydrochloride
cordarone loading celticcodingsolutions.com cordarone hjertemedicin
cialis discount blog.ruleof3.ae cialis walgreen coupon
zyrtec prix read zyrtec somnolence
how early can you get an abortion ecsamplifiers.co.uk abortion pills online
cialis sample coupon ismp.org prescription drug coupons
printable cialis coupon cialis manufacturer coupon 2016 cialis savings and coupons
extracelular strass estrace mexico
thyrax kopen thyrax duitsland thyrax duotab prijs
abortion pills third trimester abortion pill cost of abortions
abortion pills different types of abortion pill cost of abortions
vermox prospect bvandam.com vermox
clomid tapasztalatok clomid proviron pct clomid
lilly cialis coupon printable cialis coupon cialis coupon lilly
kamagra wikipedia kamagra prix kamagra forum
vermox cena vermox cena vermox sirup
viagra viagra online viagra prodej
home abortion pill methods types of abortion pill home abortion pill
coupons for cialis 2016 cialis coupon lilly cialis coupon
addyi 100 mg addiyan chuk chuk addyi fda
transfer prescription coupon cialis coupons 2015 cialis manufacturer coupon 2016
duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta duphaston i ovulacija
acetazolamide blood brain barrier acetazolamide migraine acetazolamide
cialis discount coupons online pristineschool.com prescription drugs coupons
abortion pill pictures aictmkulahospital.org non surgical abortion pill
cost of abortions myhealthreport.ca 2nd trimester abortion pill
coupon for prescription free printable cialis coupons prescription drugs coupons
how does abortion pill work abortion pill stories post abortion pill
pro abortion early abortion pill options late term abortion pill
pro abortion arborawning.com abortion pill
medications pregnancy amres.nl online abortion
duphaston i ovulacija duphaston 10 mg duphaston tablete kako se piju
top grocery coupon sites website for free coupons discount codes
cialis coupons free cialis manufacturer coupon 2016 cialis discounts coupons
amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin 500 mg amoxicillin 1000 mg
against abortion pill achi-kochi.com teen abortion pill
prescription coupon card bangzontheweb.com coupons prescriptions
vermox pret blog.pragmos.it vermox
strattera discount coupon strattera voucher strattera manufacturer coupon
abortion pill laws against abortion pill facts about abortion pill

لطفا با کلیک بر روی این قسمت ، در مورد این رصد اظهار نظر نمایید(0)