گزارش شامگاهی
تاریخ رصد : 1435 / 4 / 14

گزارشهای رصد هلال ربیع الثانی 1435

 برای مشاهده ی گزارشهای رصدی گروههای استانهای خراسان شمالی ، رضوی و جنوبی ، بر روی اینجـــا کلیک کنید .