پــایــگــــــاه اطــــلاع رســـــانـــی هــــلال مـــــاه

www.Helalemah.ir

امروز : یکشنبه مورخ 2 آبان 1400 هجری شمسی ، مطابق با 17 ربیع الاول 1443 هجری قمری ، مطابق با 24 اکتبر 2021 میلادی

گزارشات هلال صبحگاهی جمادی الثانی 1424


منبع: سایت کمان آسمانی

 

گزارشات رصد هلال در ايران :

گزارش شماره13

گزارش دهنده آقای سید مصطفی امام
چهارشنبه 5 شهريور ماه
مشروح گزارش آقای سيد مصطفی امام ، تهران (از طريق پست الکترونيکی)
بسم الله الرحمن الرحيم
روز سه شنبه 4 شهريور 1382 ، دوازده نفر از اعضای گروه نجومی صدرا به قصد رويت هلال ماه عازم اطراف شهر ساوه شديم. ابتدا قبل از رسيدن به ساوه مکان رصدی مناسبی را يافتيم. سپس برای طی طول شب و رصد اجرام غير ستاره ای عازم آتشکده نويس در 40 کيلومتری جنوب غرب ساوه شديم. ساعت 3 بامداد وسايل را جمع کرديم و به سمت مکان مورد نظر در پنج کيلومتری شمال ساوه حرکت کرديم. تقريبا" ساعت 5 بامداد در محل حاضر شديم و شروع به بررسی افق منطقه و برپايی وسايل کرديم. ابزاری که در اختيار داشتيم دو دوربين 50*10 ، دو دوربين 60*20 و يک دوربين 120*20 بود. برای بدست آوردن سمت طلوع ماه ستاره کاستور وزحل راهنمايان خوبی بودند. از ساعت 05:45 همه افراد چشم به افق شرقی دوختند و با ابزارهای مختلف شروع به رصد کردند.
موانع موجود در افق بيش از يک درجه ارتفاع نداشتند و غبار افق هم کمتر از دو درجه ارتفاع داشت و در کل شرايط مناسبی فراهم بود. قرار بر اين شد که هر کس با هر وسيله حداکثر دو دقيقه هلال را جستجو کند و سپس با وسيله ديگری اين کار را انجام دهد. در ساعت 05:57 آقای سيد هادی مصلحی در يک لحظه احساس می کند که هلال را رويت کرده ولی سايرين موفق به رصد هلال در آن زمان نشدند. همچنان به کار رصد ادامه داديم. در ساعت 06:15 آقای مصطفی امام احساس می کند که لحظه ای با دوربين 60*20 هلال را رويت کرده ، بلافاصله پای عمود هلال را بدست می آورد و با دوربين 120*20 همان محل را جستجو می کند. پس از چند ثانيه مکث در تصوير ، برای چند ثانيه هلال را می بيند. روشی که ايشان برای بهتر ديدن هلال استفاده می کند اين است که با زدن ضربات آرام به چشمی دوربين ، کمی دوربين حرکت می کند و اگر جسمی در تصوير باشد بهتر خود را نمايان می کند. پس از آن آقايان سيد هادی مصلحی ، نويد تدين پور ، سيد حسام اعرابی ، بابک پور يعقوب و سيد امير حسينی هم با استفاده از همين روش موفق به رويت هلال شدند و هر کدام تصوير جداگانه ای رسم می کنند که تقريبا" همه با هم يکسان بودند. همچنان هلال را دنبال می کرديم تا نهايتا" در ساعت 06:20 آخرين رويت انجام شد. و پس از آن ديگر موفق به رويت نشديم. ارتفاع هلال در زمان رويت تقريبا" 5 درجه بود و طول کمان تقريبا" 60 درجه که از روی ساعت از ساعت 3 تا 5 کشيده شده بود. بعد از آن طلوع خورشيد را ديديم که يک طلوع بسيار درخشان نشان از افقی کم غبار داشت.
با احترام
سيد مصطفی امام


