امروز جمعه 2 آبان 1399   مصادف با 5 ربیع الاول 1442   مطابق با (23/10/2020)
ورود اعضاء
  نام مدیـــر:
  کلمه عبور:
گزارش شماره 1 مربوط به رصد هلال صبحگاهی جمادی الثانی سال 1424
گزارش دهنده:


منبع: سایت کمان آسمانی

 

گزارشات رصد هلال در ايران :

گزارش شماره13

گزارش دهنده آقای سید مصطفی امام
چهارشنبه 5 شهريور ماه
مشروح گزارش آقای سيد مصطفی امام ، تهران (از طريق پست الکترونيکی)
بسم الله الرحمن الرحيم
روز سه شنبه 4 شهريور 1382 ، دوازده نفر از اعضای گروه نجومی صدرا به قصد رويت هلال ماه عازم اطراف شهر ساوه شديم. ابتدا قبل از رسيدن به ساوه مکان رصدی مناسبی را يافتيم. سپس برای طی طول شب و رصد اجرام غير ستاره ای عازم آتشکده نويس در 40 کيلومتری جنوب غرب ساوه شديم. ساعت 3 بامداد وسايل را جمع کرديم و به سمت مکان مورد نظر در پنج کيلومتری شمال ساوه حرکت کرديم. تقريبا" ساعت 5 بامداد در محل حاضر شديم و شروع به بررسی افق منطقه و برپايی وسايل کرديم. ابزاری که در اختيار داشتيم دو دوربين 50*10 ، دو دوربين 60*20 و يک دوربين 120*20 بود. برای بدست آوردن سمت طلوع ماه ستاره کاستور وزحل راهنمايان خوبی بودند. از ساعت 05:45 همه افراد چشم به افق شرقی دوختند و با ابزارهای مختلف شروع به رصد کردند.
موانع موجود در افق بيش از يک درجه ارتفاع نداشتند و غبار افق هم کمتر از دو درجه ارتفاع داشت و در کل شرايط مناسبی فراهم بود. قرار بر اين شد که هر کس با هر وسيله حداکثر دو دقيقه هلال را جستجو کند و سپس با وسيله ديگری اين کار را انجام دهد. در ساعت 05:57 آقای سيد هادی مصلحی در يک لحظه احساس می کند که هلال را رويت کرده ولی سايرين موفق به رصد هلال در آن زمان نشدند. همچنان به کار رصد ادامه داديم. در ساعت 06:15 آقای مصطفی امام احساس می کند که لحظه ای با دوربين 60*20 هلال را رويت کرده ، بلافاصله پای عمود هلال را بدست می آورد و با دوربين 120*20 همان محل را جستجو می کند. پس از چند ثانيه مکث در تصوير ، برای چند ثانيه هلال را می بيند. روشی که ايشان برای بهتر ديدن هلال استفاده می کند اين است که با زدن ضربات آرام به چشمی دوربين ، کمی دوربين حرکت می کند و اگر جسمی در تصوير باشد بهتر خود را نمايان می کند. پس از آن آقايان سيد هادی مصلحی ، نويد تدين پور ، سيد حسام اعرابی ، بابک پور يعقوب و سيد امير حسينی هم با استفاده از همين روش موفق به رويت هلال شدند و هر کدام تصوير جداگانه ای رسم می کنند که تقريبا" همه با هم يکسان بودند. همچنان هلال را دنبال می کرديم تا نهايتا" در ساعت 06:20 آخرين رويت انجام شد. و پس از آن ديگر موفق به رويت نشديم. ارتفاع هلال در زمان رويت تقريبا" 5 درجه بود و طول کمان تقريبا" 60 درجه که از روی ساعت از ساعت 3 تا 5 کشيده شده بود. بعد از آن طلوع خورشيد را ديديم که يک طلوع بسيار درخشان نشان از افقی کم غبار داشت.
با احترام
سيد مصطفی امام


