پــایــگــــــاه اطــــلاع رســـــانـــی هــــلال مـــــاه

www.Helalemah.ir

امروز : سه شنبه مورخ 5 بهمن 1400 هجری شمسی ، مطابق با 21 جمادی الثانی 1443 هجری قمری ، مطابق با 25 ژانویه 2022 میلادی

ماه نو

 
           
۷-رصد را در محلی انجام دهیم که مانعی برای رویت هلال در هنگام غروب نداشته باشد.برای نمونه زمانی که شرایط برای رویت خوب می شود هلال پشت کوه یا یک ساختمان پنهان شود!!!
۸-هنگام رصد عجله نداشته و رصد را تا انتها ادامه دهیم.افراد حرفه ای معمولا بین ۱۰ تا ۱۵ دقیقه بعد از غروب خورشید کار شکار هلال را شروع می کنند(البته اگر زمان مکث ماه به اندازه کافی باشد).محتمل ترین زمان رویت هلال(best time)زمانی است که بخشی از محل حضور ماه تاریک شده باشد تا با اختلاف پیش آمده بین تضاد نور آسمان وهلال، رویت پذیری میسر شود.با توجه به پژوهش های انجام شده توسط دانشمندان مختلف از جمله پروفسور یالوپ،بهترین زمان را در حدود چهار نهم مدت مکث هلال،بعد از غروب خورشید(یا قبل از طلوع خورشید) بدست آورده اند.برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بهترین زمان اینجا را کلیک نمایید.
۹-اگر قصد مسافرت راه دور دارید لباس گرم،خوراکی وبطور کلی تجهیزاتی که برای یک سفر کوتاه لازم است را فراموش نکنید.بردن یک صندلی کوتاه جهت نشستن در پشت دوربین یا تلسکوپ هم توصیه می شود.در صورتیکه به استهلال در روز می پردازید کلاه یادتان نرود.
۱۰-گزارش نتیجه رصد به مراکز علمی معتبر حتی در صورت عدم رویت.این گزارش باید شامل مواردی مانند زیر باشد:
طول وعرض جرافیایی وارتفاع محل رصد،فهرست تجهیزات،وضعیت افق غربی(یا شرقی) وضعیت جو،زمان شروع رصد،ثبت اولین وآخرین لحظه مشاهده هلال چه با تجهیزات چه بدون تجهیزات،ارتفاع وسمت هلال در زمان رویت،پیوسته بودن یا نبودن خط هلال در صورت مشاهده،اعلام طول کمان(برای اندازه گیری طول کمان از شیوه دایره ی ساعتی استفاده می کنیم بدین صورت که شکل هلال را از پشت دوربین یا تلسکوپ به صورت یک دایره ی ساعت تصور کرده وتخمین می زنیم که دو سر کمان هلال از چه ساعتی تا چه ساعتی کشیده شده است) زاویه توجیه هلال با افق ، رنگ هلال(رنگ هلال ممکن است سفید،سفید مایل به زرد وحتی زرد باشد) ثبت رنگ آسمان وهمچنین عوارض افق را می توان با عکاسی از منطقه ی رصد انجام داد وبا نشان دادن مکان ماه روی آن به اعتبار ودقت گزارش خود افزود.
چرا رصد هلال ماه نو معمولا دشوار است؟
۱-هلال های اول وآخر ماه معمولا باریک هستند
۲-این هلال ها معمولا به خورشید نزدیک ودر نتیجه تحت تاثیر نور شدید آن هستند
۳-ماه فاصله کمی از افق دارد و خط دید در نزدیکی افق از ضخامت بیشتری از جو عبور کرده ودر نتیجه غبار ،رطوبت وتلاطم جوی رصد را دشوار تر می کند.
۴-به دلیل نزدیکی ماه به خورشید مدت مکث هلال در بالای افق اندک است و رصد کننده فرصت کمی برای رویت هلال دارد.
پارامترهای شش گانه مدار ماه
برای بررسی مدار بیضوی ماه شش پارامتر تعریف میشود:
۱-نیم قطر بزرگ وکوچک ببضی مدار(a,b):هربیضی داری دو محور تقارن در جهت قطر کوچک وقطر بزرگ می باشد که ابعاد بیضی را می توان با مقادیر نصف طول هریک از اقطار مشخص نمود.
۲-خروج از مرکزیت مدار(e)
۳-آنومالی حقیقی(f):مبداء حرکت ماه در مدار را نقطه حضیض یا کمترین فاصله در نظر می گیرند.زاویه ای که در هر لحظه بین ماه ونقطه حضیض قرار دارد را آنومالی حقیقی می گویند.این پارامتر در هرروز حدود ۲/۱۳ درجه افزایش می یابد.