توجه : با استفاده از نقشه های 1:1000000 گيتا شناسی ، مختصات جغرافيايی محل رصد اين گروه تقريبا" 35:05 شمالی و 50:23 شرقی بوده است. زمان طلوع ماه در اين منطقه در ساعت 05:52 بوده و در ساعت 05:57 (زمانی که آقای سيد هادی مصلحی اعلام رويت می نمايند) ارتفاع هلال از افق (منظور افق صفر است) کمتر از 5/0 درجه بوده است. بنابراين گزارش آقای مصلحی ، دال بر رويت هلال در ساعت 05:57 ، بدليل قرار داشتن هلال ماه در پشت موانع ، مردود است.
در اين گزارش اشاره نشده است که ارتفاع موانع و غبار با هم دو درجه بوده و يا 1 درجه موانع و بالای آن 2 درجه غبار وجود داشته است؟ اگر فرض اول صحيح باشد ، اين سوال مطرح می شود که علت تاخير در رويت هلال با دوربين 120*20 در فاصله زمانی 06:07 تا 06:15 چيست؟ چرا که در اين زمان هلال در بالای غبار قرار داشته و قاعدتا" با دوربين قدرتمند 120*20 بايد ديده می شده است.
اگر فرض دوم صحيح باشد ، رويت هلال توسط آقای سيد مصطفی امام می تواند منطقی باشد ، اما زمان کم رويت توسط ايشان ، باعث می شود اين رويت قابل استناد نباشد.
در اين گزارش اعلام نشده است که آخرين نفری که هلال را رويت نموده چه شخصی است؟ چرا که در هلالهای صبحگاهی ، آخرين رويت است که اهميت دارد و نه اولين رويت. ميزان رويت هر يک از افراد نامبرده شده در گزارش نيز درج نشده است. تنها نکته ای که به آن اشاره نموده اند ارتفاع هلال و زاويه ساعتی آن است که بر اساس مشاهدات رصدگران بيان شده است.
باز هم مشخص نيست اين ارتفاع و زاويه ساعتی برای ساعت 06:15 است و يا ساعت 06:20 ؟ اگر برای ساعت 06:15 باشد که کلا" مردود است زيرا ارتفاع هلال در اين زمان حدود 5/3 درجه است و زاويه ساعتی دو سر هلال هم حدود 83 درجه است. در مورد شکل ظاهری هلال نيز توضيحاتی داده خواهد شد.
در ساعت 06:20 ارتفاع هلال حدود 5/4 درجه بوده است. از اختلاف 5/0 درجه ای اين عدد با گزارش رصدگران می توان صرف نظر نمود ولی نکته ای که باقی می ماند اينکه طبق محاسبات نرم افزارهای تخصصی رويت هلال ، زاويه دو سر هلال برای اين زمان و اين منطقه رصدی حدود 82 درجه بوده است و شکل آن از کمی پايين تر از ساعت 4 تا نزديک ساعت 7 را در بر می گيرد. اگر فرض نماييم لبه های هلال بدليل باريکی زياد قابل تشخيص نباشد و رصدگران عمدتا" بخش ميانی آن را ديده باشند ، شکل هلال از ساعت 5/4 تا 5/6 را در بر می گيرد. رصدگران شکل هلال را از ساعت 3 تا 5 ترسيم کرده اند. تفاوت آشکار بين اين دو به حدی است که ديگر نمی توان از آن به سادگی صرف نظر  کرد. به هر حال ضمن ادای احترام به تمامی رصدگران اين گروه ، به نظر می رسد که اين دوستان عزيز هنوز بايد جزئيات بيشتری از رصد خود را ارائه نمايند تا بهتر بتوان به تحليل آن پرداخت.

گزارش شماره12
گزارش  دهنده آقای رضا طيب طاهر ، دزفول (از طريق پست الکترونيکی)
به نام خدا
گزارش رصد هلال صبحگاهی چهارشنبه 28 جمادی الثانی 1424
رصدگران : رضا طيب طاهر ، امير قادری و محسن دزفولی
مکان : شمال شرقی شهرستان دزفول ، 32:23 شمالی و 48:24 شرقی
ابزار : دوربين دوچشمی 60*20 و 35*7
ما مکان رصد را از روز دوشنبه صبح پيدا کرده و در روز سه شنبه صبح نيز به اين مکان مراجعه کرده و هلال را رصد کرديم و مکان طلوع خورشيد را در افق با عوارض طبيعی رد افق ، برای روز چهارشنبه مشخص کرديم. افق ما دارای 5/1 درجه کوه و 5/0 درجه درخت بود. روز چهارشنبه صبح ما در ساعت 05:45 صبح در محل حاضر شديم ولی متاسفانه با گرد و غبار بسيار غليظ صبحگاهب تا حدود 7 درجه روبرو شديم. طلوع خورشيد از پشت موانع ساعت 07:00 بود و ما تا ساعت 07:30 در محل بوديم و هلال رويت نشد.
با تشکر ، رصدگران بی صيد جنوب!!

