گزارش صبحگاهی
تاریخ رصد : 1426 / 10 / 14

گزارشهای رصد آخرین هلال صبحگاهی شوال1426

منبع: سایت کمان آسمانی

بسم الله الرحمن الرحيم 

آخرين هلال صبحگاهي شوال 1426 

چهارشنبه 9 آذر 1384 ، 27 شوال 1426 ، 30 نوامبر 2005 

گزارشهاي رصد هلال :

 

گزارش شماره5

گزارش دهنده  آقاي سعيد آقائي ، كانون حكيم عمر خيام نيشابوري ، نيشابور (پست الكترونيكي براي كمان آسماني)

 

 

به نام خدا, گزارش رويت آخرين هلال شوال 1426

 

گزارش شماره:

 

گزارش دهنده: سعید آقائی –  کانون حکیم عمر خیام نیشابوری

 

تاریخ رصد: بامداد 9 آذر 1384, 27 شوال 1426, 30 نوامبر 2005

 

محل و مختصات رصدگاه :

 

نيشابور- جاده ي منتهي به اردوگاه باغرود- رصدگاه صبحگاهی

 

عرض جغرافیایی 36 درجه و 955/12 دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 58 درجه و 084/49 دقیقه شرقی ، 1220 متر ارتفاع از سطح دریا

 

وضعیت جوی: آسمان کاملا صاف- بدون وزش باد

 

دما

 

فشار جو

 

ميزان رطوبت

 

ميزان پوشش غبار و ابر در افق

 

-5.4°c

 

883.9 m