پــایــگــــــاه اطــــلاع رســـــانـــی هــــلال مـــــاه

www.Helalemah.ir

امروز : جمعه مورخ 30 مهر 1400 هجری شمسی ، مطابق با 15 ربیع الاول 1443 هجری قمری ، مطابق با 22 اکتبر 2021 میلادی

تحلیل رصد جنجالی جیمز استم

به نام خداوند جان و خرد

با سلام خدمت دوستان گرامي جوابيه دوستان در خصوص رصد اقای جیمز استم را خواندم. تقريبا چيزي را كه حدث مي زدم برايم مسجل شد! چند مطلب رو خواستم به اطلاع برسانم و بيش از ان مصدع نمي شوم .

اولا فكر مي كنم براي دوستان سوء تفاهم ایجاد شده است. اينجانب در اين رصد خاص" نه به حد دانژون كار دارم نه به سن ماه، چه زمين مركزي و چه مكان مركزي به قول اقاي اوده و ... .  من به يك هلال با جدايي زاويه اي 6 درجه با تلسكوپي با بزرگ نمايي 80 برابر كار دارم با ارتفاعي كم تر از 4 درجه و فاز زمين مركزي 36 صدم درصد، اقاي استم مدعي رويت اين هلال است ،ايشان فردي است با تجربه و دقيق اما به تدريج با مطرح كردن رصدهاي اين چنيني و ان چناني اعتبار خودش را لااقل در پيش اينجانب واز همه مهم تردر پيش هموطنانش زير سوال برده است...

در گزارش چند سال پيش كه هلالي را با جدايي 6.30 ديده بود به مراكز معتبر و از جمله اسكاي اند تلسكوپ گفته بود 4 ثانيه ديده و مطمئن نيست كه ديده يا نه ( رجوع شود به مقاله ) براي همين شفر و سينات به ايشان پيشنهاد كرده بودند كه بيشتر رصد كن ، در ان رصد ارتفاع هلال صبحگاهي ايشان بيش از 5 درجه و جدايي 6.30 بود و در اولين گزارش براي ايكوپ نوشته بود من مطمئن نيستم ان هلال بود يا چيز ديكه من توانستم ( كمتر ار 1 دقيقه ) ان هلال را ببينم و دوستم عكس ان چيزي را كه من ديدم را ديد و ما دو نفر دو چيز مختلف را ديديم مي روم منزل بيشتر بررسي مي كنم و بعد گزلرش كامل را مي دهم ! ، بعد از يك هفته در ايكوپ شرح مي دهد هلال را تا 5 دقيقه قبل از طلوع خورشيد ديده  يعني حدود 20 دقيقه ، سه گزارش متضاد و بسيار فاحش در عرض يك هفته ! ، دوستان شخص من نمي توانم به اين نوع گزارشها و از اين نوع افراد كه بيش از 60 سال از سنشان مي گذرد و بايد اولگوي مناسبي براي نسل بعدي باشند بيش از اين خوشبينانه فكر كنم ، خدا وكيلي اگر همچين رصدي را در ايران كسي مدعي مي شد چه به روزش مي امد يا اگر همچين گزارشي از ايران به ايكوب مي رفت چه جيزي در انتظارش بود ؟ ( لصفا  به من نگوييد ان اقا استم بود اما اين اقا مثلا فلاني است من رصدگري را كه با دوربين هلالي را مي بيند كه استم با تلسكوپ و يك صدم اقاي استم تجربه دارد را خيلي وارد تر از خودم يا امثال استم ميدانم ) زماني كه استم چند جدول براي من فرستاد و ركورد هاي متعددي در ان بود اسم من در تمام جدول ديده مي شد در صورتي كه استم حداقل تعداد رصدهايش بيشتر از اينجانب است و البته در چند جا اسم ايشان هم بود در يكجا اسم من و او در كنار هم و در محاسبه مكان مركزي من دوم بودم و او اول و به جاي اسم اقاي موحد نژاد اسم اقاي گياهي به جاي نفر سوم نوشته شده بود من از او به خاطر جدول تشكر كردم و تذكر دادم بعضي از مكانهاي كه براي رصد من نوشته اي درست نيست ضمنا اسم اقاي موحد نژاد را كامل كنيد ، اقاي سينات هم از او تشكر كرد ، او يك نامه خصوصي با يك جدول فرستاده بود و از من نظر كارشناسي خواست يعني با يك هندوانه قرمز و شيرين در زير بغلم مي خواست تاييد مرا در سن مكان مركزي بگيرد ، اگر خودم نفر اول نبودم و دشمنم به جاي من بود هم همين نظر را داشتم ( سن مكان مركزي غلط است و كسي كه انرا مطرح مي كند غرض دارد و بس ) او حرفش را به دو نفر يا چند نفر فرستاد لذا جوابش هم محدود بود اما امروز حرف او به واسطه اقاي اوده در ايكوپ فراگير شده بس جواب فراگير مي خواهد چه منفي باشد  و چه مثبت ، حالا دوستان امتحان كنند بر خلاف حرف ايشان حرف بزنيد ديگر .... بگذريم درمسائل علمي بايد صبر و تعقل را سر لوحه كار قرار داده و سره را از ناسره تشخيص و مجزا كرد .