گزارش شماره11
گزارش دهنده آقای امير حسن زاده ، گروه نجوم ستاره شمال ، رشت
با عرض سلام و خسته نباشيد
به منظور رويت هلال صبحگاهی 28 جمادی الثانی 1424 ، سه تن از اعضای گروه نجوم ستاره شمال ، روز سه شنبه (4 شهريور 82) عازم شهرستان کوهين واقع در استان قزوين شديم. محل رصد ، حوالی روستای گزنه از توابع شهرستان کوهين انتخاب شد. با محاسبات انجام شده و کمک گرفتن از سمت و ارتفاع زحل در ساعت 03:30 و سمت ستاره بتا – جوزا در ساعت 05:00 توانستيم برآورد خوب و دقيقی از سمت ماه داشته باشيم.
رصدگران و ابزار مورد استفاده : داوود همتی (دوربين دوچشمی 50*10) ، مازيار سيد نژاد (دوربين دوچشمی 60*20) و امير حسن زاده (دوربين دوچشمی 60*20)
عرض جغرافيايی محل رصد : 36 درجه و 21 دقيقه شمالی
طول جغرافيايی محل رصد : 49 درجه و 41 دقيقه شرقی
ارتفاع از سطح دريا : 1410 متر
موانع موجود در افق شرق – شمال شرق : رشته کوهی تا ارتفاع 2 – 5/1 درجه
وضعيت جوی در افق شرق – شمال شرق : غبار غليظ تا ارتفاع 5/2 درجه و پس از آن وجود غبار رقيق تا ارتفاع 5 درجه قابل تشخيص بود.
زمان شروع جستجو : ساعت 06:00 (بامداد چهارشنبه 5 شهريور)
زمان پايان جستجو : ساعت 06:30
زمان پديدار شدن خورشيد از پشت کوهها : ساعت 06:45
نتيجه رصد : هلال ماه رويت نشد.

گزارش شماره10
گزارش دهنده آقای سيد مصطفی امام ( اين گزارش توسط آقای محمد رضا صياد و تلفنی برای کمان آسمانی ارسال شده است )
محل رصد : جاده تهران – ساوه ، 5 کيلومتر مانده به ساوه
همراهان : آقايان نويد تدين پور ( دانشجو ) ، هادی مصلحی ( دانش آموز ) ، حسام اعرابی ( دانش آموز ) ، بابک پور يعقوب ( دانش آموز ) و 6 نفر همراه ديگر
تجهيزات : دوربين دوچشمی 60*20 ، دوربين دوچشمی 50*10 و يک دستگاه دوربين دوچشمی 120*20 زايس
شرايط جوی : افق شرقی تا ارتفاع 1 درجه غبار آلود و بالای آن صاف
خلاصه گزارش: در ساعت 05:57 آقای هادی مصلحی ادعا می کنند که با دوربين 120*20 موفق به رويت هلال شده اند ولی ديگران ادعای ايشان را تاييد نکردند. تلاش برای رويت هلال ادامه داشت تا اينکه در ساعت 06:15 آقای مصطفی امام با دوربين 120*20 هلال را رويت می نمايند. ايشان اظهار می کنند که با زدن ضربه های آرام به چشمی دوربين 120*20 که بر روی سه پايه مستقر بود ، توانستم وجود هلال را در ميدان ديد دوربين ، بهتر تشخيص دهم. از اين زمان و در طول مدت 5 دقيقه ، ساير همراهان نيز موفق به رويت هلال شدند. آخرين رويت در ساعت 06:20 انجام شده و پس از آن ديگر نتوانستيم هلال را ببينيم.
توجه : اين گزارش دارای اهميت زيادی بوده و منتظر آن هستيم تا جناب آقای امام ، مشروح گزارش را ارائه نمايند تا کارشناسان رويت هلال بتوانند به تحليل آن بپردازند.

