امروز جمعه 2 آبان 1399   مصادف با 5 ربیع الاول 1442   مطابق با (23/10/2020)
ورود اعضاء
  نام مدیـــر:
  کلمه عبور:
گزارش شماره 1 مربوط به رصد هلال صبحگاهی رمضان سال 1434
گزارش دهنده: سيد قاسم رستمي

  ساعت 2 و 12 دقيقه با مداد روز چهارشنبه 16 مرداد 1392 مطابق با 29 رمضان، ماه از فاصله 5 درجه ای جنوب خورشيد عبور کرده و ماه نو می شود. در غروب اين روز هلال با سن 17 ساعت و42 دقيقه در تهران، يک دقيقه زودتر از خورشيد غروب خواهد کرد. لذا در هيچ نقطه ای از ايران نمی توان هلال شامگاهی را حتی با تلسکوپ مشاهده کرد. اما اين هلال در بعد از ظهر و در شرايط خاص جوّی (که در ارتفاعات و قلل ممکن است آسمان بسيار شفاف باشد)، با تلسکوپ های بزرگ، توسط افراد خبره ممکن است رؤيت گردد. با توجه به اينکه هلال صبحگاهی 15 مرداد را می توان با يک دوربين دوچشمی بزرگتر از 80 ميليمتر مشاهده کرد، می توان هلال آخر ماه رمضان را از نيم ساعت قبل از طلوع خورشيد تا ساعت 12 ظهر، با تلسکوپ تعقيب نمود. در اين هنگام جدايي زاويه ای ماه از خورشيد، شبيه به هلال بعد از ظهر 16 مرداد خواهد بود. لذا ديدن هلال صبحگاهی 28 رمضان، تجربه ای برای دیدن هلال شوال در 29 رمضان خواهد بود. در این متن به بررسی علمی اين موضوع خواهيم پرداخت:

 

1-     رويت پذيری هلال شامگاهی شوال در جهان برای روز چهارشنبه 16 مرداد 1392: با توجه به نقشه زير، مناطق مختلف کره زمين بر اساس رؤيت پذيری هلال در هنگام غروب خورشيد (معيار پرفسور يالوپ) با 6 رنگ زير تقسيم شده است:
-         رنگ قرمز: ماه زودتر از خورشيد غروب می کند. مثل چين، شمال ايران، اروپا و کانادا
-         رنگ سفيد: ماه بعد از غروب خورشيد در آسمان است اما تا کنون هلالی با این وضعيت مشاهده نشده است. در صورت مشاهده شدن هلال در اين مناطق، رکورد های قبلی شکسته می شوند. مثل استراليا، هند، ايران، عربستان و شمال افريقا و ايالات متحده
-         رنگ آبی: امکان رؤيت هلال با تلسکوپ وجود دارد.
-         رنگ صورتی: امکان رؤيت هلال با دوربين دوچشمی وجود دارد.
-         رنگ زرد پررنگ: امکان ديدن هلال با چشم غير مسلح در شرايط خوب وجود دارد.
-         رنگ سبز: امکان ديدن هلال با چشم غير مسلح به راحتی وجود دارد.
اولين نقاط رؤيت پذيری هلال در جزيره ماداگاسکار در شرق افريقا می باشد که احتمال رويت اين هلال با تلسکوپ و دوربين دوچشمی بزرگتر از 80 ميليمتر در هنگام غروب خورشيد وجود دارد. سپس اين هلال در افريقای مرکزی با همين وضعيت قابل رويت است. اما بهترين رويت پذيری برای افريقای جنوبی می باشد که مکث در آنجا حدود 45 دقيقه بوده و امکان رؤيت هلال در هنگام غروب با دوربين دوچشمی 50 ميليمتری وجود دارد.

 

 

 شکل1: نقشه رؤيت پذيری مناطق مختلف بر اساس معيار يالوپ در غروب خورشيد روز چهارشنبه 16 مرداد


2- رويت پذيری هلال شامگاهی شوال در جهان برای روز پنجشنبه 17 مرداد 1392: مشابه قسمت قبل نقشه رؤيت پذيری را قرار داديم که در ايران ديدن هلال با چشم غير مسلح کمی سخت می باشد. در مرکز ايران مکث هلال حدود 35 دقيقه بعد از غروب خورشيد می باشد. هرکس این هلال را در غروب روز پنجشنبه ببيند، آنرا در نزديکی افق و مقداری ضخيم خواهد يافت. 

 شکل2: نقشه رؤيت پذيری مناطق مختلف بر اساس معيار يالوپ در غروب خورشيد روز پنج شنبه 17 مرداد

شکل زير محل قرار گرفتن هلال ماه نسبت به محل غروب خورشيد در دو روز 16 و 17 مرداد در مرکز ايران را نشان می دهد. علامت w و عدد270 درجه، نشان دهنده سمت یا آزیموت نقطه غرب می باشد.