توجه : با استفاده از نقشه های 1:1000000 گيتا شناسی ، مختصات جغرافيايی محل رصد اين گروه تقريبا" 35:05 شمالی و 50:23 شرقی بوده است. زمان طلوع ماه در اين منطقه در ساعت 05:52 بوده و در ساعت 05:57 (زمانی که آقای سيد هادی مصلحی اعلام رويت می نمايند) ارتفاع هلال از افق (منظور افق صفر است) کمتر از 5/0 درجه بوده است. بنابراين گزارش آقای مصلحی ، دال بر رويت هلال در ساعت 05:57 ، بدليل قرار داشتن هلال ماه در پشت موانع ، مردود است.
در اين گزارش اشاره نشده است که ارتفاع موانع و غبار با هم دو درجه بوده و يا 1 درجه موانع و بالای آن 2 درجه غبار وجود داشته است؟ اگر فرض اول صحيح باشد ، اين سوال مطرح می شود که علت تاخير در رويت هلال با دوربين 120*20 در فاصله زمانی 06:07 تا 06:15 چيست؟ چرا که در اين زمان هلال در بالای غبار قرار داشته و قاعدتا" با دوربين قدرتمند 120*20 بايد ديده می شده است.
اگر فرض دوم صحيح باشد ، رويت هلال توسط آقای سيد مصطفی امام می تواند منطقی باشد ، اما زمان کم رويت توسط ايشان ، باعث می شود اين رويت قابل استناد نباشد.
در اين گزارش اعلام نشده است که آخرين نفری که هلال را رويت نموده چه شخصی است؟ چرا که در هلالهای صبحگاهی ، آخرين رويت است که اهميت دارد و نه اولين رويت. ميزان رويت هر يک از افراد نامبرده شده در گزارش نيز درج نشده است. تنها نکته ای که به آن اشاره نموده اند ارتفاع هلال و زاويه ساعتی آن است که بر اساس مشاهدات رصدگران بيان شده است.
باز هم مشخص نيست اين ارتفاع و زاويه ساعتی برای ساعت 06:15 است و يا ساعت 06:20 ؟ اگر برای ساعت 06:15 باشد که کلا" مردود است زيرا ارتفاع هلال در اين زمان حدود 5/3 درجه است و زاويه ساعتی دو سر هلال هم حدود 83 درجه است. در مورد شکل ظاهری هلال نيز توضيحاتی داده خواهد شد.
در ساعت 06:20 ارتفاع هلال حدود 5/4 درجه بوده است. از اختلاف 5/0 درجه ای اين عدد با گزارش رصدگران می توان صرف نظر نمود ولی نکته ای که باقی می ماند اينکه طبق محاسبات نرم افزارهای تخصصی رويت هلال ، زاويه دو سر هلال برای اين زمان و اين منطقه رصدی حدود 82 درجه بوده است و شکل آن از کمی پايين تر از ساعت 4 تا نزديک ساعت 7 را در بر می گيرد. اگر فرض نماييم لبه های هلال بدليل باريکی زياد قابل تشخيص نباشد و رصدگران عمدتا" بخش ميانی آن را ديده باشند ، شکل هلال از ساعت 5/4 تا 5/6 را در بر می گيرد. رصدگران شکل هلال را از ساعت 3 تا 5 ترسيم کرده اند. تفاوت آشکار بين اين دو به حدی است که ديگر نمی توان از آن به سادگی صرف نظر  کرد. به هر حال ضمن ادای احترام به تمامی رصدگران اين گروه ، به نظر می رسد که اين دوستان عزيز هنوز بايد جزئيات بيشتری از رصد خود را ارائه نمايند تا بهتر بتوان به تحليل آن پرداخت.

گزارش شماره12
گزارش  دهنده آقای رضا طيب طاهر ، دزفول (از طريق پست الکترونيکی)
به نام خدا
گزارش رصد هلال صبحگاهی چهارشنبه 28 جمادی الثانی 1424
رصدگران : رضا طيب طاهر ، امير قادری و محسن دزفولی
مکان : شمال شرقی شهرستان دزفول ، 32:23 شمالی و 48:24 شرقی
ابزار : دوربين دوچشمی 60*20 و 35*7
ما مکان رصد را از روز دوشنبه صبح پيدا کرده و در روز سه شنبه صبح نيز به اين مکان مراجعه کرده و هلال را رصد کرديم و مکان طلوع خورشيد را در افق با عوارض طبيعی رد افق ، برای روز چهارشنبه مشخص کرديم. افق ما دارای 5/1 درجه کوه و 5/0 درجه درخت بود. روز چهارشنبه صبح ما در ساعت 05:45 صبح در محل حاضر شديم ولی متاسفانه با گرد و غبار بسيار غليظ صبحگاهب تا حدود 7 درجه روبرو شديم. طلوع خورشيد از پشت موانع ساعت 07:00 بود و ما تا ساعت 07:30 در محل بوديم و هلال رويت نشد.
با تشکر ، رصدگران بی صيد جنوب!!

گزارش شماره11
گزارش دهنده آقای امير حسن زاده ، گروه نجوم ستاره شمال ، رشت
با عرض سلام و خسته نباشيد
به منظور رويت هلال صبحگاهی 28 جمادی الثانی 1424 ، سه تن از اعضای گروه نجوم ستاره شمال ، روز سه شنبه (4 شهريور 82) عازم شهرستان کوهين واقع در استان قزوين شديم. محل رصد ، حوالی روستای گزنه از توابع شهرستان کوهين انتخاب شد. با محاسبات انجام شده و کمک گرفتن از سمت و ارتفاع زحل در ساعت 03:30 و سمت ستاره بتا – جوزا در ساعت 05:00 توانستيم برآورد خوب و دقيقی از سمت ماه داشته باشيم.
رصدگران و ابزار مورد استفاده : داوود همتی (دوربين دوچشمی 50*10) ، مازيار سيد نژاد (دوربين دوچشمی 60*20) و امير حسن زاده (دوربين دوچشمی 60*20)
عرض جغرافيايی محل رصد : 36 درجه و 21 دقيقه شمالی
طول جغرافيايی محل رصد : 49 درجه و 41 دقيقه شرقی
ارتفاع از سطح دريا : 1410 متر
موانع موجود در افق شرق – شمال شرق : رشته کوهی تا ارتفاع 2 – 5/1 درجه
وضعيت جوی در افق شرق – شمال شرق : غبار غليظ تا ارتفاع 5/2 درجه و پس از آن وجود غبار رقيق تا ارتفاع 5 درجه قابل تشخيص بود.
زمان شروع جستجو : ساعت 06:00 (بامداد چهارشنبه 5 شهريور)
زمان پايان جستجو : ساعت 06:30
زمان پديدار شدن خورشيد از پشت کوهها : ساعت 06:45
نتيجه رصد : هلال ماه رويت نشد.