۴- میل مداری(i)
5-آرگومان حضیض(ω):زاویه بین نقطه گره صعودی ونقطه حضیض مدار را آرگومان حضیض می گویند.
6-بعد(bod) گره صعودی(Ω) :زاویه بین نقطه اعتدال بهاری وگره صعودی مدار ماه را بعد گره صعودی می گویند.
بسته به اینکه این نقاط نسبت به هم در چه وضعیتی باشند حالتهای مختلفی برای رویت هلال پیش می آید برای نمونه:
اگر زاویه آرگومان حضیض صفر باشد ومقارنه در نقطه گره صعودی واقع شود،در این صورت هلال در کمترین فاصله شکل می گیرد وسریع از خورشید دور می شود.در نتیجه یک هلال نسبتا جوان شکل می گیرد.
اگر آرگومان حضیض ۹۰ یا ۲۷۰ درجه باشد ومقارنه در نقطه حضیض واقع شوددر اینصورت جوان ترین هلال ممکن شکل می گیرد زیرا بیشترین عرض دایره البروجی وحضیض مداری با یکدیگر اتفاق می افتد.
گفتنی است این پارامترها ثابت نیستند وهمین مسئله مدار ماه را پیچیده نشان می دهد.محدوده تغییرات پارامترهای فوق:
۱- ابعاد بیضی مدار در حال تغییر بوده ودر نتیجه مقدار خروج از مرکزی مدار بین ۰۴۳۵/۰ تا ۰۷۱۴/۰تغییر می کند.یعنی فواصل اوج و حضیض مدار نیز مداوم در حال تغییر می باشند.
۲-زاویه میل مداری بین ۹۸/۴ تا ۲۸/۵ درجه تغییر می کند.
۳-نقاط گره صعودی ونزولی (خط واصل بین آنها یا نودال)در هرسال حدود ۳/۱۹ درجه در جهت عقربه های ساعت حرکت می کند وهر ۶۱/۱۸ سال ی دور کامل دوران می کنند در نتیجه بعد گره صعودی مداوم در حال کاهش می باشد.
۴-خط اوج-حضیض مدار نسبت به خط واصل گره صعودی-گره نزولی ثابت نیست وحرکت این خط باعث جابجا شدن نقاط حضیض واوج می شوند.بنابراین زاویه آرگومان حضیض نیز تغییر می کند.این خط تقریبا هر ۳/۵ سال یکدور کامل می چرخد(هر سال حدود ۶۸ درجه)
۵-به دلیل بیضی بودن مسیر ماه بدور زمین آنومالی حقیقی بطور ثابت تغییر نمی کند.زیرا سرعت زاویه ای ماه بین ۴۹/۰ تا ۶۴/۰ درجه در هرساعت به ترتیب از حالت اوج به حضیض تغییر می کند.
انواع رکورد ها در رویت هلال
۱-رکورد کمترین سن هلال
۲-رکورد کمترین ضخامت هلال
۳-رکورد کمترین جدایی زاویه ای
۴-رکورد کمترین ارتفاع هلال
۵-رکورد کمترین مکث هلال(در حال حاضر ۲۰ دقیقه)
۶- رکورد کمترین فاز هلال(در حال حاضر شش دهم درصد)
۷-رکورد کمترین زمان وداع تا دیدار هلال
در حال حاضر رکورد کمترین سن هلال متعلق به آقای قاضی میر سعید با زمان ۱۱ وچهاردهم ساعت با چشم مسلح می باشد.رکورد این زمان بری چشم غیر مسلح در حدود ۱۴ ساعت است.
رکورد زمان وداع تا دیدار به معنای کمترین فاصله زمانی بین آخرین رویت هلال صبحگاه تا اولین رویت هلال شامگاهی که می توان آنرا ۲۴ ساعت دانست(اگر کمترین سن هلال ۱۲ ساعت در نظر بگیریم)در حال حاضر مقدار ثبت شده ۳۴ ساعت می باشد.
پیش بینی رویت پذیری هلال
با آشنایی وشناخت پارامترهای هلال ودانستن مقادیر رکوردهای آن میتوانیم رویت پذیربودن یا نبودن برخی از هلالها را پیش بینی کنیم.به عنوان مثال اگر تمام مقادیر مشخصه های یک هلال کمتر از مقادیر رکورد ها باشد آنگاه میتوان گفت که این هلال به احتمال زیاد قابل مشاهده نخواهد بود.بنابراین هلال هایی که مقادیر مشخصه های رصدی آن خیلی کمتر از مقادیر رکورد ها باشندرا میتوانیم بر حسب تجربه غیر قابل رویت بیش بینی کنیم و در صورتی که مقادیر پارامتر هایی نظیر ارتفاع هلال ،جدایی زاویه ای ،سن و مدت مکث ماه به مقدار قابل توجهی از حدود بحرانی و رکورد ها بیشتر باشند موارد بسیاری وجود دارد که به راحتی نمیتوان در باره ی آنها اظهار نظرکرد چرا که مقادیر مشخصه های رصدی آنها نه از مقادیر بحرانی کمتر هستند و نه به مقدارقابل توجهی از آنها بیشترند ،از اینرو اظهار نظر در باره ی آنها نیازمند تفکربیشتری است.