در اين گزارش امده ايشان هلال را با ان مشخصات ديده اند بسيار خوب نظر ايشان مورد احترام ، زماني كه من گزارش رصدي خودم را به ايشان فرستادم در سال 2002 ايشان به من گفت چقدر مطالبي كه نوشتي طولاني است چرا اينقدر وارد جزئيات شدي در اين رصدي كه داشتي وقتي همراهانت نتوانستند هلال را ببينند اثبات ان خيلي سخت است چطوري مي خواهي ثابت كني ؟ ! من در جواب گفتم شايد قبول كردند اگر هم نكردند در رصدهاي بعدي شايد توانستيم گروهي ببينيم ، حال وصف ان روز است اينجانب امروزحتي اگر 30 درصد هم به اين رصد مطمئن بودم اول كسي بودم كه به او و يا به هر كس ديگري به غير از او تبريك مي گفتم ، تمام رصدها بايد يك روزي ارتقاء پيدا كند اين مطلب را 10 سال پيش گفتم و به ان معتقدم اب راكد زيبايي ندارد اين رودخانه است كه زيباي و نشاط مي اورد اما نه رودخانه گل الود ، اين را گفتم تا بدانيد ايشان براي تاييد نشدن رصد من با اقاي سينات درگير شد، حتي در مورد اولين رصدش در سال 1996 نيز درگيري شديدي داشتند اين را در ابوظبي به من گفت و اقاي طباطبايي محبت كرده نقش مترجم  را داشتند و البته شاهد گفتگو ، ايشان نامه هاي به مهندس احيايي نوشته كه رصدهاي مرا در امريكا قبول نمي كنند نه شفر و نه سينات و نه افراد ديگر در نامه هاي هم كه بين اينجانب - سينات – شفر- اوده و استم بود با لحن تند و زننده اوده به سينات گفت تو نمي فهمي ( در مورد سن مكان مركزي و زمين مركزي )، وقتي يك اقاي عزمش را جزم كرده به بت ساختن يك فرد ديگر چه جايي است براي ما ايراني ها !! اگر اينجانب اراده مي كردم و با ايكوپ هم گروه و هم دل مي شدم مجالي براي ترك تازي استم نبود راهش را بهتر از او بلدم نكردم و نخواهم كرد ، تنها كاري كه من براي اوده در اين 12 سال كردم رد درخواست ايشان در عضويت در گروه ايكوپ و ارسال جدولي از رويت هلالهاي خودم و دوستانم به او و رصدخانه افريقاي جنوبي بود اينجانب تمام گروه ايكوپ غير ايراني را يك دهم گروه اصفهان يا تهران و يا شيرازو كرمان قبول ندارم استم را از ايكوپ حذف كنند كسي نيست اما در ايران دهها نفر برتر و قوي تر از ميرسعيد و استم  هستند ، عزيزان محترم تحت هيچ شرايطي من زير بار مسائل و مباحث غير علمي نرفته و نخواهم رفت با تك تك عزيزان نيز حاضر به بحث و گفتگو هستم چه در ايران چه در خارج ، به عنوان مثال باز تاب نور زمين تاب به هلالي كه استم ديده را دارم بررسي مي كنم نور منعكس شده از زمين هلال ماه را داغون كرده ايا به اين نكات توجه شده ؟ اقاي اوده به ريزه كاري هاي اين رصد توجه كرده ؟ ايا ميدانيم طول كمان نصف ان چيزي بوده كه استم گفته ايا مي داند نوري كه به چشم استم رسيده چقدر كمتر از نور زمينه بوده ايا مي داند در اين فصل نوري كه از زمين به ماه بازتابش پيدا كرده چه ميزان بوده ؟ باور كنيد كه نمي داند ، اما چند مورد علمي در اختيارم هست تا به موقع رد اين رصد را اثبات كنم ، با شامورته بازي ( شعبده بازي ) هم نمي شود علم را به سخره گرفت جناب اقاي استم و اوده اگر  سوالهاي اينجانب را جواب دادند يكي از كساني خواهم بود كه سفت و محكم از انها دفاع خواهم كرد سوالهاي كه براي همه شما عزيزان جذاب و جالب خواهد بود يك نمونه انرا مطرح كردم و نمونه ديگر را در ادامه مطرح خواهم كرد اقاي استم و اوده كه با فرد بي اطلاعي كه طرف نيستند 20 سال تمام در اين مورد كار انجام شده ، اما چون براي من انتشار اين نوع گزارشها و نظاير ان نه تنها مهم نيست بلكه اگر بيشتر شود بهتر نيز خواهد بود بالاخره صداي افراد خودش ( ايكوپ ) نيز روزي به اسمان خواهد رسيد كما اينكه در رصد قبلي تك صداهایي نيزبه گوشمان رسید. اينجانب براي اين گزارش در ايكوپ حرفي نخواهم زد و عكس العملي نشان نخواهم داد اما اگر لازم باشد با ان برخورد خواهم كرد. اما چرا در ايران مسائل را مطرح كردم؟ چون نامه اي به من رسيد و جوابي دادم و جواب هایي شنيدم و براي بار دوم جواب مفصل تري دادم و اگر صلاح باشد سوالي مطرح شود در حد آن جواب خواهم داد و الا گزارش استم را دو هفته پيش بچه هاي نجومي محبت كرده و برايم فرستادند يك كلمه از من كسي حرفي شنيد ؟ هرگز حرفي نزدم .