گزارش شماره10
گزارش دهنده آقای سيد مصطفی امام ( اين گزارش توسط آقای محمد رضا صياد و تلفنی برای کمان آسمانی ارسال شده است )
محل رصد : جاده تهران – ساوه ، 5 کيلومتر مانده به ساوه
همراهان : آقايان نويد تدين پور ( دانشجو ) ، هادی مصلحی ( دانش آموز ) ، حسام اعرابی ( دانش آموز ) ، بابک پور يعقوب ( دانش آموز ) و 6 نفر همراه ديگر
تجهيزات : دوربين دوچشمی 60*20 ، دوربين دوچشمی 50*10 و يک دستگاه دوربين دوچشمی 120*20 زايس
شرايط جوی : افق شرقی تا ارتفاع 1 درجه غبار آلود و بالای آن صاف
خلاصه گزارش: در ساعت 05:57 آقای هادی مصلحی ادعا می کنند که با دوربين 120*20 موفق به رويت هلال شده اند ولی ديگران ادعای ايشان را تاييد نکردند. تلاش برای رويت هلال ادامه داشت تا اينکه در ساعت 06:15 آقای مصطفی امام با دوربين 120*20 هلال را رويت می نمايند. ايشان اظهار می کنند که با زدن ضربه های آرام به چشمی دوربين 120*20 که بر روی سه پايه مستقر بود ، توانستم وجود هلال را در ميدان ديد دوربين ، بهتر تشخيص دهم. از اين زمان و در طول مدت 5 دقيقه ، ساير همراهان نيز موفق به رويت هلال شدند. آخرين رويت در ساعت 06:20 انجام شده و پس از آن ديگر نتوانستيم هلال را ببينيم.
توجه : اين گزارش دارای اهميت زيادی بوده و منتظر آن هستيم تا جناب آقای امام ، مشروح گزارش را ارائه نمايند تا کارشناسان رويت هلال بتوانند به تحليل آن بپردازند.

گزارش شماره9
گزارش  دهنده آقای سيد محسن قاضی مير سعيد ( از اساتيد کمان آسمانی ) ، تهران
حضور محترم جناب آقای مهرانی
با سلام و خسته نباشيد
به استحضار ميرسانم اينجانب به اتفاق آقايان صياد و مرزانی از تهران و آقايان لطفی ، غياثی ، مسعودی و نوابی از مرکز نجوم آستان حضرت شاه عبدالعظيم به سمت قم حرکت کرده تا در مسير ، مکانی را برای رصد هلال صبحگاهی جمادی الثانی 1424 انتخاب کنيم. در ساعت 04:15 بامداد از عوارضی به سمت قم حرکت کرديم. هر چه به سمت جنوب می رفتيم هوا تميزتر و ستارگان درخشانتر می شدند. من مرتب سمت شرق افق را زير نظر داشتم. ظاهرا" با توجه به درخشش ستارها اينطور معلوم بود که هوا برای رصد مناسب است. طبق تصميم قبلی به سمت درياچه کنار اتوبان قم رفته و در غرب درياچه ، بالای تپه ای موضع گرفتيم. به علت زمان کم نتوانستيم از تئودوليت استفاده کنيم ولی با توجه به داشتن سمت و ارتفاع سياره زحل و ستاره بتا جوزا ( در زمان طلوع ماه ) توانستيم محل تقريبی هلال ماه را ( با يک درجه خطا ) پيدا کنيم. اما با روشن شدن تدريجی هوا متوجه شديم که افق شرقی ما غبار آلود است. با اندازه گيری غبار ، اين احتمال را دادم که شانس رويت هلال نمی تواند از 60% بيشتر باشد. تا 2 درجه و 20 دقيقه قوسی غبار فوق العاده تيره و حدود 1 درجه و 10 دقيقه قوسی غبار کم رنگ در بالای افق بود و سپس آسمان افق شرق و شمال شرقی پاک می شد. از ابر هم هيچ خبری نبود. رصد را از ساعت 06:05 شروع کردم. هلال درست در منطقه ی تيره و غبار آلود قرار داشت. چند دقيقه ای صبر کردم و در ساعت 06:11 بامداد ، احساس کردم هلال را در لا به لای غبار ديدم ، اما به علت غبار ضخيم نتوانستم بيش از چند ثانيه هلال را رصد کنم. در ساعت 06:13 هلال بهتر ديده شد. به دوستان اعلام کردم و از آنها خواستم همان منطقه را رصد کنند. من با دوربين 60*20 که از آقای نوابی گرفته بودم هلال را تا ساعت 06:16 رصد کردم و پس از آن دوربين را به آقای نوابی دادم تا ايشان هم هلال را رويت کند و خودم با دوربين 45*12 هلال را رصد کردم. آنجا بود که متوجه اهميت بزرگنمائی شدم. اينگونه هلالها در لای غبار نيز به بزرگنمائی بيشتری دارد. من فکر میکنم اگر کمی غبار کمتر بود ، همه ی اعضای گروه هلال را رويت می کردند. در نهايت اينجانب ، آقای مرزانی و آقای غياثی موفق به رويت هلال شديم. اين هلال با سن منفی 15 ساعت و 40 دقيقه ( در ساعت 06:16 بامداد و در مکان رصدی مورد اشاره ) دارای ارزش رصدی زيادی است . من با مراجعه به رکوردهای جهانی ، فقط رصد آقای اشميت در سال 1871 را ديدم که با سن منفی 15 ساعت و 25 دقيقه توانسته اند هلال ماه را با 66 صدم درصد فاز و با چشم غير مسلح رويت کنند. بقيه ی رصدها همگی بيش از منفی 16 ساعت سن دارند. انشاءالله گزارش کامل همراه با محاسبات را در آينده برای رصدگران عزيز خواهم نوشت. منتظر خبرهای خوب از اقصا نقاط ايران در ارتباط با اين هلال هستيم تا شاديمان را مضاعف کند. ضمنا" از شما بابت اظهار لطف ، حمايت و عنايتی که به اينجانب داريد قدردانی کرده ، آرزوی سلامتی و تندرستی هرچه بيشتر برای شما از خداوند منان خواهانم.
با تجديد احترام
سيد محسن قاضی مير سعيد