 

             شکل3: نقشه محل قرار گرفتن هلال ماه نسبت به محل غروب خورشيد در شامگاه 16 و 17 مرداد3-    رويت پذيری هلال صبحگاهی و روزگاهی آخر رمضان در ايران برای روز سه شنبه 15 مرداد 1392: در مرکز ايران حدود نيم ساعت قبل از طلوع خورشيد، ماه طلوع می کند. با توجه به نقشه زير، بر اساس مدل مثلثی می توان اين هلال را با يک دوربين بزرگتر از 80 ميليمتر رؤيت نمود. پیش بینی ها نشان می دهد این هلال را می توان با يک تلسکوپ بزرگتر از 8 يا 10 اينچی تا حدود ساعت 12 مشاهده کرد. پس بهتر است از همان طلوع ماه، هلال را با تلسکوپ تعقيب نمود. هر چند ممکن است بعد از طلوع خورشيد و تا ساعت 9 صبح به علت ضخامت زیاد جوّ و نور خورشيد، هلال را از دست داد اما وجود سيارات زهره و مشتری و عطارد می تواند در دیدن مجدد آن کمک بزرگی باشند.
در هر صورت تجربه دیدن این هلال برای رصد روز بعد کمک بزرگی خواهد بود. با وجود شرايط جوی مناسب، اگر این هلال بعد از طلوع خورشيد تا ظهر رؤيت نشود، پیش بینی می شود ديدن هلال در بعد از ظهر روز چهارشنبه نیز منتفی خواهد بود.
 

     شکل 4: نقشه رؤيت پذيری مناطق مختلف بر اساس معيار مدل مثلثی در هنگام طلوع خورشيد روز سه شنبه 15 مرداد

         شکل5: نقشه محل قرار گرفتن هلال ماه نسبت به محل طلوع خورشيد در صبحگاه 15 مرداد

4-    رويت پذيری هلال روزگاهی شوال برای روز چهارشنبه 16 مرداد 1392: در مورد بهترين زمان رؤيت هلالهای روزگاهی، اختلاف نظر وجود دارد. بعضی بيشترين ارتفاع ماه، بعضی بيشترين اختلاف سمت و بعضی زمان هم ارتفاعی ماه و خورشيد را مد نظر دارند. در اين رصد ما بهترين زمان را بین زمان بيشترين اختلاف سمت و زمان هم ارتفاعی در نظر گرفتيم. در شکل 6 (سمت راست) نقشه بهترين زمان با خطوط هم تراز رنگی نمایش داده شده است. بهترين زمان در جنوب شرق ايران حدود ساعت 14 و در شمال غرب حدود ساعت 16 خواهد بود. در تهران و مرکز ایران بهترين زمان ساعت 15 می باشد.
در شکل 6 (سمت چپ) مقدار پارامتر رويت پذيری هلال روزگاهی با خطوط هم تراز رنگی نشان داده شده است (جهت يادآوری حداقل مقدار این پارامتر برای رؤيت با تلسکوپ 10 اينچ، 10 می باشد. زمانيکه اين پارامتر به 30 می رسد، رؤيت با چشم غير مسلح امکان پذير است). برای جنوب شرق ايران حدود 12.5 و در شمال ايران حدود ساعت 10.5 می باشد. اين پارامتر در مرکز ايران حدود 11.5 می باشد. اين بدان معنی است که حداقل ابزار مورد نياز برای رؤيت اين هلال در بهترين شرايط جوّی در جنوب ايران 8 اينچ، در مرکز ايران 9 اينچ و در شمال ايران 10 اينچ می باشد. لازم به يادآوری است که زمانيکه هلال به ارتفاع حدود 20  تا 30 درجه می رسد، به علت غبار و جوّ ضخيم زمين در اين منطقه، هلال محو خواهد شد. لذا زمان رؤيت هلال بسيار کوتاه و حدود دو ساعت خواهد بود.

             سمت راست: خطوط هم تراز رنگی برای بهترين زمان                 سمت چپ: خطوط هم تراز رنگی برای پارامتر رؤيت پذيری مدل مثلثی
شکل 6: نقشه های رؤيت پذيری هلال روزگاهی چهارشنبه 16 مرداد 1392

5-     بررسی داده های رصدی برای چند نقطه: با توجه به اهميت فوق العاده هر دو رصد هلال روز 15 و 16 مرداد (28 و 29 رمضان)، پارامترهای رصدی بر مبنای محاسبات مکان مرکزی بدون اثر شکست و با اعمال ساعت تابستانی را در زير آورده ام. اين پارامتر ها را برای چند نقطه مهم و برای هر دو رصد 15 و 16 مرداد به صورت جداگانه تنظيم نموده ام.

 جدول 1: پارامترهای رصدی هلال روزگاهی 15 و 16 مرداد برای چند نقطه

نقاط
 
ماکو
 
يزد
 
کرمان
 
پارامتر
 
15 مرداد
 
16 مرداد
 
15 مرداد
 
16 مرداد
 
15 مرداد
 
16 مرداد
 
طلوع یا غروب خورشيد
 
مکث ماه (دقيقه)
 
فاصله ماه تا زمين
 
6:35
 
29
 
402862
 
20:39
 
4-
 
399065
 
6:11
 
33
 
402894
 
19:44
 
2
 
399169
 
6:03
 
34
 
402905
 
19:31
 
3
 
399194
 
بهترين زمان (ساعت ودقيقه)
 
12:22
 
12:52
 
15:11
 
17:49
 
12:08
 
12:26
 
16:35
 
17:17
 
12:01
 
12:17
 
16:00
 
17:07
 
ارتفاع خورشيد (درجه)
 
61.4
 
64.6
 
58.8
 
31.1
 
71.0
 
73.1
 
38.6
 
29.7
 
72.7
 
74.6
 
44.0
 
29.5
 
ارتفاع ماه (درجه)
 