در ارتباط با حد دانژون من براي نظر اقاي حسن زاده احترام قائلم اما مخالفم از اينكه حد دانژون به ميزاني باشد كه جناب اقاي حسن زاده فرموداه اند. اين مخالفت من دليل بر اعتراض يا خداي نكرده خصومت نيست ( ايشان به ياد دارند هميشه مشوق ايشان در ارائه مقاله حد دانژون به مراكز بين المللي بوده و تبريكات صميمانه ام را به  حضور ايشان تقديم كرده و خواهم كرد ) اين يك  مباحثه علمي است اقاي حسن زاده نيز به خوبي مي داند اين هلال اگر ارتفاعش 6 درجه به بالا بود من اينقدر سخت با مسئله برخورد نمي كردم. ان طور هم فكر نمي كنم كه تقريبا تمام هلالها با جدايي زاويه اي كمتر از 7 را قبول نداشته باشم. 7درجه براي من ملاك است اما اگر هلالي با جدايي 6 درجه و 50 دقيقه قوسي با ارتفاع 6 درجه و40 دقيقه قوسي ديده شد در مورد ان مطالعه و بررسي مي كنم چون حد دانژون وحي منزل نيست اما ارتفاع 4 درجه و جدايي زاويه اي 6 درجه از نظر من مردود است ، ضمن اينكه تجربه به من ثابت كرده زماني كه افق بسيار تميز هم باشد در ان يك درجه اخر حتي خورشيد نيز در زمان غروب لهيده و از شكل كروي خارج مي شود چه برسد به اثري از هلال با جدايي 6 درجه پس با قاطعيت به عرض مي رسانم در 6 دقيقه اخر هلال با حدايي 6 -  7 و يا 8 ديده نخواهد شد حتي بيشتر از ان نيز مشكل ساز است. اين تجربه را من سالها پيش يك هلال با فاز كمي بيشتر از 1 را در ارتفاعات برغان در افقي بسيار تميز و پاك بدست اوردم و اين موضوع مكررا براي من ثابت شده، اين هلال در زمينه قوي تشعشعات نور خورشيد ديده شده به قدري هلالهاي با فاز حدود 53 تا 55  نازك و كم نورند كه هلالي كه استم ديده با فاز 36 صدم درصد در ان نور و در ان ارتفاع تشخيص ان امكان پذير نيست چون تسلكوپ هر دو نور را وارد چشم رصدگر مي كند بر فرض اينكه نوري از اين هلال ماه به زمين برسد ، اگر رصد كرمان سال 2006 را ملاك قرار دهيم و دو رصد اينجانب در كرمان و كرج و رصد اقاي موحد نژاد را بررسي كنيم همگي با ارتفاع 6 و بالاتراز6 درجه بوده و  هلال ماه در جايي قرار داشته كه لحظاتي پس از غروب خورشيد ارتفاع ماه از افق مناسب بوده ، درجنوب كرمان زماني كه 5 دقيقه از غروب خورشيد مي گذشت و هلال ديده شد ماه در ارتفاعي قرار داشت كه جو كمي رقيق تراز زماني بود كه اقاي استم در ارتفاع 3 درجه اي ديده ضمن اينكه نور قرمز كه قاتل رويت چنين هلالهاي است وجود نداشت اما خود استم در گزارش خود گفته هلال در قسمت نارنجي و قرمز ديده شده است. زماني كه ماه در زمينه آبي و يا نارنجي كم رنگ افق قرار دارد ممكن است دقايقي بعد از غروب خورشيد با ابزار قوي ديده شود در غير اين صورت تاريك شدن هوا لازمه ديدن هلال ماه است كه اقاي استم هر دو مورد را در اختيار نداشته  و .... اين را از رصدگراني كه چند هلال با فاز 52 درصد به بالا را ديده اند بپرسيد شايد نظرتان عوض شود ( دوستان در تهران -  اصفهان -  شيراز – كرمان و ... ).