                    از راست به چپ آقايان جهانگير مسعودی ، علی اصغر لطفی ، محمد رضا صياد ، مهدی نوابی ، محمد غياثی صلوات ، مرزانی و سيد محسن قاضی مير سعيد

گزارش شماره8
گزارش  دهنده آقای محمد مهدی مطيعی ، گروه نجوم طوس ، مشهد مقدس
جناب آقای مهرانی
با سلام و آرزوی موفقيت به استحضار می‌رساند اينجانب به اتفاق جناب آقای دكتر عدالتی سرپرست محترم رصدخانه دانشكده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برای رؤيت هلال صبحگاهی 28 جمادی الثانی 1424 مطابق با چهارشنبه 5 شهريور 1382، ساعت 4:30 بامداد در محل رصدخانه دانشكده علوم حضور يافتيم. متاسفانه هلال ماه مذكور رؤيت نگرديد. ساير مشخصات مورد نياز در زير آورده شده است:
طول جغرافيايی محل: 5/59 شرقی
عرض جغرافيايی محل: 3/36 شمالی
ارتفاع از سطح دريا:    1050 متر
موانع موجود در افق: رشته كوهی به ارتفاع تقريبی 2 درجه
شرايط آب و هوايی افق: وجود لايه ای غبار نه چندان غليظ تا ارتفاع تقريبی 6 درجه
نوع ابزار: تلسكوپ سلسترون 8 اينچ اشميت كاسگرين با موتور ردياب
اسامی رصدگران: دكتر محمد تقی عدالتی و محمد مهدی مطيعی
زمان طلوع خورشيد: 5:58
سمت خورشيد هنگام طلوع: 53/76 درجه
زمان طلوع ماه: 5:12
ارتفاع ماه هنگام طلوع خورشيد: 8/7 درجه
سمت ماه هنگام طلوع خورشيد: 02/74 درجه
پيروز و سربلند باشيد
محمد مهدي مطيعي
5/6/82

گزارش شماره6
گزارش دهنده  آقای اميری زاده ، گروه نجوم کوير ، کرمان
محل رصد : کوههای سيرچ واقع در 100 کيلومتری جنوب شرقی کرمان
همراهان : آقايان دوست محمدی ، حسينی نسب ، اروميه ای و تنی چند از خانمهای عضو گروه نجوم کوير
تجهيزات : دو دستگاه دوربين 120*20
وضعيت جوی : هوای کاملا" ابری
خلاصه گزارش : بدليل وجود شرايط نامناسب جوی هلال رويت نشد.

گزارش شماره5
گزارش دهنده  آقای حسين جانقربانی ، شهرضا – استان اصفهان
محل رصد : کيلومتر 8 جاده ی شهرضا – سميرم
همراه : آقای غلامرضا دباغ
تجهيزات : دوربينهای دو چشمی 50*7 و 30*8
وضعيت جوی و افق شرقی : ارتفاع موانع در افق شرقی حدود 4 درجه و بالای آن تا 25 درجه غبار رقيق
خلاصه گزارش : هلال ماه رويت نشد.