62.9
 
54.9
 
30.1
 
71.4
 
30.0
 
73.0
 
30.1
 
اختلاف سمت ماه و خورشيد
 
17.3
 
18.1
 
12.9-
 
10.2-
 
25.8
 
26.9
 
10.6-
 
9.8-
 
28.5
 
29.8
 
11.2-
 
9.7-
 
جدايي زاويه ای (درجه)
 
8.25
 
8.16
 
8.06
 
8.85
 
8.35
 
8.30
 
8.30
 
8.52
 
8.39
 
8.35
 
8.09
 
8.44
 
ضخامت هلال (دقيقه قوسی)
 
0.16
 
0.15
 
0.15
 
0.18
 
0.16
 
0.16
 
0.16
 
0.17
 
0.16
 
0.16
 
0.15
 
0.16
 
فاز هلال (درصد)
 
0.52
 
0.49
 
0.46
 
0.59
 
0.53
 
0.51
 
0.53
 
0.56
 
0.53
 
0.52
 
0.50
 
0.55
 
سن (ساعت ودقيقه)
 
13:59
 
13:29
 
12:50
 
15:28
 
14:13
 
13:55
 
14:14
 
14:56
 
14:20
 
14:04
 
13:39
 
14:46
 

جدول 2: ادامه پارامترهای رصدی هلال روزگاهی 15 و 16 مرداد برای چند نقطه
 
 
نقاط
 
شيراز
 
ايلام
 
چابهار
 
پارامتر
 
15 مرداد
 
16 مرداد
 
15 مرداد
 
16 مرداد
 
15 مرداد
 
16 مرداد
 
طلوع يا غروب خورشيد
 
مکث ماه (دقيقه)
 
فاصله ماه تا زمين
 
6:22
 
33
 
402879
 
19:48
 
4
 
399162
 
6:40
 
31
 
402854
 
20:19
 
1
 
399102
 
5:56
 
35
 
402915
 
19:39
 
6
 
399234
 
بهترين زمان (ساعت ودقيقه)
 
12:20
 
12:36
 
16:00
 
17:26
 
12:34
 
12:55
 
17:25
 
17:49
 
11:58
 
12:09
 
15:16
 
17:24
 
ارتفاع خورشيد (درجه)
 
73.4
 
75.3
 
48.0
 
29.3
 
68.8
 
71.2
 
34.8
 
29.8
 
77.6
 
79.2
 
57.7
 
29.0
 
ارتفاع ماه (درجه)
 
73.7
 
30.1
 
69.5
 
30.0
 
77.5
 
30.1
 
اختلاف سمت ماه و خورشيد
 
29.2
 
30.6
 
12.0-
 
9.8-
 
22.7
 
23.8
 
10.5-
 
10.1-
 
40.0
 
41.5
 
14.4-
 
9.4-
 
جدايي زاويه ای (درجه)
 
8.28
 
8.23
 
8.10
 
8.54
 
8.19
 
8.13
 
8.61
 
8.74
 
8.42
 
8.39
 
7.66
 
8.3
 
ضخامت هلال (دقيقه قوسی)
 
0.16
 
0.16
 
0.15
 
0.17
 
0.15
 
0.15
 
0.17
 
0.18
 
0.16
 
0.16
 
0.14
 
0.16
 
فاز هلال (درصد)
 
0.52
 
0.50
 
0.50
 
0.57
 
0.51
 
0.49
 
0.57
 
0.59
 
0.53
 
0.53
 
0.44
 
0.54
 
سن (ساعت ودقيقه)
 
14:01
 
13:45
 
13:39
 
15:05
 
13:47
 
13:26
 
15:04
 
15:28
 
14:23
 
14:12
 
12:25
14:33
 
6-     توصيه های مهم رصدی: با توجه به تجربه رصدهای قبلی و رکورد شکن بودن اين هلال، چند نکته وجود دارد که در زير آورده ام:
 
-         از نظر مکانی برای دستيابی به شفاف ترين آسمان، ارتفاع و قلل قابل دسترس و ايمن که بیشتر از 3000 متر هستند را انتخاب نماييد. مکان های نزديک به دريا، درياچه و رودخانه به علت رطوبت بالا و مکان های قرار گرفته در مسير ريزگرد ها به علت غبار زياد، برای اين رصد توصيه نمی شوند.
-         از نظر انتخاب بهترین نقطه در ایران، با توجه به هر دو رصد 15 و 16 مرداد که یک نوع رصد وداع تا دیدار هلال هم محسوب میشود (البته به علت اوج ماه، رکورد خوبی را در بر نخواهد داشت)، بنده ارتفاعات کرمان و فارس را توصيه می کنم.
-         استفاده از تلسکوپ های بزرگتر از 10 اينچ و همچنين چشمی مناسب با ميدان ديد باز می تواند موفقيت اين رصد را بيشتر کند.
-         استفاده از تلسکوپ های مجهز به سيستم GoTo يا سیستم ردياب الکترونيک می تواند کمک بزرگی در موفقيت رصدی باشد.
-         ابزار رصد خود را حتماً برای هلال روز دوشنبه که بسيار ساده است، کنترل نماييد. حتی شکل هلال را در داخل چشمی از نظر اندازه و طول کمان در ساعت های مختلف ياد داشت کنيد.
-         یکی از خطرات رصد هلال روزگاهی با تلسکوپ، ديدن زمينه بسيار روشن آسمان با بزرگنمايي های زیاد می باشد. اگر چه رصدگران محترم هيچگاه با تلسکوپ بدون فيلتر به سوی خورشيد نشانه روی نمی کنند اما ديدن زمينه آسمان در فاصله 8 درجه از خورشيد نيز بسيار برای چشم آزار دهنده است. برای رفع اين مشکل استفاده از فيلتر، عينک دودی توصيه می شود. ضمناً بايد یک روش مناسب برای جلوگيری از ورود نور خورشيد به لوله تلسکوپ نيز انتخاب نماييد. دو روش که توسط بهترين رصدگران هلال های روزگاهی با CCD درآلمان و فرانسه استفاده شده است را در شکل 7 نشان داده ام.
-         وضوح چشمی های خود را برای هلال و سياراتی مثل مشتری، زهره و عطارد و زحل که در روز نيز با تلسکوپ ديده می شوند، از روز دوشنبه تنظيم کنيد تا روز رصد اصلی، مشکلی برای فوکوس وجود نداشته باشد.
-         کليه مراحل رصد و مسئوليت های هر فرد را مشخص کنيد تا زمان ها مهم را از دست ندهيد.

