پــایــگــــــاه اطــــلاع رســـــانـــی هــــلال مـــــاه

www.Helalemah.ir

امروز : یکشنبه مورخ 2 آبان 1400 هجری شمسی ، مطابق با 17 ربیع الاول 1443 هجری قمری ، مطابق با 24 اکتبر 2021 میلادی

جايگاه سن – جدايي زاويه اي وبررسي هلال شامگاهي با هلال در روز

 

به نام خداوند جان و خرد

دوست و استاد محترم جناب آقاي بوژمهراني .

با سلام و احترام ، در نامه جناب عالي نكاتي مطرح شده كه در نامه هاي قبلي نيز فرموده بوديد و من نيز جواب انرا خدمت شما عرض كردم ، اجازه دهيد كمي صريح تر با هم گفتگو كنيم ، من در نامه اول نيز عرض كردم ، مي توان در مواردي به بحث و بررسي پرداخت و هيچ الزامي نيز وجود ندارد كه حتما تفكر و انديشه ها با هم يكي باشند اينجانب و جناب عالي سالهاست كه همديگر را خوب مي شناسيم و به طرز تفكر هم نيز اشنا ايم الحمدالله رب العالمين ، خداوند بزرگ را شاكرم كه به من و شما انقدرلطف و عنايت دارد كه در اين روزهاي گذشته بارها براي من ايميل و اس ام اس امده يا حتي تلفني با من صحبت كرده اند و اولين صحبتشان اين بوده كه چقدر بين شما و جناب بو‍مهراني علي رغم تفكر متفاوت در بعضي از مباحث چنان با هم گرم و صميمانه گفتگو مي كنيد كه اين احترام متقابل را ما در اغلب نامه ها يا نمي بينيم و يا كمتر ميبينيم ، من براي دوستان عرض كردم ابتدا بايد دو نفر كه گفتگو مي كنند جنبه مخالفت يا غير همخواني در بعضي يا حتي تمام مطالب را به اضافه ادبيات كلامي را داشته باشند ، و اگر دوستان ملاحظه مي كنند در نامه هاي فيمابين من و جناب عالي از مطالبي بيان مي شود كه نقطه نظراتمان در مواردي يكي نيست اما لحن گفتمان هماني است كه در نامه اول براي دوستان عرض كردم.

اما اينكه چرا اجازه خواستم كمي صريح تر صحبت كنم بدين علت بود كه من چند پرسش برايم پيش امد كه به عرض رساندم و در انتظار راهنما يهاي جناب عالي بودم و هستم ، وانگهي من معايب مكان مركزي را برشمردم و شما در جواب فرموديد ( كه البته هر يك از آنها جاي بحث و گفتگو دارد ) جناب مهراني مگر بحث علمي اين نيست كه دو نفر يا دو گروه نقطه نظرات خودشان را بيان كنند شما مي فرماييد البته هريك از انها جاي بحث و گفتگو دارد مگر نه اين است كه من نقطه نظراتم را عرض كردم خوشحال مي شوم در مورد ان 8 مثالي كه زدم تك تك بحث و گفتگو كنيم ، اما من نيز از شما در مورد معايب زمين مركزي پرسيدم شما نيز معايب ان را بفرماييد تا گفتگو كنيم ، من تصميم جدي دارم تا براي هريك از ما اثباط شود كدام روش عقلايي – علمي – و بدون دردسر است ودر اين مورد تا هر زمان كه جناب عالي اصرار داشته باشيد در خدمتم اما اگر به توافق نرسيديم با مراجه به مراكز علمي موجود مي توانيم رفع ابهام كنيم، اما من نيز انتظار پاسخ دارم همانطور كه در نامه قبلي عرض كردم اين گفتمان بايد سر انجامي داشته باشد يا يكي ازما دو نفر قانع مي شود يا اگر هر كي قانع نشد به مرجع ذيربط مراجعه كند و جوابش را بگيرد بحث در مورد مسائل علمي اگر فلسفي شد ديگر راه به جايي نخواهد برد.