گزارش شماره9
گزارش  دهنده آقای سيد محسن قاضی مير سعيد ( از اساتيد کمان آسمانی ) ، تهران
حضور محترم جناب آقای مهرانی
با سلام و خسته نباشيد
به استحضار ميرسانم اينجانب به اتفاق آقايان صياد و مرزانی از تهران و آقايان لطفی ، غياثی ، مسعودی و نوابی از مرکز نجوم آستان حضرت شاه عبدالعظيم به سمت قم حرکت کرده تا در مسير ، مکانی را برای رصد هلال صبحگاهی جمادی الثانی 1424 انتخاب کنيم. در ساعت 04:15 بامداد از عوارضی به سمت قم حرکت کرديم. هر چه به سمت جنوب می رفتيم هوا تميزتر و ستارگان درخشانتر می شدند. من مرتب سمت شرق افق را زير نظر داشتم. ظاهرا" با توجه به درخشش ستارها اينطور معلوم بود که هوا برای رصد مناسب است. طبق تصميم قبلی به سمت درياچه کنار اتوبان قم رفته و در غرب درياچه ، بالای تپه ای موضع گرفتيم. به علت زمان کم نتوانستيم از تئودوليت استفاده کنيم ولی با توجه به داشتن سمت و ارتفاع سياره زحل و ستاره بتا جوزا ( در زمان طلوع ماه ) توانستيم محل تقريبی هلال ماه را ( با يک درجه خطا ) پيدا کنيم. اما با روشن شدن تدريجی هوا متوجه شديم که افق شرقی ما غبار آلود است. با اندازه گيری غبار ، اين احتمال را دادم که شانس رويت هلال نمی تواند از 60% بيشتر باشد. تا 2 درجه و 20 دقيقه قوسی غبار فوق العاده تيره و حدود 1 درجه و 10 دقيقه قوسی غبار کم رنگ در بالای افق بود و سپس آسمان افق شرق و شمال شرقی پاک می شد. از ابر هم هيچ خبری نبود. رصد را از ساعت 06:05 شروع کردم. هلال درست در منطقه ی تيره و غبار آلود قرار داشت. چند دقيقه ای صبر کردم و در ساعت 06:11 بامداد ، احساس کردم هلال را در لا به لای غبار ديدم ، اما به علت غبار ضخيم نتوانستم بيش از چند ثانيه هلال را رصد کنم. در ساعت 06:13 هلال بهتر ديده شد. به دوستان اعلام کردم و از آنها خواستم همان منطقه را رصد کنند. من با دوربين 60*20 که از آقای نوابی گرفته بودم هلال را تا ساعت 06:16 رصد کردم و پس از آن دوربين را به آقای نوابی دادم تا ايشان هم هلال را رويت کند و خودم با دوربين 45*12 هلال را رصد کردم. آنجا بود که متوجه اهميت بزرگنمائی شدم. اينگونه هلالها در لای غبار نيز به بزرگنمائی بيشتری دارد. من فکر میکنم اگر کمی غبار کمتر بود ، همه ی اعضای گروه هلال را رويت می کردند. در نهايت اينجانب ، آقای مرزانی و آقای غياثی موفق به رويت هلال شديم. اين هلال با سن منفی 15 ساعت و 40 دقيقه ( در ساعت 06:16 بامداد و در مکان رصدی مورد اشاره ) دارای ارزش رصدی زيادی است . من با مراجعه به رکوردهای جهانی ، فقط رصد آقای اشميت در سال 1871 را ديدم که با سن منفی 15 ساعت و 25 دقيقه توانسته اند هلال ماه را با 66 صدم درصد فاز و با چشم غير مسلح رويت کنند. بقيه ی رصدها همگی بيش از منفی 16 ساعت سن دارند. انشاءالله گزارش کامل همراه با محاسبات را در آينده برای رصدگران عزيز خواهم نوشت. منتظر خبرهای خوب از اقصا نقاط ايران در ارتباط با اين هلال هستيم تا شاديمان را مضاعف کند. ضمنا" از شما بابت اظهار لطف ، حمايت و عنايتی که به اينجانب داريد قدردانی کرده ، آرزوی سلامتی و تندرستی هرچه بيشتر برای شما از خداوند منان خواهانم.
با تجديد احترام
سيد محسن قاضی مير سعيد


                    از راست به چپ آقايان جهانگير مسعودی ، علی اصغر لطفی ، محمد رضا صياد ، مهدی نوابی ، محمد غياثی صلوات ، مرزانی و سيد محسن قاضی مير سعيد