از حضور افراد کم تجربه در گروه جلوگيری کنيد تا آنها با سوالات و مزاحمت های مختلف، کار رصدی را مختل نکنند.

 

راست: روش ديری لگالت در فرانسه                                   چپ: روش مارتين السايزر در آلمان
                                      
شکل 7:روش های جلوگيری از ورود نور خورشيد به دهانه تلسکوپ
 
7-     بررسی رصدهای مشابه قبلی: ممکن است رصدگران محترم این نگرانی را داشته باشند که چنين هلالی خيلی به خورشيد نزديک است و در نزديکی اوج قرار دارد و ديدن اين هلال بسيار مشکل و يا غير ممکن است. هر چند فصل تابستان، گرما و غبارهای محلی و ... باعث میشود تا نگرانی ها را زياد کند اما در زير سه رصد نزديک به اين رصد را قرار داده ايم تا با مقايسه بعضی پارامترها بتوانيد اميد ديدن اين هلال را در خود زنده کنيد.
 

جدول 3: مشخصات و پارامترهای رصدی و رکوردی هلال های روزگاهی قبلی 

 
تاريخ
 
طول
 
عرض
 
ارتفاع
 
a-s
 
a-m
 
ضخامت
 
جدايي
 
فاز
 
فاصله
 
ابزار
 
نوع هلال
 
راصد
 
مکان
 
28-4-2006
 
29:13
 
53:34
 
3180
 
57.91
 
66.25
 
0.18
 
8.50
 
0.60
 
370
 
"14
 
شامگاهی
 
شريفی
 
خرمن کوه فارس
 
11-10-2007
 
249:01
 
32:26
 
960
 
36.82
 
15/34
 
17/0
 
8.74
 
0.55
 
406
 
"8
 
شامگاهی
 
استم
 
تاکسون آريزونا
 
16-5-2007
 
33:58
 
51:09
 
1770
 
35.08
 
43.79
 
0.21
 
9.16
 
0.74
 
360
 
"10
 
صبحگاهی
 
احمديان
 
نياسر کاشان

 
-         در جدول فوق a-s ارتفاع خورشيد و a-m ارتفاع ماه در لحظه رؤيت ماه، ضخامت هلال بر حسب دقيقه قوسی، جدايي زاويه ای بر حسب درجه، فاز بر حسب درصد، فاصله برحسب هزار کيلومتر بيان شده است.
-         رصد های فوق در ماه ارديبهشت و مهرماه انجام شده است. لذا برای رصد 15 و 16 مرداد، مناطق سردسير و کم غبار می تواند موفقيت رصد را زياد کند.
-         رصد جيمز استم در 29 رمضان 1428 (11 اکتبر) از ايالت آريزونا، از نظر پارامترهای رصدی به رصد 16 مرداد بسيار شبيه است و در بعضی پارامترها بدتر بوده است. لذا این اميدواری وجود دارد که در 16 مرداد چنين هلالی را بتوان ساعاتی قبل از غروب خورشيد رؤيت نمود.
 
با آرزوي داشتن آسماني بدون ابر و غبار و موفقيت براي تمام رصدگران هلال
سيد قاسم رستمي- دبير کميته علمی ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری
بجنورد- 3/5/1392

   