در مقاله 104 هلال سال 91 كه چندين سال است با جناب اقاي مهندس رستمي اماده مي كنيم چند هلال زير حد دانژون وجود دارد من در104 هلال سال 91 براي  اين مقاله پيشنهاد دادم افرادي كه معتقدند هلالهاي زير حد دانژون قابل رويت است براي اين هلالها اقدام كنند از جمله هلال دو ماه ديگر را.  در ان موقع اقاي استم رصدي را گزارش نكرده بود پس به دليل رد يا تاييد رصد ایشان من فرا خوان ندادم ، منظور رويت يا عدم رويت يك هلال جذاب است كه مي توان امروز به رويت اقاي استم ارتباط داد ، حال اگر رصدگري خداي نكرده وجدان رصدي را زير پا گذاشت و مطالبي غير واقع گفت كه انشاءالله اينطور نيست خود مسئول وجدان خود است نه من و امثال من وانگهي چرا فكر مي كنيم با ديدن يا نديدن اين هلال اتفاق خاصي مي افتد ، چرا فكر مي كنيم شرايط رصدي اقاي استم بهتر از ما بوده يا خواهد بود ؟ چرا فكر مي كنيم تبحر و تخصص اقاي استم فقط در ايشان متبلور است ان زماني كه رصدگران ايراني هلال ماه را با تسلكوپ در روز مي ديدند ايشان چه كار مي كرد. رصدگري كه بدون قطب نما و تئودوليت با دوربين هلال را مي بيند فرقش با فردي كه تمام تجهيزات را دارد چيست ، كجا ميرسعيد هلالي را ديده كه اين چنين ابزاري را داشته ؟ من در 99 درصد از رصدهايم از قطب نما و تئودوليت استفاده نكرده ام ،از كجا معلوم كه شرايط رصدي و افق جوي در دو ماه ديگر بهتر از زمان اقاي استم باشد اقاي استم در شهر يا اطراف ان رصد مي كند كه از همسايه هاي خانم و اقا و پسر بچه كمك مي گيرد ( رصد 1996 ) مهم نفس عمل است من مي گويم و معتقدم هلال ماه با ارتفاع ( 6.5 ) شش و نيم درجه و با جدايي زاويه اي 7 درجه قابل رويت است دوستان مي گويند هلال ماه با ارتفاع 4 درجه و جدايي 6 درجه قابل رويت مي باشد يكي رك مي گويد يكي در حاشيه ! اينجانب رك و پوست كنده معتقدم هلال ماه اگر ارتفاعش 6 درجه باشد نياز به فاز 52 صدم درصد دارد  و كمتر از اين ارتفاع هلال ماه قابل رويت نيست ، دوستاني كه معتقدند از لحاظ كمي و كيفي ثابت شده جدايي زاويه اي كمتر از7 درجه قابل رويت است قدر اين هلالها را بدانند و اقدام كنند تا از لحاظ عملي نيز به نتيجه مطلوب برسند  و به رصد خارج از كشور و ان هم يك نفر اكتفا نكنند . در داخل مملكت خودمان دهها جاي مناسب براي رصد وجود دارد چرا به حاشيه مي رويم همت كنيم تا به يقين برسيم، من در صورت عدم همكاري مراجع ذيربط از گروهاي شيراز – اصفهان – تهران – مشهد – كرمان – يزد  درخواست خواهم كرد در زمان خود اقدام به رصد هلالي بكنند كه پارامترهاي ان بهتر از هلال ماه ياد شده اقاي استم است چرا اين موقعيت را از دوستان بگيريم ، يادم مي ايد استم در ابوظبي به من گفت هر هلال حساسي را كه در ايران قابل رويت باشد من در امريكا منتظرم ببينم تو چه مي كني. اقاي طباطبایي شاهد است جواب من اين بود دهها نفر از من بهتر در ايران رصدهايی را انجام مي دهند كه در توان من نيست و او دستي به بازوي من زد و از فروتني من به قول خودش خوشش امد .