گزارش شماره8
گزارش  دهنده آقای محمد مهدی مطيعی ، گروه نجوم طوس ، مشهد مقدس
جناب آقای مهرانی
با سلام و آرزوی موفقيت به استحضار می‌رساند اينجانب به اتفاق جناب آقای دكتر عدالتی سرپرست محترم رصدخانه دانشكده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برای رؤيت هلال صبحگاهی 28 جمادی الثانی 1424 مطابق با چهارشنبه 5 شهريور 1382، ساعت 4:30 بامداد در محل رصدخانه دانشكده علوم حضور يافتيم. متاسفانه هلال ماه مذكور رؤيت نگرديد. ساير مشخصات مورد نياز در زير آورده شده است:
طول جغرافيايی محل: 5/59 شرقی
عرض جغرافيايی محل: 3/36 شمالی
ارتفاع از سطح دريا:    1050 متر
موانع موجود در افق: رشته كوهی به ارتفاع تقريبی 2 درجه
شرايط آب و هوايی افق: وجود لايه ای غبار نه چندان غليظ تا ارتفاع تقريبی 6 درجه
نوع ابزار: تلسكوپ سلسترون 8 اينچ اشميت كاسگرين با موتور ردياب
اسامی رصدگران: دكتر محمد تقی عدالتی و محمد مهدی مطيعی
زمان طلوع خورشيد: 5:58
سمت خورشيد هنگام طلوع: 53/76 درجه
زمان طلوع ماه: 5:12
ارتفاع ماه هنگام طلوع خورشيد: 8/7 درجه
سمت ماه هنگام طلوع خورشيد: 02/74 درجه
پيروز و سربلند باشيد
محمد مهدي مطيعي
5/6/82

گزارش شماره6
گزارش دهنده  آقای اميری زاده ، گروه نجوم کوير ، کرمان
محل رصد : کوههای سيرچ واقع در 100 کيلومتری جنوب شرقی کرمان
همراهان : آقايان دوست محمدی ، حسينی نسب ، اروميه ای و تنی چند از خانمهای عضو گروه نجوم کوير
تجهيزات : دو دستگاه دوربين 120*20
وضعيت جوی : هوای کاملا" ابری
خلاصه گزارش : بدليل وجود شرايط نامناسب جوی هلال رويت نشد.

گزارش شماره5
گزارش دهنده  آقای حسين جانقربانی ، شهرضا – استان اصفهان
محل رصد : کيلومتر 8 جاده ی شهرضا – سميرم
همراه : آقای غلامرضا دباغ
تجهيزات : دوربينهای دو چشمی 50*7 و 30*8
وضعيت جوی و افق شرقی : ارتفاع موانع در افق شرقی حدود 4 درجه و بالای آن تا 25 درجه غبار رقيق
خلاصه گزارش : هلال ماه رويت نشد.


گزارش شماره4
گزارش دهنده آقای موسی زمانی ، اخترنمای شيراز
سلام آقای مهرانی
من امروز صبح با آقای مهدی گلکاری به نزديکی شهر خرامه ( 50 کيلومتری شرق شيراز ) به طول جغرافيائی 53:12 شرقی و عرض جغرافيائی 29:33 شمالی رفتيم تا هلال را شکار کنيم ، اما متاسفانه گرد و غبار و دود مانع از کار ما شد. ارتفاع کوهها حدود 5/1 درجه بود و تا 3 درجه از افق آلودگی بود و گرد و غبار ، نسبتا" شديد و تا حدود 6 درجه از اين آلودگی ادامه داشت. ما دوربين 50*7 و 40*21-7 داشتيم اما نتوانستيم هلال را ببينيم.

گزارش شماره3
گزارش دهنده  آقای عليرضا بوژمهرانی ، اصفهان
کم شانسی و بد بياری ما برای رصد هلال در سال 1382 کماکان استمرار دارد. کاش اين سال 82 زودتر تمام می شد!! بامداد امروز برای رصد هلال به منطقه بروجن عزيمت کرديم. با اينکه 48 ساعت قبل ، آسمان اين منطقه کاملا" صاف بود ، اما صبح امروز لايه هايی از غبار تا ارتفاع 7-6 درجه از افق را پوشانده بود. در نزديک افق ، غبار نسبتا" غليظی وجود داشت و هر چه بالاتر می رفتيم از غلظت آن کاسته می شد. وجود ابرهای پراکنده ی بسيار رقيق هم مزيد بر علت شد تا گروه ما نتواند عليرغم تلاش زياد ، هلال را رصد نمايد.
تجهيزات: دوربينهای دوچشمی 80*15 ، 70*12 ، 60*20 ، 50*30-10 ، 50*7 ، 35*7 ، قطب نما و جی پی اس