how many women cheat on husbands how to cheat on my husband married affairs sites
stock spy android turbofish.com free sms spy app for android
how women cheat open my boyfriend cheated on me quotes
i cheated on my boyfriend with his best friend site i had a dream i cheated on my boyfriend
unfaithful husband developersalley.com why women cheat on men they love
why people cheat thesailersweb.com women who cheat on men
why married men have affairs boomasontennis.com my fiance cheated on me
walgreens photo coupon prints blog.yellowlite.com pharmacy prescription discount card
rite aid picture coupon walgreen prescription coupon free coupons printable
revia 50mg mgdking.com acyclovir 400mg
viagra free sample coupons go copay cards for prescription drugs
viagra free sample coupons go copay cards for prescription drugs
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
online buy viagra viagra for sale uk effect viagra
cialis prescription prices cialis pricing discount cialis us
prescriptions coupons codesamples.in lilly cialis coupon
coupons for prescriptions codesamples.in coupons for prescriptions
nimodipine medscape nimodipine subarachnoid hemorrhage nimodipine tabletta
presenter mha.dk present progressive
zyrtec prix deploymentshare.com zyrtec somnolence
zyrtec prix link zyrtec somnolence
coupons for cialis 2016 accuton.com cialis discount coupons online
abortion clinics ecsamplifiers.co.uk home abortion remedies
how early can you get an abortion what is a abortion abortion pills online
online cialis coupons ismp.org discount coupon for cialis
nitrofurantoin nitrofurantoin doziranje nitrofurantoin dosage
adalat capsulas adalat oros adalat oros
coupons cialis discount prescriptions coupons cialis sample coupon
cialis coupon cialis coupons free cialis coupons free
discount card for prescription drugs rx coupons discount prescription cards
buscopan ampullen community.vitechcorp.com buscopan hund
cymbalta 60 crownlimos.ca cymbalta
nolvadex gegen gyno nolvadex-d nolvadex preis
prescription drug coupons thestickybeak.co.uk coupons prescriptions
coupons for prescription drugs coupons for cialis printable prescription discount coupon
viagra kaufen apotheke viagra kaufen apotheke osterreich pflanzliche potenzmittel
kamagra wikipedia ilkpirlantam.com kamagra forum
buy abortion pill buy abortion pill abortion pill video
prescriptions coupons coupon cialis coupons for prescriptions
amoxicillin amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin al 1000
prescription coupon card discount coupon for cialis free coupon for cialis
addiyan chuk chuk thebaileynews.com addyi suomi
neurontin gabapentin eblogin.com neurontin
pro choice abortion pill price of an abortion pill cheap abortion pill
vermox sirup vermox prodej vermox prodej
what is abortion pill first trimester abortion pill free abortions
abortion pill clinics in houston abortion options abortion options
the abortion pill for abortion pill different types of abortion pill
cost of abortions myhealthreport.ca 2nd trimester abortion pill
cost of abortions myhealthreport.ca 2nd trimester abortion pill
acetazolamide spc mcmurray.biz acetazolamide migraine
cialis coupons from lilly cialis coupon lilly cialis coupons 2015
cialis coupons from lilly funtimeleisure.co.uk cialis coupons 2015
how does abortion pill work abortion pill stories post abortion pill
cialis trial coupon ambito20.it cialis coupon 2015
abortion pill definition of abortion pill after abortion pill
pro abortion what is abortion pill abortion pill
abortion clinics in liverpool dilatation and curettage video dilatation and curettage video
medical abortion pill how much is a abortion pill abortion pills
abortion pill online abloomaccessories.com teenage abortion pill
voltaren blog.griblivet.dk voltaren krem fiyat
rx coupon rx pharmacy coupon free with coupons
lamisil pastillas lamisil spray lamisil pastillas
pregnancy medication abortion first trimester pregnant pregnant pregnant

لطفا با کلیک بر روی این قسمت ، در مورد این رصد اظهار نظر نمایید(0)

گزارش شماره 2 مربوط به رصد هلال صبحگاهی رمضان سال 1434
گزارش دهنده:

 
   گزارش شماره 9

     گزارش دهنده : آقای رحمان جعفری مسول مرکز نجوم امام علی کمشچه

 

 بسمه تعالی

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه دوستان در ماه مبارک رمضان ، گزارش هلال صبحگاهی رمضان 1434 را به اطلاع می رساند.

خلاصه رصد:

تاریخ : سه شنبه 15مرداد 1392 ،28رمضان1434، 5 آگوست 2013

رصدگاه : حوالی شهر کمشچه برخوار

ابزارهای رصدی: تلسکوپ 5/4 اینچ تال ، دوچشمی 90×20، دو چشمی50×16

وضعیت جوی افق: وجود ابر و غبار غلیظ

نتیجه رصد:هلال رؤیت نشد

توضیحات :

طبق هماهنگی های انجام شده تصمیم بر این شد که رصد هلال های صبحگاهی رمضان و شامگاهی شوال را با همکاری و همراهی مرکز نجوم شهرستان برخوار و به صورت مشترک انجام دهیم .برای رصد هلال صبحگاهی ،بامداد روز سه شنبه همراه با تعدادی از اعضای مرکز نجوم شهرستان در رصدگاه مستقر شدیم . هلال که طلوع کرد محل طلوع را مشخص کردیم تا برای بامداد چهارشنبه با توجه به اختلاف سمت محل طلوع هلال در آن روز با محل طلوع هلال در روز سه شنبه ، از آن محل برا پیدا کردن هلال استفاده کنیم.

بامداد چهارشنبه حدود ساعت 5:30 همراه با تیم اعزامی مرکز نجوم شهرستان برخوار در رصدگاه مستقر شدیم اما به علت وضعیت بسیار بد جوی افق ، موفق به رؤیت هلال نشدیم.

موفق باشید

 

 

 گزارش شماره 8

  گزارش دهنده : آقای محمد کمالی مسئول مرکز نجوم و ستاد استهلال شهرستان برخوار

 


  به نام خدا

 

 

 

 باسلام و تحیت

 

 

 گزارش رصد هلال صبحگاهی رمضان 1434

 

 خلاصه رصد :

 

 تاریخ : سه شنبه 15مرداد 1392 ،28رمضان1434، 5 آگوست 2013

 

 رصدگاه : 5کیلومتری شمال شهر کمشچه شهرستان برخوار ، استان اصفهان

 

 وضعیت جوی افق : غبار و ابر غلیظ تا ارتفاع 5 درجه ، غبار رقیق و ابر پراکنده تا نزدیک 20 درجه ای افق

 

 