از سال ها قبل منجمان در هنگام مواجه با چنین هلال هایی از ضوابط خاصی بهره می جستند که به این ضوابط در اصطلاح معیارهای رویت پذیری هلال ماه می گویند.این معیار ها در ابتدا دقت چندانی نداشتند و گاهی اوقات تنها از یک پارامتر برای پیش بینی رویت پذیری استفاده می شد .این نقص با گذشت سال ها و به وسیله رصد های فراوان و تجربه اندوزی بسیار به تدریج رفع گردید و معیار های جامع تری ارائه شد.
از دوران بابلی ها در 2500 سال قبل تا کنون منجمان روش ها و ضابطه هایی را برای پیش بینی زود ترین لحظه ی ممکن رویت هلال در هر ماه به کار برده اند.در نتیجه این تلاش ها معیارهای مختلفی توسعه و مورد استفاده قرار گرفته است که بسیاری از آنها در یک قرن گذشته محقق گردید.در سال 1910منجمی به نام فادرینگهم با استفاده از داده های جدید، معیاری برای پیش بینی رویت پذیری هلال ماه طراحی کرد.تحقیقات وی منجر به پیشرفت مهمی در پیش بینی رویت هلال گردید.در سال 1977ستاره شناس دیگری به نام بروین ضابطه فادرینگهم را با پایه های تئوری بیشتری ارتقاء بخشید.در اواخر دهه 1980 در یک فراخوان، رصد هایی به صورت منظم از سرتاسر شمال آمریکا گردآوری شد.در سال 1988 محمد الیاس محقق و منجم مسلمان به پیشرفت هایی در معیارش نائل آمد.درسال های بعد استفاده از دوربین های دوچشمی وتلسکوپ ها در رویت هلال ماه متداول گردید و رکورد های جدیدی به دست آمد که باعث به وجود آمدن معیار های دقیق ترشد.در سال های اخیر رویت هلال ماه در ایران گسترش قابل توجهی داشته و رصد گران کشورمان توانسته اند با ثبت رکورد های جدید معیار های گذشته را زیر سوال ببرند که این امر بر پویایی و تحول این مبحث افزوده است.
امروزه نرم افزار های رایانه ای مانندMOONCALCجهت تسریع در محاسبه و بررسی وضعیت رصدی هلال ماه بر پایه ی معیار های مختلف توسعه یافته اند وپیش بینی های خود را بر اساس این معیار ها انجام می دهند.
امروزه در معیارهای رویت پذیری از یک پارامتر ترکیبی برای رویت پذیری هلال استفاده می کنند.این پارامتر در اکثر معیارها بکمک حداقل دو پارامتر بدست می آید.برای مثال در معیارهای یالوپ وعوده از پارامترهای اختلاف وضخامت هلال، به ترتیب پارامترهای q و V محاسبه می شوند.در معیار رصدخانه آفریقای جنوبی دو پارامتر اختلاف ارتفاع واختلاف سمت ماه وخورشید مورداستفاده قرار می گیرند.گفتنی است معیارها تنها احتمال رویت پذیری را نشان می دهند و بعلت پیچیدگی محاسباتی با پارامترهای بسیار متفاوت و مسائل مربوط به چشم انسان تاکنون معیاری ارائه نشده که بتواند با قاطعیت رویت پذیری را اعلام کند.
انواع معیارها:
معيار بابلیان
ضابطه های دوران اسلامی
معیار فودرینگام(۱۹۱۰)
معيار ماندر(۱۹۱۱)
معيار هندي(۱۹۷۱)
معيار بروين(۱۹۷۷)
معيار پرفسور محمد الياس آ(۱۹۸۴) الياس ب(۱۹۸۴)-الياس ث(۱۹۸۸)
معيار رصد خانه سلطنتي گرينويچ
معيار پرفسور خالد شوكت(۱۹۹۰)
معيار پرفسور برنارد يالوپ(۱۹۹۸)
معيار رصدخانه آفریقاي جنوبي
معيار سنتی ايرانيان
معيار محمد شوکت عوده (۲۰۰۵)
معيار جديد ايرانيان
برای خواندن مقاله کامل درباره معیارها اینجا را کلیک نمایید.