مطلب بعدي اگر افراد ايكوپ فرق رويت با سي سي دي و تلسكوپ و دوربين را نمي دانند ان مشكل خودشان است نه مشكل من و امثال من كه شبيه به من فكر مي كنند. امروزه مي توان از طريق تكنولوژي فردي در ان نيم كره هلال را با ابزار ببيند و فرد ديگري مستقيما نيز در اين نيمكره هلال را در مانيتور ديده و افطار نمايد ، اينكه نشد منطق .

اقاي استم مي گويد طول كمان هلال ماه 60 درجه  بوده عجيب است كه 8 نفر هلال 28 فوريه 2006 را در جنوب كرمان با بزرگنمايي 90 برابر با جدايي زاويه اي 7.18 هفت درجه و 18 دقيقه، کمانی حدود 65 درجه مي بينند اما اقاي استم با جدايي زاويه اي 6 درجه در ان نور شديد طول كمان را 60 درجه تخمين مي زند! ،  دوستان مطمئن باشيد اگر من از حق خودم دفاع نكنم و بگذرم از اعتباري كه خيلي از عزيزان ايراني براي ايران در اين زمينه اورده اند نخواهم گذشت  چقدر در اين راه عزيزان رصدگر متحمل رنج و عذاب شدند زخمي و كشته دادند مگر ميرسعيد نباشد تا اين زحمات با فوت و شعبده بازي دو نفر ضد ايراني كه در كنفرانس ايكوپ به وضوح خودشان را نشان دادند از بين برود اين را به همه قول مي دهم .

در خاتمه اگر رصد اقاي استم در مراكز معتبر جهاني تاييد شود يك معضل علمي حل خواهد شد و ان اين است كه ايشان ديگر به دنبال داستان بي سر و ته سن هلال مكان مركزي نخواهد رفت .

با احترام سيد محسن قاضي ميرسعيد.

تهران 21 . 1 . 1391

;

استفاده از مطالب فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به تیم برنامه نویسی آویسا می‌باشد .