 ابزار رصدی :یک دستگاه تلسکوپ 5/4 اینچ تال ، یک عدد دوچشمی 90×20 ، یک عدد دو چشمی50×16

 

 

 

 نتیجه رصد : هلال رؤیت نشد

 

 رصدگران :مهدی کمالی ، محمد کمالی ،رحمان جعفری ، احمد رضا رحیمی ، محسن فتاحی ، صادق فتاحی ، احمد رضا فتاحی ، علی رحیمی ، سعید طغیانی ، منصور کمالی ، ماشاالله دری ، ایمان کمالی ،جواد رحیمی

 

 شرح گزارش :

 

 

 ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه دوستان در ماه مبارک رمضان با احترام به اطلاع می رساند برای استهلال هلال صبحگاهی رمضان 1436 تصمیم به استقرار در رصدگاهی در 5 کیلومتری شمال شهر کمشچه گرفته شد.به این منظور بنا شد گروهی از اعضا صبح روز دوشنبه در رصدگاه حاضر شوند و با توجه به محل طلوع هلال در آن روز ، محل طلوع هلال در روز رصد را تعیین کنند. صبح دوشنبه آقایان محمد کمالی ،رحمان جعفری ، صادق فتاحی ، علی رحیمی و ماشاالله دری در رصدگاه مستقر شدند و بالافاصله پس از طلوع هلال موفق به رؤیت هلال شدند و محل آن را علامت گذاری کردند و به شهر برگشتند.

 

 

 

 صبح روز سه شنبه ساعت 5 صبح از دولت آباد به سمت رصدگاه حرکت کردیم . حدود 5:30 به رصدگاه رسیدیم و پس از استقرار تلسکوپ و دوربین ، منتظر طلوع ماه شدیم . هر چه به طلوع خورشید نزدیک می شدیم و افق روشن تر می شد ، ابرناکی و غبار غلیظ موجود در افق بیشتر خودنمایی می کرد تا جایی که خورشید تا ارتفاع حدود 5 درجه ای افق را بدون آن که تغییر خاصی در روشنایی افق بوجود بیاورد در پشت ابر و غبار طی کرد.

 

ساعت 6:20 به رصد خاتمه دادیم و از رصدگاه خارج شدیم.

 

 برای شما و کلیه رصدگران آرزوی موفقیت داریم.

 

  آسمانی باشید...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش شماره 7

  گزارش دهنده : آقای حسن قضاوی

                                                                                                                                                                                                                                                  گزارش رصد هلال صبحگاهی رمضان 1434
تاریخ : 15 مرداد 1392
مکان رصد : اصفهان ، نجف آباد منزل شخصی
ابزار : تلسکوپ 6 اینچ اشمیت کاسگرین و تلسکوپ 80 میلی متر ویلیام اپتیک به همراه سیستم goto
وضعیت هوا: ابری همراه با غبار محلی زیاد
رصدگر : حسن قضاوی
نتیجه : هلال رویت نگردید
توضیحات :
علی رغم تنظیم دقیق تلسکوپ و رویت ستاره شباهنگ و سیاره مشتری هلال رویت نگردید.

 

 

 

 

گزارش شماره 6

 

 

  گزارش دهنده : آقای محمد زاهد آرام

 

 

با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات
احتراما گزارش رصد هلال صبحگاهی رمضان 1434
تاریخ صبح سه شنبه 28 رمضان
رصدگاه بشت بام منزل شخصی واقع در پرکنت سراوان
27:20 N
62:22 E
ابزار دوربین دوچشمی 20 * 110
وضعیت جوی : صاف با ابرهایی در افق شرقی نسیم وخنک و ارام با حدود 6 درجه کوه بدون غبار و با رطوبت نسبتا بالا
نتیجه : هلال بعلت پوشیده شدن افق غربی توسط ابر دقایقی بعد از طلوع ماه رویت نشد
ارادتمند محمد زاهد آرام سراوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  گزارش شماره 5
  گزارش دهنده : آقای سیدقاسم رستمی

 

   گزارش دهنده: سید قاسم رستمی

  تاریخ: سه شنبه 15 امرداد 1392

  محل رصد: رصدخانه شخصی پشت بام منزل در تفت یزد

  ختصات: 54:13 شرقی و 31:45 شمالی و ارتفاع 1535 متر

  ابزار: تلسکوپ اشميت کسگرين 8 اينچی سلسترون با چشمی 2 اينچی 42 میلیمتر (بزرگنمايي 47 و ميدان ديد 1.5 درجه)

 

 

 

 

 

  وضعيت هوا: آسمان نيمه ابری و دارای غبار سراسری

  رصدگران: -

  توضيحات: ساعت 4.5 صبح تلسکوپ را برای رصد تنظيم نموده و ابتدا با سیاره مشتری آنرا را کنترل کردم. در افق شمال شرقی یک تکه ابر سیاه تا ارتفاع حدود 7 درجه مانع دیده ایجاد کرده بود. برای همین سیاره عطارد در ساعت 5:26 از بالای این ابر سیاه سر زد و با چشم دیده شد. ماه باید ساعت 5:38 طلوع می کرد. اما ابر سیاه باعث شد تا ساعت 6:09 از این ابر خارج شده و اولین رویت را با تلسکوپ در ساعت 6:10 رقم بزند. ديدن هلال بسیار سخت بود. زیرا طلوع خورشید ساعت 6:12 بود که به خاطر وجود ابر تیره تا ساعت 6:28طلوع نکرد. ساعت 6:25 مجددا هلال را دیدم که بهتر از قبل ديده می شد. مجددا هلال را گم کردم و ساعت 6:51 هلال را با وضوح بیشتری نسبت به دو بار قبلی دیدم. در این لحظه یک عکس از هلال گرفتم که در این گزارش آورده ام. در این زمان هلال 13.6 درجه ارتفاع و 9.7 درجه جدایی داشت.   