فرموده ايد اما در مقایسه سن هلال شامگاهی با سن هلال در روز ، حضرتعالي بجای رجوع به همین منطق و استاندارد ، میفرمایید تفاوت شرايط رصدی ايجاب ميكند كه براي هر يك از اين مدلهاي رصد ، ركوردي جداگانه در نظر گرفته شود. به نظر میرسد این نوعی تضاد در منطق بحث باشد. جناب بوزمهراني خواهش مي كنم به عرائضم دقت فرماييد مگر ركورد هلال شامگاهي با چشم غير مسلح و با چشم مسلح يكي است ؟ قطعا با هم فرق مي كند يكي هلال را با چشم غير مسلح ديده و ديگري با چشم مسلح اين دو نوع متفاوت از رويت است و دو ركورد جدا از هم را دارد ، هرگز نمي توان اين دو ركورد را با هم مقايسه كرد اما نمي توان سن هلال را كه نه تنها تاريخي نيست بلكه بسيار جامع و كامل است را با مقارنه زمين مركزي محاسبه كرد ، و اگربا سن مكان مركزي مقايسه كنيم ضمن اينكه مشكلات خاص خودش را دارد كه به تفضيل در نامه هاي قبلي به عرض رساندم ، عدالت رصدي را از بين مي برد و فكر نمي كنم هيچ شخص علاقه مند به رويت هلال ماه خواهان عدالت نباشد ، اما در مورد هلال صبحگاهي و هلال در روز ظرف 48 ساعت اينده من نقطه نظرات كلي خودم را در سايت گروه غير حرفه اي همانطور كه قبلا عرض كردم در سلسله مقالاتي كه انجا نگارش مي كنم به عرض دوستان خواهم رساند والبته در اين نامه نيز بدان اشاره خواهم كرد سن هلال در روز به خاطر اينكه نوع رصد هلال با شامگاهي متفاوت است و محدوديت دارد بايد با نگرش به پارامترهاي خودش ارزيابي شود كه در مورد هلال صبحگاهي نيز به همين صورت است ، من عرض كردم سن هلال شامگاهي مي تواند با توجه به حد 7 درجه دانژون تا حدود 10.22ساعت شايد كمي كمتر ترقي نمايد در صورتي كه سن هلال در روز را نمي توان تا به اين حد ترقي داد در بهترين شرايط شايد كمي كمتر ازمنفي و به اضافه 12 ساعت مي رسد وانگهي من از خيلي سالها قبل با ابزار موجود ان زمان هلالهايزيادي در روز را ديده ام و به اين نتيجه رسيده ام كه در بعضي مواقع راحت تر از هلال شامگاهي است و در بعضي مواقع سخت تر به خصوص در زماني كه جنبه ركوردي پيدا مي كند بسيار سخت رصد مي شود به هنگام رصد در روز نور پراكنده است ولي به هنگام غروب به تدريج نور از حالت پراكندگي خارج مي شود ، هلالي ممكن است در روز رصد شود اما همان هلال در شامگاه قابل رويت نيست و بلعكس ، ضمنا بايد توجه داشته باشيم مختصات در بالاي افق تا سمت الراس به تدريج به سمت زمين مركزي پيش ميرود چون هم از شكست كم مي شود و هم از اختلاف منظر، حال شما مي فرماييد دو هلالي كه از لحاظ رصدي اختلاف زيادي دارند ركوردگيري انرا در يك ترازو قرار دهيم ، كجاي اين مطالب نوعي تضاد در منطق بحث است عرائض من يا فرمايش شما كه گاه سن هلال براي شما ملاك است و گاه جدايي زاويه اي ، ايا مي دانيد چرا سن هلال را مقدم ميشمارند براي اين مطلب منطق هاي زيادي را مي توان بكار برد كه يكي از انها بايد شما را قانع كند اگر قانع نشديد انوقت اينجانب به خودم حق مي دهم كه بگويم بحث ما دارد از حالت علمي – عملي خارج مي شود، فرض بفرماييد دو رصدگر در دو نقطه ازروي زمين هلال ماهي را رصد ميكنند و اتفاقا هر دو رصدگر از يك نوع ابزار استفاده مي كنند هردو رصدگر هلال ماه را با جدايي زاويه اي برابر مي بينند حال بگوييد ارزش رصدي كدام رصد بيشتر است ، مسلم است ان رصد گري كه سن هلالش كمتر بوده ولا غير ، با توجه به مثالهاي كه زدم فكر مي كنم قاعدتا بايد پذيرفت كه چرا سن هلال ارزش بيشتري دارد چون علاوه بر مثالي كه زدم در سن ماه چند پارامتر ديگر نهفته است كه در جدايي زاويه اي نيست من فكر ميكنم بايد بدانيم كه چرا در اين دنياي به اين بزرگي كه ان همه افراد با تجربه در مورد هلال ماه بحث و تبادل نظر مي كنند همگي با يك پارامتر مهم هم نظرند وامده اند سن هلال را ملاك قرار داده اند چون علمي – كاربردي است .