                                                                               آسمان افق شرقی محل رصد در بامداد روز چهارشنبه 5 شهريور


           گروه اعزامی از چپ به راست عليرضا بوژمهرانی ، سعيد جانقربان ، علی فروغی ، مورونيان و مهدی خرسندی
                  سه شنبه 4 شهريور ماه 1382

گزارش شماره 2
گزارش دهنده  آقای عليرضا بوژمهرانی ، اصفهان
بامداد امروز برای رصد هلال ماه ، اندازه گيری ارتفاع موانع افق شرقی محل رصد ، بررسی شرايط جوی و پوشش غبار و نيز کسب اطلاع از ميزان روشنايی هوا در ساعت 05:55 بامداد ( زمان طلوع ماه در بامداد روز چهارشنبه 5 شهريور ) ، در ساعت 03:45 به سمت بروجن حرکت کرده و در ساعت 04:55 به محل رصد رسيدم. طبق اطلاعات نرم افزار دکتر منظور ، طلوع ماه در ساعت 04:49 روی داده بود ولی من هلالی نمی ديدم! در ساعت 05:03 هلال را در ارتفاع نيم درجه از افق مشاهده کردم. با توجه به اينکه در نرم افزارهای نجومی ، محاسبات  مربوط به ماه برای مرکز ماه انجام می شود ، اينطور استنباط کردم که ارتفاع موانع افق شرقی ، بايد حدود 5/1 درجه باشد. هلال ماه در زمان طلوع ، بدليل وجود غبار ، به رنگ قهوه ای روشن ديده می شد. اين موضوع قدری باعث نگرانيم شد زيرا با در نظر گرفتن ارتفاع موانع ، وجود غبار می تواند برنامه ی روز چهارشنبه را با مشکل جدی مواجه کند.
هلال در ساعت 05:07 دارای اختلاف سمت حدود 5/2 درجه ای با خورشيد بود. اين اختلاف سمت در ساعت 06:08 به حدود صفر رسيد. در هنگام مراجعت به اصفهان نيز شاهد طلوع زيبای خورشيد در کنار شاليزارهای شهرستان زرين شهر بودم. امروز آسمان اصفهان و حومه ی آن بشدت از غبار و مواد آلاينده اشباع شده است. اميدوارم صبح فردا وضعيت جوی مناسبتری داشته باشيم.


 


                                                                                            هلال ماه در ساعت 05:07 بامداد


                                                                                                      هلال ماه در ساعت 06:08 بامداد

                                                                                                   پوشش غبار در افق شرقی محل رصد

                                                                                    طلوع خورشید در زرین شهر

 

گزارش شماره1
گزارش دهنده  آقای عليرضا بوژمهرانی ، اصفهان
در ساعت 04:15 بامداد روز دوشنبه 3 شهريور ماه ، از اصفهان به سمت بروجن به راه افتادم. برنامه ی امروز من برای رصد هلال نبود و فقط می خواستم مدت زمان لازم برای رسيدن به رصدگاه را بدست آورده و وضعيت جوی اين مکان در صبحگاه را مشاهده نمايم. در تصوير شماره يک ، رصدگاه انتخابيم را مشاهده می نماييد. اين مکان که در کنار جاده ی اصلی قرار دارد ، دارای افق شرقی باز و شرايط جوی نسبتا" مناسبی است و بدليل کشت و زرع انجام شده در زمينهای اطراف آن ، مقدار کمی غبار در هوای آن وجود دارد. همچنين اين منطقه از صنايع آلوده کننده هوا که در اطراف اصفهان به وفور وجو دارند ، به اندازه کافی دور است. تصوير شماره دو ، عکسی است که در بامداد امروز و در هنگام مراجعت به اصفهان گرفته ام. آلودگی هوا که در شکاف بين کوهها ديده ميشود ، مربوط به کارخانه ذوب آهن و فولاد مبارکه اصفهان است.

 

;

استفاده از مطالب فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به تیم برنامه نویسی آویسا می‌باشد .