متاسفانه بعد از این زمان هلال وارد یک توده ابر سفید رنگ شده و ساعت 7:15 از بالای این ابر خارج شد. اما نور خوشید آنقدر زیاد شده بود که دیگر اجازه نمی داد تا بدون فیلتر داخل چشمی نگاه کردو از چند فیلتر برای دیدن هلال استفاده کردم. اما فایده ای نداشت. دیدن سیاره عطارد و مشتری در تلسکوپ با کمی دقت امکان پذير بود. همچنان تا ساعت 11 صبح به تعقیب کردن محل هلال با سیستم ردیاب تلسکوپ ادامه دادم. اما از رنگ زمینه آسمان که سفید رنگ بود، مشخص می شد که دیدن این هلال غیر ممکن است. لذا به رصد پايان دادم.

 
 

 

 تصویر هلال صبحگاهی رمضان 1434 (لطفا بر روی تصویر کلیک کنید)

  

 

 

 

 

 

 

 

  گزارش شماره 4

 

  گزارش دهنده : آقای احمدرضا کریمی مسئول گروه رویت هلال صا ایران

 

     به نام خدا

    گزارش مشاهده‌ي هلال صبحگاهي 28 رمضان

   تيجه رصد : به دليل وجود ابر و غبار شديد  هلال مشاهده نشد.

    شرح مختصر رصد:

  اين برنامه‌ي رصدي تمرين خوبي براي رصد هلال در روز 29 رمضان محسوب مي‌شد اما متاسفانه چند روزي به دليل تغيير دما در محل ابرهاي محلي از سمت الراس و افق شرق هنگام طلوع خورشيد به سرعت شكل گرفته و اجازه رويت هلال را نمي‌دهد. پيش بيني مي‌شود اغلب گروه هاي رصدي براي رويت هلال 29 رمضان نيز با اين مشكل روبرو شوند. از طرفي غبار بسيار زيادي در منطقه استان پخش شده و به دليل وزش باد وجود اين غبارها تشديد مي شود. تلاش من براي رصد اين هلال بي نتيجه ماند حتي صبح روز 27 رمضان نيز به سختي قادر به رويت هلال صبحگاهي شدم!!

   

 

 
 
 

تصوير 1: هلال صبحگاهي روز 27 رمضان (برای مشاده ی تصویر بالا در ابعاد بزرگتر بر روی آن کلیک کنید)

 

 
 

تصوير 2: وضعيت جوي افق شرق در صبح روز 28 رمضان. اين خودنمايي كوتاه مدت هلال به اندازه اي بود كه حتي فرصت فوكوس تصوير هلال از لابلاي ابرها را نداشتم.

 

                                                          احمدرضا کریمی                                                 

 

 
                                                                                                      

 

 

 

  گزارش شماره 3

 

  گزارش دهنده : آقای محمد سلطان الکتابی مسئول گروه رویت هلال اختر سپهر

 


گزارش رویت هلال صبحگاهی شعبان 1434 – گروه رویت هلال اختر سپهر

  تاریخ: بامداد سه شنبه 15 مرداد ماه 1392، 28 رمضان 1434 و 8 آگوست 2013
  رصدگران: اسفندیار جهانگیری، میثم سمیعی و محمد سلطان الکتابی
رصدگاه: اصفهان (32.59294 شمالی و 51.65958 شرقی)
ابزار: تلسکوپ دابسونی 6 اینچ، دوربین 90*20 ، دوربین 70*15 ، دوربین عکاسی
وضعیت هوا: نیمه ابری
شرایط افق: وجود حدود 5 درجه ابر متراکم در افق شرقی در محل طلوع ماه
نتیجه: عدم رویت ماه
توضیحات: گروه رویت هلال اختر سپهر برای وداع با هلال رمضان در صبحگاه سه شنبه در نزدیکی کوه صفه اصفهان مستقر شدند ولی متاسفانه به دلیل پوشیدگی افق با لایه ابر متراکم هیچ شانسی برای رویت هلال در این فرصت مهیا نشد.

 

 

  

 

  گزارش شماره 2

  گزارش دهنده : آقای عرفان احمدی سرپرست گروه رویت هلال ماه نو وابسته به مرکز نجوم ادیب اصفهان

گزارش گروه رویت هلال ماه نو

گزارش رویت هلال صبحگاهی ماه مبارک رمضان 1434
گزارش دهنده: عرفان احمدی سرپرست گروه رویت هلال ماه نو وابسته به مرکز نجوم ادیب اصفهان
تاریخ رصد: سه شنبه 15 مرداد 1392 ه.ش. 28 رمضان 1434 ه.ق 6 آگوست 2013میلادی
محل رصد: پشت بام مرکز نجوم ادیب
زمان استقرار: ساعت 10شب
طول وعرض جغرافیایی:N 32/37- E 51/40
ارتفاع: 1597 متر از سطح دریا
افق شرقی از لحاظ غبار وسایر موانع:غبار آلود وکاملا ابری
اسامی رصد گران: سینا رضایی ، محسن مینوتن ، علیرضا اخلاقی ، مسعود احسان دوست ، عرفان احمدی
ابزار مورد نیاز: تلسکوپ 8اینچ ومقرEQ5 ، تلسکوپ10 اینچ دابسونی ( پایه مجهز به درجات سمت وارتفاع) ، تلسکوپ 12اینچ مید ، دوربین D5100nikon،GPS  ، چشمی 30/25/25
نتیجه رصد: با توجه به مندرج کردن پایه دابسونی و قطبی کردن مقر EQ5به علت ابری و غبار آلود بودن هوا نتوانستیم هلال صبحگاهی ماه مبارک رمضان را رویت کنیم.