 جناب اقاي مهراني كدام منطقي مي گويد با كم شدن سن هلال ، جدايي زاويه اي بيشتر مي شود !! لذا اهميت جدايي زاويه اي بيشتر است ، برعكس هرچه سن كمتر شد الزاما جدايي زاويه اي كمتر مي شود ولي مي تواند سن هلالي زياد باشد اما جدايي زاويه اي ان كم پس ملاحظه فرموديد چرا اهميت سن هلال خيلي بيش از جدايي زاويه اي است .

دوستاني كه به من نزديكند مي دانند من حتي قبل از سال 1994 كه رتبه سن هلال در ايران را بدست اوردم بارها گفته و مي گويم نه اينكه چون امروز نفر اول در دنيا هستم سنگ انرا به سينه بزنم به خالق تمام كائنات سوگند اگراين ركورد در اختيار شما بود نظرم نه تنها عوض نمي شد بلكه مصرانه و بيشتر از ان دفاع مي كردم تكليف علمي و شرعي وادارم مي كند كه از حق دفاع كنم ، اگر همين اقاي استم فردا هلال ماهي را ببيند و در جهان تاييد و رسما اعلام كنند كه ايشان سن هلالي را كه ديده كمتر از سن11.40 ركورد ميرسعيد است به دو دليل خوشحال مي شوم اول اينكه يك كار علمي كه ما را به نتايج رصدي مهمي مي رساند نزديك تر كرده دوم اينك اقاي استم ديگر سن مكان مركزي را قبول نخواهد كرد مجددا براي ايشان همان سن زمين مركزي درست و صحيح خواهد بود!! .

در مورد تصاويربا سي سي دي و محاسبه اي كه انجام داده ايد در اولين نامه به طور مفصل در مورد ان صحبت شده و هنوز نيز معتقدم و پيشنهاد مي كنم محاسبات را با سن زمين مركزي لحاظ كنيد مشكل مسله حل خواهد شد .

مثالي را كه در مورد اپولو زدم در ارتباط با محاسبه زمين مركزي و مكان مركزي بود ، فشار هوا – چتر – گرماي سطحي مريخ – غلظت - و دهها حالت ديگر همه درست ولي ارتباطي به بحث ما نداشت .

در مورد مختصات بعدي ميلي – استوايي – سمتي و ... همه درست اند اما كار بردهاي مختلفي دارند و بايد ببينيم مثلا براي رويت با تلسكوپ كدام كارايي بيشتري دارد و براي دوربيني كه با ان نمي توان سمت الراس را ديد كدام روش بهتر است ، جناب اقاي مهراني ببينيد همانطور كه عرض شد محاسبات براي كسوف مقوله اي جداست شرح كامل ان نيز در كتابهاي مربوط به كسوف و خسوف امده ،چون اين پديده در منطقه خاصي از زمين پيش مي ايد نه كل زمين مقارنه را زمين مركزي محاسبه مي كنند براي اينكه اصل بر ساده بودن و دقت كاري است كه در زمين مركزي محاسبه ساده اما با دقتي كامل است ، اما در مكان مركزي براي محاسبه عمر نوح و صبر ايوب مي خواهد و براي كسوف شروع گرفت و گرفت كامل شهودي است چون تمام كره زمين كه در سايه ماه قرار نمي گيرد ، به نامه قبل در مورد علامت سي و ستاره ( ‍‍C * ) دقت كنيد .