گزارش شماره4
گزارش دهنده آقای موسی زمانی ، اخترنمای شيراز
سلام آقای مهرانی
من امروز صبح با آقای مهدی گلکاری به نزديکی شهر خرامه ( 50 کيلومتری شرق شيراز ) به طول جغرافيائی 53:12 شرقی و عرض جغرافيائی 29:33 شمالی رفتيم تا هلال را شکار کنيم ، اما متاسفانه گرد و غبار و دود مانع از کار ما شد. ارتفاع کوهها حدود 5/1 درجه بود و تا 3 درجه از افق آلودگی بود و گرد و غبار ، نسبتا" شديد و تا حدود 6 درجه از اين آلودگی ادامه داشت. ما دوربين 50*7 و 40*21-7 داشتيم اما نتوانستيم هلال را ببينيم.

گزارش شماره3
گزارش دهنده  آقای عليرضا بوژمهرانی ، اصفهان
کم شانسی و بد بياری ما برای رصد هلال در سال 1382 کماکان استمرار دارد. کاش اين سال 82 زودتر تمام می شد!! بامداد امروز برای رصد هلال به منطقه بروجن عزيمت کرديم. با اينکه 48 ساعت قبل ، آسمان اين منطقه کاملا" صاف بود ، اما صبح امروز لايه هايی از غبار تا ارتفاع 7-6 درجه از افق را پوشانده بود. در نزديک افق ، غبار نسبتا" غليظی وجود داشت و هر چه بالاتر می رفتيم از غلظت آن کاسته می شد. وجود ابرهای پراکنده ی بسيار رقيق هم مزيد بر علت شد تا گروه ما نتواند عليرغم تلاش زياد ، هلال را رصد نمايد.
تجهيزات: دوربينهای دوچشمی 80*15 ، 70*12 ، 60*20 ، 50*30-10 ، 50*7 ، 35*7 ، قطب نما و جی پی اس


                                                                               آسمان افق شرقی محل رصد در بامداد روز چهارشنبه 5 شهريور


           گروه اعزامی از چپ به راست عليرضا بوژمهرانی ، سعيد جانقربان ، علی فروغی ، مورونيان و مهدی خرسندی
                  سه شنبه 4 شهريور ماه 1382

گزارش شماره 2
گزارش دهنده  آقای عليرضا بوژمهرانی ، اصفهان
بامداد امروز برای رصد هلال ماه ، اندازه گيری ارتفاع موانع افق شرقی محل رصد ، بررسی شرايط جوی و پوشش غبار و نيز کسب اطلاع از ميزان روشنايی هوا در ساعت 05:55 بامداد ( زمان طلوع ماه در بامداد روز چهارشنبه 5 شهريور ) ، در ساعت 03:45 به سمت بروجن حرکت کرده و در ساعت 04:55 به محل رصد رسيدم. طبق اطلاعات نرم افزار دکتر منظور ، طلوع ماه در ساعت 04:49 روی داده بود ولی من هلالی نمی ديدم! در ساعت 05:03 هلال را در ارتفاع نيم درجه از افق مشاهده کردم. با توجه به اينکه در نرم افزارهای نجومی ، محاسبات  مربوط به ماه برای مرکز ماه انجام می شود ، اينطور استنباط کردم که ارتفاع موانع افق شرقی ، بايد حدود 5/1 درجه باشد. هلال ماه در زمان طلوع ، بدليل وجود غبار ، به رنگ قهوه ای روشن ديده می شد. اين موضوع قدری باعث نگرانيم شد زيرا با در نظر گرفتن ارتفاع موانع ، وجود غبار می تواند برنامه ی روز چهارشنبه را با مشکل جدی مواجه کند.
هلال در ساعت 05:07 دارای اختلاف سمت حدود 5/2 درجه ای با خورشيد بود. اين اختلاف سمت در ساعت 06:08 به حدود صفر رسيد. در هنگام مراجعت به اصفهان نيز شاهد طلوع زيبای خورشيد در کنار شاليزارهای شهرستان زرين شهر بودم. امروز آسمان اصفهان و حومه ی آن بشدت از غبار و مواد آلاينده اشباع شده است. اميدوارم صبح فردا وضعيت جوی مناسبتری داشته باشيم.


 


                                                                                            هلال ماه در ساعت 05:07 بامداد


                                                                                                      هلال ماه در ساعت 06:08 بامداد

                                                                                                   پوشش غبار در افق شرقی محل رصد

                                                                                    طلوع خورشید در زرین شهر

 

گزارش شماره1
گزارش دهنده  آقای عليرضا بوژمهرانی ، اصفهان
در ساعت 04:15 بامداد روز دوشنبه 3 شهريور ماه ، از اصفهان به سمت بروجن به راه افتادم. برنامه ی امروز من برای رصد هلال نبود و فقط می خواستم مدت زمان لازم برای رسيدن به رصدگاه را بدست آورده و وضعيت جوی اين مکان در صبحگاه را مشاهده نمايم. در تصوير شماره يک ، رصدگاه انتخابيم را مشاهده می نماييد. اين مکان که در کنار جاده ی اصلی قرار دارد ، دارای افق شرقی باز و شرايط جوی نسبتا" مناسبی است و بدليل کشت و زرع انجام شده در زمينهای اطراف آن ، مقدار کمی غبار در هوای آن وجود دارد. همچنين اين منطقه از صنايع آلوده کننده هوا که در اطراف اصفهان به وفور وجو دارند ، به اندازه کافی دور است. تصوير شماره دو ، عکسی است که در بامداد امروز و در هنگام مراجعت به اصفهان گرفته ام. آلودگی هوا که در شکاف بين کوهها ديده ميشود ، مربوط به کارخانه ذوب آهن و فولاد مبارکه اصفهان است.

 

sms monitoring app turbofish.com top android spy apps
has my girlfriend cheated on me link my girlfriend cheated on me but i still love her
walgreens photo coupon prints open pharmacy prescription discount card
prescription drug coupons printable coupon codes for walgreens photos drug rx coupons
best free pharmacy discount card parentpower.com coupons rite aid
rite aid picture coupon open free coupons printable
walgreen photo promo code walgreens photo coupon 10 cent prints walgreens coupon deals
tadalafil 80mg policereference.co.uk deltasone 5mg
viagra coupons online floridafriendlyplants.com free prescription cards discount
online buy viagra viagra for sale uk effect viagra
prescriptions coupons blog.suntekusa.com coupons for prescription drugs
risperdal effets secondaires warpedfish.co.uk risperdal avis
zyrtec prix deploymentshare.com zyrtec somnolence
when is it too late for an abortion open late term abortion clinics
coupons for cialis 2016 open cialis discount coupons online
abortion clinics abortion is murder home abortion remedies
coupons for cialis printable alexebeauty.com transfer prescription coupon
nitrofurantoin nitrofurantoin doziranje nitrofurantoin dosage
coupons cialis discount prescriptions coupons cialis sample coupon
cialis coupon free coupon for cialis cialis coupons free
cialis online coupon acnc.com coupon for cialis
clomid tapasztalatok clomid proviron pct clomid
coupon for cialis printable cialis coupon prescription drugs coupons
lilly coupons for cialis cialis prescription coupon cialis prescription coupon
nootropil cena sporturfintl.com nootropil review
new prescription coupon cialis coupons 2015 prescription drug coupons
viagra philhustead.com viagra prodej
home abortion pill methods anti abortion pill home abortion pill
amoxicillin nedir amoxicillin nedir amoxicillin 1000 mg
neurontin 100 mg neurontin cena neurontin 400
transfer prescription coupon cialis discount coupon cialis manufacturer coupon 2016
prescription discount coupons cialis coupon cialis coupons and discounts
transfer prescription coupon cialis coupon card cialis manufacturer coupon 2016
duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta duphaston i ovulacija
the abortion pill early abortion pill different types of abortion pill
how to get an abortion pill abortion pill definition abortion pill costs
pro abortion late term abortion pill late term abortion pill
how does abortion pill work articles on abortion pill post abortion pill
vermox sirup cijena movidafm.net vermox doziranje
abortion pill price arborawning.com early abortion pill options
duphaston i ovulacija duphaston forum duphaston tablete kako se piju
clomid proviron pct blog.lakerestoration.com clomid proviron pct
online couponing sites top coupon websites free coupon sites printable
amoxicillin antibiyotik fiyat albayraq-uae.com amoxicillin dermani haqqinda
viagra torta viagra viagra kamagra cialis
voltaren blog.griblivet.dk voltaren krem fiyat
coupons for prescriptions coupon prescription cialis coupons 2015
vermox pret vermox prospect vermox mikor hat
the abortion pill average cost of abortion late term abortion pill
clomid proviron gedave.ro clomid testosterone

لطفا با کلیک بر روی این قسمت ، در مورد این رصد اظهار نظر نمایید(0)

گزارش شماره 2 مربوط به رصد هلال صبحگاهی جمادی الثانی سال 1424
گزارش دهنده:


منبع : سایت کمان آسمانی

حضور محترم جناب آقای مهرانی:
با سلام و احترام پيرو گزارش رويت هلال صبحگاهي 28 جمادی الثانيه سال 1425 ه . ق به استحضار می رسانم :
ما در 95 كيلومتری جنوب شرقی تهران سمت غرب درياچه ی كوچك نمك واقع در تپه ای مشرف به اتوبان تهران _ قم مستقر شديم. گروه هفت نفری ما همگی مجهز به دوربينهاي 45×12 و 50×30×10و60×20 بودند. همانطور كه در گزارش قبل گفته شد از سمت سياره ی زحل و ستاره ی بتا جوزا ­سمت و محل طلوع ماه را مشخص كرديم  با روشن شدن نسبی آسمان و ملاحظه ی غبار من متوجه وخامت اوضاع شدم.
غبار تا حدود 5/3 درجه از افق را پوشانده بود. من سه نقطه را برای سه زمان مختلف برای پای عمود ماه در نظر گرفته و علامت گذاری كردم ؛ سپس رصد خود را از ساعت 6:05  شروع كردم. چون قبل از آن زمان ، جستجو برای پيدا كردن هلال بی معنی بود. در ساعت 6:10 دقيقه آقای مرزانی به من اشاره كردند در فلان منطقه با نشان دادن ناظر زمينی در فلان ارتفاع هلال را ديده اند. جايی را كه آقای مرزانی اعلام كردند با مكان هلال ماه در آن لحظه تقريبا" مطابقت داشت . دوربين را روی پايه ی تئودوليت قرار داده و بدون هيچ لرزشی مشغول رصد شدم, اما هيچ هلالی را نديدم. كمی بعد در ساعت 6:12 هلال را به وضوح ديدم  بنظرم آقای مرزانی احتمالا قبل از من هلال را در لابه لای غبار كمرنگ ديده بود .
به هيچ وجه طول كمان هلالی كه من مشاهده كردم با آن چيزی كه در نرم افزارها آمده نبود اينجانب هلال های متعددی را رصد كرده ام و از تعداد زيادی از آنها فيلم دارم ؛ آنچه از پشت دوربين ديده می شود )در شرايط مناسب جوی ) با آنچه در نرم افزار پياده شده تفاوت دارد؛ بعنوان مثال هلال ماه رمضان سال  1373ه . ش در نرم افزار دكتر منظور طول كمان را 85 درجه تخمين زده در صورتی كه طول كمان هلالی را كه با دوربين 45×12 رويت كردم اندكی بيش از 90 درجه بود . آقای موحد نژاد كه از رصد گران با تجربه هستند همين هلال را در منطقه ی ابراهيم آباد طالقان ديده اند ايشان هم همين نظر را دارند يا فرض بفرماييد طول كمان هلال 19 آگوست 2001 وقتی كه آقای موحد نژاد هلال را ديدند و به آقای گياهي كه ايشان هم از رصد گران با تجربه ی هلال ماه هستند نشان دادند نصفی از هلال در پشت كوه پنهان شده بود و ايشان نصف هلال را ديدند. حال اگر طول كمان همان هلال را طبق نرم افزار 52 درجه بدانيم طول كمان 26 درجه چه شكلی می تواند داشته باشد؟
يا همين هلال رجب سال 1381 در كرمان كه طبق نرم افزار دكتر منظور طول كمان آن  51 درجه است ؛ در صورتی كه به اعتقاد من طول كمان حدود 70 درجه است و اينجانب از بابت آن هيچ شكی به دل راه نمی دهم و ميدانم جناب آقای موحد نژاد هم طول كمان سال 1380 را 52 درجه نمي دانند .
پس نگاه كردن به شكل هلالی در فلان نرم افزار واعلام آن نه تنها مشكلی را حل نمی كند بلكه مشكل زا هم می شود. نرم افزار دكتر منظور از لحاظ محاسباتی بسيار ارزشمند است اما از لحاظ طول كمان به نظر می رسد طول دو سر لبه نازك كمان را لحاظ نمی كند .
حال برگرديم به هلال صبحگاهی مورد بحث :
از نظر من طول كمان از ساعت4:10 تا 7:20 است  و با اندكی اغماض از ساعت 4 تا 7:20 يعنی حدود90 درجه و كمی بيشتر. بنظر اينجانب طول كمان قطعا" كمتر از 90 درجه نبوده  و4 نفر از  همراهان ديگر من كه هلال را ديدند بدون اينكه حرفی از من در مورد طول كمان بشنوند من از آنها علاوه بر سوالاتی در ارتباط با هلال ، شكل هلال و طول كمان را پرسيدم  آقای مرزانی نظرشان 4 تا 7 و آقای غياثی نظرشان 4 تا 6:30 و دو نفر ديگر از دوستان  طول كمان را اشتباه تخمين زدند  واينجانب در همان جا و در همان لحظه رويت آنها را مردود اعلام كردم . از نظر من هلال به وضوح قابل رويت بود و يك نقطه سياه در مركز هلال ديده می شد و با اغماض طول كمان از ساعت 4 تا 7:20 بود وبه خاطرداشته باشيم به خاطر ليبراسيون خاص ماه واختلاف سمت منفی هلال قسمت بالای سمت راست هلال ضخيم تر به نظر می رسيد هر چند اين قاعده در مورد تمام هلالها مصداق ندارد.
 مايلم برای علاقمندان عرض كنم اينگونه هلالها با اين مختصات از نظر اكثر منجمين  حكم رويت  با چشم غير مسلح را دارد (در شرايط جوی و افق مناسب) چه رسد  به دوربين 60×20 و يا..... اينجانب چهار هلال ماه با حدود همين مختصات رصد كرده ام آنهم با دوربين های 35×7 و 45×12. به عنوان مثال هلال شامگاهی رمضان سال 1373 شمسی كه ارتفاع ماه 33/8 درجه ، درصد روشنايی73 % ، مكث هلال 46 دقيقه و سن مثبت هلال 15 ساعت و 40 دقيقه و هلال صبحگاهی 28 جمادی الثانی 1424 ارتفاع ماه 44/8  درجه ، درصد روشنايی 73% مكث ماه 44- دقيقه و سن ماه 15-  ساعت و 40 دقيقه بود اين دو هلال از نظر مختصاتی خيلي به هم شبيه هستند حتی از نظر سن , و همه مي دانيم آقای استيون ان. شور هلال 5 می 1989 را تقريبا با همين مختصات رويت كردند البته با چشم غير مسلح.  ايشان ركورددار رويت هلال ماه با چشم غير مسلح در جهان هستند . در خاتمه می بايستی نكته يی را براي عزيزان عرض كنم فعلا از نظر اكثر منابع علمی دنيا رصد آقاي اشميت در 14 سپتامبر 1871 حرف اول را ميزند ؛ ايشان توانسته اند هلال ماه صبحگاهی 14 سپتامبر را با سن منفی 15 ساعت و25 دقيقه , با چشم غير مسلح با روشنايی 66%  رويت كنند ؟ ! اگر رصد گران عزيز ايرانی می توانستند  اين هلال را با چشم غير مسلح رصد كنند شايد اميدی بود تا بتوانيم رصد آقای اشميت را كه كمی هم ابهام دارد را نقد و بررسی كنيم ، ولی در حال حاضر رصد هلال جمادی الثانی ممكن است در ايران جايی برای بحث از نظر ركورد داشته باشد ولی در دنيا با ركورد آقای اشميت فاصله ی زيادی دارد .
با احترام سيد محسن قاضی مير سعيد  

how women cheat femchoice.org my boyfriend cheated on me quotes
coupon for free click walgreens promo code photo
prescription drug coupons printable nlspeedskating.com drug rx coupons
revia 50mg flagyl acyclovir 400mg
viagra manufacturer coupon open free viagra coupon
abortion pill abortion pill abortion pill
online buy viagra viagra for sale uk effect viagra
prescriptions coupons codesamples.in lilly cialis coupon
prescriptions coupons 2015 cialis coupon coupons for prescription drugs
drug discount coupons prostudiousa.com online cialis coupons
metformin 850 open metformin 1000
renovar cnh myhsbook.com renova companhia
renovar cnh myhsbook.com renova companhia
cialis 2015 coupon link discount coupons for prescriptions
coupon prescription read coupons for cialis 2016
cialis sample coupon ismp.org prescription drug coupons
thyrax kopen thyrax duitsland thyrax duotab prijs
discount coupons for prescriptions antea-int.com printable coupons for cialis
natural abortion pill methods spontaneous abortion pill misoprostol abortion
amoxicillin accuton.com amoxicilline
buscopan ampullen buscopan dosierung buscopan hund
prescription drug coupons thestickybeak.co.uk coupons prescriptions
viagra kaufen apotheke viagra kaufen apotheke osterreich pflanzliche potenzmittel
buy abortion pill having an abortion abortion pill video
cialis prescription coupon steadfasttraining.co.uk cialis coupons online
amoxicilline aictmkulahospital.org amoxicillin al 1000
voltaren ampul voltaren jel voltaren ampul
where to get an abortion pill funtimeleisure.co.uk abortion options
coupons for cialis 2016 cialis coupon lilly cialis coupon
aspiration abortion how does abortion pill work natural abortion pill
abortion pill definition abortion pill methods how late can you get an abortion pill
how do abortion pill work against abortion pill teen abortion pill
addyi 100 mg addyi menopause addyi fda
abortion pill pictures how much is an abortion pill abortion pill clinics in houston
what is abortion pill first trimester abortion pill free abortions
abortion pill pictures how to have an abortion pill non surgical abortion pill
coupon for prescription free printable cialis coupons prescription drugs coupons
in clinic abortion pill price of abortion pill aspiration abortion
flagyl 125 zygonie.com flagyl v
abortion pill price arborawning.com early abortion pill options
abortion pill price arborawning.com early abortion pill options
abortion pill alternatives average cost of abortion abortion pill price
addyi addyi menopause addyi menopause
clomid proviron pct blog.lakerestoration.com clomid proviron pct
second trimester abortion home abortion pill cheap abortion pill clinics
types of abortion pill herbal abortion pill abortion pill is murder
vermox pret vermox prospect vermox
vermox pret blog.pragmos.it vermox
abortion pill laws akum.org about abortion pill

لطفا با کلیک بر روی این قسمت ، در مورد این رصد اظهار نظر نمایید(0)