 

تصویر زیر : سیاره ی مشتری و اقمار آن

 


در پایان از مدیریت و پرنل مرکز نجوم ادیب تشکر وقدر دانی می نمایم
.

 

 

 

 

 

 

 

گزارش شماره 1

  گزارش دهنده : آقای رضا انسان دوست از شهرضا

 

  به نام خدا

 

 

  گزارش رؤیت هلال صبحگاهی شوال

 

 

  تاریخ: 6 آگوست 2013 مطابق با 15 امرداد 1392 خورشیدی و 28 رمضان 1434 قمری

 

 

  گزارش دهتده: رضا انسان دوست از شهرضا

 

  مکان: پشت بام منزل

 

 

   تجهیزات: یک دستگاه دوربین 70*15(بدون سه پایه)

 

 

  وضعیت افق شرقی: 4 درجه غبار به همراه ابرهای پراکنده

 

 

  ساعت شروع رصد: 6:00

 

 

  ساعت پایان رصد: 6:34

 

 

 

 

  نتیجه: هلال رؤیت نشد.

 

 

 

sms monitoring app turbofish.com top android spy apps
my girl friend cheated on me read percent of women that cheat
how women cheat femchoice.org my boyfriend cheated on me quotes
i cheated on my boyfriend with his best friend go i had a dream i cheated on my boyfriend
why people cheat what makes women cheat women who cheat on men
why married men have affairs boomasontennis.com my fiance cheated on me
how to catch a cheat my wife cheated on me now what why do wife cheat on husband
women who love to cheat faithwalker.org most women cheat
rite aid picture coupon walgreen prescription coupon free coupons printable
tadalafil 80mg policereference.co.uk deltasone 5mg
abortion pill abortion pill abortion pill
cialis prix en pharmacie cialis prix en pharmacie cialis prix en pharmacie
viagra cheap online http://viagraforsaleuk1.com where to buy viagra online
discount card for cialis lipseysguns.com coupon cialis
nimodipine medscape nimodipine subarachnoid hemorrhage nimodipine tabletta
cordarone loading cordarone marevan cordarone hjertemedicin
escitalopram 5 mg adboesten.nl escitalopram
presenter mha.dk present progressive
renovar cnh myhsbook.com renova companhia
abortion clinics in brooklyn abortion clinics chicago are abortions free
coupons for cialis 2016 open cialis discount coupons online
how early can you get an abortion click abortion pills online
cialis sample coupon ismp.org prescription drug coupons
abortion clinics houston tx pros of abortion abortion pics
concorde tymejczyk.com concord wanderer
vermox mikor hat totspub.com vermox prospect
printable coupons for cialis edenvalleykent.org cialis free sample coupons
cialis online coupon acnc.com coupon for cialis
prescription discount card viagra coupon card discount pharmacies
amoxicillin amoxicillin al 1000 amoxicilline
how much is an abortion pill how do abortion pill work post abortion pill
articles on abortion pill types of abortion pill effects of abortion pill
coupons for prescription drugs cialis savings and coupons prescription discount coupon
lilly coupons for cialis cialis trial coupon cialis prescription coupon
cialis manufacturer coupon 2016 prescription coupon prescriptions coupons
acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms acetazolamide pka
home abortion pill methods types of abortion pill home abortion pill
voltaren ampul choice-cottages.co.uk voltaren nedir
lamisil pastillas harshpande.net lamisil
lilly cialis coupons cialis free sample coupons cialis coupons 2015
neurontin 100 mg neurontin neurontin 400
abortion pill definition history of abortion pill how late can you get an abortion pill
addyi 100 mg addyi wikipedia addyi fda
abortion pill home abortion pill definition of abortion pill
abortion pill pictures alessiariflesso.com abortion pill clinics in houston
nootropil review house.raupes.net nootropil review
cost of abortions myhealthreport.ca 2nd trimester abortion pill
acetazolamide spc acetazolamide pka acetazolamide migraine
pro abortion late term abortion pill late term abortion pill
cialis trial coupon cialis coupons from manufacturer cialis coupon 2015
viagra viagra wiki viagra wiki
abortion pill different types of abortion pill after abortion pill
vermox sirup cijena vermox vermox doziranje
abortion pill risks abortion pill prices abortion pill complications
online couponing sites discount printable coupons free coupon sites printable
abortion pill questions abortion pill quotes 2nd trimester abortion pill
when is it too late to get an abortion pill pill abortion pro choice abortion pill
free discount coupons coupon discount codes free online coupon codes
pregnancy medication want an abortion pregnant pregnant pregnant
vermox pret blog.pragmos.it vermox mikor hat
strattera discount coupon strattera voucher strattera manufacturer coupon
the abortion pill the abortion pill cost late term abortion pill

لطفا با کلیک بر روی این قسمت ، در مورد این رصد اظهار نظر نمایید(0)