در مورد سن و جدايي زاويه اي كه نام افرادي را برده ايد ، هر چند كه من خود در رصد دوستان حضور داشتم و شاهكار گروه را از نزديك ديده ام بخصوص دقت عمل اقاي شريفي را ، همه باهم هماهنگ بوديم و دوستان به من اين اجازه را دادند تا انتخاب محل با من باشد من خيلي از نقاط كرمان را مي شناسم چون در سال 81 هفت روز تمام مكان يابي ميكرديم ، در فيلم موجود ( رصد هلال صفر ) همه چيز گواهي مي دهد كه من با اطمينان كامل به دوستان اميدواري مي دادم كه در ان افق پاك هلال قطعا رويت ميشود ودر اين مورد اصلا شك نداشتم فقط اصرار داشتم تنظيمات تلسكوپ ها دقيق باشد و دوستان بر عكس مطمئن بودند كه تنظيمات درست است اما نگران رويت هلال بودند ، اين جملات در فيلم من موجود است كه نسخه اي از انرا به عزيزان گروه فسا تقديم كردم ، اين مطالب را عرض كردم تا دوستان خواننده اين سطور مطمئن باشند براي گروه ما هيچ فرق نمي كرد كه چه كسي اول هلال را ميبيند چون دو ابزار كه بيشتر نداشتيم يكي 14 اينچ و ديگري 8 اينچ پس در كار گروهي فرقي بين نفر اول و اخر نيست اما ممكن بوداگر به جاي اقاي شريفي شخص ديگري پشت تلسكوپ 14 اينچ بود يا هلال را نمي ديد يا دير تر مي ديد كما اينكه 4 دقيقه پس از رويت با 14 اينچ هلال را من با 8 اينچ ديدم و پس از من جناب حاج احمدي و جناب ذوالقدر و بعد همه گروه ، من در اولين فرصت فيلم ان رصد را در جاي خود به نمايش خواهم گذاشت تا همدلي گروه و اشك شوق و اينكه يك كار علمي و يك رصد خوب حتما ثمر ه و ميوه خوبي خواهد داشت را به سمع و نظر عزيزان خواهم رساند، اما نمي توانم از يك قاعده كلي عدول كنم كه سن مقدم است يا جدايي زاويه اي ، اما خداوند بزرگ را شاكرم كه كار شكستن جدايي زاويه اي نيز بدست افراد ايراني صورت گرفت مهم اثباط به جهانيان است كه ايراني سخت كوش با توجه به زحماتي كه مي كشد با حد اقل امكانات توانسته كارهاي بزرگي انجام دهد ، و اگر سماجت من نبود شايد اقاي سينات انرا نمي پذيرفت بيش از 24 عكس و چندين نامه نوشتم و اسم اقاي شريفي را بردم و حتي 4 بار گزارش هلال در روز را كه بارها از اقاي شريفي خواستم تا انرا اماده كند براي اقاي سينات فرستادم تا در ارشيو مانده گار باشد تا سالها بعد فردي غيرايراني نتواند هلالي را در روز ببيند و افتخار انرا براي خودش و مملكت خودش به ثبت برساند ، اقاي مهراني كار رصد كار دل است و الا نه كسي به من بابت اول شدن منزل يا خانه داد و نه به اقاي شريفي و نه به اقاي موحد نژاد در صورتي كه اگر من و اقاي شريفي شايد اگر كشتي گير بوديم .....شما مي دانيد سن هلال شايد چند سال ديگر دوام داشته باشد شايد هم نه اما براي يك كار علمي شايد بهاء مادي دربر نداشته باشد اما بهاء معنوي دارد ، كار كلي رصد گران ايراني شاهكار است ببينيد همين اقاي احمديان چه تلاشي مي كند اقاي ابراهيمي و گروه همراه چه مسافتي را طي مي كنند گروه فسا – گروه اقاي ثامني – دوستان اصفهاني – گروه هاي يزد – تهران – خراسان ، ايا جايي را سراغ داريد كه دوستان در انجا براي دلشان و علاقه خودشان فعاليت نكنند؟ ايا فردي را مي شناسيد كه 18 سال تما م هر روز و هر شب به دنبال ماه باشد ايا خود جناب عالي براي يك رصد حدود 2000 كيلومتر راه را طي نكرديد اين زحماتي است كه همه و همه كشيده و مي كشند براي دلشان خدا انروز را نياورد كه ناخواسته اين زحمات و افتخارات را بدون در نظر گرفتن تمام جوانب بخصوص جوانب علمي دو دستي پيشكش كنيم، خوشبختانه من حافظه خوبي دارم يادم مي ايد چه سنگ اندازي هاي در مورد رويت هلال ماه رجب ( هلال ركوردي ) به عمل امد ، در انموقع دو نفر سفت و محكم به من اميدواري مي دادند يكي جناب عالي بوديد و ديگري اقاي صياد و من در درون خودم همان حرفي را زدم كه شما در رصد هلال اول ژانويه 2000 زديد كه حتما يادتان هست .

نامه بسيار طولاني شد چون اخرين مطالبم را براي شما بيان كردم و تمام تلاشم را كردم تا در اين شش يا هفت نامه انچه را كه در توانم بود بازگو كنم ، شما فرموديد در مورد سن هلال و محاسبات ان ابهاماتي داريد، اينجانب در خور بضاعتم در خدمتتان هستم ، اما اينكه مي فرماييد خودتان در تمام سخنرانيها يا مقالات يا كلاس درس زمين مركزي را بيان مي فرماييد ولي با ابهاماتي نيز مواجه هستيد بهتر نيست وقتي من و امثال من نمي توانيم شما را متقاعد كنيم يا شما بر سر ان اصرار داريد مي فرماييد چه كنيم ؟ شما مي توانيد با صداي بلند مطالب و نقطه نظرات خودتان را مطرح كنيد و حتما ديگران نيز اين حق را دارند ومن نيز قاطع و با صداي بلند به عرض حضرت عالي مي رسانم .

1- محاسبات سن و فاز ماه زمين مركزي است و مكان مركزي از عيوب زيادي برخوردار است لذا نسبت به زمين مركزي برتري ندارد.

2- سن هلال ماه پارامتر دقيقتر و علمي تري نسبت به ساير پارامترهاست .

3- در روش محاسباتي هلال ماه روشي بهتر است كه اولا راحت تر ، ثانيا دقيق تر ، ثالثا عادلانه باشد.

4- ما سه نوع رصد داريم شامگاهي – صبحگاهي – و هلال در روز ، محاسبات و رويت هلال صبحگاهي با شامگاهي تا حدودي با هم فرق دارند ، اما روش رويت و محاسبات هلال شامگاهي و هلال در روز با هم تفاوت اساسي دارند لذا نحوه محاسبات انها نيز با هم تفاوت دارد .

5- سي سي دي اشكار سازي امواج غير مرئي به مرئي است و كاربرد مختلفي در كيهان شناسي دارد اما براي رويت هلال كاربردي ندارد چون در رويت هلال ما به دنبال نور مرئي ماه هستيم و اصطلاحا به ان مي گوييم رصد هلال ماه نه اشكارسازي هلال ماه.

اين 5 مورد اخري را كه بيان كردم ، بارها در نامه هاي ردو بدل شده فيمابين اينجانب و جناب عالي عرض كردم و در مورد ان نيز مثالهاي متعددي نيز بيان داشتم .

موفق باشيد.

با تجديد احترام : سيد محسن قاضي مير سعيد.

تهران 24 خرداد 1387

 

 

;

استفاده از مطالب فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به تیم برنامه نویسی آویسا می‌باشد .