مطالب با همکاری آقای بوژمهرانی و آقای سید قاسم رستمی از سایت:http://geoinfo.blogsky.com/
کتاب ماه نو مبانی علمی رویت هلال نوشته امیر حسن زاده،محمد احمدی و یوسف شعبانی
برای دریافت مقاله ای درباره رویت ماه نو به قلم آقای سیدقاسم رستمی با حجم ۹۲۹ کیلوبایت وبا فرمت pdf اینجا را کلیک کنید.
برای دریافت مقاله ای درباره رویت ماه نو از آقای قاضی میر سعید اینجا را کلیک کنید.
برای دریافت مقاله ای درباب مسائل فقهی رویت هلال از حاج آقا سهرابی با فرمت ppt(power point) وحجم 1900 کیلوبایت اینجا را کلیک کنید.
برای خواندن مقاله ای درباره روشی با هدف رویت ماه نو در روز به قلم مدیر سایت اینجا را کلیک کنید.
برای خواندن مقاله ای درباره مسائل کلی رویت هلال از آقای احمدی از سایت انجمن نجم شمال اینجا را کلیک کنید.
برای دریافت مقاله ای درباره حد دانژون در رویت هلال ماه از آقای امیر حسن زاده اینجا را کلیک کنید.
برای دریافت مقاله ای درباره رویت هلال با فرمت pdf از آقایان امیر حسن زاده،پویااحمدی فرد،یوسف شعبانی از انجمن نجم شمال اینجا را کلیک نمایید.
برای دریافت مقاله ای با عنوان مباحثی درباره معیارهای رویت پذیری وتقویم قمری از آقای نعمت الله ریاضیاینجا را کلیک کنید.
برای دریافت مقاله ای درباره محاسبات مربوط به افق رصدگاه از آقای سیدمازیار سیدنژاد اینجا را کلیک کنید.
برای دریافت مقاله ای باعنوان بررسی اختلاف آغاز ماههای قمری بر اساس فتوای مشهور از سیدمحمدرضا سید موسوی اینجا را کلیک کنید.
برای دریافت جدولی از رکوردهای رویت هلال تهیه شده توسط علی ابراهیمی سراجی اینجا را کلیک کنید.
برای دریافت برنامه ای مناسب رویت ماه وعوارض سطح آن اینجا را کلیک کنید.
برای دریافت برنامه مون کالک ۶ برنامه ای جهت محاسبه پارامترهای ماه وخورشید اینجا را کلیک کنید .
برای دریافت برنامه ای باهدف بررسی کمیتهای ماه نو جهت تعیین قبله و اوقات شرعی اینجا را کلیک نمایید.
برای دریافت مقاله ای درباره دستگاهی ابتکاری :یکی کننده نقطه دید در هنگام رویت هلال ماه به قلم کاوه صلواتی اینجا را کلیک کنید.
برای دریافت مقاله ای درباره گاهشماری شمسی –قمری به قلم دکتر رضا عبداللهی اینجا را کلیک کنید.
برای دریافت مقاله ای با عنوان استهلال با استفاده از تلسکوپ رادیویی به قلم حبیب الله عصاره اینجا را کلیک کنید.
برای دریافت مقاله ای باعنوان طراحی ضابطه های ترکیبی جدید در رویت هلال ماه٬مزایا ومشکلات پیش رو به قلم حمید رضا گیاهی یزدی اینجا را کلیک کنید.
برای دریافت مقاله ای با عنوان تشخیص هلال ماه بحرانی با استفاده از روش های پردازش تصویر به قلم آقایان محسن لسانی وسید جلیل فاطمی اینجا را کلیک کنید.
برای دریافت مقاله ای با عنوان بررسی عوامل موثر در تعیین شکل مداری ماه از آقای احسان مهرجو اینجا را کلیک کنید.
برای دریافت مقاله ای با عنوان معرفی ومقایسه نرم افزارهای accurate time و moon calculator از آقای سیدحسن میر سالاری اینجا را کلیک کنید.
برای دریافت مقاله ای درباره ابزار مورد نیاز در رویت ماه نو به قلم آقای سیدقاسم رستمی با حجم ۴۹۰۰ کیلوبایت وبا فرمت pdf اینجا راکلیک کنید.
برای کسب اطلاعاتی درباره طريقه‌ي استخراج سمت ظاهري و واقعي مركز و كمان هلال ماه توسط نرم افزار Moon calc6 به قلم علی ابراهیمی سراجی اینجا را کلیک نمایید.
برای دریافت مقالاتی درباره رویت ماه نو به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:
http://calendar.ut.ac.ir/Fa/Crescent/EnPapers.asp   

 

;

استفاده از مطالب فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به تیم برنامه نویسی آویسا می‌باشد .