امروز دوشنبه 3 مهر 1396   مصادف با 3 محرم 1439   مطابق با (25/9/2017)
ورود اعضاء
  نام مدیـــر:
  کلمه عبور:
 
رصد هلال شوال 1438 در روزگاه، بجای شامگاه

 

وضعیت رويت پذیری هلال:

نقشه رویت پذیری هلال شوال در غروب روز شنبه 3 تیر 1396نشان می دهد که هلال در اولین مناطق شرق و جنوب قاره افریقا با تلسکوپ قابل رویت است (خط سیاه رنگ با عدد 10). سپس حوالی سحرگاه در ایران، در هنگام مغرب امریکای جنوبی و مرکزی هلال با چشم غیر مسلح قابل رویت است.

 

اکنون که مشخص است هلال در غروب روز شنبه در ایران قابل رویت نیست، جای این سوال باقی است که وضعیت رویت هلال قبل از غروب خورشید چگونه است؟ برای پاسخ به این سوال و به کمک مدل مثلثی، نقشه های زیر را در زمان هم ارتفاعی ماه و خورشید (3 تیر) بررسی می کنیم.

با این مشخصات معلوم است که چنین هلالی در زمان هم ارتفاعی قابل رویت نیست. اکنون ممکن است این سوال پیش آید که در ارتفاع پایین تر و نزدیک به غروب خورشید، وضعيت رویت چگونه است؟ از روی نقشه های فوق بر می آید که وضعیت رویت در غرب و شمال غرب بهتر از بقیه جاهاست. در این مناطق هنگامی که جدایی زاویه ای ماه و خورشید به 8 درجه می رسد، ارتفاع ماه حدود 10 درجه، فاز 54/0 و ضخامت هلال 16/0 دقیقه قوسی می باشد. تا کنون هلالی با این مشخصات رویت نشده است. بررسی رکورد های هلال شوال 1434 (16 مرداد 92 برابر با 7 اوت 2013) نیز رویت هلال در جدایی 8 تا 8.5 درجه در ارتفاع 50 تا 30 درجه اتفاق افتاده بود که خود آن رصدها هم، جای بحث و مناقشه شد.

روزگاه یکشنبه 4 تیر:

این هلال از هنگام طلوع ماه، با تلسکوپ و دوربین قابل رویت است. اگر رصدگر بتواند در کوهستان های مرتفع و در یک آسمان صاف و شفاف پهلو بگیرد، می توان پیش بینی کرد که هلال در بین ساعات 13 تا 15 با چشم غیر مسلح نیز قابل رویت است. در این زمان، رکورد جدایی زاویه ای ماه از خورشید به 19 درجه می رسد. در زیر نقشه های جدایی، زمان هم ارتفاعی و ارتفاع ماه و خورشید را در بهترین زمان برای نقاط مختلف ایران مشاهده می کنید:

 

با آرزوي داشتن آسماني بدون ابر و غبار و موفقيت براي تمام رصدگران هلال

سيد قاسم رستمي- عضو گروه غير حرفه اي رؤيت هلال

بجنورد-  2/04